Kadootje: een Turks paspoort/Ebru Umar, foute columniste, verkeerd citaat

Do 3 November 2016 13:20 | Astrid Essed | 1155 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KADOOTJE: EEN TURKS PASPOORT/EBRU UMAR, FOUTE COLUMNISTE/
VERKEERD CITAAT
ZIE OOK
EBRU UMAR, FOUTE COLUMNISTE
Lezer, u weet, dat ik bepaald geen fan ben van de Metro columniste,
Ebru Umar, vanwege haar Islamofobie, racisme en coupisme [zij
verdedigde immers de mislukte staatsgreep in Turkije].
Ook is bekend, dat ik hiertegen bij diverse gelegenheden heb geprotesteerd,
waarbij ik er bij de Metro redactie op het aangedrongen, iemand met
dergelijke standpunten geen podium meer te geven. [1]
Maar de Metro geeft haar nog steeds een podium en dat is hun
verantwoordelijkheid:
Daarmee maken ze zich medeplichtig aan het verspreiden
van Islamofobie, racisme, vluchtelingenhaat en coupisme.
Dat doen ze ook door Islamofoob, vluchtelingenhater en racist Dijkgraaf
een podium te geven, waartegen ik al heb geprotesteerd  [2].
Over Dijkgraaf binnenkort meer.
EBRU UMAR, VERKEERD CITAAT
Terug naar Ebru Umar:
Deze keer geen aanval op haar haatstukken, maar op het pseudo intellectueel
imago, dat ze zich probeert aan te meten, door de klassieken te citeren.
Ik zeg ''pserudo intellectueel'', omdat het citaat niet klopt!
Nou valt dat verkeerde citaat, dat weet ik wel, in het niet bij
de vergiftigende werking van haar haatstukken, maar toch heb ik
er in een brief aan de Metro [zie hieronder] aandacht aan besteed, omdat
in deze Wikipedia tijd verwacht mag worden, dat het niet moeilijk is
citaten op hun juistheid te controleren.
Als je je lezerspubliek serieus neemt, dan neem je die moeite.
Achtergrond
De Trojaanse oorlog/Het Trojaanse Paard, de Trojaanse prinses Cassandra
en de Trojaanse priester Laocoon
Even een reis naar het verre verleden/
De Trojaanse oorlog.................
Ebru Umar citeert in haar column ''Kadootje: een Turks paspoort'' [3]
''
''Erdogan is de Turk, zijn paspoort het geschenk. Cassandra’s vooruitziende blik staat nog recht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen. '' [4]
Het citaat is wel juist [al is het door Umar aangepast
aan deze column, wat op zich mag], maar het is niet
uitgesproken [in de mythe wel te verstaan] door Cassandra,
maar de Trojaanse priester Laocoon en luidt in het Latijn 
[het is
afkomstig uit de Aeneis, een werk van de Romeinse dichter
Vergilius [5]
''Quidquid it est, timeo Danaos et dona ferentes'' [6]
Vertaald in het Nederlands:
''Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook al [of:
vooral] als ze geschenken geven.
Achtergrond
De Trojaanse oorlog/Trojaanse Paard/Val van Troje
De Trojaanse oorlog [7], een Grieks mythisch verhaal [al heeft
deze waarschijnlijk echt plaatsgevonden als handelsoorlog [8],
maar dus mythisch geromantiseerd], is zowel beschreven in de Ilias
van de Griekse dichter Homeros [Homerus in het Latijn] [9]
met als verlengde, de Odyssee [10] [terugkeer van een van de Griekse
commandanten, koning Odysseus, terug naar zijn Rijk, IIthaca].
Het gaat [in de mythe dan, die in 800 voor Christus, 400 jaar na
de daadwerkelijke vernietiging van Troje, is beschreven] [11]
om de strijd tussen Grieken en Trojanen vanwege het schaken
van de schone koningin Helena [vrouw van Koning Menelaos
van Sparta] door de Trojaanse prins Paris. [12]
Die oorlog duurde tien jaar en eindigde met de verwoesting van Troje
op de groffe wijze van toen [burgers en strijders gedood, vrouwen als
trofee/slavin meegenomen, etc]
Menelaos en Helena werden opnieuw herenigd. 
EBRU UMAR/TROJAANSE PAARD/ONDERGANG VAN  TROJE
Nu de directe aanleiding tot dit stuk, het citaat van Ebru Umar.
Omdat de oorlog maar niet te winnen was, besloten de Grieken tot
een list.
Ze deden net alsof ze naar huis terug gevaren waren, door hun schepen
verdekt op te stellen.
En bouwden een groot Paard, waarin hun strijders verborgen waren. [13]
De Griek Sinon, zogenaamd door de Grieken als ''offer voor de terugkeer''
[de Trojanen zouden hem doden], achtergelaten, maakte de Trojanen wijs,
dat dat Paard ''heilig'' is en niet geschonden mag worden. [14]
Hiertegen [EN DAT BRENGT ONS OP HET CITAAT VAN EBRU UMAR]
protesteerde de Trojaanse priester Laocooon [15], die waarschuwde 
tegen het Paard.
En Vergilius laat hem dus in zijn Aeneis zeggen:
''Quidquid it est, timeo Danaos et dona ferentes''
[Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als zij
geschenken geven] [16]
Het loopt trouwens slecht af voor Laocoon:
Hij en zijn zoons worden verzwolgen door
twee slangen, die uit de zee komen. [17], waardoor
de Trojanen Sinon geloven en het Paard de stad
binnenhalen.
De rest van het treurspel is voorspelbaar:
Die nacht, als de Trojanen hun overwinning vieren
[en beneveld zijn door drank], komen de Griekse strijders
uit het Paard, door Sinon bevrijd, zaaien dood en
verderf en verwoesten Troje. [18]
WIE WAS CASSANDRA?
En de door Ebru Umar genoemde Cassandra?
Umar had gelijk, dat zij voorspellende gaven had, maar nogmaals, zij heeft die uitspraak over het Trojaanse Paard
dus niet gedaan.
Wie was zij en wat was haar achtergrond?
Cassandra was een Trojaanse prinses, dochter van
koning Priamus [Priamos in het Grieks] en koningin Hekuba
[Hekabe in het Grieks] en de zuster van prins Paris, die
Helena had ontvoerd.
Eens was de god Apollo verliefd op haar en omdat zij
zijn avances afwees, strafte hij haar met de vloek, dat
zij de toekomst zou kunnen voorspellen, maar
dat niemand haar zou geloven. [19]
Zij waarschuwde, tevergeefs, voor de ondergang van Troje
en inderdaad ook voor het Paard van Troje, maar sprak
dus de woorden, die door Umar aan haar werden toegeschreven,
niet uit.  
Haar lot was bitter:
Zij werd door koning Agamenmon [broer van Menelaos,
wiens vrouw Helena door Paris was ontvoerd] als
''oorlogsbuit'' mee teruggenomen naar zijn Koninkrijk
Mycene en werd, nadat Agamenmon door zijn vrouw en haar
minnaar Aegistos [die de neef was van  Agamenmon] 
was gedood, eveneens gedood. [20]
Zo, terug van de bloedige historische tijden naar de
onze.
Ik hoop, dat u dit uitstapje naar het verleden net zo
fascinerend gevonden hebt als ik.
Maar anyway, het citaat van Ebru Umar klopte 
dus niet!
Moraal van het verhaal:
''Als je citeert, doe het dan goed''
Zie direct hieronder mijn brief aan de redactie van
de Metro.
En daaronder het notenapparaat.
Astrid Essed
BRIEF AAN METRO REDACTIE OVER VERKEERD
CITAAT EBRU UMAR
Geachte Redactie
In haar  column dd 25 october jongstleden, ''Kadootje, een Turks paspoort'' is uw vaste
columniste Ebru Umar, van wie ik vanwege haar Islamofobie toch al
geen fan ben, lelijk in de fout gegaan door het verkeerd aanhalen van een
citaat. Zij schrijft namelijk ''Cassandra's vooruitziende blik staat nog
recht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen.''
Dit klopt niet.
Het door Umar genoemde citaat komt uit de Aeneis, een werk van de
Romeinse dichter Vergilius en is een uitspraak van de Trojaanse
priester Laocoon, die het Paard van Troje [dat als Offer aan de Goden Troje
wordt binnengehaald, maar in werkelijkheid vol zit met Griekse strijders,
die Troje ten val zullen brengen, waarmee de Trojaanse oorlog
is beeindigd] wantrouwt.
Hij zegt [ik citeer in het Latijn} Quidquid it est, timeo Danaos et dona ferentes''
In Nederlands: ''Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als [of vooral als]
ze geschenken geven.
Cassandra was een Trojaanse prinses, die inderdaad voorspellende 
gaven had [door een vloek van de God Apollo geloofde echter niemand haar],
maar deze uitspraak heeft ze dus niet gedaan.
Moraal van het verhaal:
''Als je citeert, doe het dan goed''
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
Islamofobie Ebru Umar
COLUMNISTE EBRU UMAR OPGEPAKT IN TURKIJE/KOPLOPER ISLAMOFOBIE
EN VLUCHTELINGENHAAT/DEMASQUE
ASTRID ESSED
10 MEI 2016
DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERT ISLAMOFOBIE/
BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
26 JANUARI 2016
WILDERS EN ZIJN HELPERS IN HAATZAAIERIJ/EBRU UMAR’S
HAATDRAGENDE BOODSCHAP
ASTRID ESSED
20 JANUARI 2016
 
Racisme Ebru Umar
”Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.”
ETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPEN
NOU!
EBRU UMAR
18 AUGUSTUS 2015
Coupisme Ebru Umar
EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE/ISLAMOFOBE,
RACISTE EN NU OOK COUPISTE/DEMASQUE TOTALE
ASTRID ESSED
29 JULI 2016
Brief aan Metro over Islamofobie en racisme Ebru Umar
''Een krant hoort geen podium te verschaffen aan iemand, die
een kennelijk ongezonde obsessie met een religie heeft [13], hier de
Islam, gelovigen te pas en te onpas beledigt en zich denigrerend over hen
uitlaat, het publiek met dergelijke haatzaaiende rommel lastigvalt en irriteeert.
Want u zult wel begrijpen, dat ik niet de enige ben, die hieraan aanstoot neemt.
Iemand, die zich bovendien niet een, maar verschillende keren op plat
racistische manier heeft uitgelaten.
Met Ebru Umar zeg ik:
KAPPEN NOU!
En daarmee bedoel ik u!
STOP met het geven van een podium aan haatzaaierij, Islamofobie
en racisme.''
DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERT ISLAMOFOBIE/
BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
26 JANUARI 2016
[2]
WARE GEZICHT/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOB METRO
SCHOTSCHRIFT
ASTRID ESSED
9 FEBRUARI 2015
[3]
''Erdogan is de Turk, zijn paspoort het geschenk. Cassandra’s vooruitziende blik staat nog recht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen. ''
KADOOTJE: EEN TURKS PASPOORT
EBRU UMAR
25 OCTOBER 2016
[4]
''Erdogan is de Turk, zijn paspoort het geschenk. Cassandra’s vooruitziende blik staat nog recht overeind: ik vrees de Turken, vooral als ze geschenken brengen. ''
KADOOTJE: EEN TURKS PASPOORT
EBRU UMAR
25 OCTOBER 2016
[5]
WIKIPEDIA
AENEIS
[6]
WIKIPEDIA
TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES
WIKIPEDIA
TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES
[7]
[8]
''Hoewel de meeste oude Grieken de (mythische) ontvoering van Helena als aanleiding van de Trojaanse Oorlog (die plaats zou hebben gevonden in de 13e of 12e eeuw voor Christus) beschouwden, wordt aangenomen dat de oorlog ter wille van economische belangen werd gevoerd.[2]''
[11]
Het jaar 1184 v.Chr. is thans de meest geaccepteerde datum voor de Trojaanse Oorlog, omdat ook de archeologie aantoont dat rond die tijd de culturen van Kreta, het Griekse vasteland en Anatolië teloor gingen
WIKIPEDIA
DE TROJAANSE OORLOG
''We kennen ze allemaal: de meesterwerken van Homerus, de Ilias en de Odyssee. Maar wanneer schreef de grote schrijver deze nu? Een nieuw onderzoek heeft de werken zeer nauwkeurig gedateerd. Homerus zou ze omstreeks 762 voor Christus op papier hebben gezet.

En daarmee onderschrijft het onderzoek wat historici al lang vermoeden. Namelijk dat Homerus zijn meesterstukken ergens in de achtste eeuw voor Christus schreef.''

SCIENTAS

WANNEER SCHREEF HOMKERUS ZIJN ILIAS

EN ODYSSEE

https://www.scientias.nl/ wanneer-schreef-homerus-zijn- ilias-en-odyssee/

WIKIPEDIA

HOMERUS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Homerus

[12]
''Belofte maakt schuld en Paris vindt dat het wel tijd wordt om zijn beloning te gaan halen. Hij stapt dus met een aantal makkers in zijn boot om Helena te gaan halen. Deze was toen al getrouwd met Menelaos, dus moest Paris haar ontvoeren. Toen Paris eenmaal aankwam bij Menelaos, werd hij gastvrij ontvangen en mocht zo lang blijven als hij wilde. Helena werd gauw verliefd op Paris en samen voeren ze terug naar Troje''
WIKIPEDIA
DE SCHAKING VAN HELENA
BRON
WIKIPEDIA
DE TROJAANSE OORLOG
[13]
WIKIPEDIA
TROJAANSE OORLOG/HET HOUTEN PAARD
BRON:
WIKIPEDIA
TROJAANSE OORLOG
 
[14]
WIKIPEDIA
SINON
[15]
WIKIPEDIA
LAOCOON
[16]
''Bij Vergilius (Aeneis 2:48-49) spreekt Laocoön de onsterfelijke woorden:
Equo ne credite, Teucri.
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

Vrij vertaald:

Vertrouw het paard niet, Trojanen.
Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als ze met geschenken komen.''
WIKIPEDIA
LAOCOON
[17]
WIKIPEDIA
LAOCOON
[18]
''De Trojanen lagen allemaal dronken te slapen en Sinon vond de tijd rijp om met een fakkel een teken te geven naar de schepen die even verderop lagen en bevrijdde zijn makkers uit het paard; dezen openden de poorten van de stad. De Trojanen, weliswaar in de meerderheid, hadden vanwege het verrassingseffect en de drank geen enkele kans en werden afgeslacht''
WIKIPEDIA
ONDERGANG VAN TROJE
WIKIPEDIA
DE TROJAANSE OORLOG
 
[19]
WIKIPEDIA
CASSANDRA
[20]
''Vervolgens werd Cassandra door Agamemnon als oorlogsbuit meegevoerd naar Mykene. Zij waarschuwde hem voor zijn naderende dood, maar werd niet geloofd. Hij werd in bad door zijn vrouw Klytaimnestra met bijlslagen gedood en even later werd Cassandra met dezelfde bijl onthoofd.''
WIKIPEDIA
CASSANDRA
''Clytemnestra and Aegisthus then murdered both Agamemnon and Cassandra.''
WIKIPEDIA
CAPTIVE OF AFAMEMNON IN MYCENAE AND DEATH

Meer van Astrid Essed