Wilders wil politieinzet om Moskeeen te sluiten en Korans in beslag te nemen/Fascisme marcheert!

Di 18 Oktober 2016 04:43 | Astrid Essed | 1328 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN/WILDERS FASCISME MARCHEERT!
ZIE OOK
Dit is een lang stuk
Maar dat is noodzakelijk om goed te kunnen doorgronden,
hoe nabij en hoe gevaarlijk het oprukkende ¨(Wilders)fascisme
is.
In het artikel van schrijver en activist Peter Storm  enkele
suggesties van valkuilen, waarin we niet moeten lopen
Zie link
In mijn stuk een analyse van dit fascisme.
Of een poging ertoe
Stuk is onderverdeeld in 
FELLOW TRAVELLERS VAN WILDERS [Over de politiek]
ZADEN VAN HAAT [Het politiek-maatschappelijke klimaat]
DE KORAN, EEN BOEK VOL HAAT? [IS dat wel zo?]
Daarna komen er zeven hoofdstukken (Fascisme, de Opbouw
I t/m VII), die ook afzonderlijk van elkaar te lezen zijn.
Wie geen tijd heeft, leze de Epiloog.
Maar leesluiheid of gebrek aan tijd is eigenlijk geen excuus
meer, want het gevaar moet hier en  nu bestreden worden.
En daar levert dit stuk graag een bijdrage aan.
Let the article begin!
Lezers, zie direct hieronder twee belangrijke voorbeelden
van de Wilders fascistische hetze.
Laat het goed tot u doordringen, voordat u
mijn stuk verder leest:
CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021
Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016
Wilders
Vanuit dat Boek de Koran worden, en als u wilt kan ik u
een kwartier lang allemaal Soera's opnoemen, waarvan u ook zal zeggen,
dat dat niet in Nederland thuishoort......
Buma
Maar hoe ziet dat eruit, als u bij honderdduizenden mensen in huis
die Koran zal moeten wegnemen, honderden Moskeeen, ik weet niet,
of dat vreedzaam zal gaan, zal moeten sluiten......
Wilders
Waarom zouden wij in Nederland 500 Moskeeen hebben, als je nog
niet een Kerk in Saoedi Arabie mag hebben/totale onzin/totale waanzin/
totale politieke correctheid
Maar zelfs als er in Saoedi Arabie 100 Kerken zouden zijn, zou
ik nog geen Moskeeen in Nederland willen hebben, omdat ze
een symbool zijn, een symbool zijn van haat en geweld, van onderdrukking
en als dat betekent, dat ze dicht moeten en de mensen dat niet leuk
vinden.....
We doen de mensen niets aan, we pakken ze, u noemt het Gebedshuizen,
ik noem het HAATPALEIZEN, af.
Buma
''We doen de mensen niets aan, we pakken ze alleen hun Moskeeen af....
Moet ik even denken, wat dat voor mij zou betekenen;
We doen die Buma niets aan, maar zijn Kerk gaat dicht.
Dat is niet normaal!
Wilders
Ik stel voor, dat wij met de Koran hetzelfde doen, als
wij nu nu al met Mein Kampf doen.
Dat is een boek, dat verboden is.
Ik vraag niets meer en niets minder dan dat we dat hetzelfde behandelen
Ik kom ook niet met vragen aan andere partijen, die dat zo
geweldig vinden, we doen het precies zo.
En als het gaat om Moskeen, ja, de Islam is in mijn oordeel in strijd
met de Openbare Orde.
Voorlezen uit een Boek vol met haat en geweld is in strijd met
de Openbare Orde
Buma
Tot nu toe had ik het niet zo voor de geest, ik dacht, ik vraag het maar
even, hij zal het wel niet  menen, dat u werkelijk bedoelt, dat de politie
in Nederland, met geweld zo nodig, dat gaat natuurlijk niet
vanzelf, werkelijk Moskeeen gaat sluiten, 300 ongeveer, dat daadwerkelijk
bij mensen thuis,
bij collega's in de Kamer, ik trouwens ook, naar huis gegaan moet worden
om een Koran weg te halen.
Weet u wel wat u doet met dit land?
Wilders
Mevrouw de voorzitter, dit is de enige methode om Nederland
een vrij land te houden.
DEZE ISLAMOFOBE HAATTAAL IS DUS ANNO 2016 IN DE
TWEEDE KAMER TE HOREN!
COMPLEET MET DREIGING MET RELIGIEUZE VERVOLGING.
GRATIS EN VOOR NIETS!
Met dank aan een lamlendig parlement, dat Wilders volop
de ruimte heeft gegeven en nog geeft. [1]
Met dank aan de politieke partijen VVD en CDA, die Wilders destijds
als gedoogpartij voor hun regering hebben geaccepteerd,
daarmee de PVV legitimiteit versterkend. [2]
Met dank aan al die medeplichtigen van Wilders [PVV],
de politieke partijen/politici die Wilders de loef proberen
af te steken naar de kroon door [vanwege angst voor electoraal verlies en/of
eigen ''overtuiging'']te komen met racistische en xenofobe uitspraken
en of voorstellen. 
Onder noot 3 een opsomming van een aantal [de lijst is niet compleet]
FELLOW TRAVELLERS VAN WILDERS/
HARDCORE XENOFOBISCHE UITSPRAKEN RUTTE, ZIJLSTRA EN SCHIPPERS/
DRIE VOOR DE BOKKENWAGEN
Ik schrijf dit stuk in de rond half october:
Maar ook de vorige maand, september, regende het van de
xenofobe uitspraken:
Een van de meest recente, beste lezer is de uitspraak, die Neerlands premier
Rutte in Zomergasten gedaan heeft:
In het programma ''Zomergasten'' maakte Rutte de opmerking
''Lazer op'', ''Ga zelf terug naar Turkije'' en ''Pleur op'' [op zijn plat
Haags, zoals Rutte opmerkte].
Deze rambling was gericht tegen Turkse jongeren, die bij een
pro Erdogan demonstratie in botsing kwamen met de pers, waarbij
een journalist een live verslag onmogelijk werd gemaakt en een
cameraman zou zijn ''weggeduwd'' [4]
Van die jongeren vond Rutte dus, dat zij dan maar moesten
''oplazeren'', teruggaan naar Turkije oftewel ''oppleuren'' [5]
Daarbij werden ''onze waarden'' en ''onze manier van leven''
gehaald, het humanisme en de Verlichting, die ''wij'' in 
honderden jaren hadden opgebouwd. [6]
Verzwegen werd maar even, dat tijdens die ''opbouw''
[waarvan trouwens voornamelijk de toenmalige Nederlandse elite
profiteerde], keiharde slavernij en kolonialisme nog steeds bestonden.
keiharde slavernij en kolonialisme waren,
Compleet met ijselijke strafexpedities. [7]
Weet u wel, die slavernij, die misdaad tegen
de menselijkheid [8],
waarover Rutte geen excuses wil aanbieden.... [9]
Die door Rutte wordt afgedaan als een ''fout'' van de mensen
toen [de Nederlandse bestuurlijke en economische elite
en de slavenhandelaren/houders en het geteisem in
hun dienst, zult u bedoelen, meneer Rutte] [10]
Het is dan ook niet verwonderlijk dit te horen uit de mond
van iemand, die 
ooit is veroordeeld voor aanzetten tot discriminatie. [11]
GOED, ''Pleur op'' is een door en door xenofobische opmerking
en wel meer dan ''een premier onwaardig'', zoals PvdA partijleider
Samsom opmerkte. [12]
Wat dat incident betreft waarnaar in Zomergasten Rutte verwijst/
Natuurlijk moet de pers niet belemmerd worden, maar dat is niet
aan het 'allochtoon zijn'' gebonden, dat komt bij iedereen voor.
Op een ´´beschaafdere´´ manier heeft partijgenoot en Tweede
Kamerfractievoorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen hetzelfde gezegd 
Ik citeer
´´Als je zegt, dat Turkije je land is en Erdogan je leider, zeg
ik ´´ga gerust terug.´´
IK zeg daarop
Waarom zouden Turkse Nederlanders dat NIET zo mogen voelen
en toch (om uiteenlopende redenen) in Nederland wonen
Er is hier toch de door de rechtse Rutte/Zijlstra club zo geroemde
´´vrijheid van meningsuiting´´
Als je zegt, dat Turkije je land is en Erdogan je leider, zeg ik
Ga gerust terug´´ ¨(13)
IK zeg daarop
Waarom kunnen Nederlandse Turken, die om uiteenlopende
redenen in Nederland willen wonen, daar NIET zo over denken.
Wie heeft het recht, allochtonen te verbieden, hun herkomstland
als HUN land te zien.
Is er geen vrijheid van mening in Nederland, als ´´onze waarden´´
zo geroemd door de rechtse Rutte/Zijlstra club?
Deze meneer Zijlstra laat zich trouwens wel vaker uit in
xenofobische zin.
Nog dit jaar merkte hij een interview het volgende op
´´Wij doen in Nederland heel veel concessies aan de manier van leven, onze waarden´´
(14)
Die ´´waarden´´ zouden dan inhouden, dat schoolbesturen openstaan
voor het omruilen van Tweede Pinksterdag voor het Suikerfeest´´
En dat zou dan ingaan tegen de ´´joods/christelijke traditie´´ van
Nederland. (15)
Weleens van ´´godsdienstvrijheid´´ gehoord, meneer Zijlstra en respect
voor elkaars religie?
Grappig, die laatste opmerking
Want als het dan allemaal zo ´´joods/christelijk´´ is, waarom
hebben de Joden pas in 1795, in de Franse tijd (dus onder
Frans bestuur), gelijke burgerrechten gekregen? (16)
Als het allemaal zo ´´joods/christelijk´´ was, waarom dan zijn
percentagegewijs, in West Europa, uit Nederland,
het grootste aantal Joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, gedeporteerd? (17)
Pijnlijk doordenkertje.
And this is one for the racist handbook:
Minister Schippers [Volksgezondheid, Welzijn en Sport]
heeft het bestaan, tijdens de H.J. Schoo lezing de
kolonialistische wijsheid te verkondigen, dat ''onze'' [lees ''Westerse''
cultuur beter is dan ''alle anderfe, die zij kent''  [18]
Wat een lef om na 300 jaar slavernij en kolonialisme [19], een 
dergelijk Westers superioriteisdenken ten toon te spreiden!
ZADEN VAN HAAT/HET POLITIEK MAATSCHAPPELIJKE
KLIMAAT
Het geraas en getier van Wilders staat dus niet op zichzelf, maar
moet verklaard worden in het licht van het hele verziekte
politiek-maatschappelijke klimaat,
waarin Neerlands premier onbekommerd kan verklaren,
het woord ''de multiculturele samenleving'' te ''haten'' [20],
Waarin het etnisch profileren [21], welig tiert.
Wilders, de xenofoob, Islamofoob, vluchtelingen
vijand en fascist  [22] en het xenofobe 
klimaat.
Partners in crime.
WILDERS, DE HAATPREDIKER
KORAN, ´´BOEK VOL MET HAAT?´´
Terug naar de rechtstreekse ellende, die Wilders voortbrengt:
Hij beweert dus, dat de Islam ''in strijd is met de openbare orde'',
dat Moskeeen symbolen zijn van haat, geweld en onderdrukking,
dat zij ''haatpaleizen'' zouden zijn,
dat de Koran, ''een Boek vol met haat en geweld'' is. [23]
Zelfs heeft hij het lef, de Koran, een Heilig Boek, op een lijn te
stellen met een van de meest ONheilige boeken ooit, Mein Kampf. [24]
Wat die ''haatpaleizen'' betreft:
Nu ben ik in Moskeeen geweest, maar het ''haatpaleis''
moet ik nog tegenkomen.
Er heerste overal een sfeer van harmonie en spiritualiteit en
de preken [ik was in Moskeeen met Nederlandstalige preken]
ademden harmonie, verdraagzaamheid en vrede.
Zoals ik dat ook in Kerken gewend ben.
Wilders beweert, een kwartierlang allerlei soera's te kunnen
opnoemen, waarvan Buma [zijn opponent rijdens de Algemene Beschouwingen 
 in het Youtube fimpje waarnaar ik verwijs] [25], ook zou vinden, dat zij in Nederland
niet thuishoren.
Ik weet niet naar welke soera's Wilders verwijst, maar ik
kan ook  met voorbeelden komen uit het Oude Testament van de Bijbel [die ook in
de Koran voorkomen], die ons in
de tijd van nu schokkend verbijsterend voorkomen, maar dat was dan ook de geschiedenis van
het volk van Israel voor de jaartelling, en de Koran dateert van een Arabische
[gedeeltelijk tribale] samenleving uit de 7de eeuw.
Maar los van Wilders' citaten, wil ik nu met een paar van die ''haatteksten''
komen
Wat die ''haatteksten'' betreft, enkele voorbeelden
 
''HAAT'' VOORBEELD 1
''Niemand onder jullie zal geloven tot wanneer hij voor zijn broeder wil wat hij voor zichzelf graag heeft''
[Zie in het Nieuwe Testament
Mattheüs 19:19
Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.]
''HAAT'' VOORBEELD 2
''«Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook aan bijdragen geven, God weet ervan.» (Koran 3:92)''
''HAAT'' VOORBEELD 3
'' "... dat wie iemand doodt anders dan voor doodslag en verderf zaaien op de aarde, het is alsof hij de mensheid gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven, het is alsof hij de hele mensheid gezamenlijk heeft laten leven » (Koran 5:32)
EN ZIE OOK 
Terrorisme/Voor of tegen God?
ZIE OOK
Nou, meneer Wilders, helemaal met u eens: 
WAT een haatteksten!
Echt ''in strijd met de Openbare Orde.......'' [32]
WILDERS, DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW I
HET RACISME/DE ISLAMOFOBIE
Hoeveel voorbeelden kunnen er niet genoemd worden van de
Wilders xenofobie, die is uitgemond in plat fascisme?
Te over.
Veel toelichting hoeft dat eigenlijk niet, zeker niet na waar ik dit artikel
mee begon:
Het PVV concept verkiezingsprogramma 2017-2021 en de botsing,
tijdens de Algemene Beschouwingen, tussen Wilders en CDA leider Buma,
waarin Wilders zijn haat spuide en zijn extreem repressieve maatregelen
[inbeslagname Korans door de politie en de sluiting van alle
Moskeeen] nog eens toelichtte/bevestigde. [33]
Daarover zometeen meer:
Eerst nogeens Wilders in vogelvlucht.
Vanaf 2006 is Wilders bezig haat en verdeeldheid te zaaien, waarbij
moslims, Marokkanen en ''niet-westerse'' allochtonen Kop van Jut zijn. [34]
Hoewel het fascisme van meet af aan feitelijk aanwezig was [het 'pakken''
van zondebokken, voorstellen tot een repressief staatsapparaat zoals
''preventief fouilleren door het hele land, het gerant over de ''politieke en
bestuurlijke elite'' tegenover de ''hardwerkende Nederlander'', uiteraard
om zich bij ondergepriviligeerd autochtoon Nederland populair te maken,
het ''slachtoffer'' autochtone Nederlanders model [35]
kwam hij niet in eerste instantie met het zwaarste.
Tenslotte moest ''uitgetest'' worden, of het wel verkoopbaar was.
Of de voedingsbodem er wel rijp voor was.
Eerst moesten de moslims ''de helft van de Koran verscheuren'' [36]
en al gauw daarna, toen dat kennelijk bij zijn achterban aansloeg, kwam hij met
het schotschrift ''Genoeg is genoeg,. Verbied de Koran'' [37]
En ik verwijt het ook zich als ''kwaliteitskranten'' profilerende
media als de Volkskrant, dat ze een dergelijk schotschrift
plaatsen. [38]
Daarmee zijn zij medeplichtig aan het verspreiden van haat!
Eerst nog moest er een moratorium komen op de bouw
van nieuwe Moskeeen en islamitische scholen en
moesten ''radicale Moskeeen'' worden gesloten [39],
enkele jaren later kwam Wilders met de ''eis'' tot het sluiten van ALLE
Moskeeen! [40]
WILDERS, DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW II
OP NAAR EEN REPRESSIEVE SAMENLEVING
Naast de zondebokideologie heeft fascisme ook een andere
kant:
Maatregelen voor een repressieve samenleving:
Zo pleitte Wilders al in 2007 voor de invoering van
administratieve detentie [opsluiting zonder
vorm van proces/aanklacht] van ''potentiele'' terroristen,
let wel, mensen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd [41]
Dat herhaalde hij in 2016, met een verwijzing naar Israel. [42]
Geen wonder trouwens, dat Wilders een bewonderaar is van bezettingsstaat
Israel, met zijn beruchte repressie/[oorlogs] misdaden tegen de Palestijnen! [43]
Verder
Het ´´preventieve fouilleren door het hele land´´, stond al in het verkiezingsprogramma
van 2006, alsmede hardere straffen, ook zo´n troetelkindje van fascisten en hun aanhang, ¨(44)
''Tuigdorpen''
Ook weer zo'n interessant voorstel van Wilders, toen hij nog gedoogpartner
was van kabinet Rutte I [45]
De gedachte hierachter was, dat veelplegers en hun familie [Wilders,
weleens van het woord ''collectieve straf'' gehoord?], zouden worden
''verbannen'' naar een plekje in een wooncontainer ver van de bebouwde kom.
Pas als iemand langer dan een jaar studeert of werkt, zou hij terug mogen
naar de ''bewoonde wereld'' [46]
Eng, discriminerend, collectieve straf, heeft [ook al zijn het milde]
overeenkomsten met het NSDAP [nazi] gedachtegoed, waarbij
''asocialen'' in concentratiekampen verdwenen, zoals ik
in een stuk uit 2011 schreef. [47]
Er zat nog een rel aan vast:
De redactie van Joop.nl plaatste een harde cartoon, die de uiterste
consequentie van het tuigdorpen idee van Wilders liet zien, maar
moest het verwijderen vanwege bedreigingen uit de hoek van de
Wilders aanhang...... [48]
Overigens was, gelukkig maar, de politiek niet gecharmeerd
van Wilders' tuigdorpen idee. [49]
Maar het laat wel het gevaar van zijn gedachtegoed zien......
WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW III
SAMENWERKING MET MARINE LE PEN EN CO
Een ander kenmwerk van fascisme is de samenwerking
met andere fascisten.
Nu heeft PVV leider Wilders zich lang gepresenteerd als
iemand, die niets moest hebben van extreem-rechtse partijen [50]
en zogenaamd zelf niet extreem-rechts was,
De werkelijkheid was anders:
Niet alleen vertoonde zijn programma van meet
af aan extreem-rechtse kanten, de zondeboktheorie, het
openlijke racisme [hij sprak immers in denigrerende zin
over ''niet westerse allochtonen''] [51], zijn repressieve staatsmodel
[52], het extreem-rechtse karakter werd ook onderkend door
onderzoekers van de Anne Frank Stichting.[53]
Dit werd herhaald door wetenschappers, die een onderzoek
naar de life and times van Wilders hadden ingesteld in opdracht 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken [54], dat terugkrabbelde toen de
[niet gewenste] uitslag ''extreem-rechts'' kwam. [55]
Wilders en zijn samenwerking met andere fascisten en hun organisaties dus.
Na dus lang gedaan te hebben, alsof hij niets van extreem-rechts moest
hebben [56], zette hij een stap, die door sommige commentatoren als
een ''breuk'' met zijn verleden gezien werd [57], maar voor mij juist
belichaamde, dat hij, nog duidelijker, zijn ware aard liet zien.
De aard van zijn Bewegung:
Wilders heeft dus nu toenadering gezocht tot extreem-rechtse partijen.
Tot Front National leider Marine Le Pen [dochter en opvolger van de
beruchte fascist Jean Marie Le Pen] [58], die hij in 2013 naar Nederland
haalde voor een bezoek.[59]
Tot Vlaams Belang [voormalig Vlaams Blok, maar even
kwaadaardig] leider Filip de Winter, met wie hij lunchte en op wiens 
Congres hij [Wilders] was uitgenodigd, al zegde hij het
later weer af wegens ''veiligheidsoverwegingen [wat echter de
pret van de samenwerking niet mocht drukken]. [60]
Met het Oostenrijkse fascistische FPO [61] en ga zo maar door. [62]
Allemaal in de media aangeduide ''eurosceptistische'' partijen, omdat
zij, inderdaad, fel tegen de EU zijn. [63]
Toch is de term euphemistisch, omdat het het
ware, fascistische karakter van die partijen verhult.
Fascistische partijen, vanwege hun felle zondebokideologie
[racisme, Islamofobie], hun politiestaat model. [64]
WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW IV
PEGIDA
STRAATFASCISME EN STAATSFASCISME
EEN DODELIJKE COMBINATIE
Waar staatsfascisme en straatfascisme bij elkaar komen,
gebeuren gevaarlijke dingen.
Beiden hebben elkaar nodig.
De Staatsfascisten om een ''volks''beweging op straat
op te bouwen.
De straatfascisten om hun vuige activiteiten ''parlementair''
te kunnen legitimeren en/of ingang te doen vinden.
De eerste zet deed Wilders door zijn adhesie te betuigen met
Pegida Duitsland [65] met als aanleiding een demonstratie in Dresden. [66]
Hij zegt onder meer
''Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.

Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.” [67]

Deze steunbetuiging werd voorgelezen door Ed Wagensveld, ''Ed aus Holland'',

de latere oprichter van Pegida Nederland.

Onderzoek door Kafka [Anti fascistische Onderzoeksgroep] bracht aan het

licht, dat deze Wagensveld een nazi-vriend en wapenhandelaar is..... [68]

Het is dus fraai gezelschap, waarmee Wilders zich associeert.

Ook bleek al gauw, dat Pegida Nederland niet die club ''bezorgde burgers''

was, waarvoor ze zich uitgaf, maar een griezelige verzameling hele en halve

racisten, neo nazi's en wat dies meer zij. [69]

Het is een beweging, die Wilders goed kan gebruiken om middels intimidatie

zijn standpunten kracht bij te zetten.

De eerste ''test'' kwam al bij de anti vluchtelingenhetze, die Wilders

in 2015 op touw zette naar aanleiding van de komst van vele vluchtelingen

uit het door burgeroorlog verscheurde Syrie. 

Wilders begon in de Tweede Kamer een hetze tegen deze mensen, die

hij ''testosteronbommen'' noemde en lanceeerde de niet onbekende PVV eis

om de grenzen voor alle vluchtelingen te sluiten. [70]

Daarbij zette hij, impliciet aan tot geweld, door zich tot

''het volk'' te richten met de kreet:

''Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

'' [71]

Nog niet tevreden hiermee, begon hij een anti vluchtelingen tour,

waarbij hij het land doorreisde om de protesten tegen de komst van

vluchtelingen kracht bij te zetten. [72]

En, het werkte, helaas.

Via reizen door het land en ophitsende tweets wist Wilders 

niet onbelangrijke aantallen mensen op te hitsen tegen vluchtelingen.

In Steenbergen, Geldermalsen, Heesch, Almere en andere plaatsen ging het ,los.

Intimidatie van voorstanders van vluchtelingenopvang, straatgevechten \met de

politie, het bestormen van Gemeentehuizen, het kon niet op. [73]

Er was ook directe PVV  betrokkenheid, zoals bij de aanval op de

vluchtelingenopvang te Woerden. [74]

Natuurlijk waren de mensen er zelf bij, zijn zij verantwoordelijk

voor hun anti-vluchtelingenagressie, nam Wilders formeel afstand

van het geweld, maar zijn gestook was onmiskenbaar. [75]

Neem Geldermalsen, waar het heftig aan toe ging en het

''verzet'' werd aangemoedigd door een tweet van Wilders. [76]

Trouwens:

NEEMT Wilders wel ECHT afstand van het geweld?

Niet erg waarschijnlijk.

Want nog los van dat gestook:

Toen politici erop aandrongen, dat Wilders afstand zou

nemen van het geweld van de anti vluchtelingenbendes

[straatgevechten en ander geweld in Geldermalsen,

bedreiging Somalisch gezin bedreigd in Pannerden,

bezetting Moskee in Dordrecht door de neo nazi's van

''Identair verzet''] [77], kwam er deze reactie van Leider Wilders:

''Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland

aan de Islam. Sukkels'' [78]

Duidelijker had hij niet kunnen zijn.

En ook hier weer een demonstratie van fascisme:

Minachting voor parlement en pers.

Wilders en Pegida dus.
Staatsfascisme en straatfascisme.
Wilders, de haatzaaier met zijn ''legitieme partij''
in het parlement.
Die zijn positie misbruikt door haatzaaiende voorstellen, 
door het hele land te reizen en haat te zaaien tegen vluchtelingen,
moslims en ''niet-westerse'' allochtonen.
Pegida, de fascistische haatclub [79], die hardknekkig
blijft demonstreren, daarvoor steeds meer ruimte krijgt [80].
Samen beinvloeden zij weer tuig van de richel, dat straatgevechten
uitlokt, vluchtelingengezinnen terroriseeert en intimideert, dreigbrieven
verstuurt.
Dodelijk.
Verzet dringend geboden.
Met de pen en het zwaard. 
WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW V
HET SLACHTOFFERSCHAP
SOLIDARISERING ZONDER IDEALISERING
We hebben de revu laten passeren, de zondebokideologie, het racisme,
de hang naar een repressieve samenleving,samenwerking met andere
fascisten en de dodelijke combinatie van staatsfascisme [Wilders/PVV]
en het straatfascisme [Pegida en andere neo nazi clubs]
Een van de meest enge kanten van het fascisme [en waar waarschijnlijk
de meeste aanhangers zijn binnen te halen], is het slachtofferschap.
Klassiek!
Waren het in Nazi Duitsland de niets vermoedende Duitsers, die slachtoffers
waren van Joden en Joodse complotten [81], bij het PVV fascisme zijn het
de ''hardwerkende, normale Nederlanders'', die het slachtoffer worden
van moslims, criminele niet-westerse allochtonen en criminele en
profiterende vluchtelingen.
Zo wordt in de PVV retoriek over de grote steden gesproken als
´´bezette gebieden´´ vanwege het aantal ´´niet westerse´´ allochtonen. (82)
De ´´hardwerkende Nederlander´´ (lees, witte autochtone Nederlander) zou
het voortdurende slachtoffer zijn van ´´criminele Marokkanen´´, Nederlandse
vrouwen en meisjes worden voortdurend lastiggevallen en meer van die onzin. (83)
Sinds 2015, het jaar, dat veel Syrische vluchtelingen naar Europa vluchtten
vanwege het oorlogsgeweld en naar Nederland kwamen, ´´pakt´´ Wilders
nogeens extra de vluchtelingen, die hij, hoe kan het ook anders, vooral
vanwege hun islamitische achtergrond wil weren.
Zijn ´´bijdrage´´ aan het asieldebat van 14 october 2015 was een klassieke
uitbarsting van haat en xenofobie, waarin vluchtelingen in door Wilders
voorgelezen ´´brieven van de normale Nederlanders´´ 
werden voorgesteld als gewelddadig, asociaal en natuurlijk, die mag niet ontbreken,
werden meisjes en vrouwen voortdurend ´´lastiggevallen´´ (84)
In het Youtube fimpje (85) is ook te zien, dat andere partijen ¨(Jesse Klaver, Groen-
Links en Roemer, SP) Wilders aanspreken op zijn generaliserende vijandbeeld
en Jesse Klaver presenteert Wilders zelfs een lijst van gewelddaden tegen vluchtelingen. (86)
Natuurlijk aan Dovemansoren gericht.
Wilders dendert voort.(87)
Maar hoe zit dat nou
Is het echt allemaal onzin, wat hij beweert en ZIJN er geen onaangename 
confrontaties met vluchtelingen.
ZIJN er geen gewelddaden, of IS er geen asociaal gedrag.
 
Dat is natuurlijk wel het geval.
Je kunt niet verwachten, dat er geen spanningen ontstaan als
duizenden mensen in korte tijd naar een land komen, niet
zelden getraumatiseerd.
Dan heb ik het nog niet gehad over de irritatie van maandenlang op
elkaars lip zitten in opvangscentra.
En natuurlijk zijn er aangename en minder aangename lieden, eerlijke
mensen en schurken, etc, etc.
Maar daarom gaat het niet.
Het gaat erom, dat iedereen RECHTEN heeft, ook mensen, die
minder goed liggen.
Recht op veiligheid
Recht op leven
Recht op een menswaardig bestaan.
Dat zijn geen gunsten, en staat niet ter discussie.
Solidarisering zonder idealisering
 
In zijn indrukwekkende toespraak bij de opening van
het academisch jaar in 2015, van de Katholieke Universiteit
te Leuven, waarin rector Rik Torfs zijn onvoorwaardelijke
solidariteit met vluchtelingen uitsprak (88), zei hij onder
meer het volgende
´´
´Neem nu Auschwitz. De holocaust. Iedereen, van de eerste tot de laatste persoon, die er verbleef, verbleef er onterecht. Wie er stierf, stierf er op volkomen onaanvaardbare wijze. Er is geen enkel excuus, geen half of geen kwart. Nochtans verbleven er niet enkel deugdzame mensen in Auschwitz. Ze werden ook niet plotseling goed door het pure feit dat ze er verbleven, want daar kozen ze uiteraard niet zelf voor. Toch moeten wij absoluut solidair zijn met iedereen die in Auschwitz verbleef of stierf, ook met de egoïsten, afpersers en onaangename mensen die er ongetwijfeld tussen zaten.´´ [89]
En daar gaat het om.
Solidariteit voor ALLE vluchtelingen, niet alleen  voor de ''goeden''
WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW VI
NEPPARLEMENT EN OORLOGSTAAL
Een niet te onderschatten kant van het fascisme is de oorlogstaal
en de minachting van het parlement, dus de parlementaire democratie.
Wilders, zelf parlementarier [net als Hitler, met wie hij veel overeenkomsten
heeft [90] eens was], wil wel alle faciliteiten, die het lidmaatschap hem
verschaft, zoals het doen van haatvoorstellen [91] en het verspreiden
van zijn haatgif [92], maar minacht het parlement.
Herhaaldelijk heeft hij gesproken over een ''nepparlement''. [93]
Gevaarlijker en met een knipoog naar zijn gewelddadige anti-
vluchtelingenaanhang, is zijn oorlogstaal.
Volgens de  NOS heeft Wilders in een commentaar dit gezegd
''
'"Mijn oproep is, was en blijft dat andere politieke partijen zaken zullen moeten doen met de PVV. Het is aan niemand uit te leggen als dat niet gebeurt.
"Ik denk dat het volk dan in opstand komt". Hij hoopt dat dat dan wel democratisch en geweldloos gebeurt.'' [94]
Wat Wilders al dan niet ''hoopt'' doet hier niet
ter zake:
Het is wel degelijk gevaarlijk-ophitsende taal.
Weet u nog, dat hij in reactie op het [door politici
gedane] verzoek, afstand te nemen van het anti-vluchtelingen
geweld zei, dat pers en politici ''het rambam'' konden
krijgen? [95]
Dat past allemaal in zijn lijn van geweld, en aanzetten
tot geweld.
Een ander voorbeeld, waar de Grote Leider
spreekt: 
''
''‘Ik hoop dat Amerika een nieuwe leider krijgt, ik hoop dat we volgend jaar in Nederland afscheid kunnen nemen van premier Rutte, en ik hoop dat we dat in de rest van Europa ook kunnen doen, om onze bevolking te beschermen. Zodat er geen burgeroorlog komt, maar we op een democratische manier, nieuwe leiders kiezen die zeggen: grenzen dicht en we gaan we knokken voor onze eigen mensen.’ [96]
Volksopstand om  ''voor eigen mensen te zorgen'',
''grenzen dicht te gooien''
Gewoon ordinaire, demagogische oproepen
tot geweld en xenofobie.
En Wilders ''hoopt'' dat het ''geweldloos''
verloopt?
Laat me niet lachen!
WILDERS DE HAATPREDIKER ANNO 2016
FASCISME/DE OPBOUW VII
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017-2021
PROPAGANDA VAN DE HAAT/VERKAPTE
ETNISCHE ZUIVERINGEN