30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid

Do 13 December 2012 06:52 | Astrid Essed | 4032 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
/ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID
 
TER NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE DECEMBERMOORDEN
MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE
 
 
 
 
''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon''
 
Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
 
''Slechts in Gerechtigheid berusten''
Tekst op de Plaquette bij de Mozes en Aaronkerk ter herdenking van de slachtoffers
 
Zie ook
 
 
 
VOORAF


Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

Vorige week werd, in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam en in Fort Zeelandia [plaats van de misdaad] in Suriname, herdacht [1], dat in de nacht van 8 op 9 december 1982, vijftien critici 
van het toenmalige militaire bewind Bouterse, in het Fort Zeelandia standrechtelijk 
werden doodgeschoten, na te zijn gefolterd [2]

De hoofdverdachte in het Decembermoordenproces, D Bouterse, toenmalig opperbevelhebber van het Surinaamse leger, is de huidige president 

Middels kwaadaardige manipulaties als de Amnestiewet [3] en de opschorting
van het proces in afwachting van een nog op te richten Constitutioneel Hof [dat
de Amnestiewet aan de Surinaamse Grondwet zou moeten toetsen] [4] lijkt
de Gerechtigheid zijn loop niet te hebben

Dat is niet alleen een klap in het gezicht van de slachtoffers, nabestaanden en
alle humanitair denkende mensen
Het is ook een flagrante schending van een van de meest cruciale mensenrechtenregels,
dat ernstige mensenrechtenschendingen te allen tijde moeten worden vervolgd en bestraft
 [5]

De  Decembermoorden
zullen de herinnering ingaan als een van de zwartste bladzijden uit de post koloniale
Surinaamse geschiedenis

De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag bereiken, dat 
de Decembermoorden zullen worden vergeten in het collectieve geheugen van het
Surinaamse volk en de wereld
Hij begrijpt de ''ophef'' niet [6]
 
Deze bijdrage en van vele anderen zullen ervoor zorgen, dat de Decembermoorden
nooit worden vergeten
 
Daarom hieronder een terugblik op de voorgeschiedenis van Suriname, die tot
deze en andere door het militaire regime Bouterse gepleegde misdaden heeft geleid 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
[1]
 
HET PAROOL
HERDENKING 30 JAAR DECEMBERMOORDEN
8 DECEMBER 2012
 
 
VOLKSKRANT
DECEMBERMOORDEN HERDACHT IN AMSTERDAM
8 DECEMBER 2012
 
 
 
STARNIEUWS
30STE HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN FORT ZEELANDIA
8 DECEMBER 2012
 
 
NJCM BIJ HERDENKING DECEMBERMOORDEN
11 DECEMBER 2012
 
 
 
[2]
 
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
 

[3]

EKUDOS
AANNAME AMNESTIEWET/DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN

 
 
[4]
 
 
NOS
PROCES SURINAME BLIJFT GESCHORST
12 DECEMBER 2012
 
 
VOLKSKRANT
STRAFPROCES DECEMBERMOORDEN BLIJFT GESCHORST
12 DECEMBER 2012
 
 
EKUDOS
KRIJGSRAAD SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP/AMNESTIE DOODSTEEK MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
[5]
 

SURINAME'S Plicht tot berechting mensenrechtenschendingen 
De verplichting schenders te bestraffen is niet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of het VN-Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten. Die verplichting staat bijvoorbeeld wel in het Verdrag tegen Genocide (1948) en het Verdrag tegen Marteling (1984). Door verscheidene mensenrechtencommissies van de Verenigde Naties is straffeloosheid genoemd als belangrijkste oorzaak voor het in stand houden van schendingen.'' 

 
 
[6]
 
EKUDOS
BOUTERSE SNAPT ''OPHEF'' DECEMBERMOORDEN NIET/MINACHTING RECHT
OP LEVEN
ASTRID ESSED
 
 
 
30 JAAR DECEMBERMOORDEN
EEN TERUGBLIK
 
Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van 
de Nationale Militaire Raad [1], bevelhebber van het Surinaamse leger [2] 
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft


MILITAIRE COUP 

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien 
militairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [3] werd de 
Nationale Militaire Raad geinstalleerd [4], waar Bouterse een belangrijk lid van was 
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd 
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de 
democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [5]

Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987! 


MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE 

VOOR DE DECEMBERMOORDEN: 

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair 
verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten 
schendingen 

Tav Bouterse: 

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en 
vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden 
en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder 
detentieomstandigheden onder voormalige politici 
de zogenaamde oude politiek en ''dissidente'' militairen [6] MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE: 

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER 
DECEMBERMOORDEN 
ONOPGEHELDERDE DOOD HORB 
MASSASLACHTING MOOIWANA 

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL 


De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden 
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker 
In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus 
Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog 
van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [7]
Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime 
De decembermoorden 

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort 
Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [8]
Het officiele verhaaltje, dat zij ''op de vlucht waren neergeschoten'', werd al gauw ontkracht 
Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten 
Onopgehelderde dood Horb 

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede 
man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid 
Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen 
Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen 
Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is 
opgehelderd [9]
Moiwana/Massaslachting 

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle 
Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [10] een groot aantal mensenrechtenschendingen 
en oorlogsmisdaden gepleegd 
De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting 
onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname, 
van wie tientallen werden gedood [11]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname 
voor de massamoord [12]Drugshandel 

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot 
11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [13]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn 
geweest in de drugshandel [14] 


Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde 
criminaliteit nu een groot probleem in Suriname 
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten 
Suriname heeft gemaakt 


''BEKERING'' BOUTERSE EN GEESTELIJK ADVISEUR STEVE MEYE 

Bouterse heeft van meet af aan alles ingezet om aan vervolging te ontkomen, 
aanvankelijk met intimidatie [15] 
Toen dat minder effect had, zette hij een van zijn sluiwste tactieken in, 
het ''aanbieden van excuses'' en het ''vragen 
om vergiffenis'' voor de decembermoorden [16] 
Dit ging samen met zijn zogenaamde ''bekering'', waarin hij enthousiast werd 
gesteund door zijn ''geestelijk adviseur'', dominee Steve Meye 
Deze maakte gemene zaak met Bouterse door in een TV Interview met 
de EO te beweren, dat Bouterse van God een ''missie'' heeft, om Suriname 
te regeren [17] 

Opvallend is, dat Meye het bloedige verleden van Bouterse bagatelliseert 
met de door hem misbruikte uitspraak, dat God de zonden vergeeft, wanneer 
de betrokkene spijt betuigt 

Wanneer Bouterse werkelijk ''spijt had betuigd'' zou hij zich hebben aangegeven 
Hij heeft er echter alles aan gedaan, om de rechtsgang te frustreren [18] 
Vergeving houdt bovendien niet in, dat er geen vervolging meer komt 
Integendeel 

Geestelijken, die met een dergelijk misbruik van de religie mensenrechten 
schendingen en oorlogsmisdaden tot niets reduceren, zijn levensgevaarlijk, 
juist door hun invloed op hun Gemeenteleden [19]

Hoe waar is de uitspraak van de Profeet Mohamed 
''Hoed u voor geestelijken, die op Paleispoorten kloppen'' WAARHEIDSCOMMISSIE: 

Bij de invoering van de amnestiewet hebben de regeringspartijen aangekondigd, 
dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de ''gebeurtenissen 
van 8 december'' lees: de Decembermoorden gaat onderzoeken [20]
Er was echter reeds een sinds 2007 lopend Decembermoordenproces 

Het grote bezwaar tegen waarheidscommissies is, dat zij gebaseerd zijn 
op vrijwilligheid en inhouden het waarheidsgetrouw opbiechten van de 
gebeurtenissen zonder strafrechtelijke consequenties [21]
Soms wordt er een ''verzoening'' geensceneerd tussen dader en slachtoffer, 
wat zonder strafrechtelijk vonnis zeer onbevredigend blijft 
Zo bleek uit een onderzoek van het Zuid Afrikaans Centrum voor de Studie van Geweld en Verzoening en de Khulumani Support Group onder honderden slachtoffers en nabestaanden van schendingen van de mensenrechten onder de Apartheid, dat de meesten van mening waren dat de waarheidscommissie niet had bijgedragen aan verzoening. Zij waren van mening dat gerechtigheid een voorwaarde is voor verzoening. De familie van de bekende anti-apartheidsactivist Steve Biko, die door de veiligheidspolitie was vermoord, noemde de Waarheids- en Verzoeningscommissie een ‘voertuig voor politiek opportunisme’ en klaagde het aan bij de rechter als ‘onconstitutioneel’. 
[22]

Essenteel is de impliciete boodschap, dat misdrijven onbestraft blijven 
Juist ten aanzien van ernstige mensenrechtenschendingen is dit 
niet alleen onverteerbaar, maar druist in tegen de internationale principes 
tav vervolging en bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen, 
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide 

Waarheidscommissies leiden ook tot een grove vorm van 
rechtsongelijkheid 

Want waarom zouden dan ernstige mensenrechtenschenders, die veelal 
tot de top van de samenleving behoren, vrijuit gaan, terwijl ''gewone mensen'', 
die zich bijvoorbeeld aan berovingen, doodslag en andere misdrijven 
hebben schuldig gemaakt, wel worden veroordeeld? 

Misdaad zou dan lonen, waar het ernstige mensenrechtenschendingen 
aangaat 

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen in strafoplegging, zowel bij het ''gewone'' 
strafrecht als inzake mensenrechtenschendingen, maar die kunnen gelden 
na een deugdelijk strafproces 
Wanneer er sprake is van hoge ouderdom bijv vanaf 80 jaar, ernstige 
of terminale ziekte, kan iemand veroordeeld worden zonder strafoplegging 

Maar die uitzondering moeten dan betrekking hebben op de zogenaamde 
''byzondere omstandigheden'', niet op een byzondere politieke situatie EPILOOG
 
 

De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag, dat 
de Decembermoorden  worden vergeten in het collectieve geheugen van het
Surinaamse volk en de wereld
 
Dat zal hen niet lukken, net zoals dat andere politieke misdadigers in de
geschiedenis niet is gelukt
 
De  Decembermoorden
zullen in de herinnering blijven als een van de zwartste bladzijden uit de post koloniale
Surinaamse geschiedenis

SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD


[2]

Bouterse is bevelhebber van het leger geweest vanaf juli 1980 tot december 1992

[3]


WIKIPEDIA 
SERGEANTENCOUP 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup 
 
[4]
 
WIKIPEDIA 
NATIONALE MILITAIRE RAAD [5]


''In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement'' 

Bron: 

WIKIPEDIA 
HENK CHIN A SEN [6]

Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en 
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980 
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden 

Arrestatie oud politici 

WIKIPEDIA 
SERGEANTENCOUP 


Mishandeling: 

GESCHIEDENIS VAN DE NPS 
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman 

WIKIPEDIA 
NATIONALE MILITAIRE RAAD 


[7]


STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER 

WIKIPEDIA 
WILFRED HAWKER


WIKIPEDIA 
WILFRED HAWKER


VPRO 
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA? [8]

AMNESTY INTERNATIONAL 
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANARAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTE 
''DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER 

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 - De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander 
WIKIPEDIA 
DE DECEMBERMOORDEN DE GROENE AMSTERDAMMER 
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW 
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME 
6 JANUARI 2010[9]


OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ''GEWIST'' 
11 JULI 2011 
DE WEST 
THEO PARA 
5 MAART 2012 

HORB IS VERMOORD[10]


WIKIPEDIA 
BINNENLANDSE OORLOG[11]

AMNESTY INTERNATIONAL 
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANADE GROENE AMSTERDAMMER 
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW 
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME 
6 JANUARI 2010 ''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.'' 

WIKIPEDIA 
MOIWANA
[12]


''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.'' 

WIKIPEDIA 
MOIWANA [13]


Niet welkom 
"We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel", aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. "Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten." 


NOS 
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME 
19 JULI 2010 
[14]


VOLKSKRANT 
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID 
12 SEPTEMBER 2011 

NRC 
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT 
22 JANUARI 2011 
[15]AMNESTY INTERNATIONAL 
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA 
[16]


NOS
EXCUSES BOUTERSE VOOR DECEMBERMOORDEN 
12 MAART 2007 HET PAROOL
BOUTERSE VRAAGT VERGEVINF DECEMBERMOORDEN
21 JULI 2010[17]

EO 
DOOR DE WERELD 
INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR VAN BOUTERSE 
GOD HEEFT DESI BOUTERSE AANGESTELD ALS PRESIDENT 
1 MAART 2012
EKUDOS 
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE 
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE 
ASTRID ESSED
[18]


AMNESTY INTERNATIONAL 
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA [19]


EKUDOS 
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE 
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE 
ASTRID ESSED[20]


NOS 
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN 
5 APRIL 2012
[21]

WIKIPEDIA 
WAARHEIDSCOMMISSIES 


AMNESTY INTERNATIONAL
WAARHEIDSCOMMISSIES

STARNIEUWS 
THEO PARA: 
WAARHEIDSCOMMISSIE KAN NAAST STRAFPROCES 
29 MAART 2012
[22]


STARNIEUWS 
THEO PARA: 
WAARHEIDSCOMMISSIE KAN NAAST STRAFPROCES 
29 MAART 2012

Meer van Astrid Essed