Van Lammeren [PvdD] biedt Sylvana Simons excuses aan/Too little, too late

Vr 1 Maart 2019 17:47 | Astrid Essed | 620 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
VAN LAMMEREN (PvdD] BIEDT SYLVANA SIMONS EXCUSES AAN/
TOO LITTLE, TOO LATE/BRIEF AAN VAN LAMMEREN
ZIE OOK
AAN
DE HEER J VAN LAMMEREN
FRACTIEVOORZITTER EN GEMEENTERAADSLID
PARTIJ VOOR DE DIEREN
Onderwerp:
Uw optreden tijdens het door Bij1 aangevraagde spoeddebat
over het schietincident bij de Nederlandsche bank
Geachte heer van Lammeren,
Voordat ik op mijn onderwerp kom, het volgende:
Misschien herinnert u zich nog, dat wij destijds een corresp;ondentie hebben gevoerd over de mogelijke stedenband [later helaas een samenwerkings
verband geworden] tussen Amsterdam en Tel Aviv, dat ik u gecomplimenteerd
heb over uw tegenstem en dat ik u een adhesiebetuiging heb toegestuurd
vanwege de bagger, die u over u heen kreeg als zogenaamde
[onzin natuurlijk] ''antisemiet''
Zie geheel onderaan onze correspondentie.
Helaas echter kon/kan ik uw optreden bij het recente
spoeddebat over het schietincident bij de Nederlandsche bank, waarbij
een 31 jarige man door de politie werd doodgeschoten, in het geheel NIET
waarderen en vooral uw optreden naar Bij1 raadslid Sylvana Simons.
Ik voeg onder noot 1 een Youtube fimpje van een deel van uw
confrontatie met mevrouw Simons.
Met name uw oud-modische opmerking, dat zij ''nederig'' moest zijn
en gaan zitten, schoot bij mij en velen in het verkeerde keelgat.
Over die ''nederigheid'' opmerking hebt u inmiddels uw excuses aangeboden [2] en dat siert u, maar ik ben nog lang niet tevreden.
Wel wil ik hierover nog zeggen:
Ik citeer u
''Daarbij heb ik tegen mijn collega mevrouw Simons gezegd dat zij nederig moest gaan zitten. Hiermee doelde ik op het feit dat zij moest beseffen dat ze te snel tot een oordeel was gekomen aangezien het onderzoek nog loopt en dat zij zich wellicht meer bescheiden had moeten opstellen.'' [3]
Dan had u dat moeten zeggen, maar dat hebt u niet gedaan.
Dat geeft/gaf te denken, maar ik laat dat verder rusten, want nogmaals,
u hebt uw excuses aangeboden.
Maar.......u raadt het al [want anders had ik deze brief niet behoeven te
schrijven] ik ben nog niet klaar met u.
Want er is meer:
Het gaat mij [hoe absurd dat ook heeft geklonken, maar goed,
dat is geweest]  niet alleen om het woord ''nederig'', maar om de
gehele, aggressieve [en dat verbaast mij van u, zo'n indruk
hebt u tot nu toe niet op mij gemaakt] toon, die u tegen
mevrouw Simons aansloeg.
Daarbij heb ik ook inhoudelijk kritiek, omdat ik van mening ben,
dat u als volksvertegenwoordiger [en met u trouwens de voltallige
Gemeenteraad en burgemeester] wel heel merkwaardige prioriteiten
hebt.
TOON
Eerst uw toon, in welks context het niet vreemd is, dat het woord
''nederig'' van uw tong slipte.
U zei-net zo kinderachtig als VVD Gemeenteraadslid de heer van der Burg, die echter nog veel agressiever was- [4], dat mevrouw
Simons ''zich moet schamen'', u sprak op overdreven opgewonden toon
Kortom, u sprak mevrouw Simons niet als een collega aan, maar als
een stout kind, dat een standje krijgt.
Daarover hadden, mij dunkt, ook wel
excuses mogen komen en ik hoop, dat u in de toekomst een
dergelijke badinerende, belerende en -eerlijk gezegd- respectloze
toon achterwege laat in debatten.
INHOUDELIJK
Ik citeer u
''De Amsterdamse politie heeft een zeer lastige taak te vervullen in onze stad. Twee agenten schuldig verklaren zonder gedegen onderzoek waarbij de integriteit van het hele korps in twijfel getrokken wordt, is onacceptabel. Dat was dan ook de strekking van mijn bijdrage. '' [5]
'''Indirect trekt u gewoon de racisme kaart richting de Amsterdamse politie,
laten we het ook maar gewoon benoemen en ik ben daar klaar mee. [6]
U moet zich gewoon schamen en het zou u echt sieren, het zou u echt sieren, als u nu gaat zitten,
nederig....draagt en dat u misschien hier voortaan uw zaak kan bepleiten,
want u doet uw zaak geen......''
En dit allemaal naar aanleiding van het feit, dat mevrouw Simons een
spoeddebat had aangevraagd, waarbij de vraag werd gesteld
''“De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld”. [7]
Ook heeft zij de opmerking gemaakt
''”‘Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.
Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’ [8]
Tot hier enkele citaten van wat er is gezegd en  hoe u erop reageerde
Nu inhoudelijk:
In principe ben ik het met u eens, dat het trekken van voorbarige conclusies, zeker in een zaak als deze, niet wenselijk is en dat het
onderzoek van de Rijksrecherche moet worden afgewacht.
Maar, meneer van Lammeren, dit is geen blanco situatie:
Bekend is sowieso, dat politieagenten [kennelijk twee, wat het nog beangstigender maakt] maar liefst 21 kogels hebben afgeschoten op
een man, die met een nepvuurwapen [okay, dat wisten ze op dat
moment niet] in hun richting kwam. [9]
Dat is, in gewone mensentaal, op zijn zachtst zeer buitensporig en
ja, onnodig.
Mevrouw Simons heeft daarin volkomen gelijk.
U zegt, dat de politie een zeer lastige taak heeft te vervullen in'
onze stad.
Dat is juist.
Maar politieagenten zijn geen gewone burgers.
Ze hebben, of horen dat te hebben, verstand van wapens, hebben
leren schieten, beheersen gevechtstechnieken en worden in hun
opleiding [daarvan ga ik tenminste uit] getraind op alle mogelijke
moeilijke, stressvolle en/of minder stressvolle situaties.
Ook is er voorafgaande aan de toelating tot de politieopleiding
een uitgebreide test [10]
Verder ga ik ervanuit, dat als er sprake is van een potentieel
gevaarlijke situatie, geen onervaren agenten naar de plaats des
onheils worden gestuurd.
Politiemensen doen verantwoordelijk werk.
Ik ga er dan ook vanuit, dat zelfs al is er sprake van
''suicide by cop'' [een enigszins dubieuze term, maar vooruit], dan
zouden ze geleerd moeten hebben, daarmee om te gaan
POLITIE EN JONGEREN VAN KLEUR
U verwijt mevrouw Simons, dat zij de racisme kaart trekt, dat
zij zegt, dat de politie discrimineert.
Het spijt mij te moeten zeggen, meneer van Lammeren, maar
dat is wel een heel naieve opmerking.
Ten eerste komt discriminatie bij de politie zeker voor.
Ik hoef maar te verwijzen naar etnisch profileren, iets,
dat door de politie zelf is toegegeven. [11]
Daar blijft het niet bij:
De afgelopen jaren zijn maar liefst drie jongeren/mannen
van kleur omgekomen door politiegeweld.
Rishi Chadrikasingh, Mitchel Winters en Mitch Henriquez. [12]
In alle drie gevallen is er alle reden om vraagtekens te plaatsen
bij het politieoptreden en de latere afhandeling. [13]
Is het dan verwonderlijk, dat jongeren van kleur extra
schrikken van dit schietincident en zich hierdoor
bedreigd voelen?
Voor u kennelijk niet.
Voor mij en Sylvana Simons, die regelmatig dergelijke
geluiden van haar achterban hoort, wel.
EPILOOG
UW FUNCTIE ALS GEMEENTERAADSLID
Meneer van Lammeren, misschien bent u minder goed
op de hoogte van de werking en consequenties van het
etnisch profileren en de impact, die het neerschieten van
Rishi Chadrikasingh [nota bene van achteren neergeschoten, toen hij
al wegrende], het wurgen met de nekklem van Mitch Henriquez en het
neerschieten van Mitchel Winters [bij hem werd ook al ''suicide
by cop gesuggereerd] [14] op de jongeren, maar ook ouderen
van kleur gehad heeft.
Welnu, dat vertel ik u nu en kunt u bij onderzoek zelf nagaan.
Maar wat ik u het ergste verwijt is het feit, dat u in een kramp schiet,
als de politie -in uw ogen onterecht- wordt aangevallen, terwijl er wel
een mens, een 31 jarige man door diezelfde politie
met maar liefst 21 kogels is doodgeschoten.
U bent Gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger, gekozen
door de burgers van Amsterdam en voor de burgers hoort u er
in de eerste plaats te zijn.
En wat doet u?
Uw sympathie, uw empathie gaat voornamelijk naar de schietende agenten en
niet naar de omgekomen burger.
Dat vind ik heel ernstig.
Bovendien:
Het is mooi, dat u in uw tekst In uw tekst over de standpunten van uw partij over de politie aandacht besteedt aan etnisch profileren [15]
is mooi, maar uw tekst had, zeker tegen het licht van dit zoveelste schietincident,
kunnen worden aangevuld met zorg over politiegeweld of zo u wilt,
dodelijke politie schietincidenten.
Neen meneer van Lammmeren, U moet zich schamen, niet
mevrouw Simons, die als enige Gemeenteraadslid empathisch  stilstond bij de tragedie death by cop.
Uw vertoning, en die van uw collegae Gemeenteraadsleden,
was door en door beschamend. [16]
Hopelijk trekt u hier lering uit.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed