Verkiezingsfilmpje Wilders 2018/Haatleugens ontmaskerd

Di 20 Maart 2018 18:17 | Astrid Essed | 1095 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENS ONTMASKERD
ZIE OOK
Je zou het bijna vergeten, nu Thierry Baudet'sForum
voor Democratie hem in rap tempo lijkt in te halen [1]
Oude vijand Wilders van de PVV
In het defensief, maar nog lang niet verslagen, want een Adder
blijft zijn lelijke Kop opsteken!
Nu Wilders aan populariteit dreigt in te boeten
door rising star Thierry Baudet [2]  en zijn antisemitische 
voorvrouw Annabel Nanninga [3], moet hij steeds fanatiekere
strapatzen uithalen om nog zijn destructieve boodschap te verspreiden.
Ik was er al op gewezen, maar had nog geen tijd gehad te kijken,
omdat ik elders was geoccupeerd.
Nu toch gedaan en zelfs met wat ik Wilders weet en dat is aardig wat 
[4], toch nog verbijsterd over de video PVV Zendtijd Politieke
Partijen,[5] die bol staat van een haat a la Julius Streicher [6],
natuurlijk doorspekt met de ene Leugen na de Andere.
Voor mijn lezers, speciaal het filmpje/video getranscribeerd:
Vergezeld door dreigende, indringende muziek en grote, angstaanjagende,
rode letters:
ISLAM IS DISCRIMINATIE
ISLAM IS GEWELD
ISLAM IS TERREUR
ISLAM IS VROUWENHAAT
ISLAM IS HOMOHAAT
ISLAM IS JODENHAAT
ISLAM IS CHRISTENHAAT
ISLAM IS ONDERWERPING
ISLAM IS GEDWONGEN HUWELIJK
ISLAM IS EERWRAAK
ISLAM IS TOTALITAIR
ISLAM IS DOODSTRAF DOOR AFVALLIGHEID
ISLAM IS DIERENLEED
ISLAM IS ONRECHT
ISLAM IS SLAVERNIJ
ISLAM IS DODELIJK
[7]
Ja, dat wordt in earnest gezegd in dit fimpje
Allemaal flagrante LEUGENS!
Ik ga hier Leugen voor Leugen ontmaskeren:
WATCH ME!
ISLAM IS DISCRIMINATIE 
Geen enkele religie is discriminatie!
Zowel Jodendom, Christendom en Islam zijn gebaseerd op
het Geloof in de God van Liefde en Vrede!
Een citaat uit de Koran, die de Leugens van G Wilders op
overtuigende wijze ontkracht:is de Afscheidspreek van Profeet \
Mohammed:
'' "O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa).'' [8]
ISLAM IS GEWELD
Geen enkele religie, noch het Jodendom, Christendom of Islam,
is gebaseerd op geweld, maar op Liefde, Vrede en Harmonie.
In het Oude Testament staat
''Gij zult niet doden'' [9]
In de Koran is te vinden
'' Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.'' [10]
[Met ''vanwege het doden van anderen wordt zelfverdediging bedoeld']

ISLAM IS TERREUR
Voor die Leugen verwijs ik naar het voorafgaande Citaat uit
de Koran over het doden van mensen.
Graag wil ik eraan toevoegen dat wat je zo vaak bij haatzaaiende
Geloofskritiek ziet, dat het Geloof als zodanig en handelingen van gelovigen
over een kam worden geschoren.
Het is dezelfde nonsens als de terroristische moordpartij
van Anders Behring Breivik [11] op een lijn stellen met het Christendom!
Over dat Breivik terrorisme hoor ik Wilders en consorten trouwens nooit!
ISLAM IS VROUWENHAAT 
Ook weer zo'n nonsens Leugen, geuit door lieden, die niets van Islam
of Koran afweten EN Islamofoben als Wilders!
De zogenaamde islamitisch gerelateerde vrouwenhaat heeft niets met
het Geloof te maken, maar met traditionele patriarchale verhoudingen
in Islamitische landen, die evenzeer voorkomen in niet Islamitische'
landen, zoals Nederland. en dat weten Islamhaters heel goed!
Dat er vrouwonvriendelijke passages voorkomen in de Koran
is waar, maar dat is evenzeer zo in de Bijbel en de Talmoed/Torah.
Waar vrouwonvriendelijkheid aan de Islam wordt gerelateerd, heeft het
meestal te maken met de vrouwonvriendelijke instelling van de gelovigen,
niet de inhoud van het Geloof.
Dat kan van Imams of Geleerden komen, maar evengoed van Rabbi's of
priesters.
Kijk naar de invloed van de Katholieke Kerk op de positie
van de vrouw, vermengd met traditie.
Trouwens, de eerste vrouw van de Profeet Mohammed, Khadija,
was een zakenvrouw bij wie de Profeet Mohammed in dienst was, [12]
Dit was in de zesde eeuw, in een hoogst patriarchale tijd!
Dus hoezo is de Islam vrouwonvriendelijk, als de Stichter
van de Islam dat duidelijk NIET was.

ISLAM IS HOMOHAAT

Weer wordt de Islam als Geloof verward met gedragingen en
acties van SOMMIGE moslims tegenover homo's!
En natuurlijk bestaan bij moslims en ook moslimgeleerden
achterlijke opvattingen over homo's, maar dat heeft vooral
met traditie en de maatschappelijke setting te maken, niet met het geloof.
De Koran spreekt niet eens expliciet over homosexualiteit. [13]
En trouwens, hoe homovriendelijk zijn vele christelijke dominees,
katholieke priesters en Joodse rabbi's.
Juist.
Het taboe heeft meer te maken met traditie en cultuur, dan geloof.
Volgens een aantal Islamitische homo's gaan trouwens
moslim zijn en homosexualiteit heel goed samen. [14]
Er is ook een Stichting voor homosexuele moslims,
Marouf, die pas het Roze Lieverdje gewonnen heeft! [15]
ISLAM IS JODENHAAT 
HAHAHA, WAT een onzin!
De Islam, beste vijand Wilders, is GEBASEERD op het Jodendom,
de stamvader van de Arabieren, Ismael, was de oudste zoon
van Aartsvader Abraham,
de belangrijkste Profeten uit de Torah zijn ook islamitische Profeten,
De Profeet Mohammed was getrouwd met een Joodse vrouw,
Safiya.
en zo kan ik nog een tijfdje doorgaan.
Was er discriminatie van Joden in Islamitische Rijken?
JA [16]
Maar ook dit had te maken met poluitiek-historische
omstandigheden, niet met het Geloof als zodanig
En veel van de door Wilders genoemde ''Jodenhaat'', heeft met
terechte kritiek op Israel als bezettingsmacht te maken [17],
wat soms doorgeslagen wordt geformuleerd.
Maar ''Jodenhaat'' en ''antizionisme'' wordt wel vaker door elkaar gehaald
Zie artikel onder noot 18

ISLAM IS CHRISTENHAAT 
Even grote nonsens.
Weten Wilders en co wel, dat Jezus Christus een belangrijke
Profeet is in de Islam, Issa genoemd. [19]
Hoezo dan christenhaat vanuit DE ISLAM?
Wat niet wil zeggen dat BELIJDERS van de Islam, moslims,
geen haat tegen christenen kunnen hebbrn.
Maar dat staat los van het Geloof.

ISLAM IS ONDERWERPING 
Ik geloof, dat dit de enige NIET Leugen is.
Ja, Islam BETEKENT onderwerping [20], maar ik zie
het punt hier niet.
Onderwerping betekent onderwerping/verering
van God de Schepper, wat natuurlijk voor alle religies geldt.
Ik weet niet,  hoe G. Wilders en consorten zich religies
dan anders voorstellen.
ISLAM IS GEDWONGEN HUWELIJK 
HAHAHAHAHA!
Dat is de enige reactie, die deze ONZIN bij mij wakker roept.
Hoe kan een RELIGIE, een GELOOF, nou ''gedwongen huwelijk''
zijn, of hoe de PVV dit in zijn filmpje formuleert. [21]
''Gedwongen huwelijken'' zijn zo oud als de wereld en hebben
[vaak] te maken met patriarchale huwelijken.
We hoeven niet terug te gaan naar de Middeleeuwen [wat ik
graag doe, vanwege mijn interessegebied] om te constateren dat 
vrijwel alle
vorstelijke huwelijken en die van de adel in CHRISTELIJK Europa
tot stand kwamen door UITHUWELIJKING!
Dat was ook wel logisch.
De Koning van Frankrijk of de Hertog van Normandie zaten er immers
niet op te wachten, dat hun dochters zouden trouwen met een man van
mindere stand.
Trouwens, die huwelijken waren vaak politieke allianties en bij
'de adel:
Het vergroten van het eigen grondgebied.
Met andere woorden:
Gedwongen huwelijken en uithuwelijking kwamen[komen]
bij alle culturen en delen van de wereld voor!
ISLAM IS EERWRAAK 
LEUGENS/LEUGENS!
Want ''eerwraak'' heeft NIETS met de Islam als zodanig
te maken!
Zeker komt eerwraak voor in islamitische landen, zoals
bijvoorbeeld delen van Egypte, Afghanistan, Irak, Iran,
Palestina en Pakistan. [22]
Maar het komt ook voor in niet-islamitische landen,
zoals Sicilie, Corsica en Latijns-Amerikaanse landen.
Maar Wilders zou Wilders niet zijn, als hij alle zaken uit zijn
verband raakt en zijn haatpropaganda in de richting
van de Islam schuift!
ISLAM IS TOTALITAIR 
Dat is zulke lachwekkende praat, dat ik er eigenlijk niet
opin zou moeten gaan!
Tolalitair is een politiek begrip en slaat op regeringen/regimes
die een dictatoriaal/gesloten systeem hebben.
Zoiets wat bijvoorbeeld een partij als de PVV voorstaat! [24]
Met een Geloof heeft totalitarisme niets te maken.
Wat niet wegneemt, dat er uiteraard lieden of politici zijn,
die religie misbruiken voor hun eigen, totalitaire ideologie.

ISLAM IS DOODSTRAF DOOR AFVALLIGHEID 
INTERESSANT!
En IK maar denken, dat ''doodstraf door afvalligheid'' met
wetgeving te maken had..........
Er zijn een aantal islamitische landen, waar op grond van WETGEVING,
de doodstraf staat op afvalligheid van het geloof. [25]
Hiermee wordt meestal bedoeld moslims, die zich bekeren tot een ander geloof.[26]
Dat betekent overigens NIET, dat je geen ander geloof mag belijden.
Bestaande christelijke en Joodse gemeenschappen worden
doorgaans als zodanig gerespecteerd en met rust gelaten.
Overigens betekent die apostatiewetgeving lang niet in alle
gevallen, dat de doodstraf ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. [26]
ISLAM IS DIERENLEED 
Weer eens op zijn Wilderiaans meten met twee maten:
Uitleg volgt zo
Zijn ''dierenleed'' quote heeft te maken met zijn felle
tegenstand tegen ritueel slachten., waarbij hij overigens niet
discrimineert [waarschijnlijk voor het eerst en voor het laatst],
want ook de Joodse vorm
van ritueel slachten keurt hij af.. [27]
Los van de discussie/wel of niet ritueel [[onverdoofd] slachten, waarvan
sommigen zeggen, dat het humaner is dan verdoofd slachten, anderen
niet. [28], het hele item is hypocriet:
Want als je dan zo tegen het doden van dieren bent, waarom dan
niet ook tegen het bedwelmde slachten?
Maar terug naar Wilders:
Het gaat hem helemaal niet om dierenleed, maar om
het moslims/de Islam bashen.
Want als het om dierenleed ging, waarom dan de Islam speciaal genoemd en niet ook
JODENDOM IS DIERENLEED.
Juist ja.
ISLAM IS ONRECHT 
Ja, hier heb ik weinig of niets op te zeggen.
Ik heb al betoogd, dat de Islam, zoals Christendom en Jodendom,
gebaseerd is op Liefde en Vrede en het GELOOF door de belijders
van ALLE religies voor eigen doeleinden kan worden misbruikt.
Dat heeft dus met het Geloof niets te maken.
ISLAM IS SLAVERNIJ 
Natuurlijk is er in de Islamitische landen slavernij geweest, net zoals
trouwens in de ''christelijke'' Europese landen.
Slavernij vanwege winstbejag, uitbuiting, etc.
Heeft Wilders nooit gehoord van de door EUROPEANEN,
DIE ZICH DOORGAANS CHRISTELIJK NOEMDEN gepleegde
transatlantische slavenhandel?
Zie noot 29
ISLAM IS DODELIJK
 
Dat is de laatste.
Maar nogmaals ontzenuwd:
Geen enkele religie, noch het Jodendom, Christendom of Islam,
is gebaseerd op geweld of ''doden'', maar op Liefde, Vrede en Harmonie.
In het Oude Testament staat
''Gij zult niet doden'' [30]
In de Koran is te vinden
'' Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.'' [31]
[Met ''vanwege het doden van anderen wordt zelfverdediging bedoeld']
EPILOOG
Dat was dus weer een bagger van Leugens en Haat, die Wilders
met zijn verkiezingsfilmpje over ons heeft heengegoten. [32]

En met Koning Theoden uit de Lord of the Rings vraag ik
mij dan af::
'' WHAT CAN MAN DO AGAINST SO MUCH RECKLESS HATE?'' [33]
VECHTEN!
MET DE PEN EN HET ZWAARD!
TEN STRIJDE, lezers, by all that you hold
dear on this Good Earth [34]
FIGHT!
FOR  FREEDOM!
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed