GVB steunt illegale Israelische nederzettingen/Dat vraagt om actie!

Zo 18 April 2021 16:29 | Astrid Essed | 120 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
GVB STEUNT ILLEGALE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/SAMENWERKING MET CAF
ZIE OOK
AAN
GVB
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Tav
Mevrouw C. Zuiderwijk/Algemeen Directeur
De heer M. Lohmeijer/Directeur Techniek en Operatie
De heer K. Beeckmans/Financieel Directeur
Onderwerp:
Oproep tot verbreking van alle banden met CAF vanwege betrokkenheid
bij de Israelische bezettingspolitiek
Geachte Directie
Geacht Management
Vooraf:
Als u erachter staat, dat mensen worden bezet, van hun land worden
verdreven, worden bestolen en/of geintimideerd, lees dan niet verder.
[Een soortgelijke brief is eveneens verzonden naar het Openbaar Vervoer Utrecht en NS, die net zoals u met CAF in zee zijn gegaan]
Volgens betrouwbare informatie, die mij bereikt heeft, bent u een samenwerkingsverband aangegaan met CAF, de Spaanse leverancier van
treinen en trams [1] en ik roep u per onmiddellijk op om dit misdadige
bedrijf uit te sluiten van toekomstige aanbestedingen en opdrachten!
Reden [en dat verklaart dan ook direct waarom ik dit CAF bedrijf
''misdadig'' noem]:
De CAF betrokkenheid bij de Israelische bezettings en landroof politiek!
Hoewel u daarvan op de hoogte had moeten zijn en daarom sowieso niet
met CAF in zee had moeten gaan, zal ik het nog eens uitleggen:
CAF, dat Spaans-Baskische trein en tramvervoerbedrijf, werkt in opdracht van
Israel aan de uitbreiding van de ''Jerusalem Lightrail'', een sneltramverbinding,
die West Jerusalem verbindt met de in bezet Palestijns gebied gelegen
illegale nederzettingen in Oost-Jerusalem [Oost-Jerusalem is dus, zoals
u dient te weten, door Israel bezet gebied] [2]
Deze samenwerking van CAF aan Lightrail dateert reeds van 2019! [3]
WAAROM MISDADIG?
Ik heb het hierboven al geschreven:
Dat CAF bedrijf is misdadig, omdat het willens en wetens meewerkt
[en eraan verdient!] aan de instandhouding van de misdadige Israelische bezetting [4] en de direct daaruit voortvloeiende even misdadige
nederzettingenpolitiek!
Niet alleen zijn die in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen
illegaal volgens het Internationaal Recht [5], er is ook overduidelijk
sprake van directe landroof, omdat bezet Palestijns gebied is GESTOLEN
van de bezette Palestijnse bevolking [die van hun rechtmatige gebied is
verdreven] ten gunste van uit Israel afkomstige Joodse inwoners, aan wie op
voormalig Palestijns land [of huizen] bewoningen en land is toegewezen.
En alsof dat nog niet erg genoeg is, is er regelmatig sprake van terreur en 
geweld van deze kolonisten [bewoners van de illegale nederzettingen] tegenover de bezette Palestijnse bevolking, al dan niet ondersteund door
Israelische veiligheidstroepen!
Lees er de Israelische mensenrechtenorganisatie B'stelem maar op
na! [6]
UW OPDRACHT
Het zou u niet eens meer gezegd moeten worden!
Niet alleen had u nooit met CAF, dat de Israelische bezettings en kolonisatie
politiek faciliteert [7] en er direct aan verdient, in zee moeten gaan, omdat
u alle informatie, die ik u hier heb aangedragen, ook wel had kunnen vinden,
nu u dus van deze informatie voorzien bent, die anderen dan ik u 
ook hebben aangedragen [8], dient dit misdadige bedrijf, CAF, per direct
uit te sluiten van toekomstige aanbestedingen en opdrachten!
Niet alleen vanwege CAF's misdadige involvement met Jerusalem Light Rail
[zie wat ik daarover reeds geschreven heb in bovenstaande], maar ook
door de hardleersheid van dit bedrijf.
Weet u, dat concurrenten van CAF, zoals Alston, Siemens, Bombardier, Systra
en Maquarie zich WEL hebben teruggetrokken uit de Jerusalem Light Rail
aanbesteding? [9]
Neen?
Dan weet u het nu!
En dat voorbeeld dient u ook te volgen
EPILOOG
Ik heb het al duidelijk gemaakt en hoef er weinig meer aan toe te voegen:
U bent in zee gegaan met CAF, een totaal fout bedrijf, dat door haar betrokkenheid bij Jerusalem Light Rail, medewerkt aan de facilitering en
instandhouding van een van de meest kwalijke aspecten van de Israelische
bezettingspolitiek:
De in bezet Palestijns gebied gestichte Joods-Israelische nederzettingen,
in strijd met het Internationaal Recht [10] en tot stand gekomen door regelrechte
diefstal en landroof. 
BAH!
Daarvan zou u uit uzelf moeten zeggen:
Bij zo'n vieze Club wil ik niet horen en er zeker geen vervoermiddelen
van willen afnemen.
Dus nu een duidelijke waarschuwing en eis van mijn kant, waarschijnlijk
voorafgegaan door vele anderen [11]
MIJDT CAF IN DE TOEKOMST, GA NIET MEER MET DEZE MISDADIGERS IN ZEE!
Anders bent u betrokken bij Bloedgeld, Bezetting en Landroof
en staat u erachter, dat  dat mensen worden bezet, van hun land worden
verdreven, worden bestolen en/of geintimideerd.
Dat maakt u dan tot mede crimineel
Mijdt dus in de toekomst CAF!
Het is al erg genoeg, dat u met hen in zee gegaan bent.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed