Rechten van Palestijnse kinderen/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

Ma 9 December 2019 10:36 | Astrid Essed | 319 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
RECHTEN VAN PALESTIJNSE KINDEREN/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
ZIE OOK
VOORAF
Beste lezers,
Gezien de systematische en voortdurende schendingen van de rechten van
Palestijnse kinderen in de door Israel bezette Palestijnse gebieden ben ik maar weer eens in de pen geklommen en heb ik de leden van de Tweede Kamer aangeschreven, met uitzondering van de twee fascistische partijen PVV en het Forum voor Democratie en ook de Staatkundig Gereformeerde Partij [SGP].
Reden waarom ik de SGP [Staatkundig Gereformeerde Partij]  niet heb aangeschreven?
Vanwege hun fanatieke pro Israel standpunt, hetgeen nog weer eens bleek bij mijn correspondentie met deze partij over de vrijlating van Ahed Tamimi, een Palestijnse tiener, die door het Israelische leger was gearresteerd
Zie
EN VOORAL
Hier volgt nu een brief van algemene strekking, die ik dus heb gestuurd aan alle andere Tweede Kamerleden, waarbij ik als voorbeeld genomen heb de brief aan de voorstemmers van de destijds ingediende motie Karabulut, tot vrijlating van Ahed Tamimi , hoewel helaas 101 van de 150 Tweede Kamerleden tegen stemden.
Dat ik de voorstemmers brief gebruikt heb, is echter geen bezwaar, omdat deze maar een zin afwijkt van die van de tegenstemmmers en het tenslotte gaat om mijn oproep NU, ter verdediging van de rechten van Palestijnse kinderen.
Zie hier de brieven aan de voorstemmers, de tegenstemmers en de indieners van de motie tot vrijlating van Ahed Tamimi
VOORSTEMMERS
TEGENSTEMMERS
INDIENERS MOTIE KARABULUT
Maar nu dus om gaat, mijn Oproep aan de Tweede Kamerleden tot verdediging van de rechten van Palestijnse kinderen
ZIE HIERONDER!
Astrid Essed 
RECHTEN PALESTIJNSE KINDEREN
BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
AAN
DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
Onderwerp: Systematische en voortdurende mensenrechtenschendingen
tegen Palestijnse kinderen
RECHTEN VAN PALESTIJNSE KINDEREN/BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN
Geachte dames en heren,
Hoe veel doden moeten er nog onder Palestijnse kinderen vallen, hoeveel vernederingen, hoeveel mishandelingen, voordat u als Tweede Kamerleden effectief in actie komen ?
Dit is, dat weet ik vrijwel zeker, de zoveelste brief, die is geschreven, om u erop attent te maken, dat het onrecht tegen Palestijnse kinderen moet stoppen.
Hier en nu.
En daaraan kan u een belangrijke bijdrage leveren!
Nu weet ik, te uwer verdediging, dat u zich destijds hebt ingezet voor de vrijlating van de Palestijnse tiener Ahed Tamini, waarvoor ook door Amnesty was gepleit. [1]
U hebt namelijk destijds de motie Karabulut c.s. gesteund [2], waarin de Nederlandse regering werd opgeroepen, zich uit te spreken voor de vrijlating van het tieneermeisje Ahed Tamimi, dat was gearresteerd door het Israelische leger. [3]
Daarvoor mijn waardering.
Maar dit, waarde dames en heren, is slechts een druppel op een gloeiende plaat en het is -ik zeg dat ronduit- beschamend, dat u niet meer hebt ondernomen om zich in te zetten voor een menswaardige behandeling van Palestijnse kinderen.
ISRAELISCHE BEZETTING
Laten we vooropstellen, dat de grote Boosdoener hier is de u uiteraard bekend zijnde nu al 52 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza. [4]
Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen
van die bezetting ga ik niet uitwijden.
Ik verwijs u, wellicht ten overvloede, o.a. naar de sites van The Rights Forum, de Israelische organisatie Bt’selem. [5]  
Zaak is dan ook, dat u zich, naar vermogen, inzet voor de beeindiging van deze bezetting, die oorlogsmisdaden, illegale nederzettingen, de bouw van een illegale Muur [6] en misdaden tegen Palestijnse kinderen heeft voortgebracht.
ONRECHT AAN PALESTIJNSE KINDEREN:
Maar laten we het nu eens hebben over het onrecht aan Palestijnse kinderen, die -en dat heeft een bittere smaak - extra kwetsbaar zijn door deze jarenlange bezetting.
MILITAIRE RECHTBANKEN
Zo zijn er de zogenaamde ''militaire rechtbanken'', waarvoor jongeren [minderjarige kinderen] sowieso niet zouden mogen verschijnen. [7]
Zo'n rechtbank heeft, by the way, ook genoemde Ahed Tamimi veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf. [8]
Ik citeer de Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem:
''Every year, hundreds of Palestinian minors undergo the same scenario. Israeli security forces pick them up on the street or at home in the middle of the night, then handcuff and blindfold them and transport them to interrogation, often subjecting them to violence en route. Exhausted and scared – some having spent a long time in transit, some having been roused from sleep, some having had nothing to eat or drink for hours – the minors are then interrogated. They are completely alone in there, cut off from the world, without any adult they know and trust by their side, and without having been given a chance to consult with a lawyer before the interrogation. The interrogation itself often involves threats, yelling, verbal abuse and sometimes physical violence. Its sole purpose is to get the minors to confess or provide information about others.'' [9]
Moet ik doorgaan?
Dit is beestachtig, nietwaar dames en heren!
In de eerste plaats hoort een Militaire Rechtbank sowieso geen burgers te berechten.
In de tweede plaats is het discriminatoir, want die militaire rechtbanken zijn alleen voor Palestijnen in bezet gebied en niet voor Israelische burgers.[10]
In de derde plaats is het hierboven beschrevene, wat kinderen is aangedaan en dagelijks in bezet gebied gebeurt, zowel in strijd met het Anti Folterverdrag als, misschien nog belangrijker, het Kinderrechtenverdrag! [11]
DODELIJKE PALESTIJNSE SLACHTOFFERS/KINDEREN
Dan de vele keren [onder noot 12 slechts enkele voorbeelden], waarbij Palestijnse kinderen het slachtoffer zijn geworden van door Israelische bezettingssoldaten veroorzaakten dodelijke schietincidenten. [12]
Eigenlijk is het woord ''incident'' misplaatst, omdat het systematisch en structureel gebeurt.
Op zijn oud vaderlands gezegd:
Het is schering en inslag!
Recentelijk in november nog!
Bij de Great March of Return in Gaza[13] op 8 november jongstleden, tijdens een vreedzame demonstratie, werden door Israelische bezettingstroepen 104 Palestijnse burgers neergeschoten en gewond, onder wie 43 kinderen. [14]
Mensenrechtenorganisatie Palestinian C enter for Human Rights documenteert sinds het begin van de Great March of Return, in maart 2018, dat er in totaal 214 Palestijnse burgers zijn omgekomen, onder wie 46 kinderen! [15]
Moet ik nog duidelijker zijn?
Kinderen worden mishandeld bij hun arrestatie, geblinddoekt afgevoerd. zoals een 13 jarige Palestijnse jongen overkwam [16] en zoals de Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem schrijft
''This case is no aberration, it is part of the routine violence imposed on Palestinians in Hebron by Israeli security forces and settlers, including physical attacks, threats, verbal abuse, soldiers’ incursions into homes (usually at night) – and the false arrest of minors and adults. Israel cites security to justify this conduct and the segregation it imposes on the city. Yet as this case proves, these claims are baseless and serve merely to bolster a policy of driving Palestinians to leave Hebron by making daily life unbearable.'' [17]
Voeg daarbij nog:
Slechte behandeling in de gevangenissen, harde gevangenisomstandigheden, geen of zelden toestemming aan de ouders om op  bezoek te komen, geen informatie over de rechten, die zij als gearresteerde hebben......[18]
Wat zijn dat voor praktijken?
Waarom komt de Nederlandse regering, gehouden aan artikel 90 van de Grondwet, die de Internationale Rechtsorde dient te bevorderen [19],
hiertegen niet in actie?
Wanneer komen u, Tweede Kamerleden, 
 hiertegen in actie?
Hoe lang gaat u nog toestaan, dat de Israelische bezettingsstaat, die lak heeft aan de Internationale Rechtsorde [20], hiermee wegkomt?
ÉPILOOG
MIJN EISEN AAN U:
Ja, dat heeft u goed gelezen:
Ik stel EISEN in dit verband!
En mijn eisen zijn:
Dat u er bij de Nederlandse regering op aandringt, zich uit te spreken tegen de mensonwaardige behandeling van Palestijnse kinderen.
Dat de Nederlandse regering zich er hard voor maakt, dat deze kinderen behandeld worden conform de principes van het Internationaal Recht, en dan in het byzonder het Kinderrechtenverdrag.
Het is niet zo moeilijk om daar, naar Israel toe, handvaten voor te vinden:
Er kan, van de kant van de Nederlandse regering, gedreigd worden met inzet voor opschorting/beeindiging van het Associatieaccoord
met Israel, dat immers een mensenrechtenclausule heeft. [21]
Naast uw wending tot de Nederlandse regering dring ik er bij u opaan, dat u op alle andere mogelijkheden, die u als parlementariers ter beschikking staan [bijvoorbeeld in EU verband], zich aanwendt, er zorg voor te dragen, dat Palestijnse kinderen worden behandeld conform hun rechten, als vastgelegd  in het Kinderrechtenverdrag.
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer is
mijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken en
middels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,
in te zetten voor de beeindiging van de Israelische
bezetting en niet in fases, zoals altijd ontwijkend wordt voorgesteld, maar in een ruk, definitief en onvoorwaardelijk.
Dat betekent dan  ook de beeindiging van de meest bittere vrucht van die bezetting, de  in bezet gebied gebouwde illegale nederzettingen [ALLE nederzettingen zijn illegaal volgens het Internationaal Recht, zoals u weet [22]]
Alleen dan kan aan het onrecht van het Midden Oosten conflict een einde worden gemaakt.
Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijk
politiek en moreel op afgerekend!
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u als
volksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [23],
ook werkelijk serieus neemt.
En verschuil u niet achter president Donald Trump's anti Internationaal Recht strapatzen! [24]
Hij blijft niet eeuwig aan de macht en het wordt hoog tijd, dat de EU een rechtvaardige Midden-Oostenpolitiek gaat voeren, onafhankelijk van de  de VS!
U, Tweede Kamerleden, bent zelf verantwoordelijk.
De Nederlandse regering is zelf verantwoordelijk!
Ik reken op u
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN

Meer van Astrid Essed