Buschauffeur gooit zwarte vrouw uit de bus/Weerzinwekkend racisme/Xenofobie Nieuwskoerier

Vr 4 November 2016 13:51 | Astrid Essed | 2009 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BUSCHAUFFEUR GOOIT ZWARTE VROUW UIT DE BUS/WEERZINWEKKEND
RACISME/NIEUWSKOERIER KRIJGT VEEG UIT DE PAN
ZIE OOK
Het is raar maar waar.
Een agressieve buschauffeur heeft, nadat hij de spullen
van een [zwarte] vrouw uit de bus gegooid had [1, zie filmpje],
andere passagiers, die hem ''te hulp'' wilden komen, ertoe
aangezet, haar de bus uit te werken.
Het betrof hier een NS vervangende bus.
Over de aanleiding tot deze beschamende gebeurtenis zijn verschillende 
versies.
Een ervan is, dat er iemand zat te eten in de bus.
Toen een jongeman [met eten]
wilde instappen, werd hij door de chauffeur geweigerd werd. [2]
Ik weet niet, of hier een kleur [discriminatie] kwestie speelde.
De vrouw zei daar wat van [waarom de ene wel mocht eten in de bus
en iemand anders, met eten, niet werd toegelaten] en de vlam sloeg in
de pan.
Van het voorspel is in het filmpje niets te zien, alleen de escalatie.
Nu is die escalatie al vreemd, omdat het een op zich onbenullige
gebeurtenis is.
Maar het escaleerde, anyway.
In het filmpje is te zien, dat de buschauffeur buitengewoon
grof tegen de vrouw was, haar spullen naar buiten begon te
gooien en ook een aantal andere mannen begon te schelden,
van wie sommigen racistisch.
Zo van
Dat zij ''hier te gast'' was en niet zoveel praatjes moest hebben. [3]
Ook werd haar door de buschauffeur toegebeten, dat zij ''niet eens
goed Nederlands sprak'' [4] 
Wat overigens niet waar was.
De vrouw zei op duidelijke en gestructureerde manier
''Mag ik uw naam hebben, want ik ga een klacht tegen
u indienen. [5]
Tenslotte kreeg de chauffeur dus ''hulp'' van andere passagiers,
[om haar uit de bus te werken], waarop hij gretig inging. [6]
Uiteindelijk werd zij door een medepassagier hardhandig de bus
uitgewerkt. [7]
VOORSPEL/ESCALATIE
NASLEEP
VOORVAL TEKENEND VOOR RACISTISCH KLIMAAT
Wat er precies voorafgegaan is aan het filmpje en of de
vrouw overlast bezorgde, zoals door sommige bronnen beweerd
wordt, weet ik niet [is niet gefilmd, ik denk, dat de filmer pas
in actie kwam, toen hij/zij dag, dat het uit de hand liep], maar
dat doet er feitelijk niet toe.
Het gaat erom, dat racistische opmerkingen altijd onacceptabel
zijn en dat het gewelddadig optreden gewoon not done is.
Van Joop.nl begrijp ik, dat het om een voorval uit 2011
gaat en dat de NS nu gaat onderzoeken, of het filmpje destijds
bij hen is aangekomen en hoe er toen mee is omgegaan. [8]
Maar hoe dan ook, dat voorval is wel tekenend voor het racistische
klimaat waarin we leven, waarvoor Wilders en co medeverantwoorde
lijk zijn. [9]
Zeker wat het opstoken aangaat.
Ik zeg MEDEverantwoordelijk, want de buschauffeur en gewelddadige/
xenofobe passagiers blijven verantwoordelijk voor
hun eigen gedrag.
Maar door de kwade inzet van Wilders en co krijgen lieden als
die buschauffeur en die passagiers natuurlijk wel
meer ruimte en worden ze gesterkt in hun racisme.
DE XENOFOBIE VAN NIEUWSKOERIER.NL
''DAPPERE BURGERS ZETTEN OVERLASTGEVENDE
VROUW UIT DE BUS. VARA/NPO WOEDEND''
Terecht kreeg het geval veel aandacht, maar, helaas, ook negatieve.
Daarbij viel het stuk op Nieuwskoerier op
''Dappere burgers zetten overlastgevende vrouw uit de bus. Vara/NPO 
woedend'' [10]
Een belachelijke en weerzinwekkende toonzetting.
Want ook al HAD ze overlast veroorzaakt, dat rechtvaardigt nog
geen racisme en gewelddadig gedrag.
Nu moet je altijd een overweging maken, of je xenofobe
losers als zo'n website [waar allerlei racisten hun gif
kunnen spuien] wel aandacht geeft.
Maar dit vond ik dermate grof, dat ik toch maar besloot te
reageren.
In de vorm van een brief aan de redactie, die ik direct hieronder
vermeld.
Daaronder weer het notenapparaat met het filmpje.
EN TENSLOTTE:
GROTE WAARDERING VOOR DE MIJ ONBEKENDE
FILMER, DIE DIT WERELDKUNDIG HEEFT GEMAAKT.
HIJ/ZIJ IS PAS ECHT DAPPER!
Voorwaarts in de strijd tegen racisme, Islamofobie, vluchtelingenhaat
en xenofobie!
Astrid Essed
BRIEF AAN NIEUWSKOERIER
AAN
DE REDACTIE VAN NIEUWSKOERIER
Onderwerp:
Uw stuk
 '''Dappere passagiers zetten overlastgevende vrouw uit bus. VARA/
NPO woest''
Geachte Redactie
Aangezien het niet meer mogelijk is, een reactie
te plaatsen op uw wel zeer merkwaardig stuk
''Dappere passagiers zetten overlastgevende vrouw uit bus. VARA/
NPO woest'' [1], deze reactie van mijn kant.
Link
Ten eerste:
Er is niets ''dappers'' aan om met zijn allen een vrouw de bus uit te werken.
Ik noem dat ''gewelddadig''
Ten tweede:
Uw ''dappere passagiers'' zijn gewoon een stel racisten en xenofoben.
Waarom ik dit zeg?
Omdat uw ''dappere passagiers'' opmerkingen maakten als
;''u bent gast in dit land''
Dat is racistisch.
Dat is discriminerend.
Waarom is dat racistisch en discriminerend?
Door het gebruik [door uw ''dappere'' passagiers]
van het woord ''gast''
Door de opmerking van de buschauffeur ''dat ze niet eens
goed Nederlands spreekt'' [wat bovendien ook nog eens onzin was]
''Gast'' suggereert, dat zij minder rechten zou hebben dan anderen.
Mag ik u attent maken op de Nederlandse Grondwet [artikel 1],
die iedereen dezelfde rechten toekent?
''Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
Link
Mag ik u nogmaals, attent maken op de Nederlandse Grondwet [artikel 1],
die iedereen dezelfde rechten toekent?
Of heeft de ''verwildering'' bij u al zo toegeslagen, dat u ''gast'' uitspraken
gewoon vindt en daarom de passagiers ''dapper'' vindt?
Verder:
IK vind met zijn allen tegen een laf.
Niet dapper.
En dan die buschauffeur, die al met haar spullen richting uitgang
bus begon te smijten.
Weerzinwekkend en hooligan achtig.
Net zoals, ik herhaal, zijn opmerking
''U spreekt niet eens goed Nederlands''
Wat heeft dat met de zaak te maken? [Terwijl het ook nog eens
onzin was, want ze sprak WEL goed Nederlands]
Ja, dames en heren van de redactie, ik heb het filmpje gezien. [2]
WAARDERING VOOR DE ONBEKENDE, DIE DIT
FILMPJE EROP GEZET HEEFT.
WAARDERING VOOR JOOP.NL, DIE DIT WERELDKUNDIG
HEEFT GEMAAKT!
En ook al veroorzaakte ze ''overlast'', dan nog mag ze niet
met geweld uit de bus worden gezet en racistisch worden bejegend!
Laf, eerloos en racistisch dus, die kennelijk door u gesteunde actie
van uw ''dappere'' passagiers.
En als u het er niet zelf hebt opgezet [lees de nickname
van ene ''Inter''] dan faciliteert u op zijn zachtst gezegd xenofobie.
Ook kwalijk!
TENSLOTTE/DOORDENKERTJE VOOR U
En dit als doordenkertje:
De vrouw kon alleen ''gast'' zijn in dit land, omdat ooit
gewetenloze 17 eeuwse Nederlandse misdadigers mensen
uit Afrika hebben gestolen, ontvoerd, gefolterd en dwangarbeid
hebben laten verrichten in de Amerika's.
Ja beste Nieuwskoerier, de erfenis van slavernij en kolonialisme. [3]
Nadenken dus, voordat dergelijke ''dappere burgers'' nonsens op uw website wordt
geplaatst.
Ik wens u beterschap toe.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
P/S
Deze brief komt op mijn website te staan
[1]
DAPPERE BURGERS ZETTEN OVERLASTGEVENDE VROUW
UIT BUS. VARA/NPO WOEST.
[2]
BUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTE
VROUW OP STRAAT GOOIEN
17 OCTOBER 2016
RACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
[3]
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/ MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
NOTEN BIJ ''BUSCHAUFFEUR GOOIT ZWARTE VROUW UIT DE BUS/WEERZINWEKKEND
RACISME/NIEUWSKOERIER KRIJGT VEEG UIT DE PAN''
''
[1]
RACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
BUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTE
VROUW OP STRAAT GOOIEN
17 OCTOBER 2016
RIF NIEUWS
RACISME IN NS BUS: ''SURINAAMSE VROUW WORDT UIT BUS
GEGOOID''
17 OCTOBER 2016
[2]
JOOP.NL beschrijft, dat een reiziger met eten werd geweigerd.
Zie hieronder
Uit een andere bron heb ik vernomen, dat degene, die het
filmpje gemaakt had vertelde, dat de vrouw zich er vooral aan
stoorde, dat een passagier in de bus kennelijk wel mocht eten.
BUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTE
VROUW OP STRAAT GOOIEN
17 OCTOBER 2016
[3]
BUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTE
VROUW OP STRAAT GOOIEN
17 OCTOBER 2016
[4]
RACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
[5]
RACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
[6]
RACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
[7]
RACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
[8]
BUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTE
VROUW OP STRAAT GOOIEN
17 OCTOBER 2016
[9]
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE
KROMME HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
[10]

Meer van Astrid Essed