Voor Wilders zijn vluchtelingen dieren

Vr 5 November 2021 03:02 | Astrid Essed | 104 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WILDERS/OVER ''OMVOLKING''/VLUCHTELINGEN ALS
HYENA'S, OVER ''ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN''
ZIE OOK
WIKISAGE
OMVOLKING
[Zie onder de debatbijdrage van  Wilders voor een uitgebreide toelichting
Wilders noemt in zijn debatbijdrage het ''vervangen'' van de Nederlandse
bevolking, beter bekend als de extreem-rechtse term ''omvolking]
ZIE EEN FRAGMENT VAN WILDERS' DEBATBIJDRAGE
DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 2021
22 SEPTEMBER 2021
GEDEELTELIJKE TRANSCRIPTIE
[De heer Wilders, PVV]
[25.24]
Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt 
ook vervangen [25.27]
Ingeruild:
Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]
En onze drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is meer dan
de helft van de kinderen, die daar nu geboren worden, meer dan de helft van
de kinderen, die nu in onze drie grote steden geboren worden, is niet-westers
allochtoon.
[25.49]
En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we het
tij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.
Dan wacht ons een onheilspellend lot.
[25.59]
Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,
de hel op aarde.
Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nog
meer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert en
als hyena's onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.
26.17
EINDE YOUTUBE FRAGMENT
ZIE VOOR DE BETEKENIS VAN ''OMVOLKING''
WILDERS REFEREERT DAARAAN IN ZIJN DEBATBIJDRAGE,
MAAR NOEMT HET ''DE BEVOLKING VERVANGEN'', WAT HETZELFDE IS
WIKISAGE
OMVOLKING

Omvolking is een neologisme en letterlijke vertaling van het Duitse Umfolkung. Met omvolking wordt het (politieke) beleid bedoeld om de demografische samenstelling van de bevolking te wijzigen door immigratie of het beïnvloeden van voortplantingsgedrag.[1] De Engelse term met een gelijksoortige betekenis betreft population transfer[2], wat letterlijk 'bevolkings-overdracht' betekent. Een Nederlandse term die hier ook wel voor wordt gebruikt is 'volksverhuizingsbeleid'.

Omvolking - nazi-Duitsland

De term ‘Umvolkung’ werd vooral gebruikt door nazi-Duitsland en verwijst naar de strategie om de inwoners van bezette gebieden te deporteren om ruimte te maken voor Duitse en andere (volgens de nazirassenleer Germaanse) immigranten. Omvolking van de bezette gebieden vormde een onderdeel van de bredere strategie om de gebieden te germaniseren. Binnen Generalplan Ost werd deze strategie van omvolking uitgewerkt.[3] Het plan was gericht op genocide en etnische zuiveringen in Oost-Europa. Het voorzag in de deportatie van 45 miljoen mensen uit Oost-Europa naar Siberië, waarvoor 8 tot 10 miljoen Germaanse boeren (waaronder Nederlanders) in de plaats zouden komen.

Overige voorbeelden

Omvolking werd niet alleen door nazi-Duitsland toegepast. Het speelde ook een rol binnen de russificatie van bezette gebieden door Rusland en de Sovjet Unie en arabisering ten tijde de expansie van het Arabisch kalifaat. Hoewel het bij russificatie en arabisering ook ging om de verspreiding van de betreffende taal en cultuur, was (gedwongen) massa-immigratie hiervan onderdeel. Door russificatie van Letland is het aandeel etnische Letten bijvoorbeeld afgenomen van 77% in 1935 tot 61,1% in 2011.

Omvolking speelde ook een belangrijke rol bij de arabisering in Soedan van Darfur. De etnische zuiveringen en deportaties van niet-Arabische bevolkingsgroepen leidden tot minimaal 300.000 doden.[4]

Omvolking wordt heden ten dage (2017) ook toegepast door China. Door middel van massa-immigratie van miljoenen Chinezen naar Tibet wordt op die manier Tibet gesinficieerd. Door de massa-immigratie dreigen de Tibetanen een minderheid in hun eigen land te worden.[5] Gevreesd wordt voor hetzelfde lot als de Chinese regio's MantsjoerijeBinnen-Mongolië en Oost-Turkestan.[6][7] In 1947 bestond de populatie van Oost Turkestan bijvoorbeeld voor 93% uit Oeigoeren. In 2000 was dit percentage door massa-immigratie afgenomen tot 53%. De massa-immigratie van Chinezen, in combinatie met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en beperkingen op religieus gebied voor de (veelal) islamitische Oeigoeren zorgen volgens buitenlandse waarnemers voor toenemende spanningen. De Commissie Buitenlandse Zaken van de EU omschrijft het als volgt: het volksverhuizingsbeleid van de Volksrepubliek China is erop gericht de cultuur van de Oeigoerse bevolking te verwateren en de eenheid van dat volk te breken.[8]

Gebruik van de term in Nederland

De term 'omvolking' verwijst tegenwoordig vooral naar de groei van het aantal allochtonen in West-Europa. Binnen sommige extreemrechtse groepen wordt dit gezien als een doelbewuste strategie om de oorspronkelijke bevolking te verzwakken. De term wordt inmiddels breder gehanteerd door onder andere rechts-populisten en conservatieven.[9] Aanleiding voor dit bredere gebruik van 'omvolking' lijken de plannen rondom 'replacement migration' van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de gedwongen herverdeling van migranten in Europa te zijn.[10] Ter illustratie:

  • Prof. Dr. László Marácz (Universiteit van Amsterdam) schreef in 2016 in het tijdschrift Elsevier een artikel over de gedwongen herverdeling van migranten waarbij de term 'omvolking' werd gebruikt.[11]
  • De publicist Joost Niemöller schreef in 2017 een artikel over de plannen van de IOM waarbij hij de term 'omvolking' gebruikte.[12]

Gebruik van de term in Frankrijk

In Frankrijk werd het begrip bekend gemaakt door de schrijver Renaud Camus in zijn boek Le grand remplacement en de journalist Eric Zemmour in zijn pamflet Le Suicide français. Zij beschouwen de immigratiestromen in combinatie met de dalende nataliteit onder autochtonen als een gevaar voor de identiteit van Europa.

Referenties

  1. º (en'Umvolkung', Engelstalige Wiktionary
  2. º (enPopulation transfer, Engelstalige Wikipedia
  3. º (deDietrich Eichholtz, »Generalplan Ost« zur Versklavung osteuropäischer Völker.
  4. º (en'Experts Appeal for Action to Resolve Darfur Crisis', Chris Hall - spring 2007
  5. º (en'Sinicization of Tibet', Engelstalige Wikipedia
  6. º (en'Tibet and the Tibetan people's struggle', the Dalai Lama - 2005
  7. º (en'Statement on the Thirty-Eighth Anniversary of the Tibetan National Uprising Day', the Dalai Lama - 1997

Meer van Astrid Essed