Bekladding huis IND chef door Kwade Kwasten ivm uitzetbeleid tegen vluchtelingen/Reactie op distanti

Vr 7 Juni 2013 03:18 | Astrid Essed | 3014 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
BEKLADDING HUIS IND CHEF DOOR KWADE KWASTEN/OVER BETROKKEN BURGERS EN DE
REALITEIT VAN HET REPRESSIEVE ASIELBELEID
 
Zie ook
 
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Zoals u wellicht zult weten is op zondag 2 juni anno Domini 2013
door een actiegroep, die zich ''De Kwade Kwasten'' noemt,
het huis van IND [Immigratie en Naturalisatiedienst]
chef R van Lint met verf beklad [1]
 
Op de muur stond de tekst te lezen ''IND=MOORD'' [2] en in een
Open brief aan van Lint stond het volgende te lezen [3]:
 
''Hedenmorgen, zondag 2 juni 2013, heeft u de voordeur en gevel van uw woning aan Apollolaan 11 Leiden roodbeschilderd aangetroffen.

Wij, de Kwade Kwasten hebben een bericht voor u achtergelaten: “IND=moord”
Het is gedaan met uw rust zolang als u de directeur blijft van de dienst IND die verantwoordelijk is voor de afwijzing en opsluiting en deportatie van immigranten! Zegt uw medewerking op voor u de geschiedenis ingaat als een der hoofdverantwoordelijken voor de dood van velen! Laat het uw bazen, de politiek, en uw opvolgers en ondergeschikten duidelijk zijn dat uw aller misdaden niet onopgemerkt blijft! Zo lang als dat documenten heersen over levens, zal de aanval worden voortgezet!

Voor de vrijheid!

De Kwade Kwasten''

 

Vrij snel daarop kwamen reacties op de actie, zowel positieve van
o.a. Joke Kaviaar [4], Peter Storm [5] en Doorbraak [6] , als, hoe kan het ook anders,
negatieve van de Overheid bij monde van Staatssecretaris Teeven, die er zijn
''afschuw'' over uitsprak en sprak over ''een ernstige inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van een ambtenaar, die zijn werk doet'' [7]
 
Refereren aan een ''ambtenaar, die zijn werk doet'' is niet alleen nietszeggend [het is
immers van belang welk werk en voor welke instantie dit
gedaan wordt] , maar gevaarlijk, omdat het herinneringen opwekt aan
ambtenaren uit een niet zo ver verleden ''die ook hun werk deden''
Met desastreuze gevolgen. [8]

HET DODELIJKE WERK VAN  DE IND

Ook de IND ambtenaren, die ''slechts hun werk doen'' hebben desastreuze 
gevolgen veroorzaakt, wanneer een afwijzing en uitzetting de dood ten gevolge 
gehad heeft, zoals reeds gebeurd is. [9]

Een andere instantie, doe ''slechts zijn werk doet'' is de KLM, die zich
beroept op zijn vervoersplicht en zo menigeen heeft helpen uitzetten naar
vervolging en dood. [10]
Die er niet voor terugschrikt mensen, die in hongerstaking geweest zijn [11]
en intensieve zorg behoeven [12], te helpen uitzetten.[13]

Dat wat de reactie van Teeven, die zelf bloed aan zijn handen heeft
[zie affaire Dolmatov] betreft. [14]

Een geheel andere negatieve reactie kwam uit de hoek van een
individu/organisatie/groep [dat wordt niet duidelijk in de verklaring],
die zich ''Betrokken Burgers'' noemt en zich middels een schrijven
distantieert van de actie van de Kwade Kwasten.

In hun reactie, ''Protesterende Pacifisten tegen Rare Kwasten'' [15]
 trekken zij van leer tegen de Kwade Kwasten 
waarbij zij o.a. wijzen op de middels gezamenlijk overleg met vluchtelingen
gecreeerde ''leefbare situaties'',  waarvoor de Kwade Kwasten geen oog zouden 
hebben.
 
Ik citeer ''Betrokken Burgers''
 
''Het is de 'Kwade Kwasten' blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen.''

 
Klinkklare nonsens, naar mijn mening, omdat juist de afgelopen maanden
hebben aangetoond, dat het asielbeleid alleen maar repressiever is geworden.
 
Hieronder mijn reactie op hun distantiering, maar eerst direct hieronder de 
tekst van de groep, die zich ''Betrokken Burgers'' noemt en van wie wij,
wat mij betreft, niets meer horen.
 
Niet vanwege hun kritiek, die juist kan bijdragen aan een goede discussie
over actiemiddelen,
maar omdat zij het hebben bestaan, te praten over het creeeren van 
''leefbare situaties'' terwijl met uitgeprocedeerden nog steeds wordt
gesold [16] , hongerstakers worden mishandeld [17] en uitgezet [18] en Teeven is weggekomen
met de dood van politieke vluchteling Dolmatov. [19]
Een dood waarvoor hij verantwoordelijk is. [20]
 
Er kan immers pas een leefbare situatie zijn voor vluchtelingen,
wanneer zij als volwaardige mensen worden ontvangen in de
Nederlandse samenleving met volledige mensen en burgerrechten
als Nederlandse burgers.
 
''We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. 

Quote Malcolm X


Nog steeds actueel
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
 
[1]
 
IND
IMMIGRATIE EN NATURALISATIEDIENST
 
 
 
NOS
ACTIVISTEN BESMEUREN HUIS IND CHEF
2 JUNI 2013
 
 
 
[2]
 
ACTIE BIJ DIRECTEUR IND
 
 
[3]
 
 
ACTIE BIJ DIRECTEUR IND
 
 
 
[4]
 
IND DIRECTEUR ROB VAN LINT ''HET GAAT OM DE CIJFERS''
JOKE KAVIAAR
 
 
 
[5]
 
TWEE, DRIE, VELE KWADE KWASTEN EN NOG VEEL
MEER. DAT HEBBEN WE NODIG
PETER STORM
 
 
 
[6]
 
 
DOORBRAAK
KLADDEN MOET KUNNEN
ERIC KREBBERS
 
 
 
[7]
 
NOS
ACTIVISTEN BESMEUREN HUIS IND CHEF
2 JUNI 2013
 
 
 
[8]
 
''In de loop van 1941 wordt het persoonsbewijs ingevoerd. Het persoonsbewijs wordt ontwikkeld door de Nederlandse ambtenaar Jacobus Lambertus Lentz in samenwerking met de Duitse bezetter. Geen land in Europa heeft een identiteitsbewijs dat technisch en administratief zo volmaakt is.''
........
........
.........
 
 
''Door het persoonsbewijs krijgen de Duitsers meer mogelijkheden om de Nederlanders te controleren, bijvoorbeeld in verband met de tewerkstelling in Duitsland en bij de jodenvervolging is het van grote betekenis. Ook de opsporing en arrestatie van verzetsmensen worden er een stuk makkelijker door.''
 
 
VERZETSMUSEUN AMSTERDAM
DE TWEEDE WERELDOORLOG
INVOERING PERSOONSBEWIJS
 
 
 
[9]
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
[10]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE
VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
[11]
 
 
DEPORTATIEVERZET
DE DEPORTATIE VAN GHAFURI: VELE VUILE HANDEN OP EEN
BUIK
 
 
 
[12]
 
JOHANNES WIERSTICHTING
HET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING
 
 
 
[13]
 
DEPORTATIEVERZET
DE DEPORTATIE VAN GHAFURI: VELE VUILE HANDEN OP EEN
BUIK
 
 
 
[14]
 
HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
 
 
 
GEZOCHT: FRED TEEVEN WEGENS MOORD OP EEN RUSSISCHE
ACTIVIST
JOKE KAVIAAR
 
 
 
[15]
 
PROTESTERENDE PACIFISTEN TEGEN RARE KASTEN
ALIAS ''BETROKKEN BURGERS''
 
 
 
[16]
 
 
KRAKERS KRAKEN NIEUW ONDERKOMEN VOOR
VLUCHTKERKBEWONERS/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
 
 
 
[17]
 
DEPORTATIEVERZET
TIEN MANNEN DOKEN OP MENEER BAH EN SCHOPTEN HEM 
TOEN HIJ REEDS OP DE GROND LAG EN GEBOEID WAS
 
 
 
[18]
 
DEPORTATIEVERZET
DE DEPORTATIE VAN GHAFURI: VELE VUILE HANDEN OP
EEN BUIK
 
 
 
[19]
 
 
NOS
TEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT
18 APRIL 2013
 
 
 
[20]
 
 
HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERKLARING 'PROTESTERENDE PACIFISTEN TEGEN RARE KWASTEN''
 
 
 
 
 

Een actiegroepje van onduidelijke signatuur dat 'actie voert' tegen het woonhuis van de directeur van de IND kan niet anders dan negatieve reacties teweegbrengen.

De ondersteunende los-vaste structuren van diverse, qua achtergrond zeer uiteenlopende mensen en organisaties zijn ontstaan in de afgelopen jaren waarin vluchtelingenprotesten zich kenmerkten door de vreedzame tentenkampen. Het eerste ontstond in 2011 in Ter Apel, vervolgens ook in Amsterdam aan de Notweg en aan de Haagse Koekamp.

De infame 'klad-actie' lijkt te zijn uitgevoerd door een piepklein groepje mensen dat blijkbaar niets heeft begrepen van wat er in het laatste jaar is opgebouwd rond asielzoekers en uitgeprocedeerden.

Het is de 'Kwade Kwasten' blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen. Dat overleg en die gezamenlijkheid is uiterst cruciaal gebleken in de opbouw van betrokkenheid en solidariteit en het creëren van – vooralsnog tijdelijke – oplossingen. Het democratisch gehalte van de Kwade Kwasten blijft daarbij ver achter (minstens een paar decennia; ongeveer sinds november '91) en is daarmee te bezien als nogal primitief.

Betrokken Burgers

 

 

 
 
MIJN REACTIE OP ''PROTESTERENDE PACIFISTEN TEGEN RARE KWASTEN''
 
 

BETROKKEN BURGERS/DE REALITEIT VAN HET REPRESSIEVE ASIELBELEID

Geachte Redactie en lezers,

Even los van de actie van de ''Kwade Kwasten'' het volgende: In de eerste plaats vind ik de reactie van de zogn ''Betrokken Burgers'' zwak, omdat er nergens een naam/organisatie vermeld wordt

Nu naar de inhoud:

Betrokken burgers schrijft

''Het is de 'Kwade Kwasten' blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen. Dat overleg en die gezamenlijkheid is uiterst cruciaal gebleken in de opbouw van betrokkenheid en solidariteit en het creëren van – vooralsnog tijdelijke – oplossingen.''

Los van de werkelijke inzet in ''gezamenlijk overleg'' met vluchtelingen en uitgeprocedeerden [een inzet waaraan ik twijfel in verband met ''Betrokken Burgers, maar dat is punt twee]
WAT IS ER BEREIKT AAN DE ZOGENAAMDE ''LEEFBARE OPLOSSINGEN"
Wanneer daarmee bedoeld wordt 'Druk op de Overheid'' : HELEMAAL NIETS, Integendeel is het beleid alsmaar repressiever geworden

Ik noem
De be/mishandeling van honger/dorststakers in detentiecentra

Uitzetting van vluchtelingen, of ze nu in hongerstaking zijn
of niet, naar gevaarlijke en oorlogsgebieden

http://www.ekudos.nl/artikel/398114/guinee

De nog steeds rondzwervende uitgeprocedeerde asielzoekers, waarmee wordt rondgesold en de ronduit botte reactie van Teeven, ''dat je geen verblijfsvergunning krijgt door in een tentje te gaan zitten''

http://www.ekudos.nl/artikel/372925/tentenkamp_notweg_ontruimdaanklacht_...

De weerzinwekkende wijze waarmee Teeven wegkwam met de zelfmoord van politieke vluchteling Dolmatov

En ga zo maar door

Neen, Bezorgde Burgers, ''leefbare oplossingen'' en zo nu en dan een voordeeltje afsnoepen van de Overheid zoals in de Mauto zaak [hoe belangrijk voor Mauro persoonlijk ook] is geen oplossing

De enige oplossing schuilt in het erkennen als volwaardig mens van iedereen, die niet voor zijn plezier naar dit land gekomen is, maar om armoede, oorlog en vervolging te ontvluchten

Het Grondrecht van ieder mens

''We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means'' necessary.

QUOTE MALCOLM X

http://www.searchquotes.com/quotation/We_declare_our_right_on_this_earth...

Nog altijd van kracht

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Meer van Astrid Essed