Moslim Sahil biedt excuses aan voor aanslagen in Parijs/Afstand nemen onzin/Aanslagplegers verantwoo

Zo 29 November 2015 12:42 | Astrid Essed | 2836 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
 
MOSLIM SAHIL BIEDT EXCUSES AAN VOOR AANSLAGEN
IN PARIJS/AFSTAND NEMEN ONZIN/ALLEEN AANSLAGPLEGERS VERANTWOORDELIJK
 
 
 
ZIE
 
 
 
 
Om de zoveel tijd, wanneer er een aanslag gepleegd is, in een ver of dichtbij buitenland, door groepen, die meestal voortkomen zijn uit Westerse bemoeienissen/oorlogen, vanaf de aanval op Afghanistan [2001] [1],
worden de moslims in Nederland lastiggevallen door hele en halve
Islamofoben, dubieuze politici, opiniemakers of gewoon querulanten, die
op hoge toon te eisen, dat moslims ''afstand nemen''
van aanslagen, waar zij niets mee te maken hebben. [2]
Een fenomeen, wat mij al jarenlang een doorn in het oog is, juist omdat
moslims en islamitische organisaties hieraan, helaas, op bijna slaafse
wijze gehoor geven. [3]
 
Want het is natuurlijk belachelijk en bovendien contraproductief.
In gewoon Nederlands:
''Het werkt niet.''

Want ondanks alle uiten treuren gedane vormen
van ''afstandnemen'', is het nooit genoeg, worden moslims
na iedere aanslag met wantrouwen bekeken en wordt er steeds
opnieuw ''afstandnemen'' geeeist. [4]''
 
Erger dan het contraproductieve is het beschamende, onderdanige
karakter.
Daarover zometeen meer.
 
Eerst een wel heel bizarre vorm van ''afstandnemen'':
In de vorm van het aanbieden van ''excuses''
 
Naar aanleiding van een uitspraak van de Islamofobe, extreem-
rechtse PVV Fuhrer Wilders [5] over moslims [ivm de aanslagen in
Parijs], die luidde
''De minderheid kan doen wat ze doen, omdat de meerderheid het gedoogt'' [6],
ging TV presentator Sahil Amar Aisa de straat op om aan willekeurige
moslims zijn ''excuses'' voor de aanslagen in Parijs aan te bieden. [7]
Omdat ik in eerste instantie dacht, dat dit serieus was bedoeld, reageerde
ik daar fel op [8].
Tot bleek, dat Sahil het juist had bedoeld om aan te tonen, hoe
belachelijk dat ''excuus'' aanbieden was. [9]
En het merendeel van het publiek dacht er trouwens net zo over:
De meeste reacties waren in de trant:
''Maar dat hoef jij toch niet te doen.'' [10]
 
Twee mooie reacties licht ik eruit:
 
 
[Een oudere, vriendelijke dame]
 “Je hoeft je geen zorgen te maken. Er zijn een heleboel mensen die goed denken. Zoals ik. Zo zijn er heel veel. Meer dan slechte denkers. Hoop ik.”
[11]
(Een man van middelbare leeftijd)
Dat hoef jij toch niet te doen. Maak je niet druk jongen.
Gekken heb je overal in de wereld rondlopen, hoor. [12]

Toen ik dus begreep, dat het een stunt was,
 heb ik nog een reactie geplaatst, waarin ik het
feit meenam, dat die rare ''excuus'' actie ironisch
bedoeld was. [13]

Toch vind ik het van belang in dit stuk nader in te gaan op
datgene, dat mij allang stoort:
Het ''afstand nemen'' door moslims.


COLLECTIEVE STRAF EN STIGMATISERING:

Volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve, mag niemand
gestraft worden voor een misdaad, die hij/zij niet heeft
begaan. [14]
Nu is dat vanzelfsprekend, maar dat alles lijkt weg te
vallen, als het om moslims gaat.

Fortuyn, Van Gogh en Wilders hebben wat dat betreft hun
kwade werk effectief gedaan. [15]
Want waarom vraagt niemand van christenen en Joden
om ''afstand te nemen'' van respectievelijk de
massamoordenaar Anders Breivik en de misdaden
van Joods fundamentalistische kolonisten tegen de
Palestijnen op de bezette Westbank?

Precies, omdat die christenen en Joden niets met die
misdaden uitstaande hebben.
Waarom dan wel moslims lastigvallen?
Een uiting van pure discriminatie en Islamofobie.
 
Moslims worden gewantrouwd en gedemoniseerd,
maar het naarste vind ik nog, dat zij zwichten voor die
druk en te pas en onpas ''afstand nemen'' van misdaden,
die zij niet hebben gepleegd. [16]
Van militante groeperingen, waarmee de meesten van hen
geen enkele affiniteit hebben.
 
In geval van IS lijkt mij dat gebrek aan affiniteit
nogal logisch, omdat verreweg
de meeste slachtoffers van IS, zelf moslims zijn! [17]
Iets waaraan in het Westen voorbij wordt gegaan.
How convenient!

''AFSTAND NEMEN'' IS ZELFBESCHULDIGING/
HET IS NOOIT GENOEG

Afstand nemen slaat dus feitelijk nergens op, want niemand
hoeft zich te verontschuldigen voor niet gepleegde misdaden.
Bovendien is het trappen in een gevaarlijke val:
Door je namelijk steeds te verontschuldigen voor zaken,
waaraan je part noch deel hebt, wordt je door anderen, bewust
of onbewust, daarmee geassocieerd.
Anders zou je je toch immers niet verontschuldigen?
Dat geldt ook voor moslims in Nederland [of elders] en IS.
 
IS pleegt aanslagen,moslims nemen afstand, waarmee de 
fictieve relatie tussen moslims en IS blijft.
En na de volgende aanslag hetzelfde.
 
Bovendien:
Islamofoben en andere kwaadwilligen stel je toch niet
tevreden.
Integendeel:
 
Na iedere aanslag weerklinkt weer de onzinnige roep om
afstand te nemen en wordt de toon hooghartiger en dwingender. [18]
 
Bovendien, door gehoor te geven aan de oproep,
afstand te nemen, worden moslims dus impliciet
beschuldigd en gestigmatiseerd. [19]
 
 
Daarom heb ik ook middels een brief gereageerd op
het Contactorgaan Moslims en Overheid, dat na de aanslag
in Parijs wederom afstand nam van IS.
Met als minder fraai detail, dat ze geen woord zeiden over
de de dag daarvoor gepleegde aanslagen in Beiroet. [20]
 
 
DOLKSTOOT IN DE RUG VAN ABOUTALEB
TWEEMAAL EIS IS AFZWEREN/DUBIEUZE UITSPRAKEN
ABOUTALEB

Niet alleen Islamofoben  vallen
moslims lastig met oproepen tot ''afstandnemen'', ook medemoslims
maken zich aan dit euvel schuldig.
 
Ik doel hier op de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die moslims
al een aantal keren een dolkstoot in de rug heeft gegeven:
Door in 2014 op hoge toon te eisen, dat zij ''afstand zouden nemen''
van IS strijders [21].
Door echte, vermeende ''Jihadisten'', ''verraders'' te
noemen, zonder reflectie en onderzoek naar achtergronden [22]-
zijn potsierlijke oproep aan ''Jihadisten'' om hun
paspoort in te leveren [23] laat ik maar verder buiten beschouwing.
 
En nu opnieuw die ''eis tot afstandnemen'', na de aanslag in Parijs. [24]
Dat hij daarmee medemoslims impliciet criminaliseert schijnt voor
hem geen probleem te zijn.
 
Nog bizarrer is zijn uitspraak,  dat IS moet worden ''weggevaagd'',
niet als ORGANISATIE, maar  de 50 000
MENSEN, die tot IS zouden behoren. [24]
 
Hoe kun je het hebben over ''onze waarden'' en tegelijkertijd
roepen, dat mensen [ook strijders zijn mensen] moeten worden
''weggevaagd''
Een massaslachting dus.

Zeer fout, meneer Aboutaleb.
 
Aboutaleb vergeet, dat dergelijke spierballentaal hem misschien
even populair kan maken bij het populistische en Islamofobe
deel der autochtonen, maar ook hem uiteindelijk niet zal redden.

Want hij blijft, wat door hen als ´´gevaarlijk´´ gezien
wordt.
Een Marokkaan en moslim.
Waartegen zij hun peilen richten.

IS EN HET WESTEN/ELKAARS SPIEGELBEELD
 
Voor Islamofoben en hun consorten, die iedere keer ''afstandnemen'' van
moslims eisen, is het ook heel makkelijk, maar te negeren, wat er nu
steekt achter de aanslagen van IS [als het al IS is, wat presentator
en documentairemaker Lennon Honor betwijfelt [26].
Maar laten we er, nog steeds, vanuit gaan, dat IS achter de aanslagen
in Parijs zat:
 
Wat zegt dat over oorzaak en gevolg?
 
 
GEHEUGENSTEUNTJE:
VS BEZETTING/STRIJD TUSSEN SOENNIETEN EN
SJIIETEN/IRAAKSE REGERING/WESTERSE OORLOG TEGEN IS
 
 
Het Westen is deze oorlog tegen IS begonnen.
Achtergrond:
De jarenlange Westerse bemoeienis/oorlogen in de
regio, beginnend [ik tel nu even de Eerste Golfoorlog
niet mee] in 2001 , met de VS aanvallen op Afghanistan en
in 2003,  op Irak.
 
