''Geen medelijden met Jihadisten''/Quote attack op Dilan Yesilgoz [VVD]

Ma 2 December 2019 11:03 | Astrid Essed | 330 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
GEEN MEDELIJDEN MET JIHADISTEN/OVER IS VROUWEN, JEZIDI'S EN MENSENRECHTEN/QUOTE ATTACK OP DILAN YESILGOZ 
ZIE OOK
VOORAF:
Dilan Yesilgoz, VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder Terrorismebestrijding, Veiligheid, Politie, Rampenbestrijding en nog een aantal andere zaken [1], laat weer eens van zich horen.
Deze keer in een door AD geplaatst stuk ''Geen medelijden met Jihadisten. Steun de slachtoffers in plaats van IS vrouwen'' [2]
Eerder kwam ze  in de kwestie ''terughalen of niet'' van IS vrouwen en de berechting van IS strijders in het nieuws door in de Tweede Kamer te verklaren, dat het eventueel voltrekken van de doodstraf aan IS strijders na ''berechting'' 
in Irak voor de VVD ''acceptabel'' zou zijn. [3]
Ik vind het weerzinwekkend, dat loslaten van het elementaire recht op leven, dat door de EU hoog wordt gehouden [4] [Nederland is toch nog een EU land?], maar ook onder artikel 114 in de Nederlandse Grondwet is verankerd. [5]
Vandaar dat ik daartegen protesteerde in de vorm van een artikel en Ingezonden Stuk , waarin ik ook de nadruk legde op de hypocrisie van de VVD. [6]
Wel zwaaien met ''onze waarden'' [7] wanneer dat zo uitkomt, maar wanneer het om ''onze vijanden'' gaat [term, die Rutte ooit hanteerde ivm IS] [8], zijn we ineens niet thuis.
Veel belangrijker dan mijn protest was de ronduit afwijzing door de Tweede Kamer [9] en vooral protesten binnen de VVD zelf.
Van minister van Buitenlandse Zaken, Blok, en de JOVD, jongerenorganisatie van de VVD. [10]
ARTIKEL
  'Geen medelijden met Jihadisten.''  
Alsof deze verwerpelijke stellingname van Yesilgoz [natuurlijk backed by de VVD] nog niet genoeg was, ging ze over tot het schrijven van genoemd AD artikel dus '' ''Geen medelijden met Jihadisten. Steun de slachtoffers in plaats van IS vrouwen'', waarvan ik mij bij lezing afvroeg:
Zou Yesilgoz weleens gehoord hebben van de volgende belangrijke basisbegrippen in het Internationaal Recht:
Gelijke rechten voor iedereen.
Iedereen wordt voor onschuldig gehouden, tot schuld bewezen
Verbod op collectieve straf [11]
Ja, dat en nog veel meer, mevrouw Yesilgoz, ligt verankerd in de Internationale Verdragen, waarmee Nederland zo graag schermt, als het zo uitkomt.
Ik heb getwijfeld, of ik aandacht zou besteden aan gevaarlijk geraaskal als in dit artikel, maar heb besloten, dat toch te doen.
Want de VVD is geen achterafpartij, maar de op dit moment grootste partij in dit land, een regeringspartij, die al voor de derde keer een premier heeft afgeleverd
en dus behoorlijk invloedrijk.
Zorgwekkend ook, hoe deze Partij, die niet vreemd is van xenofobie [12], nu al zo ver is geradicaliseerd, dat zij overweegt, een van de meest elementaire mensenrechten, het recht op leven, aan de kant te schuiven, als het zo uitkomt. [13]
Dergelijke verderfelijke opvattingen kunnen zich op den duur als een olievlek verspreiden en als dit de toekomst van Nederland is, belooft dat weinig goeds.
Vandaar toch maar weer de strijd aangebonden.
QUOTE ATTACK
Mijn felle commentaar zal worden geleverd in de vorm van een ''Quote attack''
Dus iedere keer citeer ik grote delen uit de tekst van Yesilgoz, dat ik belangrijk vind, waarna mijn commentaar, van noten voorzien uiteraard, zoals de lezer van mij gewend is.
Ik besef het gevaar van het selecteren van teksten uit een artikel, waardoor er een bepaalde indruk kan ontstaan, maar aangezien ik feitelijk vrijwel de gehele tekst citeer, wordt dat gevaar daarmee ondervangen.
Bovendien geef ik, zoals de lezer van mij gewend is,mevrouw Yesilgoz een eerlijke kans, door haar getranscribeerde artikel direct hieronder weer te geven, [dus nog voor het notenapparaat], waardoor iedereen de tekst kan mee of overlezen.
Nu lezers, ik begin hierbij mijn Quote Attack
Astrid Essed
QUOTE ATTACK ASTRID ESSED OP ARTIKEL DILAN YESILGOZ:
''GEEN MEDELIJDEN MET JIHADISTEN/STEUN DE SLACHTOFFERS IN PLAATS VAN IS VROUWEN''
QUOTE ATTACK 1
'' GEEN MEDELIJDEN MET JIHADISTEN''
Ik begin al direct met de Kop van de tekst ''Geen medelijden met Jihadisten''
Wat Yesilgoz niet kan of wil  begrijpen is, dat het niets met ''medelijden'' of ''begrip'' [een woord, dat zij in haar artikel gebruikt] te maken heeft.
Je kunt afschuw hebben voor iemand's gedachtegoed  [en IS heeft er hard zijn best voor gedaan, en is daar ook in geslaagd, mensen, waaronder ondergetekende, met afschuw te laten kijken naar hun daden en ook gedachtegoed] en zijn/haar daden afkeuren en verafschuwen [me dunkt terecht in het geval van IS] [14], maar daarnaast blijven uitgaan van de in Internationale Verdragen, zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens [15] voorop vastgelegde principes, dat de inherente waardigheid van ieder mens gerespecteerd moet worden en dat iedereen recht heeft op een humane behandeling, ook IS strijders of strijdsters. [16]
QUOTE ATTACK 2
''STEUN DE SLACHTOFFERS IN PLAATS VAN IS VROUWEN''
Ik blijf nog even bij de kop van de tekst ''Geen medelijden met Jihadisten''
Want het tweede deel van de tekst luidt ''Steun de slachtoffers in plaats van IS vrouwen''
Yesilogoz suggereert, dat er een tegenstelling is tussen die twee
Want, in haar wereldbeeld en dat van de VVD kennelijk, steun je OF de IS vrouwen, OF de slachtoffers [van de IS vrouwen]
En dat, waarde lezers, slaat nergens op.
Want als het om RECHTEN van mensen gaat, is het niet OF, OF, maar EN, EN
Ontegenzeggelijk zijn vele Yezidi vrouwen slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen, zoals uitgebreid gedocumenteerd [17] en verdienen ze iedere hulp en steun, maar dat betekent niet, dat IS vrouwen, ook al zijn zij medeplichtig of zelfs  verantwoordelijk voor deze mensenrechtenschendingen, nu ineens geen rechten, mensenrechten zouden hebben.
Daarvoor haal ik graag de volgende Bijbeluitspraak aan:
''”want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” [18]
QUOTE ATTACK 3
CITAAT UIT TEKST YESILGOZ
''De beschrijvingen van een goed georganiseerde slavenhandel en het systematisch verkrachten van Jezidi meisjes is confronterend en misselijkmakend.
In ons land lijkt vooral aandacht te zijn voor de vrouwen en mannen, die willens en wetens naar het Kalifaat zijn afgereisd om zich bij IS aan te sluiten.
De vraag is, wat er moet gebeuren met de IS'ers, die ''spijt'' hebben gekregen van hun deelname aan de strijd.''
EINDE CITAAT YESILGOZ
De documentatie en beschrijvingen van de mensenrechtenschendingen, aan Yezidis aangedaan, is inderdaad misselijkmakend, daarin heeft Yesilgoz gelijk.
Ik ben het er dan ook helemaal mee eens, dat na een eerlijk proces en bewezenverklaring van het aandeel van betreffenden [IS strijders en eventueel hun vrouwen] een pittige straf moet volgen.
Als er minder aandacht is voor de Yezidi slachtoffers dan de situatie van Nederlandse ISers is dat inderdaad verwerpelijk.
Tot zover mee eens
ECHTER:
Op de laatste zin in het Yesilgoz citaat heb ik kritiek
''De vraag is, wat er moet gebeuren met de IS'ers, die ''spijt'' hebben gekregen van hun deelname aan de strijd.''
Het gaat er mijns inziens niet om, of IS'ers al dan geen ''spijt'' hebben van hun deelname aan de strijd.
Dat is niet te meten en heeft met hun elementaire rechten niets van doen.
Want spijt of niet, bij bewezen verklaring van strafbare feiten dient een passende, pittige straf te volgen.
Maar ook:
Spijt of niet, elementaire mensenrechten blijven hetzelfde, zoals het recht op een eerlijk proces, humane behandeling en het recht op humane leefomstandigheden.
Over dat laatste straks meer
QUOTE ATTACK 4
CITAAT YESILGOZ
''Laten we ophouden met het bagatelliseren van de rol van IS-vrouwen.
Ze zijn bewust afgereisd naar Syrie en Irak uit sympathie voor een verderfelijk gedachtegoed.
Het zijn geen huisvrouwen en moeders, die slechts voor hun kinderen zorgden.''
EINDE CITAAT YESILGOZ
Wat ik zo gevaarlijk vind aan dit stukje is, dat Yesilgoz, zonder dat er nog een onderzoek is geweest, alle Nederlandse  ''IS vrouwen''
over een kam scheert.
Bij voorbaat gaat ze er al vanuit, dat zij allemaal wel niet alleen hetzelfde gedachtegoed en/of motieven hadden, maar ook, dat zij allemaal veel meer gedaan hebben dan een potje koken en voor hun kinderen zorgen.
Je zult er gehad hebben, die inderdaad vertrokken vanuit sympathie voor het IS gedachtegoed [waarbij indoctrinatie ook een rol kan hebben gespeeld]
Je zult naievelingen gehad hebben, die je van alles kunt wijsmaken.
En misschien mensen, die handelden vanuit een slechte leefsituatie
[problemen in persoonlijke of werksfeer, etc]
Kortom:
Het is veel complexer dan Yesilgoz dat stelt
Er zullen er geweest zijn, die ''alleen een potje hebben gekookt'' en anderen, die veel meer gedaan hebben.
Dat moet onderzoek uitmaken, geen VVD demagogie, zoals gehanteerd door Yesilgoz.
QUOTE ATTACK 5
CITAAT YESILGOZ
''Ze zijn bewust afgereisd naar Syrie en Irak uit sympathie voor een verderfelijk gedachtegoed.
Het zijn geen huisvrouwen en moeders, die slechts voor hun kinderen zorgden.
Getuigenissen van verschillende Jezidi vrouwen, zoals Nadia Murad en Parween Alhinto, liegen er niet om.''
EINDE CITAAT YESILGOZ
Mijn commentaar op dit citaat sluit aan bij mijn voorafgaande Quote attack 4
Natuurlijk zijn de getuigenissen van Jezidi vrouwen  zoals Nadia Murad en Parween Alhinto van groot belang en niemand ontkent ook de grootschalige mensenrechtenschendingen door IS aan de Jezidis [19], maar er is geen bewijs, dat alle Nederlandse IS vrouwen daaraan hebben meegedaan.
Dat Yesilgoz dit wel suggereert, is niet alleen kort door de bocht, maar gevaarlijk.
QUOTE ATTACK 6
CITAAT YESILGOZ
''Het zijn geen huisvrouwen en moeders, die slechts voor hun kinderen zorgden.
Getuigenissen van verschillende Jezidi vrouwen, zoals Nadia Murad en Parween Alhinto, liegen er niet om.
Ze werden jarenlang gemarteld en mishandeld door IS vrouwen.
Zij rekruteerden nieuwe IS'ers, hielpen hun mannen om gevangenen te verkrachten en verheerlijkten deze vreselijke misdaden nog.
Voor de VVD is er geen enkele reden om deze vrouwen een tweede kans in Nederland geven.''
EINDE TEKST YESILGOZ
De oplettende lezer ziet, dat ik hierbij ook een deel uit de tekst uit Quote attack 5 citeer, om de samenhang beter te laten doordringen
Als ik deze tekst overlees, valt mij op, en deze keer nog duidelijker, dat alle Nederlandse IS vrouwen over een kam worden geschoren
Nog even Yesilgoz
''Het zijn geen huisvrouwen en moeders, die slechts voor hun kinderen zorgden.
en
''Zij rekruteerden nieuwe IS'ers, hielpen hun mannen om gevangenen te verkrachten en verheerlijkten deze vreselijke misdaden nog.''
EINDE CITAAT YESILGOZ
Dus zonder enig nader onderzoek naar individuele daden/handelingen van de Nederlandse IS vrouwen, neemt Yesilgoz bij voorbaat aan, dat zij zich aan vreselijke misdaden hebben schuldig gemaakt.
Niet alleen gevaarlijke stemmingmakerij, maar de schending van twee elementaire rechtsprincipes
''Onschuldig tot schuld bewezen'' [20]
Verbod op collectieve straf [21]
En dat laatste haal ik uit het Yesilgoz citaat
''Voor de VVD is er geen enkele reden om deze vrouwen een tweede kans in Nederland geven.''
Wat Yesilgoz dus in feite doet is [want er heeft geen feitelijk onderzoek plaatsgehad] ''de goeden onder de kwaden laten lijden'', 
collectieve straf dus in de volksmond
Wat Yesilgoz doet, is deze vrouwen schuldig verklaren, nog voordat er een gerechtelijk onderzoek heeft plaatsgehad.
Nog voordat ze door een rechter in een onafhankelijk en eerlijk proces, door middel van deugdelijke bewijsmiddelen, zijn veroordeeld
Gevaarlijk en een Kamerlid, dat heeft gezworen/beloofd de Grondwet te respecteren [22], onwaardig.
QUOTE ATTACK 7
CITAAT YESILGOZ
''Dit zijn oorlogsmisdadigers, die alle mensenrechten, die zijzelf grof hebben geschonden, nu ineens zelf willen gebruiken om terug te kunnen keren naar Nederland.
Die de rechtsstaat, die zij niet erkennen, nu doodleuk willen gebruiken.''
EINDE CITAAT YESILGOZ
Wederom:
Yesilgoz neemt al op voorhand aan, dat alle Nederlandse IS vrouwen [of alle vrouwen, die naar Syrie zijn afgereisd] zich hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.
Dat slaat natuurlijk nergens op, zolang er geen wettig en overtuigend'
bewijs voor is geleverd.
Ik kom hierop nog terug
Even de rest van dit citaat, want dat is belangrijk, zelfs cruciaal
Yesilgoz
''Dit zijn oorlogsmisdadigers, die alle mensenrechten, die zijzelf grof hebben geschonden, nu ineens zelf willen gebruiken om terug te kunnen keren naar Nederland.
Die de rechtsstaat, die zij niet erkennen, nu doodleuk willen gebruiken.''
EINDE CITAAT
Ook al zou zelfs bewezen zijn, dat zij oorlogsmisdadigers, die mensenrechten grof geschonden hebben, betekent dat niet, dat zij geen gebruik zouden kunnen maken van de elementaire mensenrechten, die in een rechtsstaat zouden moeten worden gegarandeerd.
Elementaire mensenrechten gelden voor iedereen.
Weet u nog lezers?
''”want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” [23]
QUOTE ATTACK 8
CITAAT YESILGOZ
''Ik weiger te geloven, dat zij slechts slachtoffers waren van hun echtgenoten.
Laten we luisteren naar de echte slachtoffers, in plaats van deze ''bruiden'' nog langer de hand boven het hoofd te houden.''
EINDE CITAAT
Het doet er niet toe wat Yesilgoz ''gelooft'' of ''weigert te geloven''
That's up to her, maar heeft met rechtsgang niets te maken.
Onderzocht zal moeten worden, wat de exacte rol geweest is van Nederlandse vrouwen, die naar Syrie zijn afgereisd.
In een eerlijk en onafhankelijk proces, met deugdelijke bewijsvoering.
Waarna, bij bewezenverklaring van oorlogsmisdaden, een pittige en passende straf dient te volgen.
Sowieso worden trouwens ''IS vrouwen'', vervolgd wegens ''deelname aan een terroristische organisatie'', nog onafhankelijk van al dan geen gepleegde oorlogsmisdaden. [24]
Hiervan zijn de gevolgen pittig, omdat de vrouwen, als ze kinderen hebben, worden geschorst van het ouderlijk gezag en de kinderen 
naar een pleeggezin gaan. [25]
Dat is de procedure.
Dus laat Yesilgoz nu niet doen, alsof die vrouwen hier in een paradijs of lusthof belanden!
QUOTE ATTACK 9
CITAAT YESILGOZ
''Wat de VVD betreft, begint dat met het ontvangen van Nadia Murad en andere slachtoffers in de Tweede Kamer, zodat iedereen de gruwelijkheden, die de werkelijke slachtoffers zijn aangedaan, uit eerste hand kan horen.
En wij hen kunnen beschermen, in plaats van vrouwelijke terroristen.''
EINDE CITAAT YESILGOZ
Niet alleen wat de VVD  betreft, wat mij betreft ook!
Met de ontvangst van Yezidi vrouwen door de Tweede Kamer en hen de gelegenheid geven, hun verhaal te doen, ben ik het helemaal eens, ja.
En ja, Nederland moet deze vrouwen zeker beschermen.
Maar dat betekent nadrukkelijk NIET, dat ook IS vrouwen geen recht op bescherming, of mensenrechten zouden hebben.
Om te beginnen ben ik van mening [maar dat heb ik al reeds eerder geschreven], dat Nederland hen wel moet terughalen, ja, vanwege de mensonterende omstandigheden in Syrische kampen. [26]
En verder ben ik van mening, dat deze vrouwen in Nederland berecht moeten worden.
Dat worden zij sowieso wegens verdenking op deelname aan een terroristische organisatie [27], maar waar het om eventuele oorlogsmisdaden gaat, moet het onderzoek in Nederland plaatsvinden, aangezien de rechtsgang in Irak [want daar zouden zij dan terecht staan] in geen enkel opzicht beantwoordt aan de standaarden voor een eerlijk proces [28].
Zo hoort het toe te gaan in een rechtsstaat, mevrouw Yesilgoz.
Mensenrechten zijn er voor iedereen, niet alleen voor de politieke vrienden van de VVD!
EPILOOG
In haar artikel ''Geen medelijden met Jihadisten'', is het verbijsterend, dat VVD Tweede Kamerlid Yesilgoz al bij voorbaat ervan uitgaat, dat alle naar Syrie afgereisde Nederlandse IS vrouwen schuldig zouden zijn aan oorlogsmisdaden.
Daarmee schendt zij het principe ''onschuldig tot schuld bewezen''
Ook is de teneur van het artikel, dat deze vrouwen vanwege hun echte/vermeende verantwoordelijkheid voor het leed aan anderen, dan maar hun elementaire mensenrechten hebben verspeeld.
Gevaarlijke en demagogische redeneringen!
Als zij zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden na vaststelling in een eerlijk proces, volgt er wat mij betreft een pittige straf, maar niet nadat zij, net als ieder ander, alle kansen en rechten hebben gekregen.
In Nederland, want in Irak is geen eerlijke rechtsgang. [29]
Bovendien:
Zij zijn uit Nederland gekomen.
Naar Nederland keren zij dus ook terug. [30]
ASTRID ESSED
ARTIKEL DILAN YESILGOZ, GEPUBLICEERD IN AD
GEEN MEDELIJDEN MET JIHADISTEN!
STEUN DE SLACHTOFFERS IN PLAATS VAN IS VROUWEN
 
[Tekst kan vergroot worden door een klick op de computer]
Transcriptie tekst
AD
GEEN MEDELIJDEN MET JIHADISTEN!
STEUN DE SLACHTOFFERS IN PLAATS VAN IS VROUWEN
Dilan Yesilgoz
Tweede Kamerlid VVD
Het bagatelliseren van de rol van IS vrouwen moet stoppen, stelt Dilan Yesilgoz-Zegerius. De lobby voor hun terugkeer en meer begrip is beschamend. Terwijl over de echte slachtoffers niet wordt gesproken.
''Ik bleef hem zeggen, dat het pijn deed-stop alstublieft, getuigt het 12 jarige meisje.
Hij snoerde haar de mond en bond haar handen vast.
Voordat hij zich aan het twaalfjarige meisje vergreep, ging hij aan de bedrand bidden.
''Hij zei, dat hij volgens de Islam een ongelovige mag verkrachten.
Hij zei, dat door mij te verkrachten, dichter bij God komt.
De New York Times sprak met 21 vrouwen en meisjes, die uit de handen van IS strijders konden ontsnappen.
De beschrijvingen van een goed georganiseerde slavenhandel en het systematisch verkrachten van Jezidi meisjes is confronterend en misselijkmakend.
In ons land lijkt vooral aandacht te zijn voor de vrouwen en mannen, die willens en wetens naar het Kalifaat zijn afgereisd om zich bij IS aan te sluiten.
De vraag is, wat er moet gebeuren met de IS'ers, die ''spijt'' hebben gekregen van hun deelname aan de strijd.
''IS bruiden'' worden de vrouwen eufemistisch genoemd.
Waar over de echte slachtoffers van IS, zoals de Jezidi gemeenschapn, nauwelijks wordt gesproken, lijkt iedereen zich zorgen te maken over de vraag hoe deze vrouwen moeten worden teruggehaald naar Nederland.
Laten we ophouden met het bagatelliseren van de rol van IS-vrouwen.
Ze zijn bewust afgereisd naar Syrie en Irak uit sympathie voor een verderfelijk gedachtegoed.
Het zijn geen huisvrouwen en moeders, die slechts voor hun kinderen zorgden.
Getuigenissen van verschillende Jezidi vrouwen, zoals Nadia Murad en Parween Alhinto, liegen er niet om.
'[Tekst in artikel]
ONBEGRIJPELIJK, DAT ZIJ WILLEN TERUGKEREN NAAR HET LAND, DAT ZIJ ZO VERACHTEN
[EINDE TEKST IN ARTIKEL. ARTIKEL VERVOLGT":]
Ze werden jarenlang gemarteld en mishandeld door IS vrouwen.
Zij rekruteerden nieuwe IS'ers, hielpen hun mannen om gevangenen te verkrachten en verheerlijkten deze vreselijke misdaden nog.
Voor de VVD is er geen enkele reden om deze vrouwen een tweede kans in Nederland geven.
De lobby voor repatriering en meer begrip voor IS vrouwen is wat de VVD betreft beschamend en naief.
Dit zijn oorlogsmisdadigers, die alle mensenrechten, die zijzelf grof hebben geschonden, nu ineens zelf willen gebruiken om terug te kunnen keren naar Nederland.
Die de rechtsstaat, die zij niet erkennen, nu doodleuk willen gebruiken.
Onbegrijpelijk, dat zij zo graag willen terugkeren naar het land, dat zij bij hun volle verstand en vanuit diepgewortelde verachting hebben verlaten.
Ik weiger te geloven, dat zij slechts slachtoffers waren van hun echtgenoten.
Laten we luisteren naar de echte slachtoffers, in plaats van deze ''bruiden'' nog langer de hand boven het hoofd te houden.
Wat de VVD betreft, begint dat met het ontvangen van Nadia Murad en andere slachtoffers in de Tweede Kamer, zodat iedereen de gruwelijkheden, die de werkelijke slachtoffers zijn aangedaan, uit eerste hand kan horen.
En wij hen kunnen beschermen, in plaats van vrouwelijke terroristen.
DILAN YESILGOZ
TWEEDE KAMERLID VOOR DE VVD, WOORDVOERDER TERRORISME EN  VEILIGHEID
EINDE ARTIKEL YESILGOZ
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed