Bied zelf excuses aan Wilders!

Do 3 November 2022 05:21 | Astrid Essed | 106 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WILDERS EIST EXCUSES VAN GROEN LINKS KAMERLID
KAUTHAR BOUCHALLIKTH VOOR ''ISLAMITISCHE''
SLAVERNIJ/GELIJK OVERSTEKEN, WILDERS
ZIE OOK
DIT IS EEN LONGREAD!
VOOR WIE IN TIJDNOOD IS, ZIE EPILOOG!
EN VEEL LEESPLEZIER!
Ik moet toegeven, hoewel ik vele malen kritisch ben geweest en nog ben
op Wilders, kies ik er voor, niet op alle oprispingen van hem en zijn Bende
in te gaan.
But sometimes a Soldier must take a stand and Fight!
Lees verder, lezers:
[Dit is, zoals beloofd, een vervolg op een eerdere Facebook post van 
Astrid Essed
[KAUTHAR BOUCHALLIKTH]:
''Als wij het hebben over gelijkwaardigheid binnen
het Koninkrijk, dan kunnen we niet wegkijken van onze geschiedenis.
De geschiedenis van exploitatie en uitbuiting''
Het slavernijverleden van Nederland.
Ik hoop, dat we in 2023, 150 jaar na afschaffing een belangrijke stap
kunnen zetten en de regering eindelijk excuses zal aanbieden voor
het slavernijverleden.
Ik hoop ook, dat die excuses gepaard zullen gaan met handelen
Want zoals een Caraibisch Nederlands parlementarier dat ook zei
Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om daden.
EINDE
YOUTUBE FRAGMENT TOESPRAAK KAUTHAR BOUCHALLIKTH
KAUTHAR BOUCHALLIKTH ON TWITTER
''Maar zowel Wilders als Ellian delen niet de mening van de GroenLinks-politica. Beide heren zijn van mening dat Bouchallikht degene is die excuses moet gaan aanbieden voor dat wat de islam heeft veroorzaakt.
'''Wanneer gaat u namens profeet Mohammed, Ottomaans rijk, en latere islamitische landen excuses aanbieden voor slavernij. Dat was en is toegestaan volgens de sharia. Uw hoofddoek is symbool van sharia, dus ook van regels omtrent slavernij', schrijft Ellian

Wilders houdt er een soortgelijke mening op na: 'Het is de hoogste tijd dat u excuses aanbiedt voor de eeuwenlange slavernij van de islam, voor het dragen van uw hoofddoek als symbool van de onderdanigheid van de vrouw, voor de islamitische haat naar joden, christenen en afvalligen. Het is de hoogste tijd dat u ontslag neemt.'

https://nieuwrechts.nl/90142-wilders-eist-excuses-van-gl-kamerlid-voor-islamitische-slavernij

I
ZO BEGON HET
Het begon met de uitspraak van Groen LinksKamerlid Kauthar Bouchallikth,
waarin zij zei, dat het hoog tijd was, dat de Nederlandse regering
nu eens excuses gaat aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden
[1 en zie boven]
Hoe dat weer eens ontaardde in het Vervolgdrama extreen-rechts/Bouchallikth
daarover straks meer 
Nu eerst die excuses:
Dat het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden
steeds meer Bon Ton wordt, is noodzakelijk en een Goede Zaak [2]
Een greep hieruit:
Als eerste Bestuurseenheid in Nederland bood Amsterdam excuses aan [3],
gevolgd door Rotterdam [4] en Utrecht [5]
Recentelijk, juli 2022, bood de voorman van de Nederlandsche Bank,
Klaas Knot, op je jaarlijkse Keti Koti Herdenking [6] namens de Nederlandsche Bank, de Staatsbank van Nederland [7],
zijn excuses aan voor het slavernijverleden [8]
Een indrukwekkend Moment [9]
Overigens had ABN AMRO reeds in april 2022 eveneens excuses 
over het slavernijverleden aangeboden. [10]
II
EXCUSES VAN DE NEDERLANDSE STAAT?
Niet vreemd is het dus, dat de druk op de Nederlandse Staat om
excuses voor het slavernijverleden aan te bieden, steeds groter werd
en wordt.
Toegegeven:
De Nederlandse Staat had al eerder ''diepe spijt'' betuigd over het slavernijverleden
[mag ook wel, zou ik denken] [11], maar er is meer nodig:
Namelijk officiele excuses [12]
Maar daar wil[de] premier Rutte nog niet aan
Ik citeer Rutte:
''''Eh het slavernijverleden, daarvan is mijn punt altijd geweest,
dat is 150 jaar geleden.
Ik vind het, ik heb het altijd gratuit gevonden om te zeggen over iets
wat 150 jaar is gebeurd, in die context, in die totaal andere situatie, 
om daarvoor excuses te maken eh...dus te zeggen, ja, die mensen
toen hebben het fout gedaan eh...dat vind ik van een ....dat vind ik
vanwege dat grote tijdsverschil en het feit dat je die context van 150 jaar geleden nooit zo kunt wegen, vind ik onjuist.'' [13]
Dat zei Rutte in het VPRO programma ''Zomergasten, in 2016 [14]
Kom me niet aan met dat argument, Mr Prime Minister!
Want die ''context'' bestaat niet in absolute zin
Ook in de tijd, toen de slavernij in volle gang was, waren er
al levendige protesten, met name van de kant van 17e Eeuwse
dominees [15]
Maar goed:
Op excuses wordt o.a. aangedrongen [of beter gezegd, geadviseerd] door het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken opgerichte Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden [16]
De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich
nu onlangs [2022] ook uitgesproken voor excuses [17]
Van de twee coalitiepartijen D'66 en Christen-Unie
is bekend, dat zij reeds in 2020 voor excuses waren [18]
Beweegt Rutte zich nu toch in die richting?
In een toespraak tot het Surinaamse parlement
[Rutte was onlangs voor een tweedaags bezoek
in Suriname], refereerde hij eraan, dat de 2023 herdenking van de afschaffing van de slavernij in
Suriname en op de Antillen in het teken
moet staan van erkenning....'' [19]
Letterlijk zei Rutte in de Nationale Assemblee
[Het Surinaamse parlement]:
''Het herdenkingsjaar 2023 moet daarom in het teken staan van erkenning. Erkenning van het afschuwelijke leed dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan. Erkenning van de strijd en het verzet, dat er ook was, en dat zo indringend is beschreven door Anton de Kom in zijn boek 'Wij slaven van Suriname' [20]
Wat ik aan zijn Toespraak grappig vond, was zijn switch:
Zei hij nog in 2016 in het Programma ''Zomergasten'':
''''Eh het slavernijverleden, daarvan is mijn punt altijd geweest,
dat is 150 jaar geleden.
Ik vind het, ik heb het altijd gratuit gevonden om te zeggen over iets
wat 150 jaar is gebeurd.....'' [21]
NU, in deze Toespraak tot het Surinaamse Parlement, klonk
een heel ANDER geluid:
Ik citeer Rutte:
''Tussen ons in het heden en dat moment zitten welbeschouwd niet meer dan enkele generaties en het is volkomen begrijpelijk dat dit levende geschiedenis is voor de nazaten van de tot slaaf gemaakten, de inheemse bevolking en de contractarbeiders. '' [22]
Voortschrijdend Inzicht............
Maar hoe dan ook, ik heb het ''politieke'' Gevoel,
dat de Nederlandse Staat zich steeds meer richting excuses beweegt, die hoogstwaarschijnlijk
volgend Jaar, in 2023, zullen worden aangeboden.
Want laten we eerlijk zijn:
Als belangrijke Instituties als de Nederlandsche Bank,
de ABN AMRO Bank, de steden Amsterdam, Rotterdam,
en Utrecht je reeds zijn voorgegaan, als
een eigen door het Ministerie Binnenlandse Zaken opgerichte Denktank je excuses adviseert, als ook een Tweede Kamer Meerderheid voor excuses is, als twee van je
eigen coalitiepartners daar al sinds 2020 voor zijn en
je blijft als regering weigeren, dan sta je toch voor Gek?
Dat is in het persoonlijke Leven geen probleem, maar
politiek toch wel?
We zullen zien...........
Overigens is 2023 het 160 STE HERDENKINGSJAAR
VAN DE SLAVERNIJ en NIET het 150 ste! [23]
Kunnen mensen niet meer rekenen.....
III
WILDERS AND HIS BOY AFSHIN ELLIAN VERSUS KAUTHAR
Nu terug naar waar dit artikel om begonnen is, namelijk
de ''excuses'' die Wilders and his boy, Islamofoob
Afshin Ellian [24] eisten van Groen Links
Kamerlid Kauthar Bouchallikth voor de ''islamitische''
slavernij [25]
Waarom ik dat islamitisch tussen aanhalingstekens zet, 
daarover straks meer, alsmede over de kritiek van Afshin Ellian.
Ik begin met Wilders:
Geert Wilders dus, leider van de fascistisch-Islamofobe PVV [26] heeft evenals zijn Comrade of Arms, his Boy
Afshin Ellian [over wie later meer] van Groen Links
Kamerlid Kauthar, excuses geeist voor de ''islamitische'' slavernij:
Dit naar aanleiding van een toespraak, waarin zij
juist excuses eiste van de Nederlandse Staat over
het Nederlandse slavernijverleden:
Kauthar merkte daarbij op:
''''Als wij het hebben over gelijkwaardigheid binnen
het Koninkrijk, dan kunnen we niet wegkijken van onze geschiedenis.
De geschiedenis van exploitatie en uitbuiting''
Het slavernijverleden van Nederland.
Ik hoop, dat we in 2023, 150 jaar na afschaffing een belangrijke stap
kunnen zetten en de regering eindelijk excuses zal aanbieden voor
het slavernijverleden.
Ik hoop ook, dat die excuses gepaard zullen gaan met handelen
Want zoals een Caraibisch Nederlands parlementarier dat ook zei
Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om daden.''  [27]
HETZE TEGEN KAUTHAR
Nu moet dit alles worden gezien in het Licht van de Grote Hetze, die destijds
door het extreem-rechtse nieuws medium Geen Stijl en zijn Consorten van PVV en anderen is gevoerd tegen het nu Groen Links Kamerlid
Kauthar Bouchallikth, toen kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. [28]
Doel was om haar integriteit in twijfel te trekken, want zij zou gelieerd zijn
aan de Moslimbroederschap! [29]
Onzin, zoals in twee uitstekende opinieartikelen werd gesteld [30], maar waar
het natuurlijk vooral om ging was het feit, dat Kauthar een hoofddoek draagt, ook in de Tweede Kamer [31].
Hoe dan ook, de villeine Spelletjes van de Extreem-rechtse Bende liep op
niets uit, Kauthar Bouchallikth kwam toch in de Tweede Kamer
vanwege voorkeursstemmen [32]
Overigens, hoe sneu kan je zijn, is Geen Stijl kennelijk zo geobsedeerd
door Kauthar, dat ze pagina na pagina, tot nu toe, aan haar wijden......[33]
DE EXCUSES
Tot zover de achtergrond van de extreem-rechtse obsessie met Kauthar
Bouchallikth [vanaf nu simpel ''Kauthar'' genoemd]
Zoals ik dus schreef en op Nieuw Rechts te lezen is [34] eiste Wilders en in
zijn kielzog Afshin Ellian excuses van Kauthar voor de ''islamitische slavernij''
naar aanleiding naar haar pleidooi [nu door een Tweede Kamermeerderheid
gedeeld] voor excuses van de Nederlandse Staat voor het Nederlandse slavernij verleden [35]
De Heren schrijven [op Facebook en Twitter]
WILDERS [Facebook]
'' 'Het is de hoogste tijd dat u excuses aanbiedt voor de eeuwenlange slavernij van de islam, voor het dragen van uw hoofddoek als symbool van de onderdanigheid van de vrouw, voor de islamitische haat naar joden, christenen en afvalligen. Het is de hoogste tijd dat u ontslag neemt.'
AFSHIN ELLIAN [Twitter]
'Wanneer gaat u namens profeet Mohammed, Ottomaans rijk, en latere islamitische landen excuses aanbieden voor slavernij. Dat was en is toegestaan volgens de sharia. Uw hoofddoek is symbool van sharia, dus ook van regels omtrent slavernij' [36]
Dat is een Hoop bij Elkaar, ik beperk mij tot de tirade van Wilders
SLAVERNIJ, MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
Nu ben ik glad voor het aanbieden van excuses, door STATEN,
voor het aandeel van hun voorgangers uit het verleden,
in slavernij [en slavenhandel], die misdaad tegen de
menselijkheid [37]
En of dat nu de Westerse transatlantische slavernij en
slavenhandel, of de Arabische of Afrikaanse slavernij [38] is [geen zinnig mens ontkent het bestaan daarvan], dat
maakt mij niet uit.
Slavernij is slavernij, door wie of welke Staat ook
bedreven
En geen enkele vorm van slavernij/handel, of die nu
door ''witte'' Westerse landen is gepleegd of door anderen,
moet worden weggepoetst
Okay?
Maar het gaat het het DUO Wilders, Ellian niet om dit evenwicht:
Ze willen de Kauthar hetze hernieuwen, de aandacht [en dat
geldt zeker voor Wilders] afleiden van de misdaden
van de Westerse slavenhandel/slavernij en natuurlijk
de Islam, en als afgeleiden moslims, een  Trap na geven
Lees maar verder:
A
EXCUSES KAUTHAR:
GELIJK OVERSTEKEN, MENEER WILDERS!
Het is grappig, dat juist Wilders die excuses van Kauthar eist, terwijl hijzelf
niets ziet in excuses van de Nederlandse Staat voor het Nederlandse'
slavernijverleden [39]
Waarom moet zij dan wel excuses aanbieden?
Als Wilders excuses eist van Kauthar, prima, maar dan moet
hij ook excuses aanbieden voor het NEDERLANDSE slavernijverleden!
Dat heb ik ook geschreven op Wilders' Facebookpagina
Zie noot 40
B
EXCUSES KAUTHAR
EXCUSES VAN STATEN, NIET VAN INDIVIDUEN
'''' 'Het is de hoogste tijd dat u excuses aanbiedt voor de eeuwenlange slavernij van de islam, voor het dragen van uw hoofddoek als symbool van de onderdanigheid van de vrouw, voor de islamitische haat naar joden, christenen en afvalligen. Het is de hoogste tijd dat u ontslag neemt.'
ALDUS WILDERS VERSUS KAUTHAR [41]
Nog afgezien van al die andere hele en halve ONZIN, die
Kauthar wordt aangewreven, focussen dus op die Slavernij
Waarom zou Kauthar ALS INDIVIDU excuses moeten aanbieden
voor een eeuwenoude misdaad tegen de menselijkheid? 
Als Wilders nu excuses had geeist van pak hem beet, Saoedi Arabie, Marokko, Mauretanie of Ghana, Benin [Afrikaanse slavernij] [42]
dan had hij een punt gehad.
Want excuses worden door STATEN gemaakt voor de wandaden
van de aan hen voorafgaande Staatsvormen, niet
door individuen
Ik vind dat Nederland als STAAT excuses dient aan te bieden,
geen Nederlandse burgers!
En datzelfde geldt ook voor slavenhoudende Arabische/Afrikaanse landen.
SLAVERNIJ ''ISLAMITISCH''?
'''' 'Het is de hoogste tijd dat u excuses aanbiedt voor de eeuwenlange slavernij van de islam, voor het dragen van uw hoofddoek als symbool van de onderdanigheid van de vrouw, voor de islamitische haat naar joden, christenen en afvalligen. Het is de hoogste tijd dat u ontslag neemt.'
ALDUS WILDERS VERSUS KAUTHAR  [43]
Dan kom ik nu bij de reden, waarom ik in bovenstaand
schrijven dat ''islamitisch'' tussen aanhalingstekens
heb gezet
Mijzelf geciteerd [zie ergens hierboven]
''Waarom ik dat islamitisch tussen aanhalingstekens zet, 
daarover straks meer.....''
In de eerste plaats is het onzinnig om het Arabische
en Ottomaanse slavernijverleden [44] ''eeuwenlange
slavernij van de Islam'' te noemen [45]
Want het Arabisch en Ottomaanse slavernijverleden
was een stelsel van Koop en Verkoop van Mensen,
dat net zo min ''islamitisch'' was, als de Westerse
slavenhandel/slavernij ''christelijk ''was
Het simpele feit, dat moslims of christenen slavernij
bedrijven, maakt die slavernij nog niet
''islamitisch'' of ''christelijk'' [46]
Wat anders is, is dat men de slavernij trachtte te rechtvaardigen met als inzet de Islam of
het Christendom [47] 
Triomfantelijk zullen Islamhaters mij toeroepen:
''Astrid Essed of mevrouw Essed [afhankelijk
van hun zin voor goede manieren], maar je/u
kunt niet ontkennen, dat de Profeet Mohammed en
zijn volgelingen krijgsgevangenen tot slaaf maakten
en slaven kochten en verkochten [48]
Welnu Heren en Dames Moslimhaters [en complimenten
als het u al, intellectueel gezien, gelukt is om zover
in mijn artikel te komen], dat ontken ik ook helemaal
niet.
Maar ook tot u zal zijn doorgedrongen, dat de ProfeetMohammed leefde in de 7e Eeuw na Christus [49]
en dat in die Tijd zowel in Europa, de Arabische Wereld en Elders de slavernij een ''gewone'' [sociaal-geaccepteerde] praktijk was [50]
En aangezien ook Profeten, hoezeer ook spirituele
Voorbeelden, niet volmaakt waren, konden ook
zij niet treden buiten een Wereldbeeld, dat bovendien
[en daar zat het em natuurlijk ook in] zo lucratief was.
Wie in die Tijd had geprobeerd de slavernij af te schaffen,
was waarschijnlijk buiten de Wereld gesteld of ergens
opgesloten als [on]Gevaarlijke Gek.....
Of zoals een eloquenter schrijver als ondergetekende 
opmerkte
''Prohibiting slavery in the context of seventh-century Arabia
apparently would has been as useful as prohibiting
poverty; it would have reflected a noble ideal but
would have been unworkable on an immediate basis 
without establishing an entirely new socioeconomic system'' [51]
WAT JAMMER VOOR U, ISLAMHATERS......
Overigens moet ik er nog aan toevoegen...en dat
vind ik ZOOO jammer voor de Islamhaters, dat de
Profeet Mohammed niet alleen slaven als
menselijke wezens behandelde, maar hen
ook zekere rechten toekende en zelfs het vrijlaten
van slaven aanmoedigde, al verbood hij dan niet de
slavernij als zodanig
U gelooft mij niet?
Lees dan noot 52
AFSHIN ELLIAN
'''Wanneer gaat u namens profeet Mohammed, Ottomaans rijk, en latere islamitische landen excuses aanbieden voor slavernij. Dat was en is toegestaan volgens de sharia. Uw hoofddoek is symbool van sharia, dus ook van regels omtrent slavernij','' [53]
Het is niet verwonderlijk, dat ook Afshin Ellian, ''vermaard''
Islamofoob [54], met ongeveer dezelfde eisen tot excuses tegenover
Kauthar kwam aanzetten als Wilders.
Ik ga niet weer op zijn eisen in, die
ongeveer hetzelfde zijn als die van Wilders, omdat ik
dat hierboven al uitgebreid [zie ook bijbehorende noten]
gedaan heb.
WEL wil ik er nog op wijzen, dat zijn opmerking, dat de
slavernij volgens de Sharia was toegestaan [op zich juist] [55]
vrij eenzijdig vind.
Want door de christelijke rechtvaardiging van de slavernij
niet te noemen [56] [wat deze meneer waarschijnlijk
bewust doet, want een rechtsfilosoof moet beter weten [57]
wordt weer die eenzijdige aanval op de Islam benadrukt.
Overigens wil ik u een door een masterstudent religiestudies, Michiel van der Padt genaamd, gedane
felle aanval op de hersenspinsels van Ellian niet onthouden
Zie noot 58
EPILOOG
De gezamenlijke aanval van PVV leider G Wilders en his Boy, Islamofoob
Afshin Ellian [59] op Groen Links Kamerlid Kauthar Bouchallikth, waarbij door
dit DUO op hoge toon haar excuses voor de ''islamitische'' slavernij
werd geeist [60], kan niet los gezien worden van de eerdere extreem-rechtse
hetze tegen Kauthar 
Lees daarover alles in NOOT 61
Samengevat:
EXCUSES WORDEN AANGEBODEN DOOR STATEN, NIET DOOR INDIVIDUEN
 [Opmerking/Excuses van Arabische en Afrikaanse landen,
maar ook van Turkije/namens het voormalige Ottomaanse Rijk over
hun aandeel in de eeuwenlange slavernij zijn welkom en naar mijn mening,
noodzakelijk, net als Nederlandse excuses over het slavernijverleden]
DE ARABISCH/OTTOMAAANSE SLAVERNIJ WAS NIET ''ISLAMITISCH'',
NET ZO MIN ALS DE WESTERSE TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
EN SLAVERNIJ ''CHRISTELIJK'' WAS
EN TENSLOTTE
ALS WILDERS ZO GEFOCUST IS OP EXCUSES VAN KAUTHAR VOOR
DE ''ISLAMITISCHE'' SLAVERNIJ, LAAT HIJ DAN ZIJN EXCUSES
AANBIEDEN VOOR DE NEDERLANDSE ''CHRISTELIJKE'' SLAVERNIJ
GELIJK OVERSTEKEN WILDERS
En Lezers, blijf alert op het Fascistische Gevaar!  [62]
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF