Wilders en ''drie beesten van Surinaamse afkomst''/Wilders racisme in werking

Wo 30 Oktober 2019 13:16 | Astrid Essed | 379 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WILDERS EN DE ''DRIE BEESTEN VAN SURINAAMSE AFKOMST''/WILDERS' RACISME TEGEN SURINAMERS EN ANDERE ''NIET WESTERSE'' ALLOCHTONEN
ZIE OOK
VOORAF:
Dat PVV leider G. Wilders een fascist is, wisten we [althans velen onder u] al.
Dit leg ik nog uit in onderstaande artikelen:
Een van 2016
en een van 2014 
Dat artikel van 2014 is trouwens extra ''leuk'', omdat Wilders toen had gedreigd, iedereen voor de rechter te slepen, die hem vergeleek met Hitler [1]
Niets van gemerkt, meneer Wilders, maar u mag het alsnog doen.
Geeft u mij lekker een extra podium om u te grazen te nemen!
HAHAHAHA
En het is niet, dat Wilders niet wist, dat ik hem met Hitler vergeleken heb, want ik heb hem destijds nog een persoonlijk bericht op Facebook toegezonden!
Enfin, genoeg daarover, want daarom is het mij in dit stukje niet te doen.
WILDERS/MAROKKANEN, ANTILLIANEN, SURINAMERS EN ANDERE NIET WESTERSE ALLOCHTONEN
Waar mij het om te doen is het volgende:
Wilders' haatzaaierij, Islamofobie en Marokkanenhaat [2] is wijd en zijd bekend [3].
Minder bekend is echter zijn expliciet benoemde racisme tegen Surinamers
en in hun kielzog, andere niet-westerse allochtonen, waarbij -hoe kan het ook anders, zijn racisme zich in het byzonder richt tegen zijn zondebokken, Marokkanen en Antillianen. 
In een buitengewoon giftig haatstuk uit, ja, 2007!, valt hij Surinamers frontaal aan, door drie verdachten van een taximoord aan te duiden als 
''DRIE BEESTEN VAN SURINAAMSE AFKOMST''
Ook verraadt hij zijn toen nog latente fascistische sympathieeen, door over 
''strafkampen'' te spreken als bestraffing voor misdaad..
Letterlijk schrijft hij in zijn gifcolumn:
[Ik citeer Wilders]
''De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen'' [4]
Waar die opmerking ''strafkampen'' toch aan denken?
Misschien toch een associatie met de door Wilders verfoeide vergelijking met de Tweede Wereldoorlog?
Of anders Siberie onder de Sovjet Unie? [5]
Ook niet echt fijne omstandigheden......
Ze bestaan trouwens nog steeds, die strafkampen, ook al zijn de omstandigheden nu minder bar [6]
COLUMN WILDERS
Hoe dan ook:
Wilders heeft er een column over geschreven.
Over die ''criminele'' allochtonen.
Niet alleen de woorden ''drie beesten van Surinaamse afkomst'' en
''strafkampen'' getuigen van zijn gif.
Vooral ook het tendentieuze karakter, waarmee een ongetwijfeld bona fide onderzoek in een Kwaad Daglicht gesteld wordt.
Want hoewel er aantallen onder de criminele allochtonen genoemd worden, linkt Wilders crimineel gedrag aan afkomst, etniciteit.
Wat hij ook doet, is ''verdacht'' op een lijn plaatsen met ''veroordeeld zijn''
Ik citeer Wilders:
''Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot'' [7]
Nogmaals:
Verdacht is nog geen bewijs
Dat een ''kans'' op iets bestaat, betekent nog niet, dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
Okay, genoeg geschreven en toegelicht:
Lees dat schotschrift zelf maar, lezers.
Direct hieronder
Daaronder de terechte kritiek op EN aangifte tegen Wilders, door de Vereniging van Surinaamse Nederlanders.
En tenslotte, onder C, dit notenapparaat
LEES EN HUIVER
Het zoveelste gifstuk van Wilders ontmaskerd!
VOORWAARTS IN DE STRIJD TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE!
Astrid Essed
HIERONDER DUS COLUMN WILDERS
ZIE VOOR DE NOOT BETREFFENDE AANGIFTE DOOR EEN SURINAAMSE ORGANISATIE EN HET NOTENAPPARAAT BEHORENDE BIJ BOVENSTAANDE INLEIDING 
OF
MAAR HIERONDER:
COLUMN KAMPIOEN HAATZAAIER WILDERS! 
A
COLUMN WILDERS

COLUMN WILDERS [IN GEEN STIJL]
CRIMINELE ALLOCHTONEN


https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

Geschreven: 27 juli 2007

Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. Dat het geen toeval is dat het om niet-Westers allochtone daders gaat, blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). 

Het rapport beantwoordt onder andere de vraag in welke mate autochtonen en niet-Westers allochtonen zich schuldig maken aan misdaad, en vergelijkt daarbij beide groepen. 

De uitkomsten zijn huiveringwekkend.

Uit het onderzoek blijkt dat van circa een derde van alle gepleegde delicten de vermeende dader een niet-Westers allochtoon is, terwijl deze groep ‘slechts’ ongeveer elf procent van onze bevolking omvat. 

Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers zijn fors oververtegenwoordigd binnen alle onderzochte misdaadgebieden. Zowel diefstal met geweld, vernieling en verstoring van de openbare orde als gewelds-, vermogens-, verkeers-, drugs- en wapendelicten worden relatief veel vaker door leden van deze vier grote allochtone groepen gepleegd dan door autochtone Nederlanders. 

Deze gegevens zijn op zichzelf al schrikbarend, maar enkele specifieke cijfers betreffende Antillianen en Marokkanen zijn nog veel schokkender.

Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot. Voor bedreiging is dat elf keer, voor een vermogensdelict vijftien keer en voor diefstal met geweld maar liefst vierendertig keer. 

De kans dat volwassen Antillianen van de eerste generatie verdacht worden van een zedendelict is zeven keer zo groot dan dat een autochtoon hiervan wordt verdacht, voor een wapendelict is dat veertien keer en voor diefstal met geweld is dat zelfs tweeëntwintig keer.Met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is het minstens zo erg gesteld De kans dat 12 tot 17 jarige Marokkanen en Antillianen van de tweede generatie van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn, verdacht worden van diefstal met geweld is vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten zesentwintig respectievelijk drieëntwintig keer zo groot, en de kans dat eerste generatie Marokkaanse en Antilliaanse jongeren verdacht worden van dat misdrijf is zelfs eenendertig dan wel tweeëndertig keer zo groot.

Met deze horrorcijfers in de hand zou je denken dat het kabinet de misdaad onder met name Antillianen en Marokkanen nu eens eindelijk echt gaat aanpakken. Maar niets is minder waar. Zowat het eerste besluit van dit kabinet was het intrekken van het wetsontwerp ‘Terugzending criminele Antillianen’, waarmee Antilliaanse misdadigers naar hun boeveneilanden teruggestuurd zouden kunnen gaan worden. 

Wel strooit dit socialistenkabinet met extra miljoenen voor met name softe preventieprojectjes én er zal aangaande de misdaad onder allochtonen zelfs een heuse werkconferentie met een paar wetenschappers belegd worden… Grotere lamlendigheid is nauwelijks voorstelbaar.Anders dan dit kabinet weet men in de Verenigde Staten wél hoe misdaad aangepakt moet worden. Tussen 1990 en 2000 daalde in New York het aantal autodiefstallen, inbraken, berovingen en moorden stuk voor stuk met maar liefst minstens zeventig procent. Tussen 2000 en 2005 daalde de criminaliteit nog eens met bijna een derde. 

Deze spectaculaire daling van de misdaad werd niet met welzijnswerkers, maar met meer politie en met langere celstraffen tot stand gebracht.De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen. 

Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden, en gezien de enorme oververtegenwoordiging van deze groep in de misdaadstatistieken zal Nederland dan in een mum van tijd voorgoed verlost zijn van enkele tienduizenden misdadigers. 

Daarnaast moet het ingetrokken ‘Antillianenwetsvoorstel’ nieuw leven ingeblazen worden. Tot slot stel ik een nieuwe maatregel voor: laat niet-Westers allochtonen, ongeacht of zij wel of geen dubbele nationaliteit bezitten, hun straf uitzitten in het land van afkomst. De cellen in Rabat en Ankara zijn vast niet zo comfortabel als de hotelkamers van de Bijlmerbajes. 

Nederland zou hiertoe verdragen moeten afsluiten, om te beginnen met Marokko, Turkije en Suriname.De Nederlandse burgers snakken naar veel minder misdaad en aan de andere kant van de oceaan is aangetoond dat het kan. Maar voordat de zon in ons land weer kan gaan schijnen moet dit kabinet verdwijnen, nog liever vandaag dan morgen. 

EINDE COLUMN WILDERS

Meer van Astrid Essed