Over Ali B, Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en anderen/Deel II

Do 27 Januari 2022 12:08 | Astrid Essed | 123 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
THE VOICE OF HOLLAND/OVER ALI B, MARCO BORSATO, JEROEN
RIETBERGEN EN ANDEREN
ZIE OOK
Let's talk about het RTL programma ''The Voice of Holland'', inmiddels uit de TV Lucht gehaald [1]
Let's talk about de BOOS documentaire van journalist en producent
Tim Hofman [2]
Let's talk about beschuldigers en echte/vermeende slachtoffers
van ''grensoverschrijdend'' sexueel gedrag, varierend van het sturen van ''sexueel getinte''
appjes, aanranding, verkrachting, waarbij hetzij meerderjarige vrouwen, hetzij minderjarige meisjes betrokken waren. [3]
De namen, die erbij werden genoemd, kennen we ook al en het gaat dus om
mannen, die aan het programma ''The Voice of Holland'' [4] verbonden waren,
als coach of anderszins.
Rapper en comedian Ali B, coach, Jeroen Rietbergen, bandleider, zanger
Marco Borsato [voormalig coach bij The Voice of Holland] en een tot nu toe
anoniem gebleven regisseur bij the Voice of Holland [5]
Nou ja....helemaal ''anoniem'' is de man ook niet meer, omdat hij zelf een interview heeft afgegeven en kennelijk ''Martijn'' heet [6]
Als AD dat vermeldt, mag uw bescheiden Bloggertje dat hier ook [hihihi]
En nog eens op een rijtje:
Jeroen Rietbergen heeft het Boetekleed aangetrokken en geeft
de beschuldigingen toe [7], Marco Borsato doet er [bij monde van zijn advocaat]
geen uitspraken over [8], Ali B ontkent de beschuldigingen [9] en de onbekende
regisseur [die kennelijk ''Martijn'' heet], ontkent eveneens alles [10]
Inmiddels liggen alle aangiften/beschuldigingen bij het OM, dat
de validiteit van de beschuldigingen zal toetsen en zal bepalen,
of er vervolging tegen de beschuldigden [of een of meer van hen] zal worden ingesteld. [11]
VERKRACHTING, AANRANDING, GRENSOVERSCHRIJDEND
SEXUEEL GEDRAG/DE BEGRIPPEN
Maar voordat iedereen [inclusief ondergetekende] alles op een hoop
gaat gooien [want de ene beschuldiging is erger dan de andere], eerst
een paar Definities:
VERKRACHTING
Wetboek van Strafrecht, artikel 242
[12]
AANRANDING
Artikel 246, Wetboek van Strafrecht
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Over grensoverschrijdend gedrag lees ik op Ensie.nl o.a. 
''Grensoverschrijdend gedrag uit zich door handelingen Van een groep of individu, die door een persoon, die deze handelingen Als tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimideren wordt beschouwd. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag en het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of –intimidatie.'' [13]
Overigens zijn niet alle vormen van sexueel [op Ensie.nl 
gaat het ook om andere vormen] grensoverschrijdend gedrag strafbaar:
Het OM [Openbaar Ministerie] zegt er het volgende over:
''Bij positieve seksuele interactie is er sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Wanneer er sprake is van ongelijkwaardigheid of bijvoorbeeld van leeftijds- of machtsverschil, spreekt men van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelend begrip. Niet elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag is strafbaar gesteld bij de wet. Wel strafbaar zijn diverse vormen van seksueel geweld, seksueel misbruik of incest. Strafbaar seksueel overschrijdend gedrag, noemen we een zedendelict.'' [14]
SAMENGEVAT IN ASTRID ESSED
DEFINITIE:
Bij Verkrachting is er dus sprake
van het klassieke sexuele contact
[met elkaar naar bed gaan], zonder
instemming van de vrouw/[het meisje of de jongen] in kwestie, met geweld.
Bij Aanranding komt er geen sexueel verkeer aan te pas, maar
kan dat varieren van  aanrakingen, ''kusjes geven'' en who knows wat voor ander lichamelijk contact, tegen haar/zijn wil.
Bij Grensoverschrijdend Sexueel
Gedrag is er sprake van ieder
sexueel of sexueel getint gedrag [
of handeling], waarbij bij de andere
partij een grens wordt overschreden.
Verkrachting en Aanranding zijn strafbaar, Grensoverschrijdend Sexueel Gedrag niet altijd.
Zie verklaring van het OM [15]
ZO:
Alles weer op een rijtje
En zie onder noot 16 wie precies van wat wordt beschuldigd.
BEEF ASTRID ESSED MET DE REACTIES, VOORAL UIT TV LAND
''Onschuldig tot schuld bewezen''
Dat tot zover
Net zoals bijna iedereen heeft ondergetekende kennis genomen
van alle Ophef rond The Voice of Holland [17]
Net zoals meer dan 7 miljoen mensen heeft ondergetekende gekeken
naar de documentaire van Tim Hofman: ''BOOS: This is the Voice [18],
die huiveringwekkend genoeg leek.
Maar in tegenstelling waarschijnlijk met velen, heeft ondergetekende een
BEEF [19] met vooral al die TV persoonlijkheden met hun geschokte reacties.
Misschien niet zozeer omdat meer ervan af wisten, dan ze deden
voorkomen [hoewel dat op zich al griezelig is, daarvan geef ik straks
een voorbeeld]
Maar vooral omdat ze, zonder enig hard bewijs, er al over spraken
ALSOF HET HAD PLAATSGEVONDEN, ZOALS VERTELD IN
DE BOOS DOCUMENTAIRE.
Sommigen gingen zelfs zover andere programmamakers, terwijl
er helemaal geen beschuldigingen tegen hen liepen, ervan te
beschuldigen, ''dat zij zich ook onbetamelijk zouden hebben gedragen''
[20]
Ja, ik doel hier op de Zaak Albert Verlinde/Humberto Tan
en ik denk, dat Humberto Tan terecht tegen Albert Verlinde
aangifte heeft gedaan wegens smaad. 
Erbij gezegd moet worden, dat Tan door veel BN'ers werd gesteund[21]
Inmiddels heeft Albert Verlinde spijt betuigd [22]
Geen idee, hoe dit gaat aflopen, of Humberto Tan toch de aangifte
doorzet.
We gaan het zien.
Maar dat terzijde
Ondergetekende ergerde zich en ergert zich nog aan het feit,
dat er hier gesproken wordt over ''slachtoffers'', die ''leed''
zouden hebben ondervonden, zonder dat er nog sprake is
geweest van enig strafrechtelijk onderzoek, laat staan
een uitspraak van de rechter.
Daarom ook heb ik een Ingezonden Stuk opgestuurd aan een
aantal kranteredacties om het principe ''Onschuldig tot
schuld bewezen'' nog eens onder de ogen te brengen.. [23]
En daarom ook zeer correct dat Tim Hofman in
zijn BOOS documentaire bleef spreken over
''vermeende slachtoffers'' [24]
Want....en dat BLIJF ik zeggen:
Valse aangiften bestaan nu eenmaal en vrouwen/meisjes,
die om hun eigen redenen zaken aandikken of hun verbeelding
werkelijkheid laten worden, ook.
Wat niets gezegd wil hebben over DEZE beschuldigingen in BOOS [25],
maar iemand geloven, omdat hij/zij wat zegt, is gevaarlijk.
Uiteraard geldt dat ook voor de ontkenningen van de beschuldigden,
maar daarover zullen meer mensen het eens zijn.
Zo zijn er twee voorbeelden van een valse aangifte, die ondergetekende
onder noot 26 vermeldt, ter leeringe ende vermaeck......
And don't forget fellows:
Het doen van valse aangiftes is strafbaar [27]
VAN MARCO BORSATO EN HET JONGE MEISJE
Maar ik hamer dus op ''onschuldig tot schuld bewezen [28].
hekel de hypocrisie  van vele BN'ers, die ''over elkaar struikelen
van de geschoktheid'' [29] [terwijl ik bijna zeker weet, dat zij bepaald geen
koorknapen zijn] en voordat er sprake is van enig rechterlijk onderzoek
en/of veroordeling al als ratten het zinkende Schip verlaten [30]
Op die hypocrisie kom ik terug!
Daarnaast echter is er een andere kant, die ook moet worden
benoemd en gewogen worden.
En dan heb ik het over zaken, die ik met eigen waarneming gezien en/of
gelezen heb.
En als IK het heb gezien/gelezen als niet ingewijde in dat BN'ers wereldje,
dan geldt het voor een groot deel van Nederland.
Ik begin bij Marco Borsato, voor wie ik altijd respect heb gehad als
ambassadeur bij War Child [31] en van wiens muziek ik hou
Onder noot 32, twee nummers.
Maar dat staat los van de volgende waarneming:
MET een groot deel van Nederland
Tijdens een uitzending van The Voice Kids [waarvan hij
gastcoach was] [33], zat Marco Borsato op een opvallend-
onsmakelijke manier aan een jong meisje
Zie noot 34
Nu was DAT al grensoverschrijdend en onsmakelijk,
maar erger vond ik nog de enthousiaste reactie van het publiek
Kijk er maar goed naar [35]
Zien jullie iemand protesteren?
Waar waren TOEN al die nu zo ''geschokte'' BN'ers?
DAT bedoel ik nou met hypocrisie....
En waarom gaat men na het zien van de BOOS Uitzending [36] naar verhouding harder op
Ali B [37], die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag met VOLWASSEN MEISJES/VROUWEN,
dan op de ook beschuldigde Marco Borsato, waar sprake zou zijn van
grensoverschrijdend gedrag met MINDERJARIGE MEISJES?
Alweer die hypocrisie.
Alleen radio dj, TV presentator en kunstenaar Ruud de Wild had een wat genuanceerder
standpunt en huilde niet mee met de wolven.
Ik citeer uit De Parnorama ''De radio-dj vindt het vooral verbazingwekkend dat er al conclusies getrokken worden over de schuld van de verdachten zonder dat er strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. “We kunnen nu de Dam leegruimen en morgen standrechtelijk mensen gaan executeren, want dat is wat we aan het doen zijn. Er is nog geen OM aan te pas gekomen en nog geen politie.”
 [38]
Dat komt aardig overeen met mijn standpunt ''Onschuldig tot schuld bewezen''
en een van de weinige gezonde uitingen, die ik van BN'ers heb gelezen en/of
gehoord.
ALI B/WHAT ABOUT LOYALTY, BROTHER ALI?
Ook Ali B hou ik tegen het Licht.
Waarom?
Omdat ik zijn disloyale houding naar zijn vrouw Breghje [Krommers] toe niet
kan waarderen:
Breghje, die al jaren met Ali B getrouwd is en zijn manager is [39], werd
erover lastiggevallen, dat zij en Ali B uit elkaar zouden zijn, waarop zij
volgens ''Superguide'' opmerkte:
''Ik wil wel bevestigen dat we niet uit elkaar zijn. Voor de rest doe ik geen uitspraken en ook in de toekomst niet” [40]
Gezien de druk van de BOOS onthullingen [41] en 
het feit, dat de ''geschokte'' BN'ers met name op Ali B zo hard gaan [42], een loyale en standvastige verklaring.
Ook had al eerder SPEC, het artiestenmanagementbureau,
waarin zij ook een actieve rol speelt, het volgende verklaard:
''‘Er is nog veel onduidelijk, maar een ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af'' [43]
Zij is dus een boegbeeld, ook in zware tijden en
in tegenstelling tot Linda de Mol [44], heeft zij haar man 
niet laten vallen, toen alles zich tegen hem keerde.
Is het dan niet bizar, dat Ali B [via zijn advocaat, die
dat uiteraard van hem heeft] toegeeft, affaires te hebben
gehad, maar dan wel ''met wederzijdse instemming'' [45]
Hoe mensen hun relatie inkleden en waarmee de respectievelijke partners wel of geen genoegen nemen,
is hun eigen zaak.
Maar is het niet buitengewoon lomp,
aan de hele wereld mee te delen, dat je affaires hebt,
terwijl je vrouw steeds achter je bleef staan.
Ook nu, in zware tijden?
Dat zegt wel iets over het karakter van Ali B en niet
in positieve zin!
Maar dat betekent nog niet, dat hij een ''trial by media'' [46]
verdient.....
EPILOOG
''” Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”
Dat is artikel 11, Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens [47]
Deze onschuldpresumptie [48] is in de Nederlandse Wet, in Internationale Verdragen en in Europese Verdragen verankerd.
Het is dan ook gek, dat een aantal losgeslagen, ''geschokte'' BN'ers dat
even zijn vergeten na gekeken te hebben naar documentaire
programma BOOS. [49]
En dat zij over elkaar struikelen om als ratten het zinkende
schip te verlaten. [50]
Aan de andere kant onthult The Voice rel ook wel een en ander
over the Life and Times van Marco Borsato en hoewel hij nog steeds
onschuldig is tot schuld bewezen, laat het filmpje waarbij hij
een jong meisje feitelijk stalkt tijdens the Voice Kids [51] ook wel
een beetje zien, wat voor man hij kan zijn, op dat vlak.
Niet erg fraai, maar nogmaals:
Dat maakt hem nog niet schuldig aan andere aantijgingen
En dat maakt iedereen, die of niet optrad [dat kan ook later],
of die hitserig meedeed, althans moreel, medeverantwoordelijk.
Ook die BN'ers, die wegkeken en geen stennis schopten [hadden
ze WEL moeten doen]
Maar op tot dusver niet bewezen beweringen uit een Documentaire
[BOOS dus], waarbij ook vrouwen naar voren kwamen, die
een en ander van horen zeggen hadden, gaan onze BN'ers WEL los.
Misplaatst, onrechtvaardig en ''het Braafste Kind van de Klas''
uithangend.
Dit is wat ik hierover wilde zeggen, maar ik blijf de ontwikkelingen volgen.
Misschien kom ik er nog op terug [dat zal van de omstandigheden
en ontwikkelingen afhangen], maar ik beloof niets!
Dat was het, for now....
ASTRID ESSED
NOTEN
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed