Waarin een Koning klein kan zijn.....

Di 26 September 2023 12:53 | Astrid Essed | 73 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WILDERS EN DE SALARISVERHOGING VAN DE KONING/GOED PUNT
WILDERS!/NIET WILDERS IS HIER ''ONGEPAST/RUTTE IS ONGEPAST!
WILDERS ROEPT DE KONING OP OM AF TE ZIEN
VAN ZIJN LOONSVERHOGING VAN 55000 EURO. RUTTE IS TEGEN
[WILDERS,PVV[:
''Ik. kan er niks aan doen....''
''Voorzitter...eh....ik wou het even hebben, met de minister-president
over de financien van de koning.....''
[DEMISSIONAIR PREMIER RUTTE, onderbreekt Wilders]
''Oh, ja....''
[WILDERS,PVV}
'''Eh...ik heb gisteren....[Rutte, onverstaanbaar]...misschien was u
nog van plan erop te komen, ik dacht, ik begin er maar alvast over.
We hebben eh, de koning eh, mevrouw de voorzitter, verdient eh, krijgt eh, 
volgend jaar 6,8 miljoen euro en daarvan is in de zogenaamde B component [1]
5,7 miljoen is besteed voor personeel en en en kamerheren en weet ik hoe
het allemaal heet en 1,1 miljoen is in de zogenaamde A component voor
zijn persoonlijke salaris.
En dat was 55 000 euro minder een jaar geleden.
Dus dat is nu eh 1,09 miljoen euro om precies te zijn.
En ik heb gisteren gevraagd aan collega's en ook in mijn [?] termijn ?]
aan de minister-president te reflecteren eh of het nu niet een mooi signaal 
van de koning zou zijn om daar eh, zoals een van zijn dochters overigens
ook gedaan heeft, [2], maar om daar eh voor het komende jaar vanaf te zien.
Nederland heeft het moeilijk. 
Ik heb hier, dat zal ook een vervolgvraag zijn bijvoorbeeld voorzitter de
koopkrachtcijfers bijvoorbeeld in Nederland alleenstaande AOW'ers zowel
volgens de plaatjes van het kabinet als van het NIBUD [3], ja, mensen, die echt
niks te makken hebben, alleen maar een AOW uitkering, zowel alleenstaanden
als eh paren, gaan erop achteruit, 45 tot 50 euro per maand en de koning gaat
er 55 000 op vooruit. 
Dan gaat de minister-president natuurlijk zeggen: ''Je mag ze niet met elkaar vergelijken'', maar veel mensen in Nederland doen dat wel, die denken wel
van waarom ga ik erop achteruit of nauwelijks op vooruit en gaat de koning 
er 55 000 euro meer krijgen.
Dus zou de minister-president bereid zijn om eh aan de koning te vragen
of hij bereid is af te zien, vrijwillig, eh van die excessieve verhoging.
[DEMISSIONAIR PREMIER RUTTE] 
[2.00]
''Ik vind het ongepast voorzitter en ik vind de heer Wilders ook
niet consequent.
Eh, want hij had al zijn partij opgericht eh de PVV, toen in 2009 hij stemde
voor, met overigens de rest van de Kamer op een Kamerlid na, de Wet
Financieel Statuut Koninklijk Huis [4] en daarin is geregeld eh dat het
salaris van de koning, de uitkering, meegroeit met het salaris van
de vice-president van de Raad van State, net zoals onze salarissen.
We zijn allemaal gelijk behandeld, we groeien allemaal mee met het
salaris van Thom de Graaf [5], dus eh zijn naam zij geprezen [gelach van
Rutte en andere ministers]
En eh....ik zou zeggen eh...laten we dan [?] ook een beetje consequent
blijven.
Dat is de Wet, die we hebben aangenomen met z'n allen, daar dan ook
een beetje aan houden.
Dat geldt voor ons, dat geldt voor de koning en voor heel veel anderen.
En als we dat iedere keer weer ter discussie stellen, ja, dan wordt
het een zootje. [2.43]
[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:
''De heer Wilders''
[WILDERS,PVV]:
[2.45]
''Ja, het is tekenend mevrouw de voorzitter, dat de minister-president
daar een grap van maakt.
Dat de minister-president, nu duikt hij letterlijk zelfs weg.....''
[DEMISSIONAIR PREMIER RUTTE,onderbreekt Wilders]:
[2.53]
[Vrolijk]
''Nee hoor.....[gelach van Rutte, onverstaanbare taal]
[WILDERS,PVV, gaat door]:
[2.55]
De minister-president, de minister-president, ik kon het, ik kon
het even niet laten, de minister-president [nog steeds vrolijk gelach van
Rutte en de andere ministers] en die er een grapje over maakt door te
zeggen van ''nou eh, geprezen zij de naam van de eh vice-voorzitter van
de Raad van State, want daar groeit [erin?] mee en bij u ook, maar daar gaat
het nu even niet om.
Wij verdienen allemaal niet een miljoen euro.
En als u zegt: ''dat moet ook van onze salarissen af'',  ben ik de eerste
om te zeggen: ''van mijn salaris mag je het vandaag afhalen''
Maar het gaat nu om de koning, die meer dan 1 miljoen euro verdient in
een tijd, dat alleen, dat AOW'ers met alleen een AOW en geen aanvullend
pensioen erop achteruitgaan.
En AOW'ers met een klein aanvullend pensioen, maar ook heel veel
andere mensen in Nederland er ook op achteruitgaan of een heel klein beetje
op vooruitgaan.
En in zo'n tijd zou het gewoon het Staatshoofd, die toch het Staatshoofd van ons allemaal moet zijn, sieren, als hij zou zeggen, en voorzitter, als
de minister-president het niet doet, misschien kijkt de koning mee, zou ik
dan de koning een oproep mogen doen aan hem om te zeggen ''Majesteit, de
minister-president wil het....[onverstaanbaar]....wil het u niet vragen, maar ik
vraag u, hou die 55 000 euro, stort die terug in de staatskas en leef mee met
de gewone bevolking, die het ontzettend moeilijk heeft.''
En ik snap niet, dat de minister-president maar vasthoudt aan eerdere wetten,
het gaat nu slecht met heel veel Nederlanders qua koopkracht, hij krijgt
55 000 euro erbij, hij gaat meer dan een miljoen euro verdienen, wat is daar nou
zo onredelijk aan om hem dat te vragen.
Waarom durft u dat niet?
[DEMISSIONAIR PREMIER RUTTE]:
''Ja voorzitter, we zagen gisteren Wilders als een vlinder uit
die cocon komen, helemaal nu veranderd in een rechtstatelijk denker,
dus ik dacht ''hij is het met mijn redenering eens''
Wij moeten toch ook een beetje consequent blijven.
In in onze redeneringen...
Als wij toch met z'n allen een wet aannemen in 2009, waarin het allemaal
geregeld is met 149 van de 150 Kamerleden voor eh....ja, dan dan is het [toch!] ook verstandig daaraan vast te houden.
verstandig daaraan vast te houden.
En dan is het toch een beetje...nou...ik zeg het heel zachtjes...tikje goedkoop om dan nu dit soort vergelijkingen te gaan maken.
Er is [toch?] gewoon een heel verschil, deze familie is al 500 jaar
eh in de Republiek eh de hoogste ambtenaar en sinds eh wij van....
het Weense Congres een Koninkrijk moesten worden, in 1813 ook
nog [?] Staatshoofd eh eh van dit land eh dat, dat hebben we allemaal
besproken in die afgelopen jaren eh daar horen ook, daar hoort....representatie
[?] alles bij, dat is allemaal een [?] goeie reden om het zo te doen en als
je dan nu zegt ''ja, vanwege het feit, dat bepaalde inkomenscategorieeen
niet eh forse stijgingen hebben en dan ga ik dat afzetten tegen de koning...
Ik vind het niet goed. [5.21]
[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:
''Tot slot de heer Wilders''
[WILDERS,PVV]:
[5.23]
''Voorzitter, tot slot:
Ik vind het heel goed en ik vind onbegrijpelijk, dat u daar opnieuw
een grap over maakt.
Heel veel mensen thuis snappen daar ook helemaal niets van, dat een
koning van alle Nederlanders zijn eigen salaris met 55 000 euro, dat is,
dat is wat twee, drie AOW'ers in een jaar verdienen, dat ie dat er even
bij krijgt.
En als ik aan de minister-president vraag, niet eens om de wet
te wijzigen, maar [?] om aan de koning te vragen om [d'r?] een keer
een stapje terug te doen voor een jaar, dan zegt de minister-president
met een grap ''We krijgen allemaal salaris erbij, laten we dat prijzen, laten
we daar blij om zijn, laten we nog een keer extra uit gaan eten''
Ik zeg: ''doe dat niet''
Vraag aan de koning om dat voor een keer niet te doen.
Nogmaals, zijn dochter heeft dat ook gedaan [6].
Het is het signaal dat heel veel mensen zouden respecteren en de en
de steun, ik ben absoluut niet tegen het Koningshuis mevrouw de
voorzitter, integendeel.
Maar de steun voor het Koningshuis, die al...die niet al te groot is, zou
enorm stijgen, als hij zo'n gebaar van medemenselijkheid zou maken''
[6.21]
[DEMISSIONAIR PREMIER RUTTE]:
[6.22]
''Ja voorzitter, of, of de heer Wilders mijn antwoorden als grap
beschouwt of niet, laat ik aan hem.
Ik heb het eh woord ''goedkoop'' gebruikt, omdat ik dat echt vind
en dat was geen grap.
Eh ik vind het eh ja, geen goeie manier van politiek bedrijven,
we moeten met elkaar ook een beetje consequent blijven.
Dit zijn allemaal kwetsbare Instituten, als je die op die manier
opzet tegen andere groepen in de samenleving, ik vind het
niet verstandig.
[6.41]
[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:
''De heer Dassen, Volt, ja....''
[Wilders loopt naar voren]
[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:
''Nog heel kort''
[WILDERS,PVV]:
[6.46]
''Voorzitter, dat is zeer teleurstellend. Ik ik heb zelf  een
oproep zojuist aan de koning gedaan.
Ik hoop, dat hij op een of andere manier daar de beleefdheid heeft
om op te antwoorden, al snap ik dat hij dat niet hoeft formeel
en toch hoop ik, dat hij het doet.
Maar als u die weg niet op gaat, kunt u dan op z'n minst aan mij
vertellen hoe u ervoor gaat zorgen, dat de mensen in Nederland
met een AOW en alleen een AOW, dat die er volgend jaar wel
op vooruitgaan.
Ik ik ik begrijp nu, dat u accepteert, dat de koning er 55 000 euro bij krijgt.
De mensen met alleen AOW gaan er volgend jaar 59 euro per maand
op achteruit volgens de cijfers van het NIBUD, die we gisteren hebben gekregen.
Dat is 600 euro per jaar voor mensen, mevrouw de voorzitter,
met alleen een AOW, die iedere euro, ieder tientje moeten
omdraaien, iedere dag, om boodschappen te doen.
Kunt u dan op z'n minst de beleefdheid hebben om voor die
gepensioneerden van Nederland wat extra's te doen, zodat zij in
de plus komen.
[7.41]
[DEMISSIONAIR PREMIER RUTTE]:
[7.42]
''Ja voorzitter, maar dan de heer Wilders wel het hele Verhaal vertellen.
En als je meerjarig kijkt naar de ontwikkeling van die groep mensen,
eh in de koopkrachtplaatjes, dan zie je een hele forse stijging.
Ik baal er ook van, dat het niet lukt voor 2024, dat hadden we anders gewild.
We hebben ook naar aanleiding van eh vragen van de Kamer prioriteit
gegeven aan het niet laten stijgen van de armoede en het laten dalen
van de armoede onder kinderen, dat is allemaal gelukt.
Eh, maar als je meerjarig kijkt eh, dan zie je wel degelijk een hele andere en
en veel positievere ontwikkeling.
EINDE YOUTUBE FILMPJE
NOTEN BEHORENDE BIJ TEKST YOUTUBE FILMPJE
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed