Jenny Douwes, Jerry Afryie en ''terrorisme''/Pro Piet acties/Fascisme, eerste stappen

Ma 3 December 2018 08:38 | Astrid Essed | 708 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
JENNY DOUWES, JERRY AFRYIE EN 'TERRORISME''/
PRO ZWARTE PIET ACTIES/FASCISME, DE EERSTE STAPPEN
ZIE OOK
LEZERS!
Dit is een Longread, so fasten your seatbelts.
Maar de moeite waard, al zeg ik het zelf, omdat het een adequaat
overzicht geeft van niet alleen de strijd tegen Blackface Zwarte Piet
en het weerwerk van pro Pieters, maar de kwaadaardige onderstroom
blootlegt, die al sinds het begin van deze eeuw in dit land rechten
en mensen bedreigt en uiteindelijk al het menselijke, dat ons
dierbaar is, dreigt weg te spoelen, als we ons niet verzetten, in
woord en daad
En lees nu maar verder.......
''Invoke a terrifying internal and external enemy
TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
[''GOED IS KWAAD
EN KWAAD IS GOED''
DE DRIE HEKSEN UIT SHAKESPEARE'S MACBETH,
EERSTE BEDRIJF, SCENE 1] 
EERSTE BEDRIJF:
PRO ZWARTE PIETERS
JAMMERENDE JENNY EN HAAR REBELLENCLUB
I
VOLKSOPHITSERES NUMMER 1
Aan de vooravond van het  Feest van de Goedheiligman, 5
December en
daags na de Intocht van de Goedheiligman 
, helaas
nog steeds met Blackface Zwarte Piet [1], en waar weer eens duidelijk werd, wie
agressief was [2] nog even [ook al is
het onverdiend] aandacht voor  Volksophitseres nummer 1,
de Friese onderneemster Jenny Douwes, alias Jenny d'Arc, alias
Jammerende Jenny! [3]
Om daarna direct door te gaan naar een veel gevaarlijkere
dreiging dan een doorgeslagen Dame met haar hele en
halve racistische Hooligan vriendjes....
Maar eerst:
JAMMERENDE JENNY/FACEBOOKOPROEP
Het begon allemaal met haar Facebookoproep,
waarbij ze niet alleen ten onrechte de immer vreedzame
anti Zwarte Piet activisten uitmaakte voor ''relschoppers'',
die tijdens hun jaarlijkse protestdemonstratie zouden
''schreeuwen, roepen, razen.'' [4] [niets van waar], ze riep
ook mensen op, om met een ''ludieke actie'' te laten zien,
dat ''we het hier niet mee eens zijn [5] (de demonstratie
van de anti Zwarte Piet activisten in Dokkum']
Na op last van de politie haar Facebook oproep
verwijderd te hebben [6], kwam het tot een levensgevaarlijke 
Wegblokkade
door haar medestanders [volgens het OM was Jenny
lekker via allerlei netwerken door blijven stoken [7]
Mede door de machinaties van een andere ophitser,
Telegraaf journalist Weird Duk [8] en de steun van het
achterlijke deel van Friesland, werd deze dame uitgeroepen
tot ''volksheldin'', waarbij weinigen aandacht hadden voor de
leugens, die zij debiteerde.
De tegenstrijdigheden in haar verhaal. [9]
II
JAMMERENDE JENNY SHOW EN HAAR REBELLENCLUB
Nu is het probleem voor Jammerende Jenny [door een kritische,
subversieve schrijfster zo genoemd], dat het natuurlijk niet
het hele Jaar Sinterklaas is [helaas nog met Blackface, ook
al is hij op zijn retour] [10] en dat de aandacht rond haar ''heldendom''
zou kunnen verslappen.
Nu had zij het ''geluk'', dat haar en de wegblokkeerders nog een
rechtszaak wachtte.
Weer een gelegenheid voor aandacht en het het
''slachtoffer uithangen'' [11]
Alsof zij en consorten niet een levensgevaarlijke situatie op de
snelweg hadden veroorzaakt met hun Blokkade! [12]
Enfin, al bijna weer oud nieuws [time flies, when you have fun......],
Jenny en haar pro Piet rebellenclub zijn veroordeeld tot taakstraffen
[Jenny een maand voorwaardelijk] en zijn inmiddels in beroep gegaan. [13]
En Neerlands hysterische en achterlijke Deel is een
inzamelingsactie voor hun Hoger Beroep gestart, die een gierend
succes is ook, volgens de media. [14]
III
DE JAMMERENDE JENNY SHOW BIJ LATE  NIGHT
EN DE ROL VAN TWAN HUYS
Dan nu Jammerende Jenny bij de Late Night Show,
gepresenteerd door Twan Huys, waarvoor ook
anti Zwarte Pietactivist
Jerry Affryie, een van de boegbeelden van de Actiegroep Kick Outr Zwarte Piet,
was uitgenodigd.
Van alles ging er mis en er bestaan verschillende lezingen
van de gang van zaken.
Wat in ieder geval voor iedereen te zien was, was dat Jenny Douwes en
haar advocaat aan de Tafel zat en Jerry Affryie op de eerste rij, met zijn
advocaat.
Twan Huys startte het gesprek met Jenny Douwes, maakte duidelijk,
dat hij een debat wilde tussen Jenny en Jerry, wat Jenny duidelijk afhield.
Richtte zich tot Jerry, die duidelijk aangaf, te zijn uitgenodigd en op het
moment wachtte, aan tafel plaats te nemen.
Tenslotte maakte Twan Huys het ''grote'' gebaar:naar Jerry en zijn
advocaat
''Ik ga jullie uitnodigen aan tafel om met ons te praten
allemaal'' 
Jenny Douwes gaf aan, dat Twan Huys zich niet aan zijn met
haar gemaakte afspraak had gehouden
Zie voor het verloop van het eerste deel
van de Late Night Show onder noot 15
Hoe dan ook, een ''gesprek'''startte, waarin men niet echt met elkaar in
gesprek ging en niet nader tot elkaar kwam.
Ik verwijs naar ''Uitzending gemist'' RTL
Nu zijn er een aantal versies van de gang van zaken:
Jerry Affryie en zijn advocaat, Goram Sluiter, verklaren,dat was afgesproken, dat hij met Jammerende
Jenny in debat zou gaan [dat ze daarmee dus accoord ging], maar
er laten op terugkwam. [16]
Volgens Jammerende Jenny's advocaat was er niets over een debat
afgesproken en zou Jerry slechts op de eerste rij aanwezig zijn [17]
Twan Huys heeft dan weer het verhaal, dat Jenny eerst had toegezegd,
met Jerry Affryie te willen praten, maar daarop kort voor de uitzending terugkwam.
Waarna hij haar toezegde, niet met Jerry Affryie in gesprek te hoeven gaan\
en dat Jerry ook niet aan tafel plaats zou nemen. [18]
Maar hoe dat ook gegaan is, is het gegaan:
Een programma presentator moet er nooit mee accoord gaat, dat de
ene gast bepaalt, wie er al dan niet aan tafel komt te zitten! [19]
IV
''TERRORISME'' BESCHULDIGING KICK OUT ZWARTE PIET
Nou kun je het hele gedoe rond de Late Night Show als
een kinderachtig bewijs van de dwingelandij van Jammerende
Jenny en de karakterloosheid van Twan Huys beschouwen [je laat
je niet onder druk zetten door een gast, die de dienst wil uitmaken],
ware het niet, dat er iets belangrijkers, ja, iets veel verontrustenders
gebeurde.
Want Jammerende Jenny maakte in het gemankeerde ''gesprek'' [20]
dat uiteindelijk plaatsvond, Jerry Affryie en de Kick Out Zwarte Piet
beweging uit voor ''terroristen. [21], een sinds 11 september [2001]
een nog veel beladener en vaak misbruikt begrip, dan voorheen.
Waar haalt onze ''volksheldin'' nu haar wijsheid vandaan?
Ze verwijst naar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2017,
waarin Kick Out Zwarte Piet genoemd zou zijn. [22]
Is dat waar?
[Ik zeg dat expliciet, omdat Jammerende Jenny wel vaker leugens
 heeft gedebiteerd] [23]
Een halve waarheid, dan, ja.
Want hoewel Kick Out Zwarte Piet inderdaad [daar heeft ze gelijk in]
wordt genoemd in het rapport [24], is dat niet als ''terroristische groepering''
zoals ze suggereert.
Letterlijk staat er over Kick Out Zwarte Piet op bladzijde 8 van het rapport:
''Enkele relatief nieuwe extreem-linkse antiracistische actiegroepen
bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond.
Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in
de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Pit, de VOC, straatnamen
en standbeelden.
De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en
de Grauwe Eeuw.'' [25]
Dat is alles.
Geen geweld, geen aanslagen, geen WEGBLOKKADES, niets.
Het vreedzame karakter van Kick Out Zwarte Piet wordt nogeens
bevestigd door de Baas van de Terreur Dreigingsbeeld Club,
Dick Schoof, Nationale Coordinator Terreurbestrijding en Veiligheid
[NCTV]
Over Kick Out Zwarte Piet merkt hij op, nadat de interviewer
heeft gevraagd, waarom Kick Out Zwarte Piet eigenlijk in het
dreigingsbeeld voorkomt
''Dat klopt, als een activistische groep.
Niet als terrorisme, ook niet als extremisme, maar als
een activistische groep en dat in het gepolariseerde klimaat
in Nederland, is dat een van de bewegingen waar we ons zorgen
over maken, omdat dat wellicht kan leiden tot een soort beweging, die
ook echt extremistisch wordt en mogelijkerwijs ook geweld
kan gaan gebruiken.'' [26]
'LET OP DE FORMULERING LEZERS!
''MOGELIJKERWIJS''
Verderop zegt Schoof
''........maar we zeggen ook in ons dreigingsbeeld,
van geweld is bij deze groep echt geen sprake.'' [27]
Hij zegt dus feitelijk, dat hij bij rechts en links extremisme
een ruk ziet naar extremisme en geweld in algmene zin
[en daarom noemt hij ook nKick Out Zwarte Piet als 
in zijn ogen ''linksextremistische groep], wat
eventueel zou kunnen leiden tot geweld, maar sluit
Kick Out Zwarte Piet duidelijk uit van geweld. [28]
'Lees zijn hele verklaring onder noot 29
V
TERRORISME KICK OUT ZWARTE PIET OF
''BLOKKEERFRIEZEN/''?
TUQUOQUE [Latijn voor ''Jij ook] OFTEWEL
''DE POT VERWIJT DE KETEL'' [30]
DE OMDRAAI KLUCHT VAN JAMMERENDE JENNY
Nogal ridicuul, die beschuldiging van ''volksheldin'' Jenny,
aangezien HAAR rebellenclub, de pro Piet gewelddadige Blokkeerfriezen
OOK genoemd worden in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, maar
dan die van 2018. [31]
Waarin Kick Out Zwarte Piet NIET voorkomt!
Over de Blokkeerfriezen bende wordt op blz 9 van het rapport opgemerkt:
''
'Ook in 2017 werd de figuur van Zwarte Piet opnieuw een splijtzwam 
in de samenleving.
Daarbij liepen de snijvlakken niet alleen langs de lijnen van degenen,
die in de Zwarte Piet al dan niet een racistisch symbool zien, maar ook
ten dele langs de lijn Randstad versus provincie.
De actie van een groep Friezen, die de snelweg A7 een bus uit
Amsterdam stopte met daarin anti Zwarte Piet demonstranten op
weg naar de Intocht, leidde tot verontwaardiging over deze vorm van
eigenrichting.
Daartegenover stond boosheid over het verwijt van racisme en
''Randstedelijke'' aanpassingen in het uiterlijk van Zwarte Piet.'' [32]
Opvallend is dan wel weer, dat niemand aan de ''Gelijkheidstafel''
van Twan Huys er volksheldin Jenny op aansprak, dat zij en haar
pro Pieten Blokkeerders Bende OOK in het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme
en wel van 2018, voorkwamen! [33]
Dus samengevat beste lezers:
De Kick Out Zwarte Piet beweging is genoemd in het Terreurdreigingsbeeld
rapport van 2017, maar geen enkele verwijzing naar strafbare feiten of
geweld, wat nog eens bevestigd is door de grote Terreurdreigingsbeeld Baas [34],
terwijl de Blokkeerfriezen genoemd zijn in het rapport van 2018, waarbij de term
''eigenrichting'' [terecht] viel. [35]
Wie is er nou gewelddadig en is bovendien door de rechter veroordeeld,
niet voor ''terrorisme'', granted, maar wegens het ontnemen van het
grondrecht te demonstreren? [36]
Juist ja.
Kijkend naar  de definitie van ''terroristisch misdrijf'' treffen we het volgende aan
''
Wetboek van Strafrecht, artikel 83, a
''
MAAR/LOL!
Toch is er trouble in Paradise en heeft Jammerende Jenny geen totaalgreep
op het gebeuren!
Want een aantal van ''haar'' Blokkeerfriezen zijn rcentelijk het gesprek
aangegaan met Jerry Affryie [42], ondanks de hysterische rants
van Douwes over het [wederom door haar gelogen] ''terrorisme''
van Kick Out Zwarte Piet!
TWEEDE BEDRIJF:
GEZICHT VAN HET FASCISME EN DE PRO PIET BENDE
VI
GEZICHT VAN HET FASCISME/HET TELEGRAAF/''DER STURMER'' ARTIKEL
''Invoke a terrifying internal and external enemy
TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
Nu zou al dat gedoe rond Jammerende Jenny, haar Facebook oproep, de rambo acties van haar ''Blokkeerfriezen'', de Twan Huys show en meer van dat
minder fraais, nog af te doen zijn als uit de hand
gelopen Zwarte Pietenlol van het achterlijker deel
van Nederland, ware het niet, dat het een onderstroom
is van iets groters.
Iets veel kwaadaardigers.
Want het bleef niet bij ophitserij, leugens en stoerdoenerij
van Jammerende Jenny en consorten.
Neen, zij probeerde ook de vreedzame Kick Out Zwarte Piet beweging te criminaliseren door de ''terrorisme'' beschuldiging en het enge daarvan was, dat weinigen
binnen de reguliere media serieuze pogingen deden, deze
dame niet alleen het Blokkeerfriezen geweld flink onder
de neus te wrijven, maar ook het feit, dat Madame
en haar Club zelf in dat terroristenrapport genoemd werden!
En daarnaast ging de hetze tegen het anti Zwarte Pieten
activisme op gevaarlijke wijze door:
Zo verscheen er in de Telegraaf een griezelig stuk 
''Het gevaar van een radicale agenda'', van natuurlijk,
hoe kan het anders, van Islamofoob, pro Pieter en
Jenny Douwes verdediger [aan hem heeft zij de naam
''Jenny d'Arc'' te danken] Weird Duk en een compaan, ene
Marcel Vink, waarbij, naast het gerant over de ''gevaarlijke
agenda'' van Kick Out Zwarte Piet, die de ''Nederlandse
symbolen'' zou bedreigen, vooral opvalt de griezelige,
foto, waarbij Jerry Affryie,
en Mitchell Esajas, hoog uittorende over het vredige Nederland met zijn molens, in donkere wolken gehuld 
zijn en alles bedreigen, wat wit Nederland ''hold dear..
Zie deze enge, stemmingmakende foto met het Telegraafartikel onder
noot 43 en ook onder de plaatjes, die mijn stuk 
begeleiden!
Het zou in nazi krant ''Der Sturmer'' [44] niet hebben misstaan!
De lezer voelt het?
Der Ewige Jude [45] in Der Sturmer en de ''Eeuwige Zwarte''
 in de Telegraaf, die in de Tweede Wereldoorlog ook al heulde met de Duitse nazi bezetter....
[46]
VII
GEZICHT VAN HET FASCISME/BEDREIGINGEN UIT PRO PIET KAMP
Bekend zijn [en anders wordt het tijd, dat u er
kennis van neemt, lezer], de door pro
Zwarte Pieters geuite  bedreigingen
aan het adres van ieder, die kritiek
heeft op deze racistische karikatuur.
Een greep:
Sylvana Simons, Quincy Gario, de zangeres Anouk,
, misdaad journalist Peter R. De Vries [47]
Columnisten als Seada Nourhussen [Trouw]
en Clarice Gargard [NRC], die zich ook regelmatig
uiten over racisme/Zwarte Piet. [48]
Ook de medewerkers van winkelketen Hema waren
Kop van Jut! [49]
En dat is nog maar een topje van de Ijsberg!
VIII
GEZICHT VAN HET FASCISME/GEWELD BIJ
DE INTOCHT VAN SINTERKLAAS, 2018
Het gezicht van het groeiende fascisme in Nederland,
terugvertaald naar de pro Zwarte Piet beweging, is
het duidelijkst te zien in het geweld of dreiging daarmee,
dat zich heeft voorgedaan bij de diverse Intochten
van Sinterklaas anno 2018.
Want tijdens de Intochten was het Feest, maar niet heus:
Zaterdag 18 november protesteerden anti Zwarte Piet
activisten vreedzaam in diverse steden waaronder
Leeuwarden, Groningen, Weesp, Hilversum,Hoorn,
Eindhoven, Tilburg, Rotterdam en Zaandam.
En helaas:
In de meeste steden werden anti Zwarte Piet activisten
bedreigd en belaagd, werden ze getrakteerd op racistische
spreekkoren en soms [in Eindhoven], bekogeld met eieren
en werden er voorwerpen naar hen toegegooid. [50]
In sommige gevallen blies Kick Out Zwarte Piet zelf 
de demonstratie af. [51]
Neen, dit waren geen ''doorgesnoven malloten'', zoals
premier Rutte, altijd klaar om het racisme te bagatelliseren,
beweerde [52], maar extreem-rechtse bendes!
Het beste bewijs zijn foto's waarop onverlaten duidelijk
en onmiskenbaar de Hitler groet brachten......[53]
FASCISME, DE EERSTE STAPPEN
Fascisme in Nederland grijpt om zich heen.
De eerste herkenbare stadia waren het gevaarlijke
populisme van P Fortuyn, geradicaliseerd in
Wilders' PVV, ''versterkt'' door het Forum voor
Democratie van Thierry Baudet, terwijl de 
''reguliere'' politieke partijen gaandeweg steeds
meer naar [extreem] rechts opschoven en schuiven. [54]
Maar er zijn meer tekenen, want fascisme ''bedient'' zich
van alle mogelijke maatschappelijke haatverschijnselen:
Islamofobie
vluchtelingenhetze
racisme
antisemitisme
Het fascisme kent vele kanten, die niet allemaal tegelijk
zich hoeven te manifesteren en ook bij andere Staatsvormen voorkomen
Kanten:
Extreem nationalisme
Een strak-autoritaire maatschappij, waarin veiligheidsdiensten, politiemachten, het leger en andere
repressieve organen, het absoluut voor het zeggen hebben.
Gelijkschakeling [een mening en wel, die strookt met het
fascistische model]
Het overboord zetten van alle functionerende democratische instellingen, zoals verkiezingen [hoewel die soms in het
begin er formeel nog zijn]
Het ''veroveren'' van de straat door gewelddadige
bendes aanhangers
Terreur.
Geweld.
Intimidatie.
Overboord zetten van mensenrechten.
Al die vormen kun je in meerdere of mindere mate ook
aantreffen bij niet fascistische Staatsvormen/samenlevingen
Maar volgens mij is een belangrijk ''authentiek'' kenmerk
een absolute loyaliteit aan ''De Natie'' [55], die autochtoon
en dominant  is [wat Europa betreft ''wit'']  en het uitsluiten
van alle ''niet tot de natie behorende'' groepen
Ander kenmerk:
het zoeken van een zondebok.
En de ''Natie'' als uitgangspunt nemend zijn dat degenen,
die volgens het Fascisme dus niet tot die natie
behoren, zoals [naar Europa vertaald] ''niet westerse''
allochtonen, vluchtelingen, zwarte mensen, mensen van
kleur,
En in het verleden [maar voor vele fascisten nog geldend]
Joden......
Islamofobie
vluchtelingenhetze
racisme
antisemitisme
Ik noemde ze al
En laat ik al diegenen, die wel tot de ''Natie''
behoren, maar die zich verzetten tegen die mensvijandige
ideologie, die fascisme heet, vooral niet vergeten.
Al die activisten, tegenstanders, behorend tot de
''reguliere'' politieke partijen, gelovigen, die zich verzetten.
Ook die neemt men te grazen of wil men te grazen nemen.
Verzet voordat het zover komt, is van levensbelang
EPILOOG
Wil ik nu zeggen, dat alle pro Piet fanaten,
die de gewelddadige confrontatie zijn aangegaan
met vreedzame anti Piet activisten tijdens de
Sinterklaas Intocht 2018 fascisten of zelfs racisten
zijn?
Neen, natuurlijk niet.
Je zal er dronken aso's zoals premier Rutte ze noemde,
tussen gehad hebben.
Of lui, die alleen maar rotzooi wilden trappen.
Of anderen, die op een wat ongezonde manier nog
verslingerd zijn aan een honderdjarige, racistische
Zwarte Piet traditie.
Maar het gevaar is, dat het fascisme, dat al vanaf begin
van deze eeuw de kusten en binnenlanden van Europa
bestookt, de Blackface Zwarte Piet traditie zal aangrijpen om
onder het mom van een ''gezellige Nederlandse
traditie'' en een ''knus ouderwets Sinterklaasfeest'',
zijn verderfelijke ideologie verder uit te bouwen.
Bewegingen als van Wilders en Thierry Baudet
zijn duidelijk herkenbaar.
Maar onder het mom van een ''Gezellig [Blackface]
Kinderfeest'' en pepernotenlol de doctrine der
onmenselijkheid onder steeds grotere groepen acceptabel
te maken, is gevaarlijker, juist omdat het niet
altijd herkenbaar is.
En daarom moeten we niet alleen van die Blackface af,
maar strijden tegen het dieperliggende gevaar,
dat als een Sluipmoordenaar Nederland dreigt te
vergiftigen.
Voordat het te laat is.
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed