Tien vragen aan premier Rutte/Gevaarlijke Gek/Deel Acht

Ma 27 September 2021 04:48 | Astrid Essed | 99 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
AFSCHAFFING 1,5 METER/10 VRAGEN AAN PREMIER RUTTE/RUTTE, GEVAARLIJKE GEK, DEEL ACHT
ZIE OOK
Waarvoor ik vreesde, is bewaarheid geworden.
De op de Persconferentie van 13 augustus gedane aankondiging door ons premier Rutte, aankondiging van de persconferentie, dat het demissionaire kabinet
voornemens was, in september met de 1.5 meter Corona afstand te stoppen [1]
is bewaarheid geworden.
Dit d....mnd demissionaire kabinet, bij monde van premier Rutte, Gevaarlijke
Gek, heeft op de recente Persconferentie op 14 september aangekondigd, de 1.5 meter afstand per zaterdag 25 september los te laten. [2]
Dat is dus nu een feit, want dit stuk is geschreven op zondag 26 september!
Er zijn nog meer zaken aangekondigd [3], maar ik wil mij 
op die 1.5 meter richten.
DIE 1.5 METER!
Op het niet te onderschatten belang van die 1.5 maatregel is uitentreuren
gewezen en het is duidelijk uitgelegd [4]
''Iemand die hoest of niest, verspreidt in een straal van anderhalve meter rondom zichzelf het grootste volume aan vochtdruppels met virus.

En via die kleine vochtdruppels kun je het coronavirus doorgeven.'' [5]
EN
''Het coronavirus - ook bekend als COVID-19 - verspreidt zich van mens tot mens. De grootste kans op besmetting loop je door bij een geïnfecteerde persoon in de buurt te komen en doordat hij in jouw richting hoest of niest. '' [6]
En dat aanraking gevaarlijk kan zijn [7] moge duidelijk zijn.
In april van dit jaar nog heeft een studie van het RIVM uitgewezen, dat mensen, die zich aan die 1.5 meter houden, minder kans lopen om het Coronavirus op te lopen! [8]
VRAGEN:
Ondergetekende vindt het hoogst onverstandig om in dit stadium, nu de
Coronapandemie nog wereldwijd woedt [9]  en we geen idee hebben, wat
er nog aan Corona ellende uit het buitenland deze kant kan opkomen, zoals
bijvoorbeeld de gevaarlijkere Braziliaanse variant, die trouwens al in Nederland is] [10], nu al over te gaan op afschaffing van de 1.5 meter afstandsregel.
Daartoe enkele vragen aan ons premier Rutte, Gevaarlijke Gek. [11]
[Vragen in redelijk willekeurige volgorde en niet in mate van belangrijkheid en/of chronologie]
VRAAG 1
PREMIER RUTTE:
ALS HET KABINET HET NOG STEEDS VERSTANDIG VINDT, OM
ELKAAR DE RUIMTE TE BLIJVEN GEVEN EN DAARBIJ ANDERHALVE METER DE VEILIGE AFSTAND VINDT [12], WAAROM DEZE DAN NU AL  AFSCHAFFEN?
VRAAG 2
PREMIER RUTTE
WAAROM 1, 5 METER AFSCHAFFEN, ALS 1. 8 MILJOEN
MENSEN [OP EEN BEVOLKINGSAANTAL VAN 17.8 MILJOEN] NOG NIET ZIJN GEVACCINEERD? [13]
VRAAG 3
PREMIER RUTTE
UIT HET ADVIES VAN HET OUTBREAK MANAGEMENT TEAM
[HET OMT] BLIJKT, DAT DE LOSLATING VAN DE 1.5 METER VERBONDEN IS AAN DE INVOERING VAN EEN CORONATOEGANGSBEWIJS [14], EEN
ADVIES, DAT U HEBT OPGEVOLGD.
EN DAT CORONATOEGANGSBEWIJS [DAT BETEKENT HET BEWIJS OVERLEGGEN, DAT JE VOLLEDIG BENT GEVACCINEERD OF DAT JE MINDER DAN 24 UUR GELEDEN NEGATIEF GETEST BENT OF IMMUNITEIT HEBT, OMDAT JE CORONA GEHAD HEBT]  ZAL DUS GELDEN IN ''RISICOVOLLE SITUATIES'' [15]
DAT HOUDT IN bij evenementen, in de horeca, bij profsportwedstrijden of in theaters en de bioscoop [16]
DAT KLINKT MOOI, MAAR WAT NOU ALS ER NIET OF
ONVOLDOENDE WORDT GECONTROLEERD?
IN HET VERLEDEN IS DAT AL MISGEGAAN, WAARDOOR BEPAALDE VERSOEPELINGEN MOESTEN WORDEN TERUGGEDRAAID. [17]
BOVENDIEN HEEFT  DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM, MEVROUW
FEMKE HALSEMA, AANGEKONDIGD, NIET TE ZULLEN HANDHAVEN, WAAROP TERECHT KRITIEK VAN VIROLOGEN [18]
OOK HEEFT MINISTER GRAPPERHAUS RECENTELIJK NOG CAFE'S GEWAARSCHUWD, DIE
LAK LIJKEN TE HEBBEN AAN DE CORONAPAS
MAATREGELEN. [19]
NIET ZO'N GOED IDEE DUS, MENEER RUTTE, DE 1.5 METER AFSTAND TE LATEN VALLEN EN ALLEEN TE
VERLATEN OP AL DAN NIET NALEVING VAN DE CORONAPASMAATREGELEN?
VRAAG 4
PREMIER RUTTE:

WAAROM ZO'N DRASTISCHE STAP DOOR DE 1.5 METER AF TE SCHAFFEN, ALS NIET ZO LANG GELEDEN [BEGIN SEPTEMBER

HEEL NEDERLAND CODE ROOD KREEG? [20]

VRAAG 5

PREMIER RUTTE

VOOR HET OV BLIJFT EEN MONDKAPJESPLICHT GELDEN [21], DUS HET GEVAAR VAN DICHT BIJ ELKAAR KOMEN WORDT WEL DEGELIJK ONDERKEND.

WANT IN HET OV TOON JE GEEN CORONATOEGANGSBEWIJS [22]

WAAROM DAN TOCH DE AFSCHAFFING VAN DIE 1.5 METER?

VRAAG 6

PREMIER RUTTE

DE 1.5 METER IS EEN VAN DE EERSTE CORONAMAATREGELEN DIE WERD INGEVOERD [23], ZOU DUS OOK ALS EEN VAN DE LAATSTEN MOETEN

WORDEN AFGESCHAFT

VRAAG 7

PREMIER RUTTE

HET REPRODUCTIEGETAL IS WELISWAAR GEDAALD VAN 0.99 NAAR 0.91 [24], MAAR ZOVER ZIT HET NIET AF VAN DE 1 [25]

WAAROM DAN AFSCHAFFING VAN DIE 1.5 METER?

ZIET U ZELF HET RISKANTE DAARVAN NIET IN, PREMIER RUTTE!

VRAAG 8

PREMIER RUTTE

ZOWEL GROOT-BRITANNIE [MET PREMIER BORIS JOHNSON ALS

ONVERANTWOORDELIJKE GEK] [26] ALS DENEMARKEN HEBBEN ALLE

CORONAMAATREGELEN LOSGELATEN, [27], UW DEMISSIONAIRE

REGERING GELUKKIG NOG NIET.

MAAR WAS HET, WAT DE AFSCHAFFING VAN DIE 1.5 METER AFSTANDSREGEL BETREFT, NIET BETER, DE GEVOLGEN VAN DIE TOTALE AFSCHAFFING IN DEZE TWEE LANDEN AF TE WACHTEN?

HET AFSCHAFFEN VAN DIE 1.5 METER IS IMMERS EEN VAN

DE MEEST DRASTISCHE STAPPEN IN CORONALAND-BELEID?

IN GROOT BRITANNIE GAAT HET BEPAALD NIET ZO DENDEREND [28], WAARBIJ GROOT BRITANNIE OVERIGENS NIET UITSLUIT,

OPNIEUW MAATREGELEN TE NEMEN, ALS HET VERDER DE VERKEERDE KANT UITGAAT. [29]

EN IN DENEMARKEN, DAT IN SEPTEMBER IS GESTOPT MET DE CORONAMAATREGELEN, [30] IS HET  NOG MAAR AFWACHTEN.

WAAROM DUS NOG NIET EVEN AFGEWACHT, PREMIER RUTTE, OM DE GEVOLGEN TE KUNNEN METEN?

VRAAG 9

PREMIER RUTTE

WAAROM NU DE 1.5 METER AFSCHAFFEN, VOORDAT DE EFFECTEN GEMETEN KUNNEN WORDEN VAN DE REEDS IN NEDERLAND

AANWEZIGE BRAZILIAANSE VARIANT, DIE WELLICHT [DAT WORDT NOG ONDERZOCHT] MINDER GOED BESTAND IS TEGEN DE VACCINATIES [31]

GEMISTE KANS, PREMIER RUTTE!

U SPEELT WEER GEVAARLIJK SPEL!

VRAAG 10

LAATSTE EN MISSCHIEN WEL BELANGRIJKSTE VRAAG:

PREMIER RUTTE

WAAROM WORDT ER [EN DAT REKEN IK NATUURLIJK NIET ALLEEN 

NEDERLAND AAN, MAAR DE GEHELE WESTERSE WERELD]

NIET MEER GEDAAN AAN HET EERLIJKER VERDELEN VAN VACCINS OVER DE GEHELE WERELD [32] DAT IS NIET ALLEEN,

HOEWEL BELANGRIJK, EEN MORELE KWESTIE, MAAR VOORKOMT

OOK, DAT ER TIENTALLEN MUTATIES BIJKOMEN, DIE RESISTENTER ZIJN TEGEN VACCINS DAN DE HUIDIGE. [33]

GEZIEN TEGEN DIT LICHT IS HET TOCH ONVERANTWOORDELIJK

OM NU AL DE 1.5 METER AF TE SCHAFFEN.

WAT ALS DE HEL LOSBREEKT EN DIE MUTATIES,

DIE RESISTENTER ZIJN, ONZE KANT OP KOMEN?

DAAR WELEENS AAN GEDACHT, PREMIER RUTTE?

DIT WAREN MIJN VRAGEN

WAT IS DAAROP UW ANTWOORD, PREMIER RUTTE?

En gaat over tot de Orde van de Dag ! [34]
See you in Battle, Rutte, Gevaarlijke Gek
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed