De Graaf treedt af als Eerste Kamervoorzitter/Het spektakel rond Wilders en de hypocrisie van de Twe

vrijdag 21 juni 2013 00:15 | Astrid Essed | 3039 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

 
 
 
 
 
 
AFTREDEN VOORZITTER EERSTE KAMER OM INHULDIGINGSKWESTIE/HYPOCRISIE VAN 
DE TWEEDE KAMER
 
Zie ook
 
 
 
Geachte Redacte en lezers van Yayabla,
 
DE WILDERS/DE GRAAF SHOW
 
En jawel hoor.
He did it again!
Wilders, de leider van de extreem-rechtse PVV [1] is er weer eens 
in geslaagd een heuse rel te veroorzaken, waarbij hij lekker in de
rol van ''underdog'' kon kruipen.
Daarbij enthousiast geholpen door de Tweede Kamer, dat zo
langzamerhand een beschamend college begint te worden voor
wie nog de illusie van de ''democratische rechtsstaat'' mocht hebben.
 
Doelwit was deze keer Eerste Kamervoorzitter de Graaf, met als resultaat
zijn aftreden  als voorzitter [2]
Waarna Wilders dan weer de ''grootmoedigheid'' had om te verklaren,
dat het aftreden de Graaf ''siert'' [3]
 
Wat was er nu allemaal aan de hand?
 
 
Het begon allemaal met een artikel in de Volkskrant van 12 juni, waarin werd
beweerd, dat de Graaf  [ik citeer] ''in de aanloop van de inhuldiging een kunstgreep
zou hebben toegepast om te voorkomen, dat PVV leider Geert Wilders in de nabijheid
van de koning op tv zou verschijnen'' [4]
In gewoon taalgebruik
De Graaf zou een foefje hebben uitgehaald om Wilders te weren uit
de zogenaamde Commissie van In en Uitgeleide bij de inhuldiging van de
Koning [5]
Reden daarvoor zou zijn geweest Wilders'problematische relatie
met het Koningshuis.[6]
Daarbij had de Graaf, zoals hij later ook tegenover journalisten
bevestigde [7] opgemerkt, dat het plaatje van Wilders naast de Koning
in zijn achterhoofd had meegespeeld [8]
 
De Volkskrant gaf de voorzet
Voor Wilders aanleiding tot het veroorzaken van een heuse rel 
Zoals van hem verwacht mag worden, blies hij warm en koud, sprak
over ''vieze spelletjes'' [9], een ''smerige VVD truc'' [10] en partijdigheid en wilde dat de Graaf zou ''opkrassen'' [11]
 
Vrijwel direct wierp de hele Tweede Kamer zich in ''edele verontwaardiging'' op
tot verdediger van Wilders [12] en eiste opheldering over het al dan niet ''onafhankelijk
handelen'' [vertaal/neutraliteit] van de Graaf [13]
PvdA leider Samson merkte in de Tweede Kamer op,
dat ''politieke kleur'' geen rol mag spelen bij zo'n Commissie [14] 
Jaja
De Graaf, ontkende vooringenomenheid [15], maar de kwestie bleef zich 
voortslepen [16] en de Graaf besloot terug te treden als voorzitter
van de Eerste Kamer, omdat zijn integriteit in het geding was. [17]
Niet omdat hij iets verkeerds gedaan had [18]
Hij legde hierover een heuse verklaring af [19]
 
Dit was natuurlijk genieten voor Wilders, die hiermee 
had ''gescoord'', waarbij hij zich kom permitteren om, zoals 
reeds gezegd ''grootmoedig'' te zijn [20]
 
Deze hele kwestie speelde zich af binnen het tijdsbestek van een week
12 juni artikel Volkskrant, 18 juni, het officieel aftreden van de Graaf,die dit
voornemen al op 14 juni te kennen gegeven had [21]
En waarop Wilders dus in zijn ''grootmoedigheid'' had gereageerd [22]
 
DE KWESTIE
 
Of er nu wel of geen sprake is geweest van ''weren van Wilders'', waarmee
de Graaf het ''neutraliteitsbeginsel'' heeft geschonden, vind ik
niet van belang.
Zoals uit het nieuws bleek, liggen o.a.de 
Volkskrant [de initiator van de de Graaf/Wilders show], 
die dat wel vond
en de Graaf, die dat niet vond, hierover met elkaar in de clinch [23]
Laat ze daarover maar lekker doorruzien.
 
Naar mijn mening is het een relatief onbenullige kwestie, aangezien
er wel ergere dingen gebeuren in parlementair Nederland zoals het aanblijven
van  Staatssecretaris van Justitie Teeven [24], die Russische vluchteling 
Dolmatov de dood heeft ingedreven [25]
 
Wat mij echter heeft geschokt is de grote steun, die de Tweede Kamer
van meet af aan heeft gegeven aan de leider van een extreem-rechtse club
en voor hem in de bres sprong, een betere zaak waardig
 
 
EXTREEM-RECHTSE PVV EN DE POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE
INFILTRATIE VAN HET RACISME IN NEDERLAND
 
Dat Wilders en zijn PVV xenofobisch, racistisch, Islamofoob en 
extreem-rechts [26] zijn, moet zo langzamerhand wel voor ieder
weldenkend mens duidelijk zijn.
Sinds de oprichting van de PVV heeft Wilders een hetze gevoerd 
tegen moslims in het algemeen, Marokkanen, Antillianen en andere
''niet-westerse'' allochtonen in het byzonder, waarbij hij  zich op negatieve,
en generaliserende wijze uitlaat over deze groepen door hen te betitelen als
''criminelen'' en ''profiteurs'' [27]
Ook vluchtelingen en asielzoekers zijn bij hem Kop van Jut, die
systematisch als ''gelukzoekers'' worden voorgesteld.
Tegenwoordig breidt hij zijn actieradius ook uit naar Oost-Europeanen,
getuige zijn ''Meldpunt Polen'' [28], dat naar PVV zeggen ''een groot succes'' [29]
 zou zijn.
Als dat zo is, dan zou men in Nederland reden hebben, zich ernstig
te schamen, maar dat daargelaten.
Het enge gedachtegoed uit zich ook in zijn voorstel tot ''administratieve 
detentie'' [detentie zonder vorm van proces, verboden volgens het Internationaal Recht]
voor terreurverdachten.[30]
 
De haatzaaierij van Wilders/PVV is ook niet van de lucht
Enkele voorbeelden:
Het verbieden van de Koran [31], het noemen van een ''Marokkanenprobleem''
 [32], waarmee hij het ''Marokkanendebat"aanzwengelde [33] voorstellen 
over ''tuigdorpen'' [34], het zogenaamde
Polenmeldpunt [35] en ga zo maar door.
En daarbij niet te vergeten zijn kwalificatie van ''drie beesten van Surinaamse komaf'' 
voor verdachten van het neersteken van een taxichauffeur [36]
 
LEVENSGEVAARLIJK EN EEN BEDREIGING VOOR DE RECHTSORDE
deze haatzaaierij van Wilders en co, zeker tegen de achtergrond van de sinds
11 september 2001 steeds meer toenemende Islamofobie en allochtonenhaat
in het algemeen.
Gevaarlijker is nog, dat dit PVV racisme vrijwel alledaags geworden is [37], zowel op politiek
als maatschappelijk gebied en zelfs in de amusementssector [38]
 
Goed [of liever gezegd/niet goed], dat is Wilders/PVV
Van deze club kan helaas racisme en haatzaaierij verwacht worden
 
Maar hoe zit dat met de houding van de Tweede Kamer hierin
Van parlementsleden, die hebben gezworen/beloofd op de Nederlandse
Grondwet, waarvan artikel 1 [39] nog steeds discriminatie verbiedt 
 
 
TWEEDE KAMER/WILDERS
 
En dan is dat ronduit beschamend te noemen.
Niet alleen zijn twee politieke partijen, CDA en VVD een gedoogcoalitie
met deze PVV aangegaan [40], het gat nog dieper.
In alle jaren van PVV aanwezigheid [terreur] in de Nederlandse Tweede
Kamer is er, op Pechtold na [41] en een enkele statement van
Marijnissen [SP] [42] geen enkele parlementarier geweest, die
de guts had, Wilders/PVV te kwalificeren als wat ze zijn/racistisch.
Sterker nog, SP kamerlid Karabulut, PvdA Kamerlid Arib en Groen-Links
leider Halsmema lieten anti-racisme demonstranten vallen als
een baksteen, toen ze op het laatst hun steun voor de demonstratie
introkken onder het onzinnige mom, dat die teveel ''anti-Wilders'' zou zijn [43]
Diezelfde Halsma zou Wilders nog te hulp komen door bij haar afscheid
van de Tweede Kamer te pleiten voor een uitbreiding van de parlementaire
onschendbaarheid, waardoor politici in debatten buiten de Tweede Kamer 
minder zouden worden afgerekend op ''harde uitspraken'' [44]
Iets wat natuurlijk vooral een racistisch en polariserend politicus
ten goede zou komen. [45]
 
En daarbij blijft het niet!
Steeds vaker komt het voor, dat reguliere politieke partijen PVV
standpunten en denkbeelden overnemen.
Met name is dat de constateren bij de VVD, PvdA, Groen-Links, SP en CDA [46]
 
 
DE HYPOCRIETE TWEEDE KAMER/METEN MET TWEE MATEN
 
Wat heeft dit nu te maken met de Tweede Kameropstelling in
de kwestie Wilders/De Graaf
Alles
 
Zo ''principieel'' en ''standvastig'' als de Tweede Kamer opkomt voor de echte
of vermeende geschonden rechten van Wilders, zozeer laat de de rechten van 
minderheden en andere door hem gediscrimineerde groepen vallen als
een baksteen.
 
Niet alleen heeft de Tweede Kamer, die zegt de Grondwet te dienen [dus ook artikel
1, Gelijkheidsbeginsel] nauwelijks tot geen principieel weerwerk geboden
tegen het steeds extremer wordende racisme van Wilders, hun politieke partijen
hebben vrolijk standpunten van hem overgenomen, sommigen uit angst
voor electoraal verlies.
Anderen omdat zij stiekem ook al voor een deel zijn gedachtegoed deelden.
 
Ze hebben weinig tot niets gedaan, de rechten van minderheden te beschermen
tegen Wilders en co, maar betoonden zich eerder een kampioen in het
afbreken daarvan [47]
 
EPILOOG:
 
 
Wanneer het dus om het verdedigen van het universele gelijkheidsprincipe 
is, schittert de Tweede Kamer door afwezigheid.
Maar wanneer hun racistische ''collega'' wordt geweerd van een onbenullige
Commissie, die hooguit eens in de 30 jaar optreedt, staan de dames
en heren parlementariers op hun kop.
 
Dat noem ik meten met twee maten op een gevaarlijke manier.
 
AFA Fryslan [Anti Fascistische organisatie] heeft op treffende wijze 
het wegglijden van de Nederlandse 
samenleving [de goeden niet te na gesproken] beschreven
Daarmee eindig ik
 
Het is zeker van toepassing op de parlementariers van de Tweede Kamer
Zij kunnen er lering uit trekken
 

PVV doet het wonderwel goed

 

Opinie: Als moderne fascistisch gelinkte partij doet de zgn.Partij voor de Vrijheid het in Nederland wonderwel goed.
Als we bedenken dat deze discriminerende en racistisch getinte club is doorgestoten in vrijwel alle openbare besturen en ook nog eens "geaccepteerd" word als normaal , dan zijn we met zijn allen toch wel diep gezonken! 

De aanjager van het extreme huidige asielbeleid , het continu criminaliseren van bevolkingsgroepen en het molesteren van Moslims in het algemeen, maakt de PVV tot een weerzinwekkende extremistische partij.

In de jaren 70/80 van de vorige eeuw had men het niet voor mogelijk gehouden dat een dergelijke partij tot een "gemeengoed" zou worden geaccepteerd. Het is nog niet te laat! De geschiedenis leert ,dat als mensen gezamenlijk opstaan en een dergelijke foute ideologie verwerpen, discriminatie en racisme niet zal zegevieren.

De woorden van Dr.Martin Luther King galmen nog na - "Voor het slagen van het Kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen Niets doen !". [48]

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 
 
[1]
 
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM0RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[2]
 
NRC
VOORZITTER EERSTE KAMER LEGT FUNCTIE NEER
14 JUNI 2013
 
 
 
NIEUWS.NL
SENAATSVOORZITTER DE GRAAF LICHT AFTREDEN TOE
18 JUNI 2013
 
 
VOLKSKRANT
FRED DE GRAAF STAPT OP ALS VOORZITTER EERSTE KAMER
14 JUNI 2013
 
 
 
[3]
 
TELEGRAAF
WILDERS
AFTREDEN SIERT DE GRAAF
14 JUNI 2013
 
 
 
DE GELDERLANDER
WILDERS
AFTREDEN SIERT FRED DE GRAAF
14 JUNI 2013
 
 
 
[4]
 
 
VOLKSKRANT
SENAATSVOORZITTER HIELD WILDERS WEG BIJ KONING TIJDENS INHULDIGING
12 JUNI 2013
 
 
 
[5]
 
VOLKSKRANT
SENAATSVOORZITTER HIELD WILDERS WEG BIJ KONING TIJDENS INHULDIGING
12 JUNI 2013
 
 
 
[6]
 
 
 
 
 
[7]
 
 
NOS
DE GRAAF
TWEEDE KAMER WILDE MIJ WEG HEBBEN
18 JUNI 2013
 
 
 
[8]
 
NOS
DE GRAAF
TWEEDE KAMER WILDE MIJ WEG HEBBEN
18 JUNI 2013
 
 
VOLKSKRANT
SENAATSVOORZITTER HIELD WILDERS WEG BIJ KONING TIJDENS INHULDIGING
12 JUNI 2013
 
 
 
[9]
 
BLIKOPNIEUWS
WILDERS: ALS HET WAAR IS DAN ZIJN DAT VIEZE SPELLETJES
12 JUNI 2013
 
 
 
[10]
 
NOS
WILDERS: OPHELDERING INHULDIGING
12 JUNI 2013
 
 
[11]
 
 
''Als het waar is, heeft de Graaf zijn onpartijdigheid te grabbel gegooid
en moet hij opkrassen''
 
NRC
DE GRAAF ONTKENT WEREN WILDERS
FRACTIEVOORZITTERS BIJEEN OVER KWESTIE
13 JUNI 2013
 
 
[12]
 
NOS
WILDERS KRIJGT STEUN VAN DE HELE  KAMER
 
 
 
[13]
 
 
ELSEVIER
KAMER WIL UITLEG OVER WEREN WILDERS BIJ TROONSWISSELING
12 JUNI 2013
 
 
NRC
FRACTIELEIDERS WILLEN MEER INFORMATIE OVER
WEREN WILDERS
13 JUNI 2013
 
 
 
NOS
INHULDIGINGSKWESTIE DUURT VOORT
13 JUNI 2013
 
 
 
[14]
 
NOS
INHULDIGINGSKWESTIE DUURT VOORT
13 JUNI 2013
 
 
 
[15]
 
 
 
NOS
DE GRAAF: WILDERS NIET GEWEERD
13 JUNI 2013
 
 
[16]
 
NOS
INHULDIGINGSKWESTIE DUURT VOORT
13 JUNI 2013
 
 
 
[17]
 
 
NRC
VOORZITTER EERSTE KAMER LEGT FUNCTIE NEER
14 JUNI 2013
 
 
VOLKSKRANT
FRED DE GRAAF STAPT OP ALS VOORZITTER EERSTE KAMER
14 JUNI 2013
 
 
[18]
 
 
 
NU.NL
DE GRAAF HEEFT GEEN FOUTEN GEMAAKT BIJ INHULDIGING
18 JUNI 2013
 
FINANCIEEL DAGBLAD
DE GRAAF VINDT DAT HIJ NIETS VERKEERD HEEFT GEDAAN
18 JUNI 2013
 
 
[19]
 
VERKLARING VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER\
DER STATEN GENERAAL MR. G.J. DE GRAAF, IN DE PLENAIRE VERGADERINGVAN DE EERSTE KAMER OP DINSDAG 18 JUNI
 
 
 
[20]
 
TELEGRAAF
WILDERS
AFTREDEN SIERT DE GRAAF
14 JUNI 2013
 
 
 
[21]
 
NRC
VOORZITTER EERSTE KAMER LEGT FUNCTIE NEER
14 JUNI 2013
 
 
 
[22]
 
TELEGRAAF
WILDERS
AFTREDEN SIERT DE GRAAF
14 JUNI 2013
 
 
 
 
 
 
 
[23]
 
NRC
AFTREDENDE DE GRAAF: ER IS EEN HOOP ONZIN GESCHREVEN
18 JUNI 2013
 
 
VERKLARING VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER\
DER STATEN GENERAAL MR. G.J. DE GRAAF, IN DE PLENAIRE VERGADERINGVAN DE EERSTE KAMER OP DINSDAG 18 JUNI
 
 
 
VOLKSKRANT
IN DE VERDEDIGING VAN DE GRAAF ZATEN VIER ZWAKKE PLEKKEN
14 JUNI 2013
 
 
 
[24]
 
 
 
 
NOS
TEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT
19 APRIL 2013
 


[25]
 
 
HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
 
 
 
[26]
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM0RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[27]
 
 
 
UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007
 
 
 
 
 
 
WAT WIL WILDERS
 
 
 
WILDERS DISCRIMINEERT MOSLIMS
 
 
WILDERS DISCRIMINEERT ALLOCHTONEN
 
 
WILDERS ZAAIT HAAT
 
 
 
WILDERS MAAKT BANG
 
 
WILDERS WIL RACISME
 
 
 
WILDERS BELEDIGT GROEPEN
 
 
AFKOMSTIG VAN 
NEDERLAND BEKENT KLEUR
 
 
 
[28]
 
 
PVV MELDPUNT OVER POLEN:
HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED
 
 
[29]
 
 
 
NOS
PVV
40.000 KLACHTEN OVER POLEN
13 DECEMBER 2012
 
 
AD
PVV:
POLENMELDPUNT GROOT SUCCES
13 DECEMBER 2012
 
 
 
 
NU.NL
WILDERS WIL NEDERLANDSE VERSIE GUANTANAMO
26 OCTOBER 2007
 
 
 
 
 
[31]
 
VOLKSKRANT
GENOEG IS GENOEG
VERBIED DE KORAN
8 AUGUSTUS 2007
 
 
 
[32]
 
“Het is geen exclusief voetbalprobleem maar een Marokkanenprobleem dat zich uit op straat, op school, in het winkelcentrum, op het voetbalveld etc. 65 procent van de Marokkaanse jongeren is al eens aangehouden door de politie. Waarom durft niemand dit eerlijk te benoemen? Het Marokkanengeweld is bovendien puur racisme want de slachtoffers zijn zelden of nooit Marokkanen of islamieten”, aldus fractievoorzitter Wilders
 
PVV
POLITIEK EN MEDIA BLIND VOOR RACISTISCH GEWELD
MAROKKANEN
 
 
 
WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/
HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[33]
 
MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND: NACHT DER SCHANDE
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
 
 
 
[34]
 
VOLKSKRANT
WILDERS WIL VEELPLEGERS IN ''TUIGDORP''
10 FEBRUARI 2011
 
 
 
[35]
 
PVV MELDPUNT OVER POLEN:
HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[36]
 
''Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.''

PVV
CRIMINELE ALLOCHTONEN
COLUMN GEEN STIJL

 
 
WATERKANT
AANKLACHT NA UITSPRAAK WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007
 
 
 
[37]
 
 
 
[38]
 
 
RACISTISCHE OPMERKING GERARD JOLING OVER MAROKKANEN/
BRIEF AAN SBS PROGRAMMA ''STERREN DANSEN OP HET IJS''
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[39]
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''

ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

 
 
[40]
 
 
UITPERS.BE
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE 
NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2010
 
 
 
[41]
 
''Ik wil niet met een xenofoob en extremist in een kabinet zitten''
 
TELEGRAAF
PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT
8 APRIL 2009
 
 
 
[42]
 
 
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
CORDON SANITAIRE TEGEN ANTI-RACISME
MEI-JUNI 2008
 
 
 
[43]
 
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
CORDON SANITAIRE TEGEN ANTI-RACISME
MEI-JUNI 2008
 
 
 
 
[44]
 
JOOP.NL
HALSEMA WIL UITBREIDING VAN PARLEMENTAIRE 
ONSCHENDBAARHEID
11 JANUARI 2011
 
 
 
 
 
 
[45]
 
HALSEMA WIL UITBREIDING PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID/IN 
DE BRES VOOR PVV
ASTRID ESSED
 
 
SOCIALISME.NU
GEEN TRANEN OM FEMKE
 
 
 
 
 
[46]
 
GEMEENTE.NU
ASSCHER DREIGT MET STOPZETTEN UITKERINGEN MAROKKO
10 JANUARI 2013
 
 
SOCIALISME.NU
PVDA
PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012
 
 
VOOR VERDER VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN
ZIE NOOT 22
 
MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND: NACHT DER SCHANDE
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
 
 
 
[47]
 
 
 
GEMEENTE.NU
ASSCHER DREIGT MET STOPZETTEN UITKERINGEN MAROKKO
10 JANUARI 2013
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
STOPZETTEN UITKERINGEN AAN MAROKKAANSE NEDERLANDERS
IN MAROKKO IS ONRECHTVAARDIG
3 DECEMBER 2012
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN
PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013
 
 
 
[48]
 
 

Meer van Astrid Essed