Covid-19 maatregelen 6 mei/Kabinet speelt Russische Roulette met volksgezondheid

Do 7 Mei 2020 04:14 | Astrid Essed | 252 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
COVID 19 MAATREGELEN/VERMIJD DRUKTE, HOUDT 1.5 METER AFSTAND/KABINET SPEELT RUSSISCHE ROULETTE MET DE VOLKSGEZONDHEID
ZIE OOK
 
''Waarom geeft Rutte toe aan Gekkies, die terras en bioscoopbezoek belangrijker vinden dan de volksgezondheid''
Ik ben met stomheid geslagen!
Ondanks het feit, dat meermalen is geconstateerd, dat mensen steeds meer verslappen, het drukker wordt en zich steeds minder aan de broodnoodzakelijke Coronamaatregelen houden [1], dat er anti Lockdowndemonstraties zijn waar toch weer teveel groepsvorming plaatshad [2], dat er steeds meer Gekkies zeuren, dat ze weer naar de kapper willen of op het terras zitten, heeft deze regering Rutte, op grond van een aantal tijdelijke gunstige cijfers [3] [die zo weer kunnen omslaan], besloten om over te gaan tot aanzienlijke versoepeling van de Coronamaatregelen [4]
Veel te vroeg, constateer ik.
Levensgevaarlijk, want zo speelt dit kabinet Russische Roulette met mensenlevens, omdat nog niet eens het effect is gebleken van de opening van de scholen op aanstaande maandag 11 mei. [5]
Want laten we eerlijk zijn:
Het gaat hier niet om een ''gewoon griepje'', maar om een levensgevaarlijke pandemie [6], die, EN DAT ZEG IK ER NADRUKKELIJK BIJ, niet alleen ouderen treft, maar ook jonge of relatief jonge mensen!
Zo was een van de eerst bekende slachtoffers de Chinese arts Li Wenliang, die we allemaal dankbaar moeten zijn als Klokkenluider, die deze virusvariant heeft ontdekt en daarvoor in China nog problemen met de politie kreeg ook! [7]
Hij overleed op 34 jarige leeftijd [8]
In Nederland overleed aan Corona een twintiger  [9], zijn broer [31 jaar] ontwaakte uit een kunstmatige slaap [waarin hij was gebracht] [10], evenals een zestienjarige jongen, die geruime tijd in coma heeft gelegen. [11]
Luister, lezers, wat hij aan jongeren zegt
''“Blijf thuis en hou je aan de regels.” [12]
En hij kan het weten!
WEG DUS MET DIE GEVAARLIJKE ONZIN, DAT DEZE ZIEKTE ALLEEN MAAR OUDEREN TREFT!
OVERHEIDSMAATREGELEN VANAF 6 MEI
VERWARREND,CHAOTISCH.GEVAARLIJKK,ONVERANTWOORDELIJK,
WETENSCHAPPELIJK NIET GOED DOORWROCHT
Allereerst iets positief:
Hoewel ik een aantal van deze maatregelen afbrand als te gevaarlijk, chaotisch en ondoordacht, vind ik het verstandig, dat tenminste nadrukkelijk wordt vastgehouden aan die anderhalve maatregel. de hygienische maatregelen en wat te doen bij ziekte [13]
Ook wordt goed duidelijk gemaakt, dat we er nog lang niet zijn [14]
Maar daar stopt mijn waardering!
Want de overgrote [niet alles is even onzinnig] rest van die maatregelen zijn gevaarlijk, ze zijn verwarrend en chaotisch, ze zijn wetenschappelijk niet altijd goed doorwrocht, ze zijn niet goed doordacht en ze zenden een verkeerd signaal uit.
FASTEN YOUR SEATBELTS!
A
OPENING SCHOLEN OP 11 MEI/WETENSCHAPPELIJK NIET GOED DOORWROCHT
Neem nou die eerder bepaalde maatregel, dat de basisscholen op aanstaande maandag 11 mei weer open gaan.
Dat is besloten o.a. op advies van het Outbreak Management Team [15] dat zich baseert op onderzoeken waaruit zou blijken, dat er aanwijzingen zijn, dat de verspreiding van het virus vanuit kinderen kleiner zou zijn  [16]
Ook het RIVM houdt eraan vast, dat de verspreidingskans via kinderen kleiner zou zijn. [17]
SO FAR, SO GOOD
Aan de andere kant echter is hierover in het OMT [Outbreak Management Team] advies het volgende te lezen
'' COVID-19 en rol van kinderen Er zijn voorlopige resultaten van verschillende onderzoeken en surveillancedata gepresenteerd aan het OMT. Hoewel deze onderzoeken nog niet afgerond zijn en er nog beperkte surveillancedata beschikbaar zijn, impliceren deze dat het verloop van de infectie onder kinderen die ziek worden, mild is.'' [18]
Zo duidelijk zijn die onderzoeken dus ook niet!
DUITS ONDERZOEK/KINDEREN MOGELIJK NET ZO BESMETTELIJK ALS ANDEREN
Maar uit een recent onderzoek door gerenommeerde Duitse virologen zou blijken, dat kinderen  wel eens net zo besmettelijk kunnen zijn als oudere leeftijdsgroepen en het coronavirus dus even makkelijk verspreiden [19]
De onderzoeksleider, viroloog Drosten, is een belangrijk adviseur van de Duitse regering. [20]
Je zou dan verwachten, dat het OMT een dergelijk onderzoek, dat hun bevindingen tegenspreekt, terdege zou bestuderen, waarmee de beslissing, de scholen op maandag 11 mei open te gooien, in eerste instantie zou moeten worden opgeschort, en wellicht herzien.
Ik vind het van verre van wetenschappelijke zorgvuldigheid-en daardoor gevaarlijk voor de samenleving- getuigen, niet eerst dit onderzoek goed onder de loupe te nemen en de scholen opengooi beslissing zolang op te schorten [wat dan aan de regering is]
Dan pleeg je verantwoordelijk bestuur.
B
MEER OVER SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS
Ik citeer Rijksoverheid

''Vanaf 11 mei geldt:

School

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.'' [21]
ONVERSTANDIG:
De opening van scholen in het basisonderwijs betekent meer ouders op straat, waardoor het besmettingsrisico toeneemt, omdat, zeker in drukke buurten, de anderhalve meter afstand minder goed te handhaven is.
Het betekent ook:
Een drukker Openbaar Vervoer, waarin de anderhalve meter minder goed te handhaven is en dat niet aansluit op de verplichte mondkapjes, omdat die maatregel pas op 1 juni ingaat [22], terwijl de scholen al op 11 mei worden opengesteld.
Bepaald is ook, dat ouders de school niet in mogen, om besmettingsrisico's te voorkomen. 
Op zich verstandig, maar dat betekent, dat de ouders na afloop van de school buiten moeten wachten op hun kinderen en omdat het een redelijke groep ouders is, is die anderhalve meter [buiten het schoolgebouw] minder goed te handhaven,
waardoor het besmettingsrisico dan weer toeneemt.
C
DE WAANZIN TEN TOP
MAATREGELEN OVER CONTACTBEROEPEN
DE NIEUWE MAATREGELEN
Ik citeer de Rijksoverheid:
''
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.'' [23]
[EINDE CITAAT RIJKSOVERHEID]
DIT IS MIJN COMMENTAAR
[Nogmaals de Rijksoverheid citeren]
''
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. [24]
Hebt u dat gelezen, lezers?
Kan IEMAND mij uitleggen, hoe een rij-instructeur [naast wie je zit in de auto, dietist, masseur [ja, dat is een leuke!], kapper, accupuncturist of pedicure zijn/haar clienten kan behandelen op ANDERHALVE METER?
Ziet u dat voor zich:
Een kapper met een uitschuifbare glazenwasserstok, een rijinstructeur in een James Bond achtige mega auto, een accupuncturist met een anderhalve meter stok waaraan de behandelingsnaalden vastzitten?
HAHAHA
Als het niet zo gevaarlijk was!
En dan nog zo'n leuk punt
''Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.'' [25]
Hiermee bedoelt Rutte, dat bijvoorbeeld een kapper vraagt, of iemand verkoudheidsklachten heeft, waarna het bezoek dus niet doorgaat. 
Intelligente opmerking [al zeg ik het zelf]
En stel nu eens, dat de bezoeker aan de kapsalon nu eens niet de volledige waarheid spreekt [bijvoorbeeld omdat hij/zij zijn/haar haar na al die weken van ''intelligente lockdown'' zo graag gedaan wil hebben] en misschien niet verkouden is, maar wel keelpijn heeft [een van de Coronaverschijnselen] [26]
En een andere opmerking:
Hoe kan bijvoorbeeld een kapper of rijinstructeur, als niet medicus, een juiste afweging maken?
Een persoonlijk voorbeeld:
Mijn wasmachine moest worden gerepareerd en vlak voor de strenge[re] lockdownmaatregelen van maart, toen er nog enige ruimte was, vroeg de monteur mij, of ik verkoudheids en/of keelklachten had.
Volkomen naar waarheid antwoordde ik:
''Neen''
Maar stel nu, dat ik had gelogen?
Kon hij dat dan, als niet medicus, beoordelen?
Juist ja!
D
MONDKAPJES
Ik citeer [hoe kan het ook anders] Rijksoverheid

''Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.''

[27]

[EINDE CITAAT RIJKSOVERHEID]

MIJN COMMENTAAR
Lijkt  verstandig te klinken, zo op het eerste gezicht Toch schuilt er een giftig addertje onder het gras:
Want hoewel begrijpelijk is, dat medische mondkapjes in de eerste plaats voor de medische beroepen bestemd zijn en er te weinig zijn voor iedereen, betwijfel ik de  effectiviteit van niet-medische mondkapjes.
De premier had het erover, dat mensen ''die zelf kunnen maken'' en er zou een website in het leven worden geroepen met aanwijzingen, hoe de mondkapjes te maken. [28]
We zitten niet op de Kleuterschool, premier Rutte!
Dit is geen spelletje!
Je moet kennis van zaken hebben, naar mijn mening, om een betrouwbaar mondkapje te kunnen fabriceren.
Bovendien legt Rutte de verantwoordelijkheid bij de burgers zelf, terwijl de Overheid ervoor moet zorgen, dat er voldoende mondkapjes te bemachtigen zijn.
De Belgische Overheid stelt aan alle Belgen een mondkapje ter beschikking [29]
E
STEL DWAZEN!/HEROPENING BIOSCOPEN, RESTAURANTS, CAFE'S EN CULTURELE INSTELLINGEN/VRAGEN OM PROBLEMEN EN RAMPSPOED
Wat bezielt deze idiote regering?
Want ja, het gezeur van een toenemend aantal Gekkies
[al zijn er gelukkig nog genoeg verstandige mensen, die hun gezondheid belangrijker vinden dan een terras of bioscoopbezoek] over het feit, dat zij niet naar hun stamkroeg of terras konden, lijkt beloond te zijn.
Vanaf 1 juni mag het weer
Ik citeer Rijksoverheid:
''

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
  • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.'' [30]
Nou meneer Rutte, dit is vragen om problemen, want sectoren als restaurants, bioscopen, terrassen en ja, ook musea, zijn ideale besmettingshaarden.
Kun je bij een museum echter nog de deuren sluiten als er meer dan het vereiste aantal mensen binnen zijn, hoe gaat dat in de praktijk bij restaurants en vooral cafe's?
Ook al wil men netjes die anderhalve meter handhaven, what about cafebezoekers, die teveel hebben toegegeven aan Bacchus [31] en [stom] dronken zijn.
Of gewoon uitgelaten
Lijkt me moeilijk, meneer Rutte, om dan uw anderhalve meter te handhaven.
Het wordt mooier weer, mensen zijn uitgelaten, gaan naar een restaurant, cafe, eten en drinken teveel....
Neen, ik voorzie daar moeilijkheden
Je moet wel dwaas zijn, of idioot optimistisch, of gewoon slecht beleid voeren, om te denken, dat , in het stadium, dat er nog lang geen vaccin is [32], mensen nog nauwelijks anti-stoffen tegen dit virus hebben gevormd [het aantal mensen, dat Corona gehad heeft bedraagt hooguit drie procentt, terwijl voor groepsimmuniteit nodig is, dat 60 procent het virus gehad heeft.] [33]
Om in een dergelijke setting [geen vaccin, geen spoor van groepsimmuniteit, zeer besmettelijk virus, nog weinig kennis over dat virus]] te denken, dat cafe's en dergelijke weer open kunnen.
Dat campings vrolijk open blijven!
Okay, er wordt een limiet aan het aantal mensen gesteld, maar wat wanneer men zich daar niet aan houdt en de drukte Gekte, vanwege het mooie weer, toeslaat...
Wat dan?
De poppen aan het dansen.
Terecht merkte activist en schrijver Peter Storm op 25 april over dit Coronabeleid [of beter gezegd, gebrek aan beleid] op:
''Dit gaat te goed. Dit gaat verkeerd.'' [34]
E
RUTTE ALS RUSSISCHE ROULETTE SPELER/UITBREIDING NAAR
100 MENSEN.....
Maar de Rutte/De Jonge [minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport] combinatie is nog niet klaar met gevaarlijke Dwaasheden
Lees met mij mee, lezer, naar wat Rijksoverheid zegt
''

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.'' [35]

EN

''

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.'' [36]

WEL ja, 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen!

Waarom ook niet.

Okay, een slag om de arm wordt gemaakt

''Als het virus onder controle blijft''

Maar toch:

Zo snel al [want juli is dichterbij dan je denkt] 100 personen voor bioscopen, restaurants, etc?

Dit is geen beleid.

Dit is KAMIKAZE! [37]

Geen vaccin, geen antistoffen, nauwelijks kennis, hoe het virus werkt, slechts 3 procent heeft antistoffen, zeer besmettelijk virus, maar Rutte gooit de boel weer open!

WAT een kortzichtigheid.

EPILOOG
Na een aanvankelijk redelijk begin met die ''intelligente Lockdown'' [38], is de regering nu het Pad der Dwaasheid ingeslagen.
Een gevaarlijke Dwaasheid:
Want met die ''stap voor stap'' genomen en nog te nemen
versoepelingsmaatregelen, zaait de regering bitter zaad.
Ten eerste zijn de maatregelen verwarrend.
Wat mag wel en wat mag niet en wanneer precies?
Dat onthoudt zo niemand.
Ten tweede worden er grove risico's genomen, die hun weerslag kunnen hebben op de Volksgezondheid.
Scholen open, kappers, schoonheidssalons, cafe's, restaurants, musea, eerst met 30, daarna met 100 mensen [39], het is allemaal nog te vroeg en te snel achter elkaar.
De effecten van de opening van de scholen is nog niet eens gemeten en er worden al in het tempo van Zoef de Haas [40]
gevaarlijke versoepelingen aangekondigd.
Dit is spelen met de gezondheid van duizenden, misschien wel tienduizenden mensen!
Misschien is het Derde nog het gevaarlijkst:
De menselijke natuur kennende [mensen horen graag wat zij willen horen] gaat van  die inderdaad gefaseerde versoepelingen een riskant signaal uit.
Mensen, die zich toch al niet aan de regels willen houden of eenvoudigweg niet kunnen [het IS ook lastig, te lang in huis te moeten zitten] voelen zich nu gesterkt om ze maar helemaal aan hun laars te lappen!
Je zult zien, wat IK ook vaak zie op straat:
Mensen, die weer in grotere groepen gaan lopen, die geen afstand houden, die met zijn vieren in een lift gaan, terwijl er volgens de [door Woningstichtingen opgestelde] richtlijnen, maar twee mensen in mogen.
En het einde is zoek.
En wat uberhaupt te denken van een premier, die op 29 april nog waarschuwde tegen het ''verrommelen'' van de maatregelen [41] en op 6 mei op de versoepelingstoer gaat? [42]
IK voor mij houd afstand, want alleen met de nodige behoedzaamheid in de komende maanden EN de ontwikkeling van een vaccin, kan Corona worden verslagen.
Houd u ook afstand?
AAN IEDEREEN:
STAY HEALTHY
STAY SAFE
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed