Asielextremisme/Teeven en co/Schreibtischmorder/J'Accuse

Do 12 Februari 2015 14:22 | Astrid Essed | 2749 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS TEEVEN

EN CO, SCHREIBTISCHMORDER/J'ACCUSE!
Commentaar op Elsevier artikel '' Extremisten zonder grenzen:
Dit is de wereld van het asielextremisme'''


ZIE OOK


 
''Revealing a crime is not a crime''
 
 
Een wijze vrouw zei eens, dat de beste niet militaire  manier om je
tegenstander wind uit de zeilen te nemen, karaktermoord is, al
dan niet versterkt door de omkering van de werkelijkheid.
Zo worden slachtoffers daders en daders slachtoffers.
 
Een van de meest sprekende voorbeelden in Nederland is het
asielbeleid, waarvan het mij niet zal verbazen, als het door latere
generaties wordt neergezet als een ''misdaad tegen de menselijkheid. [1]
 
Ik noem de uitvoerders van het asielbeleid, en daarmee bedoel ik
de politiek verantwoordelijken, maar ook bedrijven zoals BAM, die
het faciliteren door de bouw van vreemdelingendetentiecentra [2] 
en vervoersmaatschappijen zoals de KLM [3], die vluchtelingen helpen
mee deporteren naar oorlog, vervolging en ellende, SCHREIBTISCHMORDER,
omdat ze zelf geen vuile handen maken, maar hetzij achter hun bureau
de opdrachten geven, of er dik aan verdienen.
 
Daarover later.
 
Eerst de lastercampagne tegen diegenen, die het beleid in
woord en daad aanvallen
 
AIVD
 
De AIVD, Waakhond van de ''Nationale Veiligheid'' [veiligheid
van de machthebbers, natuurlijk], een organisatie, die
niet terugschrikt voor samenwerking met buitenlandse
Veiligheidsdiensten, die het niet zo nauw nemen met
de mensenrechten [to put it mildly] [4],
 is al jaren intensief en fel bezig
met een gerichte campagne tegen wat zij noemen ''asielextremisme'',
waarbij gedaan wordt alsof het op zijn minst om Michael Corleones's of
Al Capone's gaat. [5] 
Er wordt gesproken over ''intimiderend en/of gewelddadig verzet tegen
het asielbeleid''. [6]
Op zijn minst zou je dan denken aan ontvoering of zware mishandeling.
Niets minder is waar.
In de praktijk gaat het vrijwel altijd om het bekladden en/of
besmeuren met verf van gebouwen en of woningen van direct
verantwoordelijken voor het asielbeleid. [7]
Door de  AIVD en co opgezweept tot ''intimiderend gedrag''
 
Ik kom zo te spreken over werkelijk gewelddadig en intimiderend
gedrag, dat van de Nederlandse Staat en zijn verlengstukken, tegen
vluchtelingen  bij de uitvoering van die misdaad tegen de menselijkheid,
het Asielbeleid. [8]
 
Eerst het anti vluchtelingen gif van Elsevier.
 
 
GIFTIG ANTI ASIELVERZET STUKJE IN ELSEVIER,
 
DE''INTIMIDATIES'' DOOR ACTIVISTEN
DE  ''BEREKENING'' VAN JOKE KAVIAAR,
''BEDREIGING'' VAN TEEVEN EN CO, DADERS 
WORDEN SLACHTOFFER
 
 
Een van de belangrijkste kanten van propaganda is het
demoniseren van de tegenstander, het in twijfel trekken
van diens motieven en vooral:
De aandacht af te leiden
van de zaak waartegen die tegenstander strijdt.
 
Wat dat betreft bewees Elsevier de Staatsdienaren van
het Asielbeleid een goede dienst met haar stukje ''
 Extremisten zonder grenzen:
Dit is de wereld van het asielextremisme''' [9]

Het artikel begint ogenschijnlijk objectief met de beschrijving
van een actie bij Kamp Zeist [waar naast een gevangenis en
een regulier asielzoekerscentrum, ook een uitzetcentrum is gevestigd]
tegen de ''kindvriendelijke''  gesloten gezinsvoorzieningen. [10]

Maar al gauw neemt de tendentieuze teneur het over.
Er wordt [uit de koker van Elsevier zelf] gesproken over de
''intimidaties'' door activisten, hun idealistische bedoelingen
worden in twijfel getrokken [activiste Joke Kaviaar
wordt beschuldigd van ''berekening''], de acties zouden
de vluchtelingen juist ''hinderen'', de effectiviteit van de
protestacties wordt op denigrerende wijze in twijfel getrokken
,activisten worden gecriminaliseerd omdat zij geen afstand
nemen van de ''hardere acties'' en  de KLM
en andere uitvoerders van het Asielbeleid worden impliciet
tot ''slachtoffers' bestempeld.
 
Verder wordt zeker een derde van het artikel besteed aan de
rechtszaak rond activiste Joke Kaviaar [waarbij ook de niet
relevante veroordeling uit de 80 er jaren wordt gehaald], de
''beveiliging'' rond Teeven en het commentaar van ex minister van
Migratie en Asiel, Leers,  die hier feitelijk als ''slachtoffers''
van de ''asielextremisten'' worden gepresenteerd.
Met natuurlijk de weglating van de slachtoffers, die Leers
en Teeven hebben gemaakt en in het laatste geval, nog maken.
 
Enkele citaten
 
''De bekladdingen, intimidaties en vernielingen zijn geen fenomeen van de afgelopen twee jaar. Om bedrijven voor te bereiden, bracht het ministerie van Justitie al in 2011 een brochure uit met informatie en tips, zoals 'Vermijd het plaatsen van privé-informatie op visitekaartjes' en 'Zet de vuilcontainer bij voorkeur in een schuurtje'.''
......
.......

''

Een Afghaanse man komt naar het hek om te vertellen dat hij in hongerstaking is gegaan. Eerst reageert Kaviaar bezorgd, maar daarna concludeert ze berekenend: 'Als je doorgaat met de hongerstaking, dan maak je het hun probleem. Want als je in hongerstaking gaat, dan word je zwakker en ziek. En dan mogen ze je officieel niet op het vliegtuig zetten.'

......

.......


''Getraumatiseerd

Deze acties leveren dus weinig concreets op voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En de demonstraties voor detentiecentra hebben een averechts effect, omdat het lawaai getraumatiseerde asielzoekers angstig maakt.''


........

.........


''Naast demonstreren en in sommige gevallen intimideren van betrokkenen, dwarsbomen de activisten ook uitzettingen door luchtvaartmaatschappijen te bellen en hen te 'waarschuwen' niet mee te werken. Uitgeprocedeerden krijgen instructies hoe zich bij een uitzetting te misdragen, hoewel dat vaak weinig zin heeft. Een enkeling lukt het soms om met hevig verzet een uitzetpoging te voorkomen, maar doorgaans wordt de volgende uitzetting meteen gepland.'' [11]

 
Maar het meest bezwarende is nog, dat de zaak waar het in werkelijkheid
om gaat, de manier waarop er in Nederland [en Europa] met
vluchtelingen wordt omgesprongen, het zogenaamde ''Asielbeleid''
nauwelijks in het artikel aan bod komt.
En dat is het meest giftige EN effectieve van de Elsevier propaganda.
 
 
ELSEVIER ARTIKEL
ASIELBELEID
ACTIE TEGEN 'KINDVRIENDELIJKE'' GESLOTEN 
GEZINSVOORZIENING
 
Een van mijn hoofdbezwaren tegen het Elsevier stuk is,
dat de aandacht werd afgeleid van waar het om gaat:
De misdaden van de Nederlandse Staat tegen de vluchtelingen,
ook wel ''Asielbeleid'' genoemd.
Elsevier noemt de actie tegen de ''kindvriendelijke gezinsvoorziening
in Kamp Zeist [12]
Voor ik beschrijf, hoe ''kindvriendelijk, eerst iets over
het asielbeleid in het algemeen.
 
 
DE MISDADEN VAN DE NEDERLANDSE STAAT TEGEN
VLUCHTELINGEN
 
De Kamp Zeist actievoerders, waartoe ook ondergetekende
 behoorde, willen primair  een einde aan opsluiting,
uitsluiting en deportatie ¨(uitzetting dus) van vluchtelingen.
Vluchtelingen vluchten niet zomaar, maar zijn op zoek naar
betere levensomstandigheden en/of veiligheid.
Ze zijn afkomstig
 uit oorlogsgebieden en/of moeten vrezen voor
vervolging in eigen land.
Daarom hebben ze recht op veiligheid in Nederland.
 
Op papier hebben vluchtelingen, die worden vervolgd,
recht op asiel, maar ondanks alles  wat er wordt
beweerd, is er geen eerlijke asielprocedure, want in de
praktijk is een IND beslissing bindend.
Ja, na een negatieve IND beslissing kan men
wel naar de rechter stappen, maar die toetst niet inhoudelijk.
Dat houdt in, dat er niet opnieuw naar bewijsmateriaal etc
wordt gekeken, maar alleen, of de IND zich aan de procedure
gehouden heeft. [13]
Geen eerlijke kans dus.
 
En wat de IND procedure zelf betreft:
Vaak worden de vluchtelingen 
al met wantrouwen bekeken en wordt vergeetachtigheid
al gauw als leugenachtig en onbetrouwbaar aangemerkt.
 
Vluchtelingen, die hiernaartoe komen vanwege armoede,
hebben sowieso geen recht op asiel en worden op een
nare manier door pers, politiek en maatschappij
gecriminaliseerd als ´´gelukszoekers´´
 
Alsof een mens niet het recht heeft zich aan armoede en
ongelijkheid te ontworstelen.
 
 
Vrijwaring van armoede wordt wel als mensenrecht
genoemd (14), maar als vluchteling kun je er geen
beroep op doen.
 
En dan worden vluchtelingen, die, terecht, Nederland
niet willen verlaten, terug naar af, ook nog eens
opgesloten in detentiecentra, die door de Overheid
geen ´´gevangenissen´´ worden genoemd, maar
dat natuurlijk wel zijn.
 
Is er geen ´´zicht op uitzetting´´, dan worden ze
´´geklinkerd´´, wat betekent, vrijgelaten zonder
enig recht op basisbehoeften en een dak boven
hun hoofd, waarmee de ellende van de ´´uitgeprocedeerden´´
begint. (15)
 
 
 
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KINDVRIENDELIJK
EN GEEN GEVANGENIS?/VERGEET HET MAAR
 
En nu naar de ''Kamp Zeist'' actie [16]
 
 
Bij het inhumane beleid komt nog de opsluiting met gezinnen
met kinderen, ja, in detentiecellen.
Na jarenlange kritiek van Amnesty International en anderen, (17)
besloot de Nederlandse Overheid/Staatssecretaris Teeven dan
met een alternatief te komen en dat is geworden de ´´Gesloten
Gezinsvoorziening´´
Volgens het gelikte propagandafilmpje van de Rijksoverheid
slapen ´´vanaf 1 october kinderen, die als vreemdelingen
in bewaring worden gesteld, niet meer achter slot en grendel´´ (18)
 
 
GEVANGENIS/JA,.WEL DEGELIJK
 
Granted, in een gevangeniscel slapen een aantal kinderen
 niet meer, maar die
zogenaamde ´´kindvriendelijke´´ gezinsvoorziening, is natuurlijk
wel degelijk een gevangenis.
 
 
Ten eerste
Op de achtergrond van de kale binnenplaats staat een muur 
en een behoorlijk hoge ook, bovendien onder stroom.
Kindvriendelijk he.
Ten tweede
De ''bewoners'' van de ''kindvriendelijke gezinsvoorziening''
mogen de barak [want veel meer is die gezinsvoorziening
niet] wel in en uit lopen, maar ze mogen het terrein niet af.
Dat heet dus:
Een gevangenis, want er is geen vrijheid van beweging.
 
 
GEEN KINDEREN ACHTER SLOT EN GRENDEL?/
EEN FABELTJE
 
Verder is de bewering, dat er geen kinderen meer achter slot en
grendel zitten, een fabeltje.
 
Want gezinnen met kinderen en ook wie minderjarige vreemdelingen
 [AMA’s) [voor wie deze Gezinsvoorzieningen ook zijn], belanden
alleen onder stricte voorwaarden in deze Gesloten Gezinsvoorzieningen.
 
 
A
 
Als er zicht is op uitzetting
 
B
 
Als het gezin heeft aangegeven, nadrukkelijk niet
te willen meewerken aan uitzetting
 
C
 
Als er kans is op onttrekking aan de uitzetting
[dus dat mensen ervandoor willen gaan] [19]
 
 
Met andere woorden:
 
Als er NIET direct zicht is op uitzetting, belanden gezinnen
nog steeds in de ”gewone” vreemdelingendetentiecentra.
Er zitten dus nog WEL kinderen in vreemdelingendetentiecentra
in de cel.
Bijvoorbeeld in detentiecentrum Zestienhoven zitten
wel degelijk kinderen.
 
 
WELKE GROEPEN IN GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN
 
En nogmaals, om welke groepen gaat het hier
Gezinnen, die op de luchthaven asiel hebben aangevraagd
en over wie ”nog nader onderzoek” nodig is [en
die dus niet in procedure zijn]
En gezinnen en minderjarige vreemdelingen, die moeten
terugkeren naar het land van herkomst.
Gedeporteerd dus.
 
 
KINDVRIENDELIJK/VERGEET HET MAAR
 
Ik heb al aangegeven, dat een zichtbare muur om de binnenplaats
die het gevangeniskarakter benadrukt, in het geheel niet
kindvriendelijk is.
Voeg daaraan toe, een kale, troosteloze binnenplaats
[geen gras etc], een buitenhek onder stroom, geen school
of behoorlijke speelplaats, hoe kindvriendelijk is dat?
Dat maken een paar cosmetische hoogstandjes, zoals
een beer en wat speelgoed, natuurlijk niet goed.
 
En hoe ”kindvriendelijk” is een deportatie?
 
 
 
WAAR HET OM DRAAIT/DE DEPORTATIES/ECHT ”KINDVRIENDELIJK”
 
Alle gekheid op een stokje.
Kinderen worden opgesloten in een cel [inhumaan]
of hebben het tijdelijk wat beter in Gesloten Gezinsvoorzieningen,
waar ze leven in een huis en naar buiten kunnen [alleen OP het terrein],
maar waar het op uitdraait is, dat ze toch worden uitgezet.
 
Sterker nog:
Gezinnen KOMEN alleen in deze huisjes, als er zicht is op
snelle uitzetting.
 
En hoe kindvriendelijk is uitzetting naar een oorlogsgebied,
naar vervolging of grote armoede.
 
Door en door hypocriet dus, die zogenaamde ”kindvriendelijke”
voorziening, waarover de door Elsevier gecriminaliseerde
schrijfster en activiste Joke Kaviaar
een treffend stuk heeft geschreven. [20]
 
 
 
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN,
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
 
Tijdens de actie zijn op de Muur van Kamp Zeist gesprekken
gevoerd tussen actievoerders en vluchtelingen in deze o zo
kindvriendelijke Gezinsvoorzieningen.
Die vertelden een weinig kindvriendelijk verhaal.
Over hoe ze om zes uur ‘s morgens van hun bed
gelicht werden door de politie en werden meegenomen
naar deze Gesloten Gezinsvoorziening.
Kinderen in een ruk uit hun vertrouwde omgeving gehaald,
van een toekomst beroofd [meisje van 12 zat op de
Middelbare School] en naar een gevaarlijke en
onzekere toekomst op weg.
Sikhs uit Afghanistan, die tot een religieuze minderheid
behoren. [21]
 
Hoe veilig en kindvriendelijk wordt hun bestaan?
 
Dit zijn de schrijnende verhalen, die niet naar boven waren
gekomen, als deze actie niet was gevoerd.
En om te voorkomen, dat deze mensen naamloos worden
gedeporteerd, heeft Joke het verhaal doorverteld. [22]
 
Ik citeer de laatste woorden van  Joke Kaviaar in
haar verslag ''Toen het zes uur was, we lagen te slapen, toen
kwam de politie ons halen''. [23]
 
Als kort na tien uur de Bratra komt om ons van de muur te halen en we nog eens vragen aan de vluchtelingen of er nog laatste dingen zijn die ze kwijt willen, herhaalt de man met wie we het meest gesproken hebben dat ze hulp nodig hebben. “We need help. Help us”. Een laatste keer zwaaien met mijn arm boven de muur bij de arrestatie. Ik weet dat ik snel weer vrij zal zijn. Maar deze mensen, deze vluchtelingen? Wat moet er van ze worden?” [24]
 
 
KLM, BAM, BLOED AAN JE HANDEN!
 
In de criminalisering van van het verzet tegen het asielbeleid, merkt
Elsevier op
 
''Naast demonstreren en in sommige gevallen intimideren van betrokkenen, dwarsbomen de activisten ook uitzettingen door luchtvaartmaatschappijen te bellen en hen te 'waarschuwen' niet mee te werken. Uitgeprocedeerden krijgen instructies hoe zich bij een uitzetting te misdragen, hoewel dat vaak weinig zin heeft. Een enkeling lukt het soms om met hevig verzet een uitzetpoging te voorkomen, maar doorgaans wordt de volgende uitzetting meteen gepland.''

Hier wordt de indruk gewekt, dat de luchtvaartmaastchappijen
onschuldig zijn en de actievoerders de boosdoeners.
Het omgekeerde is waar.
Willens en wetens werken luchtvaartmaatschappijen als de KLM
al jaren mee aan de uitzetting van vluchtelingen naar onveilige
landen en oorlogsgebieden en verdienen daar dik aan.
Ondergetekende en anderen hebben ze daarop meerdere malen
aangesproken en steevast komt het antwoord terug, dat dit
wordt gedaan ''in opdracht van de autoriteiten'', terwijl ze
zelf de beslissing nemen.
Als transportschakel in de asielketen zijn zij medeverantwoordelijk
wanneer de vluchteling iets overkomt.
Dat maakt KLM en co niet tot ''slachtoffer'' van de actievoerders,
maar tot medebeul van vluchtelingen, die worden gedeporteerd. [25]
Dat eist verzet.
Een Afghaanse vluchteling, die tijdens de ambtsperiode van
minister Verdonk werd uitgezet, werd later gedood. [26]
Hij is door een luchtvaartmaatschappij vervoerd.
En die is medeverantwoordelijk voor zijn dood.

BAM

Dezelfde besmette verantwoordelijkheid geldt voor bedrijven
als BAM, die bouwen aan vreemdelingendetentiecentra en er
dik aan verdienen. [27]
Zij zijn als belangrijke schakel in de asielketen medeverantwoordelijk voor de mensenrechtenschendingen van de
vluchtelingen.

Geen slachtoffers dus, maar daders.

TEEVEN EN VERANTWOORDELIJKEN
SCHREIBTISCHMORDER
 
Schreibtischmorder, ik heb dat woord niet voor niets gebruikt.
In Elsevier wordt Teeven geciteerd, die de actievoerders
''laffe typetjes'' noemt.
Zo zou ik hem en vooral zijn anonieme ambtenaren willen
noemen, die besluiten nemen, die levens van mensen
vernietigen, van achter hun bureau.
Gezinnen, die uit elkaar gerukt worden, mensen, die
worden uitgezet naar een onzekere en onveilige situatie.
Hongerstakende vluchtelingen, die ondanks hun slechte
gezondheidstoestand worden uitgezet. [28]
Vluchtelingen, die na uitzetting worden gedood in het
land van herkomst. [29]
Of van wie niets meer is vernomen........
Vluchtelingen zoals de Iranier Kambiz Roustayi en
de Rus Dolmatov, zelfmoord plegen vanwege uitzetting
naar foltering en dood. [30]


Wie zijn hier nu laf?
 
Schreibtischmorder, Teeven en zijn verantwoordelijke medewerkers,
die zelf hun handen niet vuil maken, maar bevelen geven, die
leiden tot foltering en dood.
Met de KLM, BAM en andere schakels in de keten als medeverantwoordelijken.
 
 
 
EPILOOG
 
Een misdaad tegen de menselijkheid. [31]
Zo noem ik het Nederlandse Asielbeleid.
Want het geeft vluchtelingen geen eerlijke procedure,
rukt gezinnen uit elkaar, sluit onschuldigen op,
vaak onder slechte omstandigheden [32]
 en stuurt vluchtelingen willens en
wetens terug naar oorlog en dood. [33]
 
Partners in crime:
De KLM, bedrijven, die dik aan het asielbeleid
verdienen door te bouwen aan vreemdelingendetentie
centra.
 
Maar vooral klaag ik aan die anonieme hogere ambtenaren,
die van achter hun bureau beslissingen nemen, die
mensenlevens verwoesten.
 
Dat zijn de werkelijke daders en boosdoeners
en'' asielextremisten'', niet de actievoerders, die hun
misdaden aan de kaak stellen.
 
Elsevier zet in zijn artikel over ''asielextremisme'' [34]
de wereld op zijn kop, criminaliseert degenen, die 
strijden tegen het asielbeleid en maakt van daders, slachtoffers. 
 
Overeind blijft echter staan het misdadige beleid met
al zijn mensenrechtenschendingen
 
REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME
 
De strijd om het menswaardig bestaan van vluchtelingen gaat door!
 
 
 
Astrid Essed
 
NOTEN
 
 
 
 
 
 
[1]
 
DEFINITIE ''MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
VOLGENS HET STATUUT VAN ROME [WAARUIT VOORTGEKOMEN
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG]
 
 
ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY
For the purpose of this Statute. ''crime against humanity''
means any of the following acts when committed as a part
of a widespread or systematic attack against any civilian
population, with knowlegde of the attack
 
a
 
Murder
.......
........
d
 
Deportation or forcible transfer of people
.......
........
 
e
 
Imprisonment or other severe deprivation of
physical liberty in violation of fundamental rules
of international law
......
.......
 
f
 
Torture
 
.......
........
 
 
k
 
Other inhumane acts of a similar character, intentionally
causing great suffering, or serious injury to body
or to mental or physical health
.....
.......
 
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT
 
 
 
 
 
[2]
 
BAM BESMET BEDRIJF
BAM BESMET BEDRIJF BOUWT NIEUWE GRENSGEVANGENIS
SCHIPHOL [OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
 
 


OVERHEID EN BESMETTE BEDRIJVEN: 
DE SCHANDPAAL

 
NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT
[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
 
CONSORTIUM DC16
WIE EN WAAR IS DC16
 
 NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT
[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
 
BEDRIJVEN BOUWEN AAN EEN GRENSGEVANGENIS
 
 
 
 
[3]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR
GEVAARLIJKE EN OORLOGSGEBIEDEN
 

OVERZICHT VREEMDELINGENDETENTIECENTRUM
SCHIPHOL
STOP D16
DETENTIECENTRUM ROTTERDAM:
DEPORTATIEGEVANGENIS VOOR IEDEREEN ZONDER
GELDIGE PAPIEREN

 
 
 
[4]
 
 
''Internationale samenwerking is al zo oud als inlichtingendiensten bestaan, maar de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt door de internationalisering van de samenleving en de daarbij behorende technologische ontwikkelingen. De aard van samenwerken varieert van dagelijks contact tussen inlichtingenofficieren, tot overleg op hoog strategisch niveau. De diensten wisselen ook analyses en methodieken uit. Het komt eveneens voor dat diensten elkaars medewerkers trainen.  

De dienst legt in het jaarverslag uit welke dilemma’s een rol spelen bij internationale samenwerking. Bij het aangaan van een relatie met een dienst, wordt het democratisch gehalte van het betreffende land zwaar meegewogen. Daar waar onzekerheid bestaat over de manier waarop informatie tot stand komt, zal de AIVD kiezen voor een summier contact. Ook wordt in die gevallen zeer terughoudend informatie verstrekt. Maar, in het belang van de nationale veiligheid is internationale samenwerking onontbeerlijk.''

AIVD

INTERNATIONAAL SAMENWERKEN VOOR NATIONAAL BELANG

https://www.aivd.nl/organisatie/werken-aivd-0/@2129/aivd-internationaal/

 
AIVD
SAMENWERKING MET CIA
 
SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE
COMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCE
AGENCY´S DETENTION AND INTERROGATION
PROGRAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NRC
´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN
´´EXPLICIETE DETAILS´´
9 DECEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
NRC
CIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVER
EFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´
9 DECEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORIST
PETER STORM
9 DECEMBER 2014
 
 
 
 
 
[5]
 
WIKIPEDIA
MICHAEL CORLEONE
 

WIKIPEDIA
AL CAPONE


[6]


''Op andere momenten in 2013 kwam het wel tot meer extreme vormen van protest. Zo werd getracht de politiek en de ambtelijke top die betrokken is bij het asiel- en vreemdelingenbeleid te intimideren. Het kantoor van een politieke partij werd beklad en het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kreeg te maken met persoonlijke bedreiging en bekladding van zijn woning. Op een bouwplaats van een bedrijf dat betrokken is bij de bouw van huisvesting voor asielzoekers werd brand gesticht en werden vernielingen aangericht. Uitzettingen werden gedwarsboomd door ‘waarschuwingen’ te geven aan luchtvaartmaatschappijen en door uit te zetten personen te instrueren hoe zich te misdragen.''

AIVD JAARVERSLAG 2013, BLADZIJDE 25
ONDER DE KOP ''INTIMIDEREND OF GEWELDDADIG VERZET
TEGEN HET ASIEL EN VREEMDELINGENBELEID
 
RIJKSOVERHEID
JAARVERSLAG AIVD 2013
 ''Intimiderend en/of gewelddadig verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid Het afgelopen jaar werd – naast nieuwe publicaties van gegevens van bij het beleid betrokken ondernemingen en instanties – opnieuw gekenmerkt door harde acties tegen het asielbeleid, zoals brandstichting en vernieling.''

AIVD
EXTREMISME:
INTIMIDEREND EN/OF GEWELDDADIG VERZET TEGEN 
HET ASIEL EN VREEMDELINGENBELEID
JAARVERSLAG 2010
PAGINA 15


BRON


''Verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid Bij het verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid zijn activisme en extremisme verweven, zoals de AIVD in 2009 al in het rapport Het vuur van het verzet constateerde. Ook de internationale samenwerking speelt blijvend een belangrijke rol. Zoals verwacht was er na 2009 sprake van een radicalisering van het verzet, dat zich onder meer uitte in een aanzienlijke vermeerdering van het aantal vernielingen en brandstichtingen. De scheiding tussen het asiel- en vreemdelingenbeleid en andere actieterreinen, met name antifascisme, is minder geworden door de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden (zie paragraaf 3.2.3). Door die samenwerking is het aantal extremisten weliswaar gegroeid, maar het aantal blijft beperkt tot enige tientallen.''

AIVD
LINKS ACTIVISME EN EXTREMISME 
IN NEDERLAND, PAGINA 10
Divers en difuus, wisselvallig en wispelturig

SEPTEMBER 2013AIVD
EXTREMISME
LINKS EXTREMISME
EEN OVERZICHT VAN ACTIES TEGEN HET ASIEL
EN VREEMDELINGENBELEID IN DE AFGELOPEN
DECENNIA


TER HORST WIL ASIELEXTREMISME HARD AANPAKKEN
12 OCTOBER 2009


[7]

EEN KEUR UIT DE VRESELIJKE ''BEDREIGINGEN EN
INTIMIDATIES'' DOOR ''ASIELEXTREMISTEN'' TEGEN
NEDERLANDSE STAATSDIENAREN EN HUN VERLENGSTUKKEN
ALS BEDRIJVEN ETC
HET BESMEUREN OF BEKLADDEN MET VERF VAN STAATSGEBOUWEN
EN/OF HUIZEN VAN TOPMENSEN, BETROKKEN BIJ MISDADEN
TEGEN DE MENSELIJKHEID [HET ASIELBELEID]
DE BEZETTING VANSTAATS GEBOUWEN

G4S
BLOED AAN JE HANDEN? VERF OP JE DEUR


KANTOOR BOUWER ROTTERDAMS UITZETCENTRUM
BEKLAD
7 AUGUSTUS 2013


LEUZEN EN VERF BIJ HUIZEN TOPMENSEN G4S EN KLMVERF EN LEUZEN OP VOORDEUREN HOOGGEPLAATSTE

JUSTITIEMEDEWERKERS

https://www.indymedia.nl/node/24857

 

NU.NL

ACTIVISTEN BEZETTEN GEBOUW IND

17 APRIL 2009

http://www.nu.nl/algemeen/1949995/activisten-bezetten-gebouw-ind.html[8]
 
ZIE VOOR MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID NOOT 1

 
 
[9]
 
 
ELSEVIER
EXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELD
VAN HET ASIELEXTREMISME
 


ZIE TEKST GEHEEL ONDERIN


[10]


 
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST
 
 
 
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST
Met informatie over verloop actie [Livestream]
 
 
 
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN
NIET HUMAAN,  MAAR GEVANGENIS/STRIJD GAAT
DOOR TOT DE LAATSTE VLUCHTELING VRIJ IS
ASTRID ESSED
 


[11]
ELSEVIER
EXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELD
VAN HET ASIELEXTREMISME
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
 
ELSEVIER
EXTREMISTEN ZONDER GRENZEN: DIT IS DE WERELD
VAN HET ASIELEXTREMISME
 
 
 
 
 
 
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST
 
 
 
[13]
 
NOS
D´66 /INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
[14]
 
´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,´´

 

 
PREAMBLE
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS
 
 
 
 
´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,´´
 
 
PREAMBLE
 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS
 
 
 
 
[15]
 
 
UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN/CONTINUING STORY/
HET GESOL/DE VERDRIJVING
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[16]
 
 
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST
 
 
 
[17]
 
Kinderen horen niet in de cel, maar ook niet op straat.
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND, MENSENRECHTEN IN
Zorgen die Amnesty en andere organisaties aangaande Nederland naar voren hebben gebracht zijn onder meer…………….
 
 
 
 
GEEN KIND IN DE CEL
 
 
 
[18]
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
[19]


RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
[20]
 
HET BEDROG VAN FRED TEEVEN EN ZIJN AMBTENAREN
JOKE KAVIAAR
5 OCTOBER 2014
 
 
 
 
[21]
 
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
 
 
[22]
 
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
 
 
[23]
 
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
 
[24]
 
 
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
 
 
[25]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING
NAAR ONVEILIGE LANDEN EN OORLOGSGEBIEDEN


 
 
 
[26]
 
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
 
[27]
 
 
BAM BESMET BEDRIJF
BAM BESMET BEDRIJF BOUWT NIEUWE GRENSGEVANGENIS
SCHIPHOL [OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
 
 


OVERHEID EN BESMETTE BEDRIJVEN: 
DE SCHANDPAAL

 
NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT
[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
 
CONSORTIUM DC16
WIE EN WAAR IS DC16
 
 NIEUWBOUW DETENTIECENTRUM ROTTERDAM AIRPORT
[OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN ALLANG IN GEBRUIK]
 
BEDRIJVEN BOUWEN AAN EEN GRENSGEVANGENIS
 
 
 
[28]
 
 
HONGERSTAKING VLUCHTELINGEN
 


HET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING
JOHANNES WIER STICHTING
 


BRON

JOHANNES WIERSTICHTING

HONGER EN DORSTSTAKINGJOHANNES WIERSTICHTING

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING HONGER/DORSTSTAKER
DE HEER BAH NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSEDKLM MEDEPLICHTIGHEID AAN TWEEDE POGING TOT UITZETTING 
HONGERSTAKER ISSA K NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED[29]
 
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
[30]
 
 
MAN STEEKT ZICHZELF IN BRAND OP DE DAM
6 APRIL 2011
 
 
 
GELDERLANDER
KAMBIZ ROUSTAYI ZAG GEEN UITWEG MEER
9 APRIL 2011
 
 
 
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/
NEDERLANDSE OVERHEID VERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED
 
 
 
[31]
 
[1]
 
DEFINITIE ''MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
VOLGENS HET STATUUT VAN ROME [WAARUIT VOORTGEKOMEN
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG]
 
 
ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY
For the purpose of this Statute. ''crime against humanity''
means any of the following acts when committed as a part
of a widespread or systematic attack against any civilian
population, with knowlegde of the attack
 
a
 
Murder
.......
........
d
 
Deportation or forcible transfer of people
.......
........
 
e
 
Imprisonment or other severe deprivation of
physical liberty in violation of fundamental rules
of international law
......
.......
 
f
 
Torture
 
.......
........
 
 
k
 
Other inhumane acts of a similar character, intentionally
causing great suffering, or serious injury to body
or to mental or physical health
.....
.......
 
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT
 
 
 
 
[32]
 
 
DE NATIONALE OMBUDSMAN
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TE
ZETTEN
Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring
AUGUSTUS 2012
 
 
 
NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/DE
ONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[33]
 
 
OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN
OVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE
12 NOVEMBER 2014
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING
FAMILIE KARABULUT NAAR ONVEILIG TURKIJE/
BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[34] 
TEKST
 
 
 
Extremisten zonder grenzen: dit is de wereld van het asielactivisme
Elsevier - door Nikki Sterkenburg, 2 jan 2015

De Nederlandse tak van No Border Network onderneemt al jaren acties tegen het Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid. Zelf zeggen ze idealisten te zijn die in hun verzet de grenzen van de wet opzoeken. De AIVD beschouwt hen als extremisten die zich schuldig maken aan intimidaties en bedreigingen.

De verouderde bus stopt voorbij de poort van Kamp Zeist. Er stappen zo'n dertig actievoerders uit, meisjes met dreadlocks, oudere mannen met baarden, een enkeling verkleed, anderen onherkenbaar stevig ingepakt. De meesten hebben iets meegenomen dat lawaai maakt – een blik waarop ze met een stok slaan, fluitjes, een schotel zonder antenne met butsen van de klappen die het materiaal kreeg bij eerdere 'lawaaidemonstraties'.

Rotterdammer Gert-Jan heeft om zijn nek een kleine geluidsbox hangen. Met één hand houdt hij de microfoon vast, zijn andere hand omklemt de riem van zijn hondje. 'No borders, no nations. Stop deportations!' ('Geen grenzen, geen naties. Stop Deportaties').

De groep volgt een bospad langs de randen van Kamp Zeist, ooit militair terrein en sinds 2005 in gebruik als detentiecentrum. Juni 2013 liet staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hier een Gesloten Gezinsvoorziening zou komen, die enkele maanden later in oktober openging. In Kamp Zeist zitten uitgeprocedeerde gezinnen en minderjarigen die terug moeten naar het land van herkomst, maar niet zijn uitgezet.

Goed gesprek

Nadat in september 2013 werd besloten dat gezinnen met minderjarigen niet meer in vreemdelingenbewaring mochten worden gesteld, verdwenen in korte periode bijna zestig kinderen en hun ouders in de illegaliteit. De gesloten gezinsvoorziening moet dergelijke verdwijningen voorkomen.

Terwijl de actievoerders schreeuwend langs het hek lopen, komen asielzoekers en vluchtelingen kijken. 'We love you! Stay strong!' roepen de activisten hun toe. Op een van de spandoeken staat een 06-nummer voor een goed gesprek, of voor juridische hulp. Het nummer staat ook op tennisballen die met een tennisracket over het hek en een metershoge muur worden geslagen.

Twee vrouwen te paard willen passeren. Agenten die de stoet begeleiden, adviseren hun een andere route te kiezen. 'Ik begrijp niet wat jullie hier doen!' roept een amazone tegen de actievoerders. 'Als je iets wil veranderen, dan kan je toch beter naar Den Haag gaan?'

Afdelingen

De actie bij Kamp Zeist wordt gecoördineerd door de Nederlandse afdeling van No Border Network. Die tak bestaat uit kleinere werkgroepen, die in wisselende samenstellingen nauw samenwerken, zoals de Werkgroep Deportatieverzet, Occupy Ede, Occupy Rotterdam, de Anti Fascistische Aktie Fryslan en de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). No Border heeft ook afdelingen in Brussel, Straatsburg, Calais en in diverse Britse steden, zoals Londen, Manchester en Birmingham.

De beslissing van Teeven om Kamp Zeist om te bouwen tot Gesloten Gezinsvoorziening leidt sinds afgelopen jaar tot een nieuwe ronde van acties. Want vreemdelingen opsluiten – zeker minderjarigen en kinderen – kan volgens de demonstranten niet. Een 'gezinsvriendelijke detentie' bestaat in hun ogen niet zolang de gezinnen die er wonen niet vrijelijk de poort uit kunnen lopen. Welvaart moet in hun ogen worden verdeeld, democratie vervangen door anarchisme en 'Fort Europa' afgebroken.

Intimidatie

Zelf zien ze zich als wereldverbeteraars en asielactivisten, de AIVD betitelt hen sinds 2009 als 'extremisten'. Activisten houden zich aan de wet, extremisten doen dat niet, redeneert de AIVD. 'Het verzet vanuit extremistische kringen tegen het Nederlandse en Europese asiel- en vreemdelingenbeleid neemt al een aantal jaren toe. In No Border bundelen activisten en extremisten hun krachten,' aldus het laatste jaarverslag van de AIVD.

Hoewel bij demonstraties en bijeenkomsten de gematigde activisten de extremisten  vaak in toom weten te houden, maken extremisten zich volgens de AIVD op andere momenten schuldig aan intimidatie van de politieke en ambtelijke top die betrokken is bij het asiel- en vreemdelingenbeleid. Het activisme gaat verder dan demonstreren.

Cijfers ontbreken, maar een deel van de groep zou zich ook bezighouden met bekladdingen, vernielingen en intimiderende acties. 'Het kantoor van een politieke partij werd beklad en het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kreeg te maken met persoonlijke bedreiging en bekladding van zijn woning. Op een bouwplaats van een bedrijf dat betrokken is bij de bouw van huisvesting voor asielzoekers, werd brand gesticht en werden vernielingen aangericht.'
De AIVD linkt dergelijke intimiderende acties aan No Border, al worden ze opgeëist door gelegenheidsgroeperingen als The Visitors en De Kwade Kwasten. Afgelopen zomer werden bijvoorbeeld de huizen beklad van KLM's financieel directeur Erik Swelheim en van Hans Duijst, uitvoerend directeur West-Europa van beveiligingsbedrijf G4S, omdat KLM en G4S actief meewerken aan het uitzetten van asielzoekers.

Tijdens het in 2013 gehouden internationale No Border Camp in Rotterdam werd bouwbedrijf Van Omme en de Groot meermalen beklad met leuzen en het symbool van de SS. De actie werd opgeëist door de anarchistische beweging 325, die benadrukte dat deze los moest worden gezien van No Border.

Sprinklers

Zelf roept No Border niet op tot geweld, maar de groep neemt ook geen afstand van de acties. Op hun site zijn adressen en foto's van de bekladde huizen te zien. In het op de site gepubliceerde document 'De Schandpaal' staan nog meer adressen – van het installatiebedrijf van de sprinklers voor een detentiecentrum tot aan de leverancier van het printpapier aan de IND.

Bedrijven die door acties worden getroffen, houden zich stil. 'Ik ga er niets over zeggen, bel maar iemand anders,' zegt de eigenaar van een facilitair bedrijf. Een bouwbedrijf: 'Gelukkig is het bij een bekladding gebleven. Er is aangifte gedaan en we hadden bewakingsbeelden, maar er hebben geen aanhoudingen plaatsgevonden.'

En bij lang niet alle bedrijven waarvan de gegevens in 'De Schandpaal' staan, zijn acties geweest. Sommige bedrijven zijn er door de politie op geattendeerd dat ze op een lijst staan, andere weten van niks. (de tekst gaat verder onder het kader)

------------------

'Het is ook raar!' zegt Kaviaar

Het is eind november als de actiegroep AAGU Kamp Zeist 'bezet', waar uitgeprocedeerde gezinnen zitten. Zes activisten klimmen langs ladders op een 5 meter hoge muur. Een verrassingsactie die vooraf niet op de sociale media is aangekondigd. Ook Elsevier moet het doen met beelden die via een livestream zijn uitgezonden. Een reconstructie.Vanaf half acht 's ochtends zitten de bestormers zo'n drie uur op de muur. De politie vraagt beneden of de actievoerders zelf van plan zijn eraf te komen. 'We willen geen ongelukken, maar we willen hier wel zo lang mogelijk blijven zitten,' roepen ze.
Daarna richt Joke Kaviaar, een van de actievoerders op de muur, haar camera op de kinderen die in Kamp Zeist zitten. 'Je weet wel wie Fred Teeven is toch? Hij is de staatssecretaris die gaat over asielbeleid en hij bepaalt dus dat jullie hier opgesloten moeten worden. Wat zouden jullie tegen Fred Teeven willen zeggen? Stoute woorden mogen. Je mag best boos zijn hoor, want het is schandalig!'
'Raar,' roept een van de kinderen terug.
'Het ìs ook raar!' zegt Kaviaar.
Met een verre worp gooien de activisten stukken chocola naar de kinderen, die de rondlopende beveiliging afpakt. 'Geef die kinderen wat te eten, stelletje hufters!' tiert Kaviaar.
Een Afghaanse man komt naar het hek om te vertellen dat hij in hongerstaking is gegaan. Eerst reageert Kaviaar bezorgd, maar daarna concludeert ze berekenend: 'Als je doorgaat met de hongerstaking, dan maak je het hun probleem. Want als je in hongerstaking gaat, dan word je zwakker en ziek. En dan mogen ze je officieel niet op het vliegtuig zetten.'
Uiteindelijk plukt de politie de actievoerders één voor één van de muur. 'Werk nou even mee, want als je hier vanaf valt, ben je dood,' verzucht een agent. Ze krijgen een strafbeschikking voor het betreden van verboden terrein en mogen diezelfde avond weer naar huis.
Naar eigen zeggen wilden de activisten gesprekken voeren met gedetineerde vluchtelingen en asielzoekers. Maar een van hen geeft later bij een andere demonstratie toe dat ze ook door de voordeur kunnen om met uitgeprocedeerde asielzoekers te spreken. 'De bezetting was bedoeld om aandacht te vragen.'

-------------------

De bekladdingen, intimidaties en vernielingen zijn geen fenomeen van de afgelopen twee jaar. Om bedrijven voor te bereiden, bracht het ministerie van Justitie al in 2011 een brochure uit met informatie en tips, zoals 'Vermijd het plaatsen van privé-informatie op visitekaartjes' en 'Zet de vuilcontainer bij voorkeur in een schuurtje'.

Tijdens demonstraties en een protestmars willen activisten liever niet met de pers praten, en al helemaal niet met Elsevier. Ron 'Vrij' en Mikkie Venema van No Border en AAGU zeggen een geplande afspraak een dag van tevoren af, wegens een vermoeden dat 'het bekende "rechtse" niet te vertrouwen spelletje' met hen wordt gespeeld, hoewel ze niet aangeven wat dat concreet zou inhouden.

Gert-Jan van Occupy Rotterdam trekt zich daarop ook terug: 'Er zal één lijn worden getrokken en daar kan ik niets aan veranderen.' Strafrechtadvocaat Michiel Kuyp, die Joke Kaviaar en andere activisten bijstaat, wil aanvankelijk wel meewerken, maar ziet daarvan af nadat hij met zijn cliënten heeft overlegd.

Activisten die bij een demonstratie wel iets willen zeggen, geven hun naam niet. Niemand geeft toe deel te nemen aan de hardere acties, niemand neemt er afstand van. 'Kom op, hoe bedreigend is een telefoontje of een bekladding? De grens ligt bij geweld tegen mensen. Dat keuren we af.' En: 'Er hebben al heel wat rechters kritische oordelen geveld over het asielbeleid. We mogen hiertegen best in opstand komen.'

ID-controle

De meesten houden hun identiteit geheim; zo worden groepen niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vragen over wat ze in het dagelijks leven doen en hoe de acties worden bekostigd, blijven onbeantwoord. Na de nodige arrestaties zijn ze inmiddels gehard; ze hebben zelf methoden ontwikkeld om elkaar te trainen.

Zo biedt activist Dhjana op aanvraag een cursus 'ID-controle, arrestatie en verhoor' aan. Op haar site staat de cursus 'Mentale weerstand tijdens acties' onder de cursus 'Mindful zwangerschapsbegeleiding'.
Ook bij de demonstraties bij Kamp Zeist en Detentiecentrum Zestienhoven (Rotterdam) blijkt dat de actievoerders gepokt en gemazeld zijn in hun aanvaringen met wat zij 'het ministerie van Onveiligheid en Klassenjustitie' noemen.

Ze gebruiken hetzelfde jargon als de politie. Eenheden die tijdens acties rondrijden, duiden ze aan als 'IBT' (Intern Bijstandsteam) en 'BraTra' (Brand- en Traangaseenheid). Zelfs als ze vastzitten, maakt dat weinig indruk. Op de videobeelden van de bestorming van Kamp Zeist (zie '"Het is ook raar!" zegt Kaviaar') wijzen Kaviaar en een andere actievoerder naar twee cellencomplexen: nummer 50 en nummer 52. 'Daar zat ik altijd mijn boetes uit.' (de tekst gaat verder onder het kader)

-------------------

Wie is Joke 'Kaviaar'?

Een van de bekendste asielactivisten is Joke 'Kaviaar' (51). Haar echte naam is Joke Kuyt. Ze is geboren in Zaandam en sinds haar zeventiende actief in de Amsterdamse kraakbeweging. In de jaren tachtig werd ze al een keer tot vier maanden cel (twee voorwaardelijk) veroordeeld, omdat ze met een katapult op de Mobiele Eenheid schoot. Eind jaren tachtig trekt ze zich jaren terug uit het activisme en begint met muziek maken en dichten – om in 2004 terug te keren omdat ze naar eigen zeggen daden wil stellen. Ze haalt daarna diverse keren het nieuws, zoals in 2006, als  ze een zak visafval over een Haarlemse wethouder uitstort. Zelf zegt ze een strafblad van zestien A4'tjes te hebben, de veroordelingen uit de jaren tachtig niet meegerekend.
Begin 2013 wordt ze veroordeeld tot vier maanden cel voor opruiing vanwege haar teksten. Het gaat onder meer om de tekst Waar blijft de Hollandse opstand? Daarin schrijft Kaviaar: 'Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?' Ook riep ze in 2011 op om op bezoek te gaan bij toenmalig minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA), 'maar dan niet om te praten'.
In 2014 wordt haar straf in hoger beroep omgezet tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Kaviaar is in cassatie gegaan. Over haar hoger beroep concludeerde het Zaanse SP-raadslid Evert Hartog op zijn blog: 'In haar pleidooi riep ze zo sterk op tot opstand tegen het systeem en de gehele gevestigde orde dat ze de indruk wekte
op een veroordeling uit te zijn.'
Zelf zei ze in Vrij Nederland over haar veroordeling: 'Als bij een detentiecentrum in aanbouw een bouwkeet in de fik vliegt, zal ik daar niet wakker van liggen, mits daarbij geen slachtoffers vallen. De daders kunnen ze niet pakken, dus gaan ze langs bij Joke Kaviaar die van die felle stukjes op haar site zet.'

---------------------

Naast demonstreren en in sommige gevallen intimideren van betrokkenen, dwarsbomen de activisten ook uitzettingen door luchtvaartmaatschappijen te bellen en hen te 'waarschuwen' niet mee te werken. Uitgeprocedeerden krijgen instructies hoe zich bij een uitzetting te misdragen, hoewel dat vaak weinig zin heeft. Een enkeling lukt het soms om met hevig verzet een uitzetpoging te voorkomen, maar doorgaans wordt de volgende uitzetting meteen gepland.

Ook door activisten aangeraden hongerstakingen maken weinig indruk op de autoriteiten. Vorig jaar werden twee verzwakte hongerstakers uit Guinee in een privéjet teruggevlogen (kosten: 92.000 euro). Bij een van hen was het de vijfde uitzetpoging.

Getraumatiseerd

Deze acties leveren dus weinig concreets op voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En de demonstraties voor detentiecentra hebben een averechts effect, omdat het lawaai getraumatiseerde asielzoekers angstig maakt.

Of zoals asieladvocaat Frans Willem Verbaas eerder in Vrij Nederland stelde: 'Een onbedoeld gevolg van de acties is dat de detentiecentra nog meer van de buitenwereld worden afgesloten dan ze al zijn. Zo was er vroeger een open dag net zoals bij andere gevangenissen, waarvoor je je kon opgeven. Bij detentiecentra voor vreemdelingen doen ze dat niet meer omdat ze dan actievoerders binnenkrijgen die vernielingen gaan aanrichten. Ik kan justitie daarin geen ongelijk geven.'

Zelf zeggen de activisten dat ze zich anders gedragen wanneer ze door de voordeur binnenkomen om uitgeprocedeerden op te zoeken, om hen niet onnodig bang te maken. (de tekst gaat verder onder het kader)

RaRa: een bron van inspiratie

In 2009 presenteerde de AIVD het rapport Het vuur van verzet. Daarin brengt de inlichtingendienst het toenemende asiel- en vreemdelingenverzet in verband met de Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa), wier 'politiek gewelddadig activisme' tussen 1984 en 1993 veel angst zaaide. RaRa is nooit officieel opgeheven en wordt nog altijd verantwoordelijk gehouden voor de twee bommen die in 1985 bij de ambtswoning van de toenmalige Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn (PvdA) werden geplaatst, en de bomaanslag op het huis van toenmalig staatssecretaris van Justitie Aad Kosto (PvdA) in 1991. Ook werden diverse Makro-vestigingen in brand gestoken en Shell-pompstations aangevallen.
Joke Kaviaar grijpt in haar teksten terug op RaRa. In 2010 schreef ze het pamflet 'RaRa, wiens rechtsorde is het?', waarvoor ze een veroordeling kreeg wegens opruiing. In haar tekst roept ze een nieuwe generatie op om op te staan 'en de fakkel van RaRa over te nemen'. Want, zo betoogt Kaviaar, 'een affikkend bedrijfspand is geen geweld, het is het begin van gerechtigheid'.

Hoewel de AIVD stelt dat het verzet vanuit extremistische kringen tegen het Nederlandse en Europese asiel- en vreemdelingenbeleid toeneemt, lijkt het vooralsnog geen prioriteit te hebben bij het Openbaar Ministerie. Weliswaar is officier van justitie Bart den Hartigh speciaal belast met onderzoek naar asielgerelateerd geweld en extremisme, maar hij laat via zijn woordvoerder weten dat er momenteel geen onderzoeken lopen. 'De politie houdt alle incidenten bij, maar dat leidt niet per definitie tot een strafrechtelijk onderzoek.'

Laffe typetjes

Dit neemt niet weg dat het verzet grimmig is. Sommige activisten dwepen met de gewelddadige acties van RaRa (zie 'RaRa: een bron van inspiratie') uit de jaren tachtig en negentig. Staatssecretaris Teeven merkte onlangs in De Telegraaf op dat asielactivisten medewerkers van detentiecentrum Rotterdam intimideren, wanneer die 's ochtends bij hun werk aankomen. 'Dit zijn laffe typetjes die lekker anoniem met hun sjaaltje voor de mond en het mutsje over het hoofd zo veel mogelijk onzichtbaar wettelijke besluiten proberen te dwarsbomen door individuele werknemers lastig te vallen.'

Teeven zegt zelfs extra beveiliging nodig te hebben door het asielverzet: 'Sinds november 2012 heb ik deze portefeuille en sinds januari 2013 heb ik extra beveiligingsmaatregelen.' Duidelijk is dat zijn beveiligers weten wie ze in de gaten moeten houden.

Wanneer Teeven half december aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de Hanneke Steenbergen-prijs uitreikt voor de beste scriptie op het gebied van migratierecht, is Dhjana een van de aanwezigen. Op het moment dat Teevens beveiligers naar haar ID-kaart vragen, antwoordt ze naar eigen zeggen: 'Volgens mij spraken jullie me aan met mevrouw Samshuijzen, dus ik ben al geïdentificeerd, toch?'

Nadat haar tas is doorzocht, mag ze terug de zaal in. Kaviaar schrijft op haar site over Teevens beveiligers: 'Zolang de tegenreactie slechts bestaat uit wat rode verf, wat harde woorden, wat demonstreren en een muur bezetten, mag je in je handjes knijpen. Slaap lekker Fred Teeven, met je bewakers naast je bed.'

'Criminele organisaties'

Oud-minister Gerd Leers (CDA) hekelt de motieven van deze groep asielactivisten
Voormalig minister Gerd Leers (CDA, 63) kreeg in zijn periode als minister voor Integratie, Immigratie en Asiel verschillende keren te maken met No Border, Joke Kaviaar en andere groepen die zich met harde acties verzetten tegen het asielbeleid.
Terugblikkend zegt Leers: 'Het zijn mensen die zich heel slim nobeler voordoen dan ze zijn. Er zijn genoeg groepen die op vreedzame wijze strijden voor de rechten van asielzoekers, denk aan religieuze genootschappen. Er is daardoor een camouflerende motivatie die groepen als No Border kunnen gebruiken. Daarmee doen ze alsof ze opkomen voor de zwakke migrant. Maar het blijven mensen die op de een of andere manier een soort innerlijke onvrede hebben, die hun eigen leven niet geregeld krijgen en een soort afschuw hebben van de huidige samenleving, waarin ze niet kunnen meekomen.
'Ik kom dergelijke activisten in Limburg en Maastricht ook weleens tegen. Soms reik ik een concrete oplossing aan, maar daarin zijn ze niet geïnteresseerd. Want met oplossingen ontneem je hun een platform om reuring te maken. Dan vraag ik me soms af: zijn ze nu echt geïnteresseerd in het ideaal, of willen ze vooral herrie schoppen?
'Er spelen veel grote financiële belangen rond het asielbeleid. Gewetenloze groepen die actief zijn in de mensenhandel, hebben er baat bij dat er reuring rond de toelatingsprocedure is. Die kunnen tegen een twijfelende Afrikaan zeggen: "Kijk, er is niet zo'n hard beleid, er zijn groepen die zich gaan verzetten als jouw asielvraag wordt afgewezen. Dat vergroot jouw kans." Zoiets draagt bij aan iemands afweging of hij uiteindelijk voor een bootreis gaat betalen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er bij het Nederlandse asielverzet achter de schermen ook mensen zitten die er financieel beter van worden wanneer er reuring rond het asielbeleid is. Je ziet dat er een gestructureerd organisatiedenken achter zit. Ik durf te beweren dat groepen die dit soort harde acties organiseren, criminele organisaties zijn.'
Zelf werd Leers als minister ook bedreigd. Zijn huis werd beklad, zelfs nog een keer extra toen hij al geen minister meer was. 'In mijn tijd als minister waren er bouwers die afhaakten na intimidatie. Dat vind ik onacceptabel. Ik ben wel wat gewend en vond de vervelende reacties inherent aan de functie die ik had. Maar het wordt vervelend wanneer ze een buitenstaander bij een bedreiging gaan betrekken.'

Meer van Astrid Essed