De ware Fascistische Bedreiging!

Do 25 November 2021 16:54 | Astrid Essed | 97 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
UW TIJD KOMT NOG WEL, WANT ER KOMEN TRIBUNALEN!''/HET
NAAKTE FASCISTISCHE GELAAT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE
ZIE OOK
IN DE TWEEDE KAMER, TIJDENS EEN DEBAT........
Tweede Kamerlid Forum voor Democratie van Houwelingen bedreigt
collega Tweede Kamerlid Sjoerdsma [D'66]
''[2.52-3.06]
[Van Houwelingen. Forum voor Democratie, afgekort FvD]
''Okay, via de voorzitter:
De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn zodanig niet...te vergelijken met de
periode omdat ze onvergelijkbaar zijn, want ze zijn op een wereldwijde schaal 
zoals we van het de globalisten [?]  nu kunnen verwachten en u moet
zich diep en diep schamen [3.04 ] en uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!'' [3.06]''
.....
.....
[3.22-3.41]
[Sjoerdsma, D'66] '' Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt
in de zaal, in de Plenaire Zaal van deze Tweede Kamer en ik ben inmiddels ruim negen jaar Kamerlid, dat een collega van mij, die hier aan de interruptiemicrofoon staat, met een bedreiging:
Die zegt:
''Uw tijd komt nog wel.
U komt voor een tribunaal te staan''
YOUTUBE.COM
FVD'ER TEGEN D'66 KAMERLID: ''UW TIJD KOMT NOG WEL''
[Van Houwelingen, FvD]:
''Bent u bereid om de minister hier erop aan te spreken van eh, dat ie de eh, 
wets.....op het matje moet roepen, dat ie volgende week bij de Raad Algemene
Zaken...Letland de les moet lezen....
Bent u bereid om dat te doen?''
[Kamervoorzitter Ockje Tellegen]:
''De heer Sjoerdsma''
[Sjoerdsma, D'66]:
''Ik zou zeggen:
Meneer van Houwelingen, wees eens een man.
Als uw fractievoorzitter dat soort uitspraken doet, dat soort
walgelijke uitspraken, over de Tweede Wereldoorlog
Over een minister.
Hem ervan beschuldigt, massamoord te begaan.
En dat hij dan niet durft te zeggen:
''Ja, daar sta ik achter, ik neem dat niet terug.
Of durft te zeggen, in vraag van mij, op aansporing van mij
om het wel terug te nemen.
Hij durft het gewoon niet te herhalen, hij staat hier een
beetje bedremmeld mij te beschuldigen, dat ik geen antwoord heb]
gegeven, maar ik heb hem antwoord gegeven, klip en klaar, ik
ben het met u eens, wat in Letland gebeurt, kan niet en als de
minister daar iets van wil zeggen in de Europese Raad, hij heeft mijn steun.
Maar nu u, meneer van Houwelingen.
U.
Want het gaat hier over de waardigheid van het parlement.
De waardigheid van onze democratie en ik wil van u weten:
Staat u achter die uitspraken, die verachtelijke uitspraken van de
heer Baudet of niet en neemt u het terug?''
[Kamervoorzitter]:
''De heer Sjoerdsma, heel graag via de voorzitter, dat haalt iets
van de emotie....''
[Sjoerdsma. D'66]
''.....via u, mevrouw de voorzitter''
[Kamervoorzitter]:
''De heer van Houwelingen''
[Van Houwelingen, FvD:
''Voorzitter, ik zal deze........ een antwoord geven.
Met welke....u bent dus heel erg ontevreden met de vergelijking
met de Tweede Wereldoorlog.
Okay, met welke periode mogen we uw misdaden....''
[Kamervoorzitter]:
''Neen, niet uw....''
[Van Houwelingen, FvD]:
''Hij doet het toch ook?
[Gaat vervolgens door met zijn betoog, onbverstaanbaar,
wordt geinterrumpeerd door de Kamervoorzitter, verwarring compleet]
[Interruptie Kamervoorzitter]:
[Van Houwelingen gaat door]
''...uit onze samenleving, de invoering van die verschrikkelijke
apartheidspas op basis van een grote hoax, zegt u maar met welke
periode wilt u dan dat we het vergelijken''
[Kamervoorzitter]:
''Mevrouw de voorzitter, kan de heer Sjoerdsma aangeven, met 
welke vergelijking'', zo doen we dat hier om het wat rustiger te krijgen.
De heer Sjoerdsma.''
[Sjoerdsma, D'66]
''Voorzitter, deze periode is niet makkelijk te vergelijken met een andere
periode.
Want wij hebben te maken met een pandemie van ongekende proporties,
wij hebben te maken met een wereldwijde ziekte, die miljoenen
doden tot gevolg heeft gehad.
En dan kan je-laat ik het dan toch maar doen, mevrouw de voorzitter, dan
kan je zeggen, dat die ziekte nep is, dat het een hoax is, dan kan je
insinueren, dat je daarmee micro chips ingespoten krijgt, dan kan je romans
schrijven onder een pseudoniem, die half Hitler verheerlijkend zijn, zoals
de heer van Houwelingen heeft gedaan, dan je hier gaan staan en
mij een vraag stellen, maar ik vraag het aan u, meneer van Houwelingen:
Als u niet het lef hebt......''
[Kamervoorzitter interrumpeert]:
''U vraagt aan de heer van Houwelingen....''
[Sjoerdsma, D'66]
"Via de voorzitter.
Als de heer van Houwelingen niet het lef heeft om die woorden hier
te herhalen in het parlement, of er afstand van te nemen, dan is de heer
van Houwelingen zijn titel als Kamerlid niet waard.''
[Kamervoorzitter]:
''Meneer van Houwelingen, voordat u interrumpeert, dit is uw laatste.''
[Van Houwelingen, FvD]:
[2.37]
''Het is mijn laatste, inderdaad.
Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties, zoals we van de heer Sjoerdsma
gewend zijn.
En inderdaad, u bent niet in staat om ook maar een antwoord te geven, u heeft
ook geen enkele vraag van mij beantwoord en u bent ook niet in staat om 
een vergelijk [?] te geven, dat is natuurlijk ook logisch, want uw misdaden...[2.51]
[Interruptie Kamervoorzitter]:
''Niet uw....''
[Van Houwelingen, FvD]:
[2.52-3.06]
''Okay, via de voorzitter:
De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn zodanig niet...te vergelijken met de
periode omdat ze onvergelijkbaar zijn, want ze zijn op een wereldwijde schaal 
zoals we van het de globalisten [?]  nu kunnen verwachten en u moet
zich diep en diep schamen [3.04 ] en uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!'' [3.06]
[Kamervoorzitter]:
[3.07]
''De heer van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen, ik
vind het er niet fraaier op worden.
En meneer Sjoerdsma, u heeft nog de ruimte om kort te reageren.''
[Sjoerdsma, D'66]:
[3.14-4.05]
''Ja voorzitter:
Kijk, de uitspraken van Forum, die zijn natuurlijk een diep diep diep dieptepunt.
[3.22] Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt
in de zaal, in de Plenaire Zaal van deze Tweede Kamer en ik ben inmiddels ruim negen jaar Kamerlid, dat een collega van mij, die hier aan de interruptiemicrofoon staat, met een bedreiging:
Die zegt:
''Uw tijd komt nog wel.
U komt voor een tribunaal te staan.
En ik zeg u, meneer van Houwelingen, in deze tijd, waarin ik
mij grote zorgen maak over de veiligheid en de gezondheid van al
mijn collega's in dit parlement, dat me dat niet licht valt.
En dat ik dat ook niet licht neem, dat dreigement.
En ik vraag u, meneer van Houwelingen, als u de uitspraak van uw
fractievoorzitter, meneer van Houwelingen, niet wil terugnemen, om in
ieder geval dit terug te nemen. [4.05]
[Kamervoorzitter]:
[4.06]
''Ik heb eh.....expres iets langer geschorst, omdat ik denk, dat het goed is
na alles wat er vanochtend is gebeurd, de gemoederen even iets meer tot rust te laten komen en dat niet alleen, ik heb de heer van Houwelingen verzocht, dat
hij nog een keer de woorden, die echt gericht waren aan het adres van de heer Sjoerdsma in persoonlijke zin nog een keer zou willen nuanceren en dat hij het
niet bedoeld heeft als een persoonlijk dreigement en daartoe is de heer
van Houwelingen bereid.
[Van Houwelingen, FvD]
[4.32-4.48]
''Inderdaad.
Om de gemoederen wat verder tot bedaren te brengen, het zal duidelijk zijn,
het kan heel kort.
Wij zijn van mening dus, dat er grote misdaden zijn gepleegd, dat ze ooit juridisch onderzocht moeten worden, maar mijn woorden zijn natuurlijk nooit bedoeld als een of andere vorm van dreigement wat dan ook  gericht aan 
de heer Sjoerdsma of wie dan ook, dat spreekt voor zich.'' [4.48]
EINDE YOUTUBE FILMPJE

Meer van Astrid Essed