Studentenprotest/Voor democratisch Universiteitsbestuur en tegen teloorgang onderwijs

Do 23 April 2015 13:48 | Astrid Essed | 3622 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 STUDENTENPROTEST/VOOR DEMOCRATISCH BESTUUR EN TEGEN

TELOORGANG ONDERWIJS
 
 
 
ZIE OOK
 
 
  
Met het aftreden van voorzitter van het College van Bestuur, Louise
Gunning, een onverbeterlijke autocraat, die over het Bungehuis
sprak als ''mijn gebouw''  en dezelfde, die tot twee keer toe 
de ME op protesterende studenten afstuurde, heeft de studentenstrijd
een belangrijke overwinning bereikt, maar dit is nog slechts het begin.[1]
De rest van het College van Bestuur, waarvan, terecht ook aftreden was geeist,
zit er nog steeds en van de opvolger van Louise Gunning, interim
voorzitter Dymph van der Boom, die verklaarde, dat 
ze ook de ME op de studenten zou hebben afgestuurd, valt weinig 
hoop te verwachten op wezenlijke veranderingen. [2]
 
ACHTERGROND
 
Het begon allemaal met de bezetting van het Bungehuis,
waaraan ongeveer  zestig studenten en docenten deelnamen ‘[3]
Het Universiteitsbestuur dreigde met een rechtszaak,
de rechter stelde het bestuur in het gelijk, maar
de studenten legden het gerechtelijk bevel tot ontruiming naast
zich neer [4].
Uiteindelijk werd er toch door de ME ontruimd,
maar kort daarop werd het Maagdenhuis bezet, dat
inmiddels ook en weer door de ME, is ontruimd. (5)
Maar de studenten lieten het niet op zich zitten!
Ze hielden een protestmars door de stad
tegen het College van Bestuur en eiste hun
aftreden en vooral dat van CVB voorzitter
Louise Gunning, autocraat, die over het Bungehuis
sprak als ´´haar gebouw´´ (6)
Daags daarna trad Louise Gunning ook daadwerkelijk af.
(7)
Allemaal mooi, maar de eisen van de studenten zijn
nog steeds niet ingewilligd en daarom gaat de strijd door.
 
 
Want waar gaat het nu eigenlijk om?

 

 

 
EISEN VAN DE BEZETTING/REDELIJK EN
AANVAARDBAAR
 

Want waar gaat het nu eigenlijk om?

 
De eisen zijn heel simpel en redelijk, al klonk
dat een archaische bestuurder als voormalig UVA bestuursvoorzitter
Louise Gunning, die sprak over vertrekken
uit ”haar gebouw” [Het Bungehuis],waarschijnlijk zeer radicaal in
de oren. 
 
Nu, de studenten, gebundeld in  ”De Nieuwe Universiteit''
stellen in ”Eisen van de Bezetting” een aantal eisen zoals
het democratisch kiezen van alle bestuurslagen van de Universiteit,
het herroepbaar maken van Bestuursfuncties en tegen bezuinigingen,
ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, dus
het stopzetten van Profiel 2016,  dat erop neerkomt, dat
zes talenopleidingen verdwijnen. [8]
Wat een cultuurbarbarisme!
Wat een teloorgang en verarming van het onderwijs!
Zie ook de verkorte lijst van zes eisen. [9]
 
IN VREEMDELINGENBEWARING WEGENS ID WEIGERING/
SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN
 
Het verhaal rond het studentenprotest heeft een bizar verloop.
Vijf gearresteerde Maagdenhuisbezetters belandden in 
vreemdelingendetentie, terwijl ze duidelijk de
Nederlandse nationaliteit hadden. (10)
Anders gezegd
Het zijn autochtone Nederlanders.
Reden hiervoor
Het feit, dat zij weigeren hun identiteit prijs te geven.
Deze vorm van intimidatie is niet nieuw.
In het verleden zijn in Amsterdam en Utrecht
gearresteerde actievoerders, die weigerden hun
identiteit prijs te geven, in vreemdelingendetentie
geplaatst. (11)
Natuurlijk is dit een schending van het zwijgrecht (waaronder
weigering, je identiteit bekend te maken, valt)  en
terecht stelde de advocaat van de gearresteerde studenten,
dat er misbruik gemaakt werd van de vreemdelingenwet. (12)
 
Echter
Wat wel bewerkstelligd is, is dat de studenten in hun
protest tegen deze ´´vreemdelingendetentie´´ 
hun duidelijke solidariteit met vluchtelingen hebben
uitgesproken. (13)
Hun statement
´´The Dutch judicial system has a history of intimidating and brutalising undocumented peoples and now these structures are being used as a repressive tool against of civil disobedience by (student) activists who refuse to give up their anonymity.

We stress that people who enter the judicial procedure of immigration detention do not get fair proceedings. These means of pushing people into limbo are repugant and should not be tolerated in any way. What this move reveals to us as students is an affinity with the struggles of undocumented peoples against the routine victimization and brutality they face, much as we face repression and brutality from the same source. We do not merely condemn the use of these tactics against Dutch students, but the practice of immigration detention as a whole.´´ (14)

Bij hun protestmars tegen het College van Bestuur, trokken ze nog

samen op met de uit de Vluchtgarage verdreven uitgeprocedeerde vluchtelingen

(15)

Solidariteit in de praktijk.

 
RACISTISCHE UITLATINGEN UNIVERSITEIT/
STUDENTENPROTEST
 
Behalve ondemocratisch, bot en autoritair optreden
is het College van Bestuur niet vies van racistische
uitlatingen.
Dit bleek uit de aangiftebrief van het College van Bestuur
over de Maagdenhuisbezetters, waarin melding werd gemaakt
van 'een tweetal  jonge, vermoedelijk Marokkaanse 'jongens, die duidelijk te jong waren om studenten van de Universiteit van Amsterdam te zijn. [16]
Het feit, dat het waarschijnlijk geen studenten zijn, is van geen
enkel belang. 
Alsof niet studerende jongeren geen solidariteit zouden kunnen betuigen.
Veel erger is de verwijzing naar hun Marokkaanse afkomst, die niet
alleen niet relevant is, maar bovendien vooroordelenbevestigend
en stereoryperend is.
Daarom heeft een groep studenten en docenten, die zich scharen
onder de naam 'Vermoedelijk UVA'' [17], een Open Brief [18]
geschreven, waarin o.a. te lezen is
''Het CvB houdt er een stereotype beeld van UvA-studenten op na. Een beeld dat niet van deze tijd is en dat wij veroordelen. Kunnen er aan de Universiteit van Amsterdam geen jonge, Marokkaanse jongens studeren – überhaupt geen jongens die op Marokkanen lijken? Moeten wij jonge mensen met een ‘vermoedelijk Marokkaanse afkomst’ automatisch als een bedreiging voor de orde en veiligheid beschouwen? '' [19]

Beschamend voor het College van Bestuur


EPILOOG

De studentenstrijd voor democratisch bestuur en tegen
de teloorgang van het onderwijs verdient alle steun.
Bovendien is dat niet het enige waarvoor de studenten
zich inzetten.
Zij zijn ook solidair met vluchtelingen en 
strijden tegen racisme. [20]

Er is al een overwinning bereikt door het heldhaftig standhouden
in het Bungehuis en het Maagdenhuis en het aftreden
van de voorzitter van het CVB Louise Gunning. [21]
Maar de strijd gaat door, want het belangrijkste moet 
nog komen.
Democratisch zelfbestuur en een einde aan de teloorgang van
het onderwijs.

Zolang dat niet is gerealiseerd, is verzet van het grootste
belang


Astrid Essed


NOTEN


[1]

 
 
AT5
UVA VOORZITTER LOUISE GUNNING NEEMT ONTSLAG
19 APRIL 2015
 
 
 
 
  

''“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”

NRC
BUNGEHUIS ONTRUIMD, 46 ARRESTATIES.
UVA PRAAT MET STUDENTEN
24 FEBRUARI 2015


die over het Bungehuis
sprak als ''mijn gebouw''
 
  AT5
ONTRUIMING BUNGEHUIS BEGONNEN
24 FEBRUARI 2015 


AT5
MOBIELE EENHEID VERZAMELT ZICH VOOR MOGELIJKE ACTIE
11 APRIL 2015
[2]
 
 
 
AT5
OPVOLGER LOUISE GUNNING WAS OOK TOT
ONTRUIMING MAAGDENHUIS OVERGEGAAN
21 APRIL 2015
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
STUDENTEN EN DOCENTEN BEZETTEN BUNGEHUIS UVA:
SOLIDARITEIT, STEUN EN NAVOLGING WAARD
PETER STORM
14 FEBRUARI 2015
 
 
 
[4]
 
 
LEVE DE BEZETTERS VAN HET BUNGEHUIS-LATEN WE ZE
HELPEN HOE WE MAAR KUNNEN
PETER STORM
20 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
 
[5]
 
 
BUNGEHUIS: BEZETTING VOORBIJ, MAAR DE STRIJD KOMT
NET OP GANG
PETER STORM
24 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
HONDERDEN DEMONSTRERENDE STUDENTEN BEZETTEN
MAAGDENHUIS
23 APRIL 2015
 
 
 
 
AT5
NEGEN AANHOUDINGEN BIJ ONTRUIMING MAAGDENHUIS
11 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
AT5
PROTESTMARS TEGEN COLLEGE VAN BESTUUR TEN EINDE
13 APRIL 2015
 
 ''“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”

NRC
BUNGEHUIS ONTRUIMD, 46 ARRESTATIES. UVA PRAAT MET
STUDENTEN
24 FEBRUARI 2015

[7]


AT5
UVA VOORZITTER LOUISE GUNNING NEEMT ONTSLAG
19 APRIL 2015

[8]


DE NIEUWE UNIVERSITEIT
EISEN VAN DE BEZETTING

FOLIAWEB
NIEUW PROFIEL 2016:FGw: ZES TALENOPLEIDINGEN
VERDWIJNEN
4 FEBRUARI 2015
[9]


VERKORTE LIJST VAN ZES EISEN


 
 
 
[10]
 
 
NRC
VIJF BEZETTERS MAAGDENHUIS IN VREEMDELINGENDETENTIE
15 APRIL 2015
 [11]


ACTIEVOERENDE ID WEIGERAARS IN VREEMDELINGENDETENTIE
ASTRID ESSED
NOVEMBER 2007

[12]ACTIEVOERENDE ID WEIGERAARS IN VREEMDELINGENDETENTIE
ASTRID ESSED
NOVEMBER 2007

NRC
VIJF BEZETTERS MAAGDENHUIS IN VREEMDELINGENDETENTIE
15 APRIL 2015
 
 
 
 
[13]
 
 
 
DE NIEUWE UNIVERSITEIT
STATEMENT ABOUT OUR STUDENTS IN FOREIGN DETENTION
 
 [14]DE NIEUWE UNIVERSITEIT
STATEMENT ABOUT OUR STUDENTS IN FOREIGN DETENTION
 
 
[15]AT5
PROTESTMARS TEGEN COLLEGE VAN BESTUUR UVA TEN EINDE
13 APRIL 2015

GERECHTSHOF: VLUCHTGARAGE MAG WORDEN ONTRUIMD/
EEN NIEUW DIEPTEPUNT IN DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN
ASTRID ESSED


 
 
 
[16]
 
 
EXCERPT VAN AANGIFTEBRIEF COLLEGE VAN BESTUUR OVER
MAAGDENHUISBEZETTERS, MET VERMELDING VAN TWEE
JONGEREN ''VERMOEDELIJK MAROKKAANSE JONGENS''
 
 
 
 
ZIE 
 
''‘Vermoedelijk UvA’ is een Tumblr-pagina uit protest tegen het UvA-bestuur, dat in de aangifte tegen de Maagdenhuisbezetters melding maakte van ‘vermoedelijk Marokkaanse’ jongens die niet in het Maagdenhuis zouden horen.''
 
ADVALVAS
''VERMOEDELIJKE MAROKKANEN'' SCHIETEN MAAGDENHUIS
BEZETTERS IN HET VERKEERDE KEELGAT
23 APRIL 2015
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
''VERMOEDELIJK UVA''
 
 


[18]CVB UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM DISCRIMINEERT
MAROKKANEN
17 APRIL 2015

[19]CVB UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM DISCRIMINEERT
MAROKKANEN
17 APRIL 2015

[20]DE NIEUWE UNIVERSITEIT
STATEMENT ABOUT OUR STUDENTS IN FOREIGN DETENTION
CVB UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM DISCRIMINEERT
MAROKKANEN
17 APRIL 2015

[21]LEVE DE BEZETTERS VAN HET BUNGEHUIS-LATEN WE ZE
HELPEN WAAR WE MAAR KUNNEN
PETER STORM
20 FEBRUARI 2015

MAGERE CONCESSIES,BIZARRE ARRESTATIES-UNIVERSITAIR
PROTEST GAAT VROLIJK VERDER
PETER STORM
13 MAART 2015
 
 
 
 
AT5
UVA VOORZITTER LOUISE GUNNING NEEMT ONTSLAG
19 APRIL 2015
 
 

Meer van Astrid Essed