KLM medeplichtigheid aan uitzetting familie Karabulut naar onveilig Turkije/Brief aan KLM

Za 15 November 2014 17:14 | Astrid Essed | 2946 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE

KARABULUT NAAR ONVEILIG TURKIJE/BRIEF AAN KLM
 
ZIE OOK
 
 
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE FAMILIE KARABULUT NAAR ONVEILIG TURKIJE
DD ZONDAG  16 NOVEMBER   2014
 
 
Geachte Directie
Geacht Management
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van de familie Karabulut
dd zondag 16 november [morgen dus] naar Turkije. [1]
De familie Karabulut [vader, moeder en twee kinderen]
 
 
Gegevens:
 
Vertrekdatum: 16 november 2014
Tijd: 11.30
Vluchtnummer KLM 1613
 
Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Turkije, waarvan
wordt gesproken in het Algemeen Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid.
[2]
Daarover zo meer.

ACHTERGROND FAMILIE KARUBULUT
 
Als politieke tegenstanders van de Turkse regering hebben Leyla en Ali Karabulut
tien jaar in de gevangenis gezeten, waarbij sprake was van slechte
behandeling en foltering, waarna zij naar Nederland vluchtten en hun
kinderen hier werden geboren. [3]
Gezien hun politieke verleden en het feit, dat er geen verbetering 
is opgetreden in de mensenrechtensituatie, lopen ze
groot gevaar bij hun uitzetting. [4]
En daaraan werkt u als KLM direct aan mee, als zij morgen
worden uitgezet.
 
MENSENRECHTENSITUATIE TURKIJE
AMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID
 
 
Het meest recente Ambtsbericht van de Rijksoverheid laat wel
zien, hoe slecht het in Turkije gesteld is met de mensenrechtensituatie,
zeker waar het politieke tegenstanders van de regering, zoals de Leyla
en Ali Karabulut, bertreft. [5]
De vrijheid van meningsuiting is zeer beperkt [bladzijde 20, Ambtsbericht],
er wordt gesproken van een ''zorgelijke'' situatie en systematische
arrestaties en intimidatie van journalisten [bladzijde 21], er is een
slechte rechtsbescherming en intimidatie/arrestatie van advocaten
van politieke tegenstanders [bladzijde 30], gewelddadige arrestaties
van verdachten [bladzijde 30] [6]
 
En nog het ergste [waarvoor de Karabuluts moeten vrezen],
mishandeling en marteling in de gevangenissen. [bladzijde 30] [7]
 
Meer dan genoeg redenen voor u dus, om niet aan deze uitzetting
mee te werken.
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID
 
 
 
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het
uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [8]
 
 
 
Welnu, Geachte heer, mevrouw, die vlieger gaat niet op!
 
 
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
 
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchtelingen van dien.
 
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
 
TENSLOTTE:
 
 
 
 
De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u, in verband met de uitzettingen naar andere onveilige landen
en/of oorlogsgebieden. [9]
 
 
 
 
 
Aan u dus het dringende verzoek,  niet mee te werken aan de uitzetting
van de familie Karabulut naar een situatie, die voor
hen levensbedreigend kan zijn, noch aan andere uitzettingen
door de Nederlandse Overheid naar landen, die
de mensenrechten schenden  en oorlogsgebieden.
 
 
 
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
 
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
 
 
 
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Nederlandse Overheid naar voor vluchtelingen
onveilige en gevaarlijke landen, 
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de familie Karabulut
en anderen overkomt.
 
 
 
Dan hebt u bloed aan uw handen.
 
 
Een dringende oproep verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting van de familie Karabulut en anderen.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
[1]
 
DOORBRAAK
OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN
OVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE
(MET UPDATES)
12 NOVEMBER 2014

 
 
 
[2]
 
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT TURKIJE
DD 28 JULI 2013[3]


DOORBRAAK
OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN
OVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE
(MET UPDATES)
12 NOVEMBER 2014

 
 
NO BORDER
TURKSE POLITIEKE VLUCHTELINGEN MET
KINDEREN DREIGEN AANSTAANDE ZONDAG TE WORDEN UITGEZET
 
 
 
[4]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014
TURKEY
 
 
 
[5]
 
RIJKSOVERHEID[6]

RIJKSOVERHEID[7]


RIJKSOVERHEID 
[8]
 
 
”Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING A. MAVINGA
NAAR ONVEILIG ANGOLA/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
 
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN
24 JARIGE AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING 
SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE
ASTRID ESSED
 

Meer van Astrid Essed