Bitter gevolg:
Honderdduizenden burgerdoden. (27)
 
En wat er verder uit is voortgekomen.
Desintegratie van Irak (28)
En niet alleen komt in Afghanistan de Taliban weer
volop terug, IS wint daar ook terrein! (29)
IS zelf is, om bij de les te blijven, een bijproduct
van de Amerikaanse bezetting van Irak,  met als achtergrond
de eeuwige de strijd tussen soennieten en sjiieten:
 
 
 
Onder de dictatuur van Saddam Hoessein (zelf een soenniet) werd de
sjiitische meerderheid onderdrukt, dus met de val van Saddam Hoessein
ontstond er een situatie van ´´stuivertje verwisselen.
Nu werden de soennieten Kop van Jut onder een onder VS bezetting
regerende sjiitische regering.van premier Al Maliki, aan de macht vanaf
2006 tot 2014 (30), die de soennieten onderdrukte en sowieso dictatoriale
neigingen had. (31)
Hierdoor joeg hij ook sjiieten tegen zich in het harnas. (32)
 
Maar ook na zijn aftreden in augustus 2014 bleef de onderdrukking van
soennieten doorgaan.
Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende
 Sjiitische milities hebben zich  systematisch
schuldig gemaakt aan grootschalige
misdaden tegen honderden, ja duizenden
Soennitische burgers, zoals luchtaanvallen,
executies, folteringen. [33]
 
 
 
Al deze gangsterpraktijken dreef vele Irakezen aanvankelijk in
de armen van IS, een van de verzetsgroepen tegen de  regeringsterreur. (34)
Westerse regeringen, die voor de misdaden van de Iraakse regering
uit geopolitieke overwegingen [bondgenoot van het Westen] de
ogen sluiten, zijn ten oorlog getrokken tegen IS met als argument, dat hulp
werd gevraagd door de ´´legitieme Iraakse regering`(35)
 
Ja lezer, bedoeld wordt de folterende en mensenrechtenschendende
Iraakse regering, waarover ik het heb.
 
OORLOG TEGEN IS/
WESTERSE BOMBARDEMENTEN/OORLOGSMISDADEN
 
Dat IS misdadig is, wisten we al. [36]
Maar hetzelfde kan gezegd worden van de Westerse regeringen,
die oorlog tegen IS voeren, waarbij een groot aantal burgerslachtoffers
zijn gevallen [en nog zullen vallen], die zoveel mogelijk buiten
de pers worden gehouden, al sijpelt het soms natuurlijk toch door. [37]
 
 
Natuurlijk zwijgen Westerse politici over en ook de querulanten,
die van moslims allerhande ''excuses'' voor aanslagen eisen.
 
Waar is Aboutaleb, wanneer het Westerse misdaden betreft?
 
Ook het militaire optreden van Rusland, bondgenoot van de
Syrische dictator Assad in zijn strijd tegen IS, liegt er niet om:
Bombardementen op Syrische steden en dorpen, met meer dan honderd
burgerdoden. [38]
Ook meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, dat Rusland
bij een luchtaanval op Aleppo clusterbommen gebruikt zouden hebben. [39]
 
Ook blijkt er witte fosfor zijn ingezet  bij bombardementen, wat 
verboden is in  burgergebieden. (40)
Of Frankrijk, of Rusland zou hieraan debet zijn. (41)
 
Een fraai stel voor de bokkenwagen.
Zijn dat de ''Europese waarden'', waarmee we sinds de aanslagen in
Parijs om de oren worden geslagen.
 
 
VRIJHEID VAN MENINGSUITING, OOK VOOR IS AANHANGERS
 
Dan is er nog een voor Islamofoben en hysterici heikel punt
De vrijheid van meningsuiting waarmee in het Westen zo
geschermd wordt, behalve als het onwelgevallige meningen
betreft.
Moslims hoeven niet alleen geen afstand te nemen
of zich verexcuseren voor IS en soortgelijke groeperingen,
zij hebben het recht, achter IS en de opvattingen te staan.
Persoonlijk vind ik IS abject, maar ik ontzeg anderen het recht
niet, IS wel aan te hangen of te steunen, zolang er geen strafbare
feiten bij worden gepleegd.
Ik ga nog een stap verder.
IS strijders, die afkomstig zijn uit de Westerse landen mogen
niet zomaar worden afgeserveerd als ´´misdadig´´, zolang niet
strafrechtelijk met hard bewijs is aangetoond, dat zij oorlogsmisdaden
hebben gepleegd.
En als men werkelijk zich wil verdiepën in de redenen waarom een bepaalde 
categorie jongeren zich aangetrokken voelt tot IS in plaats
van hen neer te zetten als fanatici , wordt daarmee veel meer bereikt.
 
Men zal erachter komen, dat de oorzaken een veelvoud zijn,
die weer in elkaar overlopen.
Uitsluiting en discriminatie, zucht naar avontuur en roem
 (wat weer met die uitsluiting
te maken kan hebben), de steeds sterker wordende Islamofobie,
het onrecht van de Westerse oorlogen in de Afghanistan/Irak
oorlog (en de behoefte, tegen dat onrecht een daad te stellen)
en niet te vergeten de misdadige dictatuur van Assad in Syrie.
Daar kan IS handig op in spelen en aantrekkelijk zijn/lijken voor
jongeren.(42)
Of de jongeren van het wreedheidselement van IS onder de indruk zijn,
is de vraag.
Waarschijnlijk zullen ze aanvoeren, dat het Westen in zijn oorlogen
niet minder wreed is.
En dat is waar.
 
Dat de bal gedeeltelijk ligt bij het Westerse machtsspel is iets,
dat de Westerse regeringen en ´anti radicaliserings´´ fanaten
niet onder ogen kunnen of willen zien.
En dus kan het probleem niet ´´simpel´´ worden opgelost.
Draconische maatregelen als gevangenisstraf (ook als niet
blijkt, dat de jongere in Syrie misdaden heeft gepleegd), ontnemen
van het paspoort, etc, werken alleen maar averechts en laten,
begrijpelijkerwijs, de verbittering toenemen. (43)
 
Zo, dit was een noodzakelijke uitweiding, om IS in een breder kader te plaatsen.
Nu de nabeschouwing over het ´´afstandnemen´´
 
 
EPILOOG


Het wordt hoog tijd, dat moslims en hun organisaties stoppen
met ´´afstandnemen´´ voor aanslagen waarvoor ze niet verantwoordelijk
zijn.
Het is een onzinnige vorm van onderdanigheid, maakt moslims
ten onrechte tot medeverantwoordelijk en erger  nog ´´medeschuldig´´,
wat stigmatiserend werkt.
 
Bovendien, los van het principe, werkt het contraproductief, omdat
het nooit genoeg is.
Er zullen steeds hardere en belachelijkere afstandnames worden geeeist,
totdat alle waardigheid is ingeleverd. (44)
 
Daarom kan ik alleen maar zeggen.
 
Moslims, stop met afstand nemen van zaken waarvoor u niet verantwoordelijk
bent.
Wees en blijf trots op uw religie, die net als Jodendom en
Christendom een religie van vrede, naastenliefde en vergeving is. (45)
 
 
Astrid Essed
 
 
 
ZIE VOOR NOTENAPPARAAT OOK
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
 
 
[1]
 
 
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/
MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
2 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
[2]
 
 
ELSEVIER
BUMA: MOSLIMS MOETEN AFSTAND NEMEN VAN AANSLAGEN
13 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
 
TELEGRAAF
ZIJLSTRA HEKELT REACTIE MOSLIMS
19 NOVEMBER 2015
 
 


 
VOLKSKRANT
ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE
21 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN
AFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.
21 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
[4]
 
 
''We wachten dus op de openbare verklaringen van mensen als Sylvain EphimencoSander van Walsum en natuurlijk Annabel Nanninga, die allen luidkeels de oproep tot ‘afstand nemen’ verwoord hebben. Dat zij in hun columns en krantenartikelen verklaren opgelucht te zijn, het gevaar is bezworen, we kunnen door.''
 
 
''Ik vertel u niets nieuws als ik denk dat dit niet gaat gebeuren. Ik denk dat het wantrouwen tegen islam en moslims zal blijven. Ik denk dat de eisende partij een soort rupsje-nooit-genoeg is die alsmaar met nieuwe eisen en voorwaarden voor de moslims komt totdat de aap echt uit de mouw komt: namelijk dat deze eisers van mening zijn dat moslims eigenlijk geen moslims mogen zijn en daarom hun moslimidentiteit moeten afleggen.''
 
 
THE POSTONLINE
AFSTAND NEMEN, EN DAN?
25 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
ELSEVIER
BUMA: MOSLIMS MOETEN AFSTAND NEMEN VAN AANSLAGEN
13 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
 
TELEGRAAF
ZIJLSTRA HEKELT REACTIE MOSLIMS
19 NOVEMBER 2015
 
 


 
VOLKSKRANT
ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE
21 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
 
ELSEVIER
MOSLIMS VEROORDELEN AANSLAGEN PARIJS:
ISLAM IS VREDE
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
TELEGRAAF
NEDERLANDSE MOSLIMS VEROORDELEN AANSLAGEN
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 

ZO VEROORDEELT MOSLIMWERELD AANSLAG OP
CHARLIE HEBDO
8 JANUARI 2015
 
 
 
 
METRO
FRANSE MOSLIMS VEROORDELEN AANSLAG PARIJS
7 JANUARI 2015
 
 
 
 
[5]
 
 
VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID
ASTRID ESSED
17 MAART 2014
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
MOSLIM EXCUSEERT ZICH VOOR AANSLAGEN PARIJS
25 NOVEMBER 2015

 
 
[7]
 
 
MOSLIM EXCUSEERT ZICH VOOR AANSLAGEN PARIJS
25 NOVEMBER 2015

 
 
 
 
[8]
 
 
EERSTE REACTIE OP OMROEP BRABANT 
OP ''EXCUSES'' SAHIL OVER
AANSLAGEN PARIJS
 
 
OMROEP BRABANT
ROOSENDAALSE MOSLIM ZEGT SORRY VOOR AANSLAGEN IN
PARIJS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROOSENDAALSE MOSLIM ZEGT SORRY VOOR AANSLAGEN/
GEVAARLIJKE ONZIN/ALLEEN AANSLAGPLEGERS VERANTWOORDELIJK
Ik heb het fimpje gezien en kreeg plaatsvervangende schaamte. Daarover zo meer.
In de eerste plaats: een goede reactie van het merendeel van het publiek. Zo
stond ik er ook in. Waarom excuses aanbieden voor iets, waarvoor je niet
verantwoordelijk bent? Katholieken bieden toch ook geen excuses aan [en terecht!]
voor het kindermisbruik door bepaalde priesters, of Joden van de misdaden van
Joods fundamentalistische kolonisten tegen Palestijnen in de Westbank?
Maar vanwege de anti Islamhetze wordt er op discriminerende manier van
moslims [die overigens wel afstand nemen], ''excuses'' en ''afstand nermen''
verwacht. ONZIN. Bovendien is er zoiets als vrijheid van meningsuiting.
Was dat niet een van de ''Europees Westerse waarden'' Van mij mogen moslims
[ook al vind ik die mening verwerpelijk] achter IS staan, zolang zij maar geen
strafbare feiten plegen. Ik zou alle moslims willen oproepen, te stoppen, afstand
te nemen. Anders lijkt het er veel op, dat je je verantwoordelijk voelt voor iets,
dat je niet gedaan hebt. Mensen van goede wil begrijpen dat heel goed.
En voor Islamofoben is het toch nooit genoeg. Blijf bij jezelf en wees
trots op je religie, die er, evenals het christendom, een van vrede en naasten
liefde is. Misbruik van religie zoals door IS komt bij alle religies voor./Astrid Essed


[9]


'''Het is absurd dat wij sorry zouden moeten zeggen'
“Dat vond ik erg vreemd”, zegt de Roosendaalse presentator. “Alsof de meerderheid van de Nederlandse moslimgemeenschap ook maar iets te maken heeft met zulke aanslagen. Hoe absurd is het dat ik als jongeman sorry zou moeten zeggen, afstand moet nemen? Dat wilden we laten zien.” Daarom besloot 101 TV de proef op de som te nemen.''

OMROEP BRABANT
ROOSENDAALSE MOSLIM ZEGT SORRY VOOR AANSLAGEN
IN PARIJS

[10]MOSLIM SAHIL ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS
24 NOVEMBER 2015
[11]


MOSLIM SAHIL ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS
24 NOVEMBER 2015

[12]


MOSLIM SAHIL ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS
24 NOVEMBER 2015

[13] 
 
MOSLIM ZEGT SORRY VOOR DE AANSLAGEN IN PARIJS
 
 
 
 
 
Astrid Essed ·
 
''AFSTAND'' NEMEN DOOR MOSLIMS GROTE ONZIN/ALLEEN
DADERS VERANTWOORDELIJK
Later begreep ik, dat dat ''excuses'' aanbieden van presentator
Sahir Amar Aissa een stunt was. Gelukkig maar, want aanvankelijk
stoorde het mij buitengewoon, zoals alle ''afstand nemen'' van moslims
voor terreuracties, waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. Wat voor onzin
is dat! Christenen excuseren zich toch ook niet voor de massamoord
van Anders Breivik of Joden voor de misdaden van fundamentalistische
kolonisten tegen de Palestijnen in de Westbank. Hoeft ook niet, zij zijn
niet verwantoordelijk. Dat eeuwige afstand nemen irriteert mij mateloos
vanwege de onderdanigheid EN omdat je je daarmee impliciet mede
schuldig of verantwoordelijk verklaart. Moslims, geen excuses voor welke
aanslag dan ook aanbieden. Wees trots op uw religie, die net als christendom
en Jodendom een religie van vrede, liefde en vergeving is. Misbruik van
religievoor een politiek doel komt bij alle religies voor.
http://www.astridessed.nl/reactie-aan-cmoneem-geen.../
Astrid Essed[14]Artikel 33, 4e Conventie van Geneve, verbiedt de collectieve straf
”No protected person may be punished for an offence, that he or she
has not personally committed”
 
 
 
[15]
 
 
DOORBRAAK.EU/FABEL VAN DE ILLEGAAL
GEEN TRANEN OM DOOD FORTUYN
ERIC KREBBERS
ZOMER 2002
 
 
 
 
NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/
HEILIGVERKLARING VAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIET
ASTRID ESSED
10 NOVEMBER 2014
 
  
VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID
ASTRID ESSED
17 MAART 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
[16]
 
 
WIKIPEDIA
ANDERS BEHRING BREIVIK
 
 
 
 
 
TROUW
KERK MOET PRATEN MET EXTREMISTEN
29 JULI 2011
 
 
 
 
 
 
 
BREIVIK VOELT ZICH CONSERVATIEF CHRISTEN
12 APRIL 2012
 
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION:
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE
8 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FOR
YEZIDI’S
12 OCTOBER 2014
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT
2 SEPTEMBER 2014
 
 
 
”Gemeld worden misdaden als het ontvoeren, doden en verdrijven van etnische en
religieuze minderheden. (5)
Kop van Jut zijn christenen, Turkmenen, Shabaks en Yazidi´s. (6) (een
religieuze minderheid) (7)”
 
 
AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS/
ISIS/NEE/VS LUCHTAANVALLEN/NEE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
 
''We wachten dus op de openbare verklaringen van mensen als Sylvain EphimencoSander van Walsum en natuurlijk Annabel Nanninga, die allen luidkeels de oproep tot ‘afstand nemen’ verwoord hebben. Dat zij in hun columns en krantenartikelen verklaren opgelucht te zijn, het gevaar is bezworen, we kunnen door.''
 
''Ik vertel u niets nieuws als ik denk dat dit niet gaat gebeuren. Ik denk dat het wantrouwen tegen islam en moslims zal blijven. Ik denk dat de eisende partij een soort rupsje-nooit-genoeg is die alsmaar met nieuwe eisen en voorwaarden voor de moslims komt totdat de aap echt uit de mouw komt: namelijk dat deze eisers van mening zijn dat moslims eigenlijk geen moslims mogen zijn en daarom hun moslimidentiteit moeten afleggen.''
 
 
THE POSTONLINE
AFSTAND NEMEN, EN DAN?
25 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
[19]
 
 
 
VRAAG MOSLIMS NIET AFSTAND TE NEMEN VAN IS
11 OCTOBER 2014


[20]
 
 
 
 
REACTIE AAN CMO/NEEM GEEN AFSTAND MEER VAN AANSLAGEN/
U BENT NIET VERANTWOORDELIJK
ASTRID ESSED
26 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 

CMO – PERSBERICHT

Rotterdam, 19.11.2015

Moskeeën staan opnieuw stil bij de terreuraanslagen in Parijs tijdens het vrijdaggebed

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft samen met zijn lidkoepels(10) en de plaatselijke aangesloten moskeeën(382) hebben afzonderlijk op hun eigen manier, maar massaal, hun verbijstering, afkeur en veroordeling van de barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen in Parijs en hun verdriet, verbondenheid en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden geuit.

Tijdens het vrijdaggebed van 20 november a.s. wordt er nogmaals stil gestaan bij de gebeurtenissen in Parijs. Het geweld in welke vorm dan ook en vooral op burgers zal krachtig worden veroordeeld en daarnaast zal er een oproep gedaan worden voor verbroedering en intensivering van onderlinge contacten.

In de islamitische traditie is het mede een taak van de imam en de lokale gemeenschap om te voorkomen dat de samenleving afbrokkelt en de verhoudingen op scherp komen te staan. De radicalisering en maatschappelijke vervreemding van burgers dienen door alle verantwoordelijken te worden bestreden. Het CMO en de aangesloten organisaties zullen hun activiteiten op deze gebieden verder intensiveren.

Voor meer informatie voorzitter Rasit Bal

 

[21]
 
 
''Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtegoed van IS en het voeren van een gewapende religieuze strijd. Juist deze meerderheid binnen de moslimgemeenschap mag zich wel wat vaker laten horen. Niet de haatzaaiers, maar juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen''


TROUW
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
10 SEPTEMBER 2014
 


[22]


 
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014
 


''NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS''/GEVAARLIJK
VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
7 SEPTEMBER 2014
 
 [23]


NOS
ABOUTALEB
LEVER PASPOORT MAAR IN
6 SEPTEMBER 2014

[24]''Vraagt u daarom aan gematigde moslims zich uit te spreken tegen dit geweld?
,,Zeker. Na de aanslagen in januari merkte ik hier en daar nog op dat er werd gezegd: het is vreselijk, maar het was een reactie op cartoons. Dat was toen al ongepast, maar nu kan niemand meer zulke woorden spreken. Gematigde moslims moeten daarom nu hun stem laten horen en dit geweld verwerpen. En het slechtste wat we nu kunnen doen is álle moslims van ons vervreemden.''

AD
ABOUTALEB: 
IS MET WORTEL EN TAK UITROEIEN
16 NOVEMBER 2015

[25]


''"Ik ben geen militair strateeg, maar als bestuurder zeg ik: het is tijd om die 40.000 tot 50.000 mensen die zich hebben aangesloten bij IS weg te vagen", zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in een reactie op de aanslagen in Parijs.''

NOS
ABOUTALEB: TIJD OM IS WEG TE VAGEN
14 NOVEMBER 2015

'',,Ik ben geen militair strateeg, maar als bestuurder zeg ik: het is tijd om die 40.000 tot 50.000 mensen die zich hebben aangesloten bij IS weg te vagen."

TELEGRAAF
ABOUTALEB: TIJD OM IS WEG TE VAGEN
14 NOVEMBER 2015

[26]
 
 
LENON HONOR
A CRITICAL LOOK AT THE PARIS TERROR
ATTACKS
 
 
 
 
[27]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
 
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
 
 
 
 
 
 
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
 
 
 
 
 
[28]
 
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
 
 
 
 
 
 
[29]
 
 
ELSEVIER
IS WINT TERREIN IN AFGHANISTAN
1 MEI 2015
 
 
 
 
[30]
 
WIKIPEDIA
NOURI AL-MALIKI
 
 
 
 
[31]
 
 
''More compelling evidence of the need for western air power to pummel these barbarians, you might think. But the persecutors here are not Islamic State (Isis). They are Shia fighters under the control of the former, western-backed prime minister Nouri al-Maliki, whose violent sectarianism did so much to fuel the rise of Isis.''
 
 
 
THE GUARDIAN
ISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING
SERGEANTS
 
 
 
 
 
´´At a time when democratic leadership is needed to heal sectarian wounds and entrench national reconciliation, Prime Minister Nouri al-Maliki has instead established an autocratic single-sect powerbase. By so doing, he has plunged Baghdad into a deep crisis, which has escalated in recent weeks with thousands taking to the streets in Sunni areas to protest against his Shia-led government.´´
 
 
 
 
THE GUARDIAN
SECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK
 
 
 
 
 
RADIO FREE EUROPE
WHAT DRIVES SUNNI ANGER IN IRAQ
23 JUNI 2014
 
 
 
 
 
 
MIDDLE EAST MONITOR
IRAQI VICE PRESIDENT ON SUNNI OPPRRESSION,
NOURI AL-MALIKI AND SECTARIAN DIVISION
28 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
[32]
 
 
´´Although Maliki’s government is seen as essentially Shia, sections of the Shia community have complained about his autocratic policies. The Sunni demonstrations were attended by solidarity delegations from the Shia regions. The Shia leader Moqtada al-Sadr has visited Sunni areas and declared support for the demonstrators.´´
 
 
THE GUARDIAN
SECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK
 
 
 
[33]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE
14 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
IRAQ
EVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-
BACKED SHIA- MILITIA
14 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ABSOLUTE IMPUNITY
MILITIA RULE IN IRAQ
OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
ISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS
5 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
VOLKSKRANT
”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”
13 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
[34]
 
 
´´Zo horen we veel over de dreigende slachting in Kobani. Maar er zijn meer slachtingen, met aanzienlijk minder media-aandacht. Heel af en toe lees je echter hoe bijvoorbeeld in irak de strijd door tegenstanders van IS wordt gevoerd. Owen Jones aan het woord, in de Guardian van 5 oktober: “Ze ontvluchten Latifiya – een stad net buiten Bagdad – met duizenden. Een p[aar maanden geleden had het een bevolking van 200.000 maar nu zijn er nog maar 50.000. Dit is een stad van verschrikking. Volgens Human Rights Watch executeren Islamistische milities mensen (…)Mensen worden uit hun auto Å? ghehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen, en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie.” Maar deze Islamistische moordbrigades zijn geen IS-eenheden, zo zet Owen fijntjes uiteen. Het zijn Sjiitische milities die de Iraakse regering hielpen verdedigen. Juist dit soort terreur heeft veel Soennieten in Irak in de armen van IS gedreven.´´
 
 
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAK
EN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
 
 
 
 
[35]
 
 
RIJKSOVERHEID
ARTIKEL 100 BRIEF
DEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJD
TEGEN ISIS
KAMERSTUK
24 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
´´Door deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordt
Nederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakse
regering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijks
aandacht is.´´
 
 
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/
MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
2 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
[36]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ/ISIS ESCAPEES DESCRIBE SYSTEMATIC RAPE
14 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES/HELP YEZIDI SURVIVORS
4 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISON
INMATES
30 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALE
ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING
OF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
KILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OF
IS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ
3 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FOR
YEZIDI’S
12 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT
2 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[37]
 
 
''The air campaign against Islamic State in Iraq and Syria has killed more than 450 civilians, according to a new report, even though the US-led coalition has so far acknowledged just two non-combatant deaths.

More than 5,700 air strikes have been launched in the campaign, which nears its first anniversary this Saturday, with its impact on civilians largely unknown.''

 
THE GUARDIAN
HUNDREDS OF CIVILIANS KILLED IN US-LED AIRSTRIKES
ON ISIS TARGETS-REPORT
 
 
 
 
THE WASHINGTON POST
US-LED AIR WAR IN SYRIA HAS KILLED HUNDREDS OF CIVILIANS,
STUDY SAYS
 
 
 
 
THE CIVILIAN TOLL FROM THE WAR AGAINST ISIS IS
HUGE. WHY ISN’T THE PRESS COVERING IT
26 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
 
CAUSE FOR CONCERN: CIVILIANS KILLED IN COALITION
STRIKES
AUGUST 2015
 
 
 
 
 
 
 
REPORTED CIVILIAN AND ”FRIENDLY FIRE” DEATHS
FROM COALITION AIRSTRIKES 2015
 
 
 
 
 
 
 
[38]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
RUSSIA/SYRIA: POSSIBLE UNLAWFUL
RUSSIAN AIRSTRIKES
25 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
[39]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
SYRIA: NEW RUSSIAN-MADE CLUSTER MUNITION
REPORTED
10 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
(40)
 
 
´´Known as WP, use of the highly flammable chemical is accepted under international law in order to light up the battlefield and provide cover for ground troops.

But it is banned for use in densely populated areas or when directly targeted at infantry because it is highly toxic and can burn through skin and bone.´´

 

 

THE INDEPENDENT
CHEMICAL WEAPON WHITE PHOSPHORUS
´´BEING USED´´ IN RAQQA AIRSTRIKES
26 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
(41)
 
 
´´It is thought to be the first reported use of white phosphorus in air strikes on Raqqa, which has been heavily bombed by the Russian and French air forces in the wake of the Paris attacks.´´
 
 
THE INDEPENDENT
CHEMICAL WEAPON WHITE PHOSPHORUS
´´BEING USED´´ IN RAQQA AIRSTRIKES
26 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(42)
 
 
 
 
´´Generaal b.d. (generaal buiten dienst) Peter van Uhm heeft respect voor Nederlandse Syriëgangers, omdat ze opkomen voor hun idealen. Volgens hem zijn het jongeren die 'op de een of andere manier ervaren dat ze iets moeten doen om de wereld beter te maken'. Hun wereldbeeld steunt hij niet.´´

VOLKSKRANT
EX COMMANDANT VAN UHM/RESPECT VOOR
SYRIEGANGERS
5 MEI 2014


 
 
ONE WORLD
ENKELE REIS ISLAMITISCHE STAAT
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
THE INDEPENDENT
WHY DO PEOPLE JOIN ISIS/FOREIGN FIGHTERS ALMOST
NEVER RECRUITED AT MOSQUE, EXPERT SAYS
26 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
WAAROM PÜBERS KIEZEN VOOR DE JIHAD
4 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
(43)
 
 
OM EIST TWEE JAAR CEL TEGEN AMSTERDAMSE SYRIEGANGER/
STRIJD TEGEN DICTATUUR WORDT ´´TERRORISTISCH MISDRIJF´´/
GEVAARLIJKE WESTERSE TRENDS
ASTRID ESSED
20 DECEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
(44)
 
 
 
 
''We wachten dus op de openbare verklaringen van mensen als Sylvain EphimencoSander van Walsum en natuurlijk Annabel Nanninga, die allen luidkeels de oproep tot ‘afstand nemen’ verwoord hebben. Dat zij in hun columns en krantenartikelen verklaren opgelucht te zijn, het gevaar is bezworen, we kunnen door.''
 
 
''Ik vertel u niets nieuws als ik denk dat dit niet gaat gebeuren. Ik denk dat het wantrouwen tegen islam en moslims zal blijven. Ik denk dat de eisende partij een soort rupsje-nooit-genoeg is die alsmaar met nieuwe eisen en voorwaarden voor de moslims komt totdat de aap echt uit de mouw komt: namelijk dat deze eisers van mening zijn dat moslims eigenlijk geen moslims mogen zijn en daarom hun moslimidentiteit moeten afleggen.''
 
 
THE POSTONLINE
AFSTAND NEMEN, EN DAN?
25 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
(45)
 
 
 
 
 
 
BIJBEL EN KORAN
 
 
 
 
ZIE OOK
 
ZET DE KORAN AAN TOT GEWELD
 
 
 
 
 
Bron
 
 

Meer van Astrid Essed