Aanslagen Parijs/IS terrorisme en Westerse Staatsterreur/Elkaars spiegelbeeld

Ma 23 November 2015 04:04 | Astrid Essed | 2880 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

AANSLAGEN PARIJS/IS TERRORISME EN WESTERSE STAATSTERREUR/ELKAARS SPIEGELBEELDZIE OOKSAMENVATTING


''

 
Dat de aanslagen in Parijs verschrikkelijk zijn, staat als een paal boven water. Maar
dat zijn Westerse bombardementen op Irak, Afghanistan etc ook. En laten we niet
vergeten: Het Westen is dit begonnen, door de IS misdadigers de oorlog te verklaren.
Dan komt die oorlog naar Europa. En IS is ontstaan als verzet tegen het onder VS
bezetter regerende Iraakse sjiitische regime, dat soennieten vervolgde. IS is dus
bijproduct Amerikaans imperialisme in Irak.''
 
 
 

DRAMA IN PARIJS OP VRIJDAGAVOND 13 NOVEMBER 2015

Op vrijdagavond 13 november 2015 voltrok zich in Parijs een drama in de spiraal van oorlog
en geweld, die is begonnen met de na 11 september ingezette 
Amerikaanse aanval op Afghanistan. (1)
Een reeks aanslagen-gijzelingen vond plaats, waarvan een in een restaurant,
een ander in het voetbalstadion in Saint Denis (voorstad van Parijs) en
een derde in de concertzaal Bataclan, tijdens een concert van
Eagles of Death Metal (griezelig toepasselijke naam) (2)
Tragisch resultaat, 129 doden door de terroristische aanval en
waarschijnlijk 7 doden onder de echte/vermeende
aanvallers, van wie sommigen zichzelf
opbliezen en anderen werden gedood door de politie. (3)
In hoeverre hun dood een ´´shoot to kill´´ operatie was, waarop ik al
eerder kritiek gehad heb (4), is voor mij (nog) niet na te gaan, maar
onwaarschijnlijk is het niet, gezien het relatieve gemak, waarmee
anti terreureenheden echte/vermeende terreurverdachten ´´uitschakelen´´
(5)
Op zich al een gevaarlijke ontwikkeling.

Ook heb ik twijfels over de gang van zaken na deze aanslagen.
Want bij een grootscheepse anti terreuractie in de Parijse voorstad
Saint Denis, waardoor naar zeggen van de Franse Justitie een nieuwe
aanslag zou zijn voorkomen (6), werd een woning in het centrum
van Saint Denis bestormd, waarbij doden vielen, waaronder ´´het brein´´
(volgens de Franse Justitie, er heeft verder geen rechtszaak plaatsgevonden,
met hard bewijs, doordenkertje) achter de vrijdagavond aanslagen in
Parijs, Abdelhamid Abaaoud, werd gedood. (7)
Aangezien de politie/anti terreureenheid bij die actie maar liefst
5000 kogels afvuurde, lijkt dit in mijn boek op een ´´shoot
to kill´´. (8)
Uit het oog wordt bij de huidige terreurhysterie verloren, dat ook terreurverdachten
recht op leven/een eerlijk proces hebben.TWEE REACTIES OP AANSLAGEN PARIJS-
SOLIDARITEIT EN OORLOGSHYSTERIE


Natuurlijk waren de aanslagen in Parijs een drama, waarop twee
verschillende soorten reacties kwamen.
Solidariteit en wapengekletter.

Eerst de solidariteit
Die was overweldigend, soms op het sensationele af.
Franse vlaggen halfstok, demonstraties,
 mensen, die de Franse vlag 
toevoegden op Facebook, een minuut stilte in winkels
en het Openbaar Vervoer (ik schrijf nu over Nederland),
ondertekeningen van het condoleance register bij de
Franse ambassade, etc. (9)
Ik laat de hypocriete reactie van regeringsleiders
(op dat hypocriete kom ik terug) nu even buiten
beschouwing. (10)

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING-
AANSLAGEN IN BEIROET VERGETEN 

Naar en pijnlijk opvallend was het gebrek aan medeleven, zowel
van regeringsleiders als van ´´gewone´´ burgers, met de slachtoffers
in Beiroet, waar een dag tevoren ook een aanslag had plaatsgehad,
met 43 doden. (11)
Op deze nare ´´Eigen Europeaan Eerst´´ houding, waaraan ook de
media in hun berichtgeving schuldig waren (weinig aandacht voor
de aanslag in Beiroet) (12), kwam terecht flink kritiek op Facebook
(13), maar ook van scholieren.
Sommige scholieren gebruikten het verkeerde middel - verstoring van
de een minuut stilte op de scholen - (14), maar hun kritiek,
waarom wel een minuut stilte voor de slachtoffers in Parijs en
niet die van andere bloedbaden - was terecht.
Ditzelfde was ook na de aanslagen op 11 september te zien.
Uitgebreide herdenkingen - in Nederland en de rest van Europa
zelfs drie minuten stilte (Joost mag weten waarom een
minuut langer dan
de Tweede Wereldoorlog slachtoffers op 4 mei ), maar geen 
herdenking gewijd aan de slachtoffers van de Amerikaanse 
bombardementen tijdens de oorlog in Afghanistan.
 
Zouden Westerse levens dan toch meer ´´tellen´´ dan die
van mensen uit tweede en derde wereldlanden. (15)
Het lijkt er verdacht veel op.
 
 
 
WAPENGEKLETTER EN OORLOGSTROMMEN
HOLLANDE ´´DIT IS EEN OORLOGSDAAD´´
 
Ondertussen sloegen de Westerse leiders duchtig de oorlogstrom.
Allereerst de Franse president Hollande, die de aanslagen een
´´oorlogsdaad´´ noemde (16), maar ook de Britse premier
Cameron en premier Rutte roerden zich. (17)
Die oorlogs en terreurhysterie is op beklemmende wijze
te merken in het dagelijks verkeer.
Schrijver en activist Peter Storm beschreef de beklemmende
atmosfeer, toen hij op weg ging naar een demonstratie. (18)
 
Nou hebben de ´´heren´´ in zoverre gelijk (behalve dan de enge
opmerking van Cameron, dat voor een Syrie operatie geen
VN toestemming nodig zou zijn, zie noot 17), dat er ook
´´oorlog´´ is.
Een oorlog, die de Westerse landen aan IS hebben verklaard en
waar Nederland met veel verve aan deelneemt. (19)
 
Maar het griezelige van het wapengekletter van Hollande is zowel
binnenlands als buitenlands.
Binnenlands heeft hij de noodtoestand ingevoerd, met vergaande
bevoegdheden voor de politie, zoals huiszoekingen zonder
huiszoekingsbevel etc. (20)
Buitenlands heeft hij zich alweer geroerd, door IS bolwerk Raqqa
te bombarderen. (21)
DE manier om nog meer aanslagen uit te lokken, natuurlijk.
Nog los van de onschuldige burgerslachtoffers, die met regelmaat
vallen bij Westerse bombardementen.
 
En bij alle oorlogshysterie spinnen Islamofobe haatzaaiers als
PVV leider Wilders, ex VVD politica Hirsi Ali en de Tsjechische president
garen. (22)
 
Maar er is meer

Of het een xenofobe aanslag is, is nog niet bewezen.
Maar het is wel griezelig ´´toevallig´´, dat 
kort na de aanslagen er een hevige brand heeft gewoed in het vluchtelingenkamp
in Calais, waarbij mensen gewond geraakt zijn. (23)
En in Nederland worden de asielcentra extra beveiligd na
de aanslagen. (24)IS EN AANSLAGEN PARIJS

 
Volgens een al dan niet ware claim van IS, bevestigd door
de Franse president Hollande, heeft IS de verantwoordelijkheid voor
de aanslagen opgeeist. (25)
Critici zoals de Amerikaanse presentator en documentairemaker
Lenon Honor zeggen, dat ieder bewijs vooralsnog ontbreekt. (26)
 
Mogelijk, in dit stadium van onderzoek is niets nog zeker.
Maar laat ik er vooralsnog vanuit gaan, dat deze claim klopt
(tenslotte voert het Westen oorlog tegen IS en hanteert IS regelmatig
terroristische methoden)
Dan ontstaat het volgende beeld
 
 
IS, HET WESTEN EN DE OORLOG
 
 
Het Westen is dit begonnen, met als (voorlopig) laatste, dramatische
ontwikkeling, in Europa dan (aanslagen vinden, ook door oudere
Westerse bemoeienis, dagelijks plaats in Irak, Syrie, etc], de
aanslagen in Parijs, betreurd door diezelfde Westerse leiders,
die de caroussel van geweld in gang hebben gezet.
Daarom noemde ik ze eerder in dit commentaar, hypocriet.
 
En die Westerse inmengin in de regio Irak/Afghanistan, waaruit dit is
voortgekomen, begon in 2001, met de VS aanvallen op Afghanistan en
in 2003, de aanval op Irak.
 
Bitter gevolg:
Honderdduizenden burgerdoden. (27)
 
En wat is er verder uit voortgekomen.
Desintegratie van Irak (28)
En niet alleen komt in Afghanistan de Taliban weer
volop terug, IS wint daar ook terrein! (29)
 
 
Maar hoe is het nu zo begonnen, met IS
Daarvoor moeten we terug naar de gevolgen van de Amerikaanse
bezetting van Irak.
 
 
 
IS, PRODUCT VAN VS ILLEGALE AGRESSIE IN IRAK
 
Onverlet eerst dit.
IS is een misdadige organisatie, die zich schuldig heeft gemaakt
en maakt aan (oorlogs) misdaden, misdaden tegen de menselijkheid
en folterpraktijken. (30)
Daarover geen misverstand.
 
ONTSTAAN VAN IS
 
Is is niet uit de lucht komen vallen, maar een voortbrengsel
uit de strijd tussen soennieten en sjiieten, die altijd al aan de gang was,
maar een nieuwe dimensie kreeg na de Amerikaanse verovering
en bezetting in Irak in 2003.
Onder de dictatuur van Saddam Hoessein (zelf een soenniet) werd de
sjiitische meerderheid onderdrukt, dus met de val van Saddam Hoessein
ontstond er een situatie van ´´stuivertje verwisselen.
Nu werden de soennieten Kop van Jut onder een onder VS bezetting
regerende sjiitische regering.van premier Al Maliki, aan de macht vanaf
2006 tot 2014 (31), die de soennieten onderdrukte en sowieso dictatoriale
neigingen had. (32)
Hierdoor joeg hij ook sjiieten tegen zich in het harnas. (33)
 
Maar ook na zijn aftreden in augustus 2014 bleef de onderdrukking van
soennieten doorgaan.
Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende
 Sjiitische milities hebben zich  systematisch
schuldig gemaakt aan grootschalige
misdaden tegen honderden, ja duizenden
Soennitische burgers
Een greep
Luchtaanvallen, executies, foltering en buitengerechtelijke
executies. (34)
 
 
Al deze gangsterpraktijken dreef Irakezen aanvankelijk in
de armen van IS, een van de verzetsgroepen tegen de  regeringsterreur. (35)
Ook Human Rights Watch wees de Amerikaanse regering erop,
dat in de strijd tegen IS, ook de Iraakse regering verantwoordelijk
moest worden gehouden voor haar misdaden. (36)
Iets waar het Westen stelselmatig zijn ogen voor sluit, ook
Nederland, die ten oorlog trok  met als argument, dat hulp
werd gevraagd door de ´´legitieme Iraakse regering`(37)
 
Ja lezer, bedoeld wordt de folterende en mensenrechtenschendende 
Iraakse regering, waarover ik het heb.
 
Terug naar IS
IS begon voor zichzelf, veroverde gebieden in Irak en het
door burgeroorlog (tussen dictator Assad en allerlei verzetsgroeperingen,
al dan niet islamitisch georienteerd, die elkaar ook weer onderling
bestrijden en bepaald niet volgens het Internationaal Humanitair
Oorlogsrecht (38) verscheurde Syrie en bestreed en bestrijdt de Koerden,
die in Rojava een socialistische Vrijstaat hebben gesticht. (39)
En de oorlogsmisdaden en wreedheden, aan alle zijden en zeker
ook IS, gaan door en door.


BURGERSLACHTOFFERS BIJ DE STRIJD TEGEN ISIS

De burgerslachtoffers, die vallen bij Westerse luchtbombardementen
tegen IS worden angstvallig uit de pers gehouden,. maar zijn er wel
degelijk en in verontrustende mate, zoals o.a.  blijkt uit een recent
rapport van monitoring groep Airwars, die de door de Westerse
coalitie veroorzaakte per jaarlijks en maandelijks bijhoudt. (40)
Verhaaltjes over precisiebombardementen zijn leuk geprobeerd,
maar die zijn er nooit geweest, niet in de twee Golfoorlogen
en in de oorlog tegen Afghanistan, waarbij duchtig van clusterbommen
werd gebruik gemaakt.
In al die oorlogen zijn honderdduizenden burgerslachtoffers
gevallen (41)  en ook in de strijd tegen ISIS lopen de civilian deaths
hoog op.
Dat drijft mensen in de armen van ISIS, net zoals de VS droneaanvallen (42),
zoals vier Amerikaanse militairen in een brief aan president Obama
hebben geschreven. (43)
 
 
EPILOOG
 
 
 
De aanslagen in Parijs waren, zoals alle aanslagen, verschrikkelijk.
Maar dat geldt evenzeer voor de Westerse bombardementen in
Irak, Afghanistan, Yemen, Syrie en waar dan ook.
En laten we dit niet vergeten:
Het Westen is dit begonnen, met de oorlog in Afghanistan en Irak,
waardoor die landen zijn verworden tot een complete chaos, ontheemde
mensen, duizenden burgerslachtoffers. (44)
In de giftige sfeer van VS bezetting, aanslagen en geweld is IS ontstaan, eerst vanuit
verzet tegen de onderdrukking van de Iraakse sjiitische regering en
uitgegroeid tot een gevaarlijke militante groep. (45)
 
Alsof dat niet erg genoeg is herhaalt het Westen zijn misdadige
praktijken, door weer oorlog te voeren in Irak en Syrie, deze keer tegen
IS.
Verbazingwekkend is het dan niet, dat de oorlog naar Europa komt.
 
Wil het Westen dit alles stoppen, dan zal het moeten beginnen, zich terug
te trekken uit alle oorlogshandelingen aldaar, waarna, hoop ik
(maar twijfelachtig met de machtsverhoudingen in deze wereld), ALLE
verantwoordelijken voor de gruweldaden in Syrie en Irak kunnen worden
vervolgd, dus ook Westerse oorlogsmisdadigers.
 
 
Door te blijven bombarderen en schuld op schuld, oorlogsmisdaad
op oorlogsmisdaad te blijven stapelen, worden niet alleen de
burgers daar vernietigd en blijven de vluchtelingenstromen groeien
-die in het Westen dan weer niet welkom zijn-, maar brengt het
Westen de eigen burgers in gevaar door aanslagen als die van 
Parijs, waardoor de xenofobie groeit.
 
De strijd tegen Assad, IS en consorten kan alleen worden
gevoerd door de volkeren daar.
 
Niet door Westerse imperialisten met hun mondiale belangen.
 
SOLIDARITEIT IN PLAATS VAN POLARISATIE (46)
 
 
Astrid Essed
 
 
 
ZIE VOOR NOTENAPPARAAT LINK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)
 
 
HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010
 
 
 
 
 
(2)
 
 
´´In het stadion in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, speelde het Franse nationale elftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. De explosies waren in het stadion hoorbaar, maar de wedstrijd werd gewoon uitgespeeld.´´
 
 
´´De aanvallers drongen Bataclan binnen tijdens een concert van Eagles of Death Metal. Meer dan honderd mensen werden gegijzeld. Vlak na middernacht bestormde de politie het theater en de gijzeling werd tegen 1.00 uur beëindigd. Vier aanvallers werden gedood. Bij het theater waren eerder op de avond ook schoten te horen.´´

´´
 
 
DIT IS WAT WE NU WETEN OVER DE AANSLAGEN IN
PARIJS
 
 
 
 
 
HET PAROOL
AANSLAGEN IN PARIJS/DIT IS WAT WE TOT NU TOE WETEN
20 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
AD
LEES HIER ALLES TERUG OVER DE AANSLAGEN IN PARIJS
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
(3)
 
 
 
 
DIT IS WAT WE NU WETEN OVER DE AANSLAGEN IN
PARIJS
 
 
 
 
(4)
 
 
TERRORISME/DOOR HET WESTEN GECREEERDE DRAAK/WEG
MET SHOOT TO KILL ANTI TERREUREENHEDEN
ASTRID ESSED
16 MEI 2015
 
 
 
 
(5)
 
 
 
“France is a big country that had the means to take my son alive. They could have knocked him out with gas and taken him in,” he said. “They preferred to kill him.”
 
THE NATIONAL POST
TOULOUSE SIEGE: MOHAMED MERAH’S FATHER PLANS
TO SUE FRANCE OVER SON’S DEATH
26 MARCH 2012
 
 
 
 
NOS
TWEE DODEN BIJ BELGISCHE ANTI TERREURACTIE
15 JANUARI 2015
 
 
 
 
” Geen enkele krant had het over het ballistisch onderzoek in Verviers dat toch uitsluitsel moet kunnen geven over de feiten. Er wordt wel vermeld dat de man die werd opgepakt in Verviers een andere versie heeft van de feiten. Volgens hem begon de politie zonder waarschuwing te schieten, maar in de kranten lees je enkel de versie van de politie. ”
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
KRANTEN GINGEN ZICH NA VERVIERS TE BUITEN AAN
KRITIEKLOZE SPECULATIE
CHRISTOPHE CALLEWAERT
22 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
”Zeker, er werden kalasjnikovs en ander oorlogstuig in hun appartement gevonden , lieverdjes zullen het allicht niet zijn geweest. Maar zolang een onpartijdig onderzoek niet heeft vastgesteld dat de agenten in Verviers niet anders konden dan de twee vermoedelijke jihadisten af te maken, is hier sprake van een standrechtelijke executie. Dat geldt, het spijt me zeer, ook voor de drie moordenaars die in Parijs werden “geneutraliseerd”. In ons land en in Frankrijk is de doodstraf , net zoals in ieder ander beschaafd land , afgeschaft. Nergens staat vermeld dat dit niet geldt voor jihadisten. Of dat agenten op eigen houtje de doodstraf mogen uitvoeren – behalve dan in het geval van wettige zelfverdediging.”
 
 
SALON VAN SISYFUS
WRANG
19 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
 
”Vorige week zag ik op de tv de Belgische minister Jambon die naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Belgische Verviers en in antwoord op een vraag van een Nederlandse journalist glimlachend antwoordde dat de zaak daar mooigekuist was. Schoongemaakt. Zo omschreef hij de dood van twee mannen die in een vuurgevecht met Belgische veiligheidsdiensten werden doodgeschoten. Gekuist. De journalist vroeg niet verder, niemand vroeg verder.”
 
 
BOEDDHISTISCH DAGBLAD
VERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN  NIEMAND
MAAKT ZICH ER DRUK OVER
19 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
 
(6)
 
 
HET PAROOL
FRANSE POLITIE VOORKOMT NIEUWE AANSLAG MET
ANTI TERREURACTIE
18 NOVEMBER 2015
 
 
(7)


HET PAROOL
ABDELHAMID ABAAOUD GEDOOD IN SAINT DENIS
18 NOVEMBER 2015


(8)´´De politie bestormde woensdagin alle vroegte een woning in het centrum van Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Dat gebeurde nadat een getuige had verklaard dat Abdelhamid Abaaoud zich daar zou ophouden. Bij de bestorming werd hevig gevochten. De politie alleen schoot al 5000 kogels af.´´HET PAROOL
FRANSE POLITIE VOORKOMT NIEUWE AANSLAG MET
ANTI TERREURACTIE
18 NOVEMBER 2015
 
 

(9)


HONDERDEN MENSEN BIJ SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE
VOOR PARIJS
20 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
AT5
DEMONSTRATIE EN EEN MINUUT STILSTAAND OV VANWEGE 
AANSLAGEN PARIJS
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
ONE WORLD
DE REIKWIJDTE VAN SOLIDARITEIT MET PARIJS
20 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
AD
IN HEEL NEDERLAND OM 12 00 UUR MINUUT STILTE
16 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
NOS
MEDELEVEN VOOR PARIJS/STILTE OVER BEIROET
 
 
 
 
(10)
 
 
WERELDLEIDERS REAGEREN GESCHOKT OP AANSLAGEN PARIJS
14 NOVEMBER 2015
 
 (11)


NOS
DODENTAL DUBBELE AANSLAG LIBANON LOOPT OP
13 NOVEMBER 2015

NOS
MEDELEVEN VOOR PARIJS/STILTE OVER BEIROET
 
 
 
 
ONE WORLD
DE REIKWIJDTE VAN SOLIDARITEIT MET PARIJS
20 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
(12)
 
 
 
NOS
MEDELEVEN VOOR PARIJS/STILTE OVER BEIROET
 
 
 
 
 
(13)
 
 
 
´´Edwin van Antwerpen: "Stilstaan bij de terroristische aanslag in Parijs is nodig. Wij de EU zijn hypocriet in de manier waarop. Vergeten alle doden die vallen bij andere aanslagen en de onschuldigen die vallen door onze aanvallen. Parijs is dichtbij dus vergeten we de rest vd wereld...!"

Petra van Son: "Heeft de NOS ook beelden van de rouwdiensten in Beiroet na de aanslag? Ik kom dat nergens tegen. Of dekken jullie alleen Europa?"


Lenneke Muller: "Een aanslag op Parijs is een aanslag op het westen? Elke aanslag waar ook ter wereld is een aanslag op de mensheid. Waarom is er een wij en zij? Wat maakt ons westerlingen belangrijker dan de mensen in de tweede- en derdewereldlanden?"


 

(14)
 
 
 
 
´´ Andere leerlingen vroegen zich af waarom er wel een minuut stilte was voor de slachtoffers in Parijs en waarom die er niet was bij andere bloedbaden.´´


MINUUT STILTE PARIJS VERSTOORD OP NEDERLANDSE
SCHOLEN
19 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
´´Andere leerlingen vroegen zich af waarom er wel een minuut stilte was voor de slachtoffers in Parijs en waarom die er niet was bij andere bloedbaden.´´
 
 
TELEGRAAF
MINUUT STILTE PARIJS VERSTOORD OP SCHOLEN
19 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
(15)
 
 
 
Lenneke Muller: "Een aanslag op Parijs is een aanslag op het westen? Elke aanslag waar ook ter wereld is een aanslag op de mensheid. Waarom is er een wij en zij? Wat maakt ons westerlingen belangrijker dan de mensen in de tweede- en derdewereldlanden?"DEAR KITTY
SOLIDARITY WITH LEBANESE ISIS VICTIMS, LIKE
WITH PARIS
 
 
 
 
 
BOVENSTAANDE ARTIKEL OVERGENOMEN UIT DE CORRESPONDENT
 
WHATSAPPEN NA PARIJS/NU HANNA (18) HAAR VADER EEN
LESJE LEERT
 
 
 
 
´´Het ene slachtoffer prevaleert boven het anderen. Dat voedt het gevoel van onrechtvaardigheid. Parijs laat zien dat terreur ons met name raakt als we ons kunnen identificeren met de slachtoffers en actie slechts wordt ondernomen als het in onze thuishaven is. Een Westerse bias stelt de ene ramp boven de andere.´´

ONE WORLD
DE REIKWIJDTE VAN SOLIDARITEIT MET PARIJS
20 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
(16)
 
 
 
RTL NIEUWS
PRESIDENT HOLLANDE/AANSLAGEN WAREN OORLOGSDAAD VAN IS/
DRIE DAGEN VAN NATIONALE ROUW
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
(17)
 
 
 
 
 
 
PRESS TV
CAMERON/UN BACKING FOR SYRIA OPERATION
NOT VITAL
 
 
 
 
 
THE INDEPENDENT
DAVID CAMERON SAYS HE WOULD BOMB ISIS IN SYRIA
WITHOUT UN MANDATE
 
 
 
 
 
ELSEVIER
RUTTE/WE ZIJN IN OORLOG MET IS EN NIET MET
DE ISLAM
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
NOS
RUTTE/WE ZIJN IN OORLOG MET IS
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
NOS
KNOOPS/OORLOGSVERKLARING RUTTE KAN GROTE
GEVOLGEN HEBBEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE GELDERLANDER
OORLOGSVERKLARING PREMIER RUTTE ONWENSELIJK
16 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
(18)
 
 
''Gisteren deed ik mee met de National Student Demonstration For Free and Emancipatory Education  in Utrecht. Dat was een merkwaardige ervaring. Niet zozeer vanwege de actie zelf, maar vanwege de context: een door terreurhype en repressie nogal beklemmende atmosfeer. Van die sfeer was op de demonstratie weinig te merken, maar daarbuiten des te meer. En juist dat gaf me een vreemd, onwezenlijk gevoel.''
........
.........
 
''De wereld van noodtoestand en repressie was trouwens onderweg al zichtbaar. Op station Tilburg liep al een geüniformeerde man rond met een gemuilkorfde hond. In Hoog Catharijne zag ik groepjes mensen in groen uniform met ‘Justitie’ er op geschreven. Die zag ik eerder niet, zeker niet in dit soort aantallen. En nee, zoiets geeft me geen veilig gevoel, eerder het tegendeel.''

DEMONSTREREN IN OORLOGSTIJD
PETER STORM
18 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
(19)
 
 
RIJKSOVERHEID
KAMERBRIEF OVER VERLENGING NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN
DE STRIJD TEGEN ISIS
 
 
 
ZIE OOK
KAMERBRIEF OVER VERLENGING NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN
DE STRIJD TEGEN ISIS
 
 
 
 
 
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/
MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
2 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
 
(20)
 
 
´´Bij een noodtoestand krijgen politie en het leger vergaande bevoegdheden. Het is dan bijvoorbeeld makkelijker om invallen te doen en wegen af te sluiten. ´´


RTL NIEUWS
HOLLANDE/NOODTOESTAND IN HEEL FRANKRIJK/
GRENZEN DICHT
13 NOVEMBER 2015

´´De Franse president heeft de noodtoestand afgekondigd na de aanslagen van 13 november 2015. Dat betekent ondermeer dat huiszoekingen zonder voorafgaand gerechtelijk bevel en aanhoudingen op basis van vage vermoedens mogelijk worden. ´´

DE WERELD MORGEN.BE
NOODTOESTAND IN FRANKRIJK/KAN HET
IN BELGIE OOK
LODE VANOOST
17 NOVEMBER 2015

 
 
(21)
 
 
 
 
NRC
FRANSE LUCHTMACHT BESTOOKT IS IN RAQQA IN
REACTIE OP AANSLAGEN
15 NOVEMBER 2015
 
  
 
 
 
 
 
 
(22)
 
 
 
 
PVV
INBRENG GEERT WILDERS BIJ DEBAT OVER AANSLAGEN IN
PARIJS
19 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
REACTIE OP VOLKSKRANT ARTIKEL HIRSI ALI
 
VOLKSKRANT
TREK IJZEREN GORDIJN OP TEGEN RADICALE ISLAM
HIRSI ALI
17 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 vrijdag 20 november 07:16Walgelijk en haatzaaiend schotschrift: Oorzaken van de terreur van IS en ''moslimextremisme'' gelegen in de militaire Westerse interventies in het Midden-Oosten met honderdduizenden burgerslachtoffers.IS ontstond onder de Iraakse sjiitische regering Maliki die soennieten vervolgde. ''Leren'' van Israel is leren van bezetting van de Palestijnen en Israel is gesticht in strijd met het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht,. Verder: De Islam is een religie van Liefde, misbruikt voor politieke doelen. Hirsi Ali's hetze tegen vluchtelingen, gevlucht voor IS, is weerzinwekkend./Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
 
EASTERN EUROPE RISING/CZECH PRESIDENT SPEAKS
AT ANTI-ISLAM RALLY WITH PEGIDA LEADERS, TOMMY 
ROBINSON
 
 
 
 
 
 
(23)
 
 
 
BRAND IN VLUCHTELINGENKAMP CALAIS VLAK
NA AANSLAGEN PARIJS
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
CALAIS JUNGLE MIGRANT CAMP ´´SET ON FIRE´´ AFTER HUNDREDS
KILLED IN TERROR ATTACKS
 
 
 
 
 
 
(24)
 
 
AD
NEDERLANDSE ASIELCENTRA EXTRA BEVEILIGD
NA BLOEDBAD PARIJS
14 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
(25)
 
 
 
 
 
´´IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

De terreurbeweging deed dat zaterdag in een ongedateerde videoboodschap en een online gepubliceerd statement. President François Hollande heeft bevestigd dat IS verantwoordelijk is voor de aanslagen.´´

 

DIT IS WAT WE NU WETEN OVER DE AANSLAGEN IN
PARIJS
 
 

 

 
´´Islamitische Staat heeft de aanslagen inmiddels opgeëist en ook de Franse president Hollande heeft de terreurgroep aangewezen als dader. ´´


 
 
 
(26)
 
 
LENON HONOR
A CRITICAL LOOK AT THE PARIS TERROR
ATTACKS
 
 
 
 
 
 
 
(27)
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
 
 
 
 
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
 
 
 
 
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
 
 
 
 
 
 
(28)
 
 
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
 
 
 
 
 
(29)
 
 
ELSEVIER
IS WINT TERREIN IN AFGHANISTAN
1 MEI 2015
 (30)
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ/ISIS ESCAPEES DESCRIBE SYSTEMATIC RAPE
14 APRIL 2015
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES/HELP YEZIDI SURVIVORS
4 APRIL 2015
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISON
INMATES
30 OCTOBER 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALE
ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING
OF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
KILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OF
IS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ
3 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FOR
YEZIDI’S
12 OCTOBER 2014
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT
2 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
(31)
 
 
WIKIPEDIA
NOURI AL-MALIKI
 
 
 
(32)
 
 
 
 
More compelling evidence of the need for western air power to pummel these barbarians, you might think. But the persecutors here are not Islamic State (Isis). They are Shia fighters under the control of the former, western-backed prime minister Nouri al-Maliki, whose violent sectarianism did so much to fuel the rise of Isis. 


THE GUARDIAN
ISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING
SERGEANTS
´´At a time when democratic leadership is needed to heal sectarian wounds and entrench national reconciliation, Prime Minister Nouri al-Maliki has instead established an autocratic single-sect powerbase. By so doing, he has plunged Baghdad into a deep crisis, which has escalated in recent weeks with thousands taking to the streets in Sunni areas to protest against his Shia-led government.´´
 
 
 
THE GUARDIAN
SECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK

 
 
 
RADIO FREE EUROPE
WHAT DRIVES SUNNI ANGER IN IRAQ
23 JUNI 2014
 
 


MIDDLE EAST MONITOR
IRAQI VICE PRESIDENT ON SUNNI OPPRRESSION,
NOURI AL-MALIKI AND SECTARIAN DIVISION
28 AUGUST 2014


 
 
 
 
(33)

 
´´Although Maliki's government is seen as essentially Shia, sections of the Shia community have complained about his autocratic policies. The Sunni demonstrations were attended by solidarity delegations from the Shia regions. The Shia leader Moqtada al-Sadr has visited Sunni areas and declared support for the demonstrators.´´


THE GUARDIAN
SECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK

 
 
 
 
 
 
(34)
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE
14 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
IRAQ
EVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-
BACKED SHIA- MILITIA
14 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ABSOLUTE IMPUNITY
MILITIA RULE IN IRAQ
OCTOBER 2014
 
 
 
 
THE GUARDIAN
ISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS
5 OCTOBER 2014
 
 
 
 
VOLKSKRANT
”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”
13 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
(35)
 
 
´´Zo horen we veel over de dreigende slachting in Kobani. Maar er zijn meer slachtingen, met aanzienlijk minder media-aandacht. Heel af en toe lees je echter hoe bijvoorbeeld in irak de strijd door tegenstanders van IS wordt gevoerd. Owen Jones aan het woord, in de Guardian van 5 oktober: “Ze ontvluchten Latifiya – een stad net buiten Bagdad – met duizenden. Een p[aar maanden geleden had het een bevolking van 200.000 maar nu zijn er nog maar 50.000. Dit is een stad van verschrikking. Volgens Human Rights Watch executeren Islamistische milities mensen (…)Mensen worden uit hun auto Å? ghehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen, en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie.” Maar deze Islamistische moordbrigades zijn geen IS-eenheden, zo zet Owen fijntjes uiteen. Het zijn Sjiitische milities die de Iraakse regering hielpen verdedigen. Juist dit soort terreur heeft veel Soennieten in Irak in de armen van IS gedreven.´´

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAK
EN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
 
 
 
 
(36)
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
TO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQI
GOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO
28 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
(37)
 
 
 
RIJKSOVERHEID
ARTIKEL 100 BRIEF
DEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJD
TEGEN ISIS
KAMERSTUK
24 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
´´Door deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordt
Nederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakse
regering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijks
aandacht is.´´
 
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/
MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
2 NOVEMBER 2014
 
 
(38)
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IF NO QUICK END TO THE WAR IN SYRIA CAN BE FOUND, AT
LEAST PROTECT THE CIVILIANS
13 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
´´ 7 - Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

 

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 
 
 
 
(39)
 
 
ROJAVA, TUSSEN REVOLUTIE EN ILLUSIE
PETER STORM
21 APRIL 2015
 
 
 
 
 
(40)
 
 
THE CIVILIAN TOLL FROM THE WAR AGAINST ISIS IS
HUGE. WHY ISN'T THE PRESS COVERING IT
26 AUGUST 2015
 
 
 
 
CAUSE FOR CONCERN: CIVILIANS KILLED IN COALITION
STRIKES
AUGUST 2015
 
 
 
 
 
REPORTED CIVILIAN AND ''FRIENDLY FIRE'' DEATHS
FROM COALITION AIRSTRIKES 2015
 
 
 
 
 
 
 
(41)
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
 
 
 
 
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
 
 
 
 
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
 
 
 
 
 
(42)
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
JOINT LETTER TO PRESIDENT OBAMA REGARDING ''TARGETED
KILLINGS'' AND DRONE STRIKES
13 MAY 2015
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
THE THRUTH ABOUT THE UNITED STATES DRONE PROGRAM
24 MARCH 2014
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
''A WEDDING THAT BECAME A FUNERAL''
US DRONE ATTACK ON MARRIAGE PROCESSION
IN YEMEN
19 FEBRUARY 2014
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
''BETWEEN DRONES AND AL QAEDA''
THE CIVILIAN COST OF US TARGETED KILLINGS IN YEMEN
22 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
(43)
 
 
 
 
THE GUARDIAN
OBAMA´S DRONE WAR A ´´RECRUITMENT TOOL´´ FOR
ISIS, SAY US AIR FORCE WHSITLEBLOWERS
 
 
 
 
BRIEF VIER VS  MILITAIREN AAN PRESIDENT OBAMA
OVER HET DRONE PROGRAMMA EN DE GEVOLGEN VOOR DE
STEUN AAN IS
 
 
 
 
 
(44)
 
 
THE GUARDIAN
WE'VE MOVED ON FROM THE IRAQ WAR-BUT IRAQIS
DON'T HAVE THAT CHOICE
JOHN PILGER 
26 MAY 2013
 
 
 
 
 
 
(45)
 
 
ZES STAPPEN OM IS TE VERSLAAN ZONDER OORLOG TE 
VOEREN
24 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
(46)
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
SOLIDARITEIT IN PLAATS VAN POLARISERING
 
 
 
TEKST
INBRENG GEERT WILDERS BIJ DEBAT OVER AANSLAGEN IN
PARIJS
 
 
LINK
 
 
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/8776-inbreng-geert-wilders-bij-debat-over-aanslagen-in-parijs.html
 
 

Mevrouw de Voorzitter,

129 onschuldige mensen. Allemaal vermoord. Honderden gewonden, waaronder drie landgenoten. Vrienden die samen van een drankje genoten op het terras van Café Le Carillon en Le Petit Cambodge in het tiende arrondissement van Parijs. Meisjes die iets verderop bij pizzeria La Casa Nostra van de vrijdagavond en het begin van het weekend genoten. Ze werden het slachtoffer van de kogels uit de Kalashnikovs van de moslimterroristen.
Stelletjes die met elkaar afspraken op het terras van restaurant La Belle Equipe, bruut en meedogenloos vermoord.

En al die mensen, jongeren, die naar het concert gingen in de muziekzaal Bataclan iets verderop in het elfde arrondissement. Onschuldige mensen in blinde paniek als ratten in de val. Het laatste wat ze hoorden was de triomfkreet van het kwaad, het trotse geschreeuw van de vijand: Allahoe Akhbar. Afgeslacht in een bloedbad dat zijn weerga niet kent.
Onbeschrijflijk leed. Onbeschrijflijk. Ik heb er geen woorden voor. Al die pijn, al dat verdriet, al die onschuldige mensen die hun partner, vader, moeder, kinderen, broer, zus, vrienden en kennissen onvrijwillig achterlieten in onmenselijk en bijna niet te dragen verdriet.

Voorzitter ik deel dat verdriet. Maar ik ben ook boos. Heel erg boos. In Parijs werden zoveel mensen in de bloei van hun leven bruut van het leven beroofd door moslimterroristen waaronder teruggekeerde Syriëgangers. Volgens mediaberichten kwam één van de terroristen met de vluchtelingenstroom Europa binnen. Hoe vaak hebben we daar niet voor gewaarschuwd?

Vz, wat dit weekend in Frankrijk is gebeurd kan morgen hier in Nederland ook gebeuren. Dat is de verschrikkelijke realiteit. Want het kabinet, dit kabinet, ons kabinet verzuimt op schandelijke wijze haar plicht. De asielprocedure in Nederland is één grote gatenkaas. Zelfs bedriegers met valse papieren kunnen hier gewoon de asielprocedure in met alle risico’s van dien. En bijna 12.000 mensen zijn alleen al dit jaar de asielprocedure ingegaan zonder papieren. Ongelooflijk. We weten niet eens wie we binnen laten. Zo maken we het de kwaadwilligen en de terroristen wel heel erg makkelijk

Niet alleen Nederlandse Syriëgangers die terug keren maar ook terroristen of Syriëgangers uit Frankrijk of België kunnen bij Hazeldonk gewoon ons land binnen rijden met een kofferbak vol kalashnikovs en bomgordels. Want de grenzen staan nog steeds wagenwijd open. Molenbeek, de Gazastrook van de Benelux, ligt amper een uurtje rijden van Nederland.

Ik zei het al in het debat dat we hier in deze Kamer hadden in januari van dit jaar na die laffe aanslagen ook in Parijs op Charlie Hebdo: hoeveel aanslagen moeten er nog plaatsvinden, hoeveel onschuldige doden moeten er nog vallen voordat bij u, meneer de minister-president, het kwartje eindelijk valt?

Natuurlijk is het oorlog. Dat is het al 1400 jaar. Die oorlog heet jihad. De jihad is de kern van de islam. Dat is geen mening, maar een feit. Dat is een gegeven. De enige vraag die wij moeten beantwoorden is: vechten we eindelijk eens een keer terug – of tekenen we de capitulatie?
En ik zeg via u, mevrouw de voorzitter, tegen de minister-president: We hebben helemaal niets aan stoere uitspraken over oorlog als er geen passende maatregelen bij zitten. Wat hebt u nou precies gedaan sinds het Charlie Hebdo debat in januari? 60.000 extra gelukszoekers zijn ons land binnen gekomen. Een islamitische invasie heeft u gefaciliteerd. 12.000 vorige maand alleen al. Volgens de EU komen er volgend jaar zelfs 3 miljoen mensen naar Europa. Dankzij uw open grenzen, meneer Rutte.

En de premier staat erbij en die kijkt er naar. Maar ik sta hier voor de veiligheid van de Nederlanders. Dat is het enige dat nu telt. En ik zeg via u tegen de minister-president met de grootst mogelijke klem: Sluit die grenzen voor terugkerende Syriëgangers en asielzoekers. Dat moet nu gebeuren. Zorg er voor dat al die Syriëgangers, het waren er volgens mij 40 in begin van dit jaar, die zijn teruggekeerd naar Nederland, die u heeft laten terugkeren, zet die vast, zet die vandaag nog vast. We hebben gezien dat als we dat niet doen waar dat toe kan leiden in Parijs. Het zal toch niet zo zijn dat wij dadelijk als we die vijand niet opsluiten ook hier in Den Haag of Amsterdam dezelfde taferelen krijgen als afgelopen weekend in Parijs.

Voer administratieve detentie in zodat we mogelijke terroristen preventief kunnen vastzetten. Als het oorlog is meneer Rutte dan zijn zij de vijand. En dan moeten we ze opsluiten. Er is geen alternatief.

Als u dat niet doet, bent u geen leider van Nederland, bent u van de afdeling pappen en nathouden, bent u van de afdeling zachte heelmeesters maken stinkende wonden, bent u van de afdeling laten we de andere kant op kijken, bent u van de afdeling buigen voor Brussel en knielen voor Merkel.

Als u dat niet doet die mensen opsluiten, dan zeg ik het vertrouwen in u op.

En tenslotte, een laatste zin, dat de islam niet in Nederland hoort. Zolang we daar niets aan doen zullen er aanslagen blijven komen. En ik weet het wel, u wil dat allemaal niet horen. Maar het is wel de waarheid

Meer van Astrid Essed