Ter ere van Israel's Onafhankelijkheidsdag/Concertgebouw Amsterdam geeft fout concert

Zo 3 Mei 2020 17:12 | Astrid Essed | 218 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
TER ERE VAN ISRAEL'S ONAFHANKELIJKHEIDSDAG/CONCERTGEBOUW AMSTERDAM GEEFT FOUT CONCERT
ZIE OOK
AAN
CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
Onderwerp: Uw concert [zonder publiek]op 28 april 2020  ter ere van Israel's Onafhankelijkheidsdag
Geacht Bestuur,
''Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel'' [1]
Ongetwijfeld kent u deze oud-vaderlandse uitdrukking, hier  op u van toepassing.
Want wellicht dacht u
''Nu met die Coronamaatregelen gewone concerten [met publiek] niet mogelijk zijn, zal een ter ere van Israel gehouden concert niet of nauwelijks opvallen-en dus niet de nodige kritiek uitlokken."'
Nou, MIS POES, Geacht Bestuur!
Vandaar deze brief, die er NIET om liegt en u een stevige, virtuele draai om uw oren geeft!
Want met het faciliteren van dit concert, met of zonder publiek [2] hebt u een eerbetoon gedaan aan bezetting, etnische zuiveringen en massaslachtingen, dit alles gegoten in een neo koloniaal jasje.
En kom me niet aan met de smoes, dat uw Bestuur a-politiek zou zijn:
U herdenkt en eert hier de ONAFHANKELIJKHEIDSDAG [3] van een land, dat ontstaan is op basis van land en identiteitsroof!
Met andere woorden:
Gebouwd op Bloed, Zweet en Tranen van een ander volk, namelijk het Palestijnse! [4]
TOELICHTING:'
Die Israelische ''Onafhankelijkheidsdag'' is een van de meest doortrapte staaltjes van neo-kolonialistisch geschonden zelfbeschikkingsrecht na de Tweede Wereldoorlog!
Ik zeg nadrukkelijk NA de Tweede Wereldoorlog, want voor de Tweede Wereldoorlog, zeker aan het begin van de twintigste eeuw, toen de Israelisch [al werd dat toen nog ''zionistisch'' genoemd Joodse kolonisatie van Palestina een
aanvang nam aanvang nam, werd de opdeling van het land van andere volkeren, of de inbeslagname van hun land als gewoon gezien, gebaseerd als dat was op in de 19e eeuw ontwikkelde Westerse superioriteitstheorieeen.
Hiervan zijn de Palestijnen het slachtoffer geworden, want waar het in het kort op neer komt is dat hun land, historisch Palestina [eeuwenlang behorend tot het Ottomaanse Rijk] waarin zij eeuwenlang woonden, over hun ruggen is opgedeeld in een Joods en een Arabisch deel in 1947, bij VN Resolutie 181. [5]
Daaraan voorafgegaan was het aan het eind van de 19e eeuw door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl opgerichte zionistische beweging [6]
met als doel het creeren van een Joods Thuisland in Palestina. [7]
Dit begon verwezenlijkt te worden door de Balfour Declaratie in 1917 [8], waarbij aan de voorzitter van de zionistische beweging in Groot-Britannie door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Balfour de belofte werd gedaan van een Joods Thuisland in het toen nog bij het Ottomaanse Rijk behorende Palestina.
Palestina, dat alvast in 1916 als een Taart door toenmalige  koloniale machten Frankrijk en Groot Britannie in het Sykes-Picot Verdrag aan de Britten was toegewezen.[9]
''Grappig'' was wat schrijver Arthur Koestler opmerkte over die Balfour Declaration:dat ''“one nation solemnly promised to a second nation the country of a third,” [10]
Een buitengewoon rake beschrijving van wat er in werkelijkheid gebeurde.
Want het ging al gauw niet meer om de bewoning van Joodse mensen in Palestina [die migratie was vanaf het begin van de twintigste eeuw mondjesmaat en later veel enthousiaster, op gang gekomen], maar om het stichten van een Staat in anderman's land.
Complicerende factor:
Dat ''anderman's land, was eerst een onderdeel van het Ottomaanse Rijk en na de Eerste Wereldoorlog vanaf 1922 ''Mandaatgebied Palestina'' [11], met andere woorden een situatie waarin de Palestijnse bevolking geen zelfbeschikking had.
Maar het was ook de tijd, dat overal in de kololnieen onafhankelijkheidsbewegingen opkwamen, wat uiteindelijk na WO II leidde tot onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht.
Maar doordat er  deals tussen Groot-Britannie en de zionistische beweging waren gesloten, werd dat zelfbeschikkingsrecht de Palestijnen door de neus geboord en hun land in 1947 over hun ruggen heen, opgedeeld in een Joods en Palestijns gedeelte. [12]
Daarna [eind 1947] liepen de spanningen tussen de zionistische organisaties en hun achterban enerzijds en de Palestijnse bevolking anderszijds steeds hoger op, Palestijnen werden toen reeds etnisch gezuiverd [verdreven van huis en haard] en in mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig [In VN resolutie 181 werd nog gesproken van het ''toekomstige bestuur van Palestina'' de zionistisch-Israelische Staat uit [die eenzijdige uitroeping vieren  ze dus nu als  ''Onafhankelijkheidsdag] [13]
De spanningen liepen verder op, een openlijke strijd brak uit en in de zogenaamde ''Onafhankelijkheidsoorlog'' werden meer dan 750 000 Palestijnen etnisch gezuiverd. [14]
Een VN bemiddelaar, Graaf Bernadotte, die ten gunste van de Palestijnse vluchtelingen wilde ingrijpen, werd geliquideerd door zionistische terroristen. [15]
Van Bernadotte is bekend, dat hij gezegd heeft
''It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries'' [16]
EPILOOG
Dat u niet van al die details/voorgeschiedenis op de hoogte bent, neem ik u op zich niet kwalijk.
Echter:
Wanneer u een de ''Onafhankelijkheidsdag'' van een land eert, hoort u zich eerst in de voorgeschiedenis ervan te verdiepen, om in dit geval tot de conclusie te komen, dat niet Israel een onafhankelijkheidsdag had moeten vieren, maar de Palestijnen!
Maar wat ik u WEL in hoge mate aanreken, is dat u een concert organiseert ter ere van een land, dat zich -en DAT hoort u WEL te weten, al 53 jaar schuldig maakt aan de meest universele schendingen van mensenrechten.
Namelijk bezetting, onderdrukking, oorlogsmisdaden. [17]
Een land, dat letterlijk land heeft gestolen in  bezet Palestijns gebied door het bouwen van nederzettingen, die in strijd zijn met het Internationaal Recht [18]
En die nederzettingen zijn niet alleen een hap uit bezet Palestijns gebied, Israel gaat vrolijk door met de uitbreiding ervan. [19]
De onafhankelijkheidsdag van een dergelijk land eren is de legitimatie van bezetting, onderdrukking, etnische zuiveringen.
Met het geven van een concert, onder deze condities, getuigt u van het totaal ontbreken van elementaire beschaving en gebrek aan respect voor het Internationaal Recht.
Weet u wel, hoe vaak Israel VN Resoluties aan zijn laars gelapt heeft? [20]
En daarvan, van die bezetting en onderdrukking, hoort u anno 2020 op de hoogte te zijn.
Ik eis dan ook van u, dat het de laatste keer is geweest, dat u een concert ter ere van Israel gegeven hebt.
Dat dit zonder publiek heeft plaatsgehad, is meer dan passend.
Een dikke NUL voor uw handelwijze.
BAH!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed