Astrid Essed versus NOS/Again...............

Zo 23 Januari 2022 16:09 | Astrid Essed | 104 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
HUIS OOST JERUZALEM ALSNOG ONTRUIMD/ASTRID ESSED
VERSUS NOS TELETEKSTREDACTIE
ZIE

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp

Uw berichtgeving dd 19 januari 2022 ''Huis Oost Jeruzalem alsnog ontruimd''

Geachte Redactie,

''Liever te laat dan nooit'', zo luidt een Oud Vaderlands Gezegde

En een ander luidt:

''Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald''

Beiden zijn hier op u, Redactie, van toepassing.

Want eindelijk lijkt u het [ik hou nog een slag om de arm-te leren, al

ontbreekt nog wel een en ander aan een volledige en correcte

juiste berichtgeving.

Dus zijn mijn jarenlange pogingen om u dit bij te brengen [1],

niet vergeefs geweest [zei zij bescheiden, hihi]

Welnu:

Tijd voor een voorzichtig compliment, al is er nog wel een en ander

op aan te merken, zoals u spoedig zult lezen:

Maar eerst uw onderwerp:

Op woensdag 19 januari luidde het onderwerp van uw

Teletekstbericht:

''''Huis Oost Jeruzalem alsnog ontruimd''

Zie voor het volledige bericht  onder het notenapparaat.

Hierin viel mij de volgende zinsnede op:

''Europese landen zeggen dat de huisuitzetting in strijd is met het

internationale recht.''
GOED ZO Redactie, dit is een van de weinige keren, dat ik u uberhaupt
in het Midden Oostenconflict heb horen refereren aan het Internationaal
Recht, terwijl dat juist de motor is waar het conflict om draait!
U boekt dus vorderingen, blijf dat doen!
Maar....volmaakt kun je het niet hebben!
Want weliswaar refereerde u hier terecht aan een verklaring van een
aantal Europese landen [u vergat te noemen, dat het ook
een EU Verklaring was], die refereerde[n] aan Israel's schending van het Internationaal Recht, maar zonder expliciet te vermelden [en dat was nou juist zo belangrijk] waarin Israel dan wel tegen het Internationaal Recht inging,
waardoor de lezer niet veel wijzer geworden is.
VERKLARING EU
In de EU Verklaring werd onder andere gezegd:
''On Wednesday, 19 January, Israeli authorities demolished a family home in the Sheikh Jarrah neighbourhood in occupied East Jerusalem. The possibility of further evictions of Palestinian families from homes they have lived in for decades in the Sheikh Jarrah and Silwan neighbourhoods of East Jerusalem poses the risk of fuelling tensions on the ground and contributes to the worrying trend of increasing numbers of demolitions and evictions in the West Bank, including in East Jerusalem.''  [2]
EN
''On Monday, 17 January the Jerusalem District Committee for Planning and Building decided to advance a plan for the construction of more than 1,450 settlement-housing units between Har Homa and Givat Hamatos for the “Lower Aqueduct Plan”, which includes lands in occupied East Jerusalem. The EU urges Israel not to proceed with this plan that would further undermine the possibility of Jerusalem serving as the future capital of both States and to halt all settlement activities.

Settlement expansion, demolitions and evictions are illegal under international law'' [3]

Dat raakt de kern!

Want die schendingen van het Internationaal Recht zijn

tweeledig en hangen direct samen met het feit, dat u verzuimd

hebt, Redactie-en dat is een ernstige fout- te vermelden dat

Oost-Jeruzalem, waar deze tragedie van de huisuitzetting zich afspeelt, door Israel sinds 1967 bezet gebied is, hetgeen dus,

zoals iedere andere bezetting, onrechtmatig is en waaruit

Israel zich allang had moeten terugtrekken.

De EU vermeldt die bezetting in haar verklaring duidelijk:

''On Wednesday, 19 January, Israeli authorities demolished a family home in the Sheikh Jarrah neighbourhood in occupied East Jerusalem.'' [4]

Op bezet gebied is dan de 4e Conventie van Geneve van

toepassing en volgens artikel 53 van deze Conventie zijn

huisvernietigingen [wat hier dus gebeurde] verboden! [5]

En aan die schending van het Internationaal Recht refereerde

de EU:

''Settlement expansion, demolitions and evictions are illegal under international law'' [6]

NEDERZETTINGEN, ILLEGAAL VOLGENS HET

INTERNATIONAAL RECHT

Maar er was nog een schending waaraan door de EU werd

gerefereerd en dat was de door Israel aangekondigde bouw van

1450 nederzettingen in bezet Oost-Jeruzalem [7] en die nederzettingen zijn illegaal volgens het Internationaal Recht [8], zoals de EU ook

stelde in haar Verklaring. [9]

OMISSIE DOOR NOS TELETEKSTREDACTIE

NOS Teletekstredactie, ondanks mijn waardering dus

voor het feit, dat u-terecht- de internationale kritiek

op de huisuitzetting vermeldde [10], alsmede het feit,

dat u de EU verklaring [kritiek van de Europese

landen] vermeldde, hebt u niet duidelijk gemaakt, dat

A

Oost-Jeruzalem bezet

gebied is, waardoor die huisuitzetting [en huisvernietiging] dus tegen het Internationaal Recht was [zie artikel 53, 4e Conventie

van Geneve] [11]

B

Hebt u niet duidelijk gemaakt, dat de Europese kritiek

ook de bouw van nieuwe nederzettingen in Oost Jeruzalem gold [12] en dat die nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht!

Hierdoor weet het publiek wel, DAT er iets illegaals gebeurde,

maar niet WAT het precies was, wat de verwarring groter

maakt.

Dus mijn dringende eis om dit in het vervolg duidelijker

te vermelden, waardoor de berichtgeving correcter en

ter zake deskundiger wordt.

Verder spreek ik de hoop uit, dat de voorzichtige

stap, die u hebt gezet richting Internationaal Recht, in

positieve zin mag doorgaan.

Sowieso blijf ik u verder kritisch volgen, maar dat wist

u al. [13]

Vriendelijke groeten en Beterschap toegewenst in 2022!

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN EN TELETEKSTBERICHT

https://www.astridessed.nl/huis-oost-jeruzalem-alsnog-ontruimd-astrid-essed-versus-nos-teletekstredactie/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/huis-oost-jeruzalem-alsnog-ontruimdastrid-essed-versus-nos-teletekstredactie

Meer van Astrid Essed