WE are Here Vluchtelingen Rudolf Dieselstraat/Vervolg tragedie/Strijd gaat door!

Di 29 Mei 2018 09:42 | Astrid Essed | 667 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/
STRIJD GAAT DOOR!
ZIE OOK
VOORAF
Lees over het drama van de We are Here vluchtelingen, die sinds 2012
door Amsterdam zwerft, overal wordt ontruimd en opgejaagd en
aanstaande 1 juni 2018 voor de zoveelste keer weg moet!
Beste lezers,
Weet u het nog?
Maybe, Maybe not
Dus is Astrid Essed de troubleshooter er weer om u eraan
te herinneren:
Aan Wat?

 
Het onrecht van de uitgeprocedeerde WE ARE HERE vluchtelingen
LET GOED OP lezers:
ZO gaat Nederland met kwetsbare vluchtelingen om.....
Ik neem ik u weer eens mee in de tijd, deze keer naar het Jaar 2012, waarin 
door de vluchtelingen zelf en hen ondersteunende activisten,
een belangrijke stap gezet werd om vluchtelingen zichtbaar te maken
in Nederland.
Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar vaak niet terug KUNNEN
naar het land van herkomst, vanwege de oorlogssituatie  en soms
gaat [ging] het ook om mensen, die geen zorgvuldige
asielprocedure gehad hebben. [1]
Ze vallen hier dan tussen wal en schip, want ze zijn niet
uitzetbaar en toch kan de Nederlandse Staat niet dat greintje
humaniteit opbrengen, om hen hier een bestaan te laten opbouwen.
Zij houdt zich NIET aan de elementaire mensenrechtenverdragen,
die stellen, dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn/haar hoofd,
op voeding, onderwijs en kleding. [2]
SHAME, SHAME!
Gevolg, dames en heren:
Ze zwerven al sinds 2012 door Amsterdam, van hot naar her en hebben
al zoveel ''VLUCHT'' vestigingen gehad [ [gekraakte panden door
henzelf en/of activisten-sympathisanten], dat ik en iedereen, die in welke
vorm ook betrokken is op deze mensen, de tel ben kwijtgeraakt.
Onder noot 3 een poging tot een overzicht
Aan het kaartje onder noot 4 is te zien, dat het maar liefst
29 vestigingen waren, als er ondertussen niet meer zijn bijgekomen!
PERFIDE ROL BURGEMEESTER VAN DER LAAN
Triest voor burgemeester van der Laan en zijn nabestaanden,
dat hij aan een ernstige ziekte is overleden [5], maar ''de mortuis nihil
nisi bene'' [van de doden niets dan goeds] [6] is
voor mij geen optie.
Daarvoor is de [inhumane] situatie te ernstig.
Van meet af aan, vanaf DAY ONE dat de uit Ter Apel [7] en andere
locaties afkomstige vluchtelingen in Amsterdam zijn neergestreken,
heeft hij een hypocriete en perfide rol gespeeld, door zich
als ''vriend'' [8] van de vluchtelingen op te werpen, maar ze onderussen
een dolksteek in de rug te steken.[9]
Dan was voormalig Staatssecretaris van Justitie Teeven, een BIKKEL,
toch eerlijker, omdat hij van meet af aan duidelijk heeft gemaakt, dat
de enige ''handreiking'', die hij wil doen, vluchtelingen minimale
voorzieningen geven, als zij ''willen meewerken aan hun
terugkeer'' [10], heel goed wetende, dat er geen terugkeer mogelijk IS
naar oorlogsgebieden als Somalie en Soedan, gesloten dictaturen
als Eritrea. [11]
NOTWEG
Het valse spel van van der Laan begon al, toen de vluchtelingen
[na te zijn vertrokken uit de tuin van de Diakonie aan de
Nieuwe Herengeacht. [12] 
een tentenkamp opzetten aan de Notweg in Osdorp.
In tegenstelling tot de hartverwarmende hulp en steun van buurtbewoners [13],
deed de Gemeente [waarbij van der Laan een stevige vinger in de pap had],
niets voor deze mensen. [14]
Helemaal niets.
Nog geen warme maaltijd, deken of chemisch toilet!
Wat burgemeester van der Laan WEL deed, was heel schijnnheilig het tentenkamp
uitroepen tot ''demonstratie'' [15].
Dan hoeft ie [van der Laan] immers geen voorzieningen te regelen en kan
hij de vluchtelingen in hun sop gaar laten koken.
Wat hij vervolgens deed was een ''elkaar de bal toespelen'' spelletje, spelen
[ja driedubbel op, driedubbel schandalig!]
Meerderheid van de deelraad Nieuw West wilde dat er iets voor de mensen
werd gedaan, Deelraadsvoorzitter speelde de bal door naar Van der Laan en
Van der Laan weer naar de Landelijke Overheid. [16]
En natuurlijk:
Omdat de Gemeente niets deed en toen daardoor de ''tent'' omstandigheden
moeilijker en moeilijker werden [dit speelde zich af in november 2012], greep
Van der Laan dit aan, om tot ontruiming over te gaan:
Ik citeer AT 5
'' Burgemeester Eberhard van der Laan wil een einde maken aan het kamp, omdat het niet langer het karakter heeft van een demonstratie. Het aantal mensen dat op het kamp verblijft is de afgelopen weken tegen de afspraken in enorm uitgebreid, waarmee de risico's op onder meer infectieziekten en ongeregeldheden toenemen. '' [17]
Wat een huichelaar, die van der Laan!
DOLEND DOOR AMSTERDAM/VAN VLUCHTADRES
NAAR VLUCHTADRES/VAN DER LAAN'S HYPOCRISIE
Zo trokken ze van hot naar her, de vluchtelingen, panden werden
door en voor hen [door sympathiserende activisten] [18] gekraakt,
waarna ze weer werden verdreven.
Om opnieuw ergens neer te strijken in de hoofdstad.
Zonder enige steun en voorzieningen van de kant van de Gemeente/
burgemeester.
Het enige, dat Van der Laan herhaalde was de mantra, dat HIJ
niet voor een verblijfsvergunning kon zorgen, omdat
dat een zaak van de Haagse Politiek [Teeven de Ombuigzame, , toenmalige Staatssecretaris van Justitie], was. [19]
En Teeven wilde duidelijk niet buigen...... [20] 
Natuurlijk kon van der Laan niet voor een verblijfsvergunning
zorgen en weet ik [en de vluchtelingen, die zijn niet achterlijk]
ook wel, dat Teeven's voorganger, Staatssectretaris van Justitie
Albayrak, noodopvang voor uitgeprocedeerden had gesloten [21],
maar een beetje menselijkheid, mensen opvangen in een leegstaand
pand zonder bestemming, of MINSTENS mensen NIET ontruimen
uit een GEMEENTELIJK pand [dat is ook gebeurd en daarin had
de Gemeente WEL een vinger in de pap] [22], ik herhaal
EEN BEETJE MENSELIJKHEID, zou Van der Laan, die
ten onrechte bij zijn dood praktisch HEILIGverklaard is [23]
hebben gesierd!
JA IK FULMINEER!
Van der Laan had over die vluchtelingenkwestie allang hard
moeten worden aangepakt, betrokken schrijvers/activisten
hebben dat al lang geleden gedaan [24] en nu, bij het zoveelste
drama, dat lijkt plaats te vinden in de Rudolf Dieselstraat
[gekraakte panden] [25], wil ik OPNIEUW
[heb het al eerder gedaan] [26] een overzicht geven van deze FUCKERY!!!
[Excuses le mot, maar het IS FUCKERY!]
En die FUCKERY, ja, dat is Van der Laan's inhumaniteit
[daarop kom ik] en HYPOCRISIE:
Doen alsof je de ''vriend'' [HAHAHA] van de vluchtelingen
bent [27], hen ondertussen keihard opjagen en ontruimen.
Hen de dagelijkse voorzieningen ontzeggen:
Overdrijf ik?
De groep uitgeprocedeerden, die in de Vluchtgarage
belandden [ik leg later uit hoe dat kwam] [28], zaten daar
onder ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN.
Geen water, geen stroom, geen verwarming, helemaal
niets. [29]
Ik spreek over de maanden november en december 2013.
Daarover heeft ondergetekende nog de Stadsdeelraadsleden
Zuid-Oost aangeschreven [30]
Ook  het College van de Rechten van de Mens heeft de levensomstandigheden
van de uitgeprocedeerden gehekeld. [31]
To no avail.
Noch het Stadsdeel, noch die zogenaamde ''betrokken burgemeester''
Van der Laan [32] hebben ooit en vinger uitgestoken om
de omstandigheden te verbeteren.
De enige hulp kwam van de ''politieke activisten'' tegen wie
Van der Laan zo tekeer ging [33].
Natuurlijk, zij ontmaskerden zijn zogenaamde ''vriendschap''
met de vluchtelingen, voor zover dat nog nodig was.
En dat hij gewoon met Teeven [toenmalig Staatssecretaris van Justitie]
onder een hoedje speelde, is uit bovenstaande wel duidelijk
geworden [check ook de noten, waaronder Youtube filmpje onder
noot 19, waarin hij in niet mis verstane termen de ''legislation''
verdedigt of tenminste zegt uit te voeren, zonder kritiek]
In niet mis verstane termen Van der Laan aan het woord:
'' 'Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That's it.''' [34]
Dit naar aanleiding van een aanbod van van der Laan
, in de begintijd van het Tentenkamp Notweg om
te zorgen voor 30 dagen van opvang voor de Tentenkampers
Notweg, als ''bijkomperiode'', wat terecht door schrijfster
en activiste Joke Kaviaar werd ontmaskerd als een
sluwe voortzetting van het deportatiebeleid
[DEPORTATIE JA, vanwege het onvrijwillige
karakter maar vooral de uitzetting naar oorlog
en/of vervolging/armoede!] van Teeven! [35]
Want na die dertig dagen ''bijkomperiode.....''
JUISTEM! 

 

DOLEND DOOR AMSTERDAM/VAN VLUCHTADRES
NAAR VLUCHTADRES/
VAN DER LAAN'S INTERVENTIE/PROJECT HAVENSTRAAT/
''VLUCHTHAVEN''
''Als de Vos de Passie preekt, boer pas op je kippen''
En dan ineens in 2013, als een Duveltje uit een Doosje, kwam
van der Laan, die voor die tijd geen enkele voorziening, niet eens
een chemish toilet, voor de We are Here vluchtelingen had geregeld,
hen INEENS te hulp.
Sowieso al verdacht, omdat hij zelf had beweerd, met Teeven op
een lijn te zitten [36], maar in eerste instantie leek het veelbelovend.
Ik zeg ''LEEK''
Want wat hij aanbood was opvang in de Havenstraat, het gebouw
van de voormalige gevangenis [geen prettig onderkomen, maar vooruit!]m,
voor de periode van een half jaar. [37]
Een verademing, toch? [38]
Nou, MIS POES!
Want zoals eigenlijk wel te verwachten, zat er een flink addertje
onder het gras!
Want het is niet zomaar een project uit laat ontstane humaniteit,
maar in samenwerking met [voormalig] Staatssectretaris
Teeven, die de empathie van een tank heeft [39] en het uiteraard
niet voor niets doet:
Inzet is dan ook:
''Meewerken aan terugkeer. [40]
Als zoethoudertje wordt, behalve eindelijk een redelijk normaal
onderkomen [voor zover je dat kunt zeggen van een voormalige
gevangenis], tot rust komen, vrijwilligers werk doen, kans
om een stage te lopen [41] en naar Van der Laan's eigen zeggen
in een interview in Amnesty's blad Wordt Veervolgd, waarbij zijn emoties
hoog opliepen, de kans om cursussen te volgen [waarvan 125 mensen
gebruik zouden hebben gemaakt] en  tot automonteur‚ schilder‚ kapper,
etc. [42]
Ook zou Vluchtelingenwerk de vluchtelingen helpen
met  met een check van hun documenten om te kijken of ze niet alsnog konden blijven. [43]
ALLEMAAL MOOI EN WAAR, MAAR DIT WAREN ZOETHOUDERTJES!
Want de Van der Laan/Teeven combinatie wist heel goed,
dat dit maar voor een paar mensen gunstig kon uitpakken
en dat de rest WEL uitzetbaar was.
Met alle gevolgen van de ellende van oorlog/vervolging/
armoede.
Toch beweerden Teeven/Van der Laan ''teleurgesteld''
te zijn, omdat maar een kleine groep [niet meer dan
vijf man] in 2013 terugkeerden, terwijl er volgens hem
zestig terug konden [let wel, gedwongen worden uitgezet
naar oorlog en andere ellende, ;''gedeporteerd'' dus] [44]
Alsof de vluchtelingen een keuze hadden en HEM
EN PARTNER IN CRIME TEEVEN MISLEID
ZOUDEN HEBBEN......[45]
Laten we eerlijk zijn.
Konden de vluchtelingen zich de luxe permitteren, NEE
tegen hun aanbod te zeggen, gezien hun omstandigheden?
Vul zelf maar in, lezers!
Om een lang, lang verhaal kort te maken.
De Vluchthaven [of Vluchtbajes] opvang is tot
stand gekomen onder druk, omdat de uitgeprocedeerden
geen kant uit konden.
Terecht noemt Joke Kaviaar dat afpersing! [46]
Supporters van Wij Zijn Hier lichten nog hun standpunt toe
over de gang van zaken bij het Vluchthaven project [47]
Zij hebben een eigen evaluatie van de opvang van de
vluchtelingen in de Vluchthaven gemaakt en die
verschilde hemelsbreed van het standpunt van
Van der Laan. [48]
En een vrijwilliger van Wij Zijn Hier hekelde de uitspraak
van Van der Laan, dat zestig mensen terug gekund
zouden hebben, omdat, zoals van internationale
rapporten van onder andere Amnesty International, bekend is, de meeste landen van herkomst
oorlogsgebieden waren [zijn].... [49]
Weten Van der Laan en Teeven maar al te goed....
AL MET AL, A SORDID AFFAIR
VLUCHTGARAGE
For the record, de ''Vluchthaven'' groep bestond uit
159 mensen, die waren geregistreerd door Vluchtelingen
werk [50], de rest, 80 mensen,die in de Vluchtgarage
al gauw aangroeide tot 120 [51] konden niet mee en
vertrokken naar de Vluchtgarage.
Zo ontstond dus de Vluchtgarage, waarover al uitgebreid
geschreven.
NA DE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
Nadat de Vluchthaven was ontruimd op last
van ''vriend'' Van der Laan [52], waarbij de
vluchtelingen eerst nog een nare tocht
hadden gemaakt door de stromende regen,
waren verjaagd uit het Oosterpark [53] en tenslotte
opgevangen in de Muiderkerk [54]
ging de heilloze
zwerftocht door de stad door, met alle
mogelijke opsplitsingen, teveel om hier
op te noemen [55]
DE BED, BAD  EN BROOD BLUES
VAN VAN DER LAAN NAAR SINTERKLAAS?
FORGET IT!
En dan nu de Bed, bad en Brood drama's, waarin Van
der Laan veranderde in Sinterklaas
Want........
Van der Laan kwam met de idee, de Bed, Bad en Brood voorziening [die al
voor daklozen bestond] ook ter beschikking te stellen aan
de We are here Vluchtelingen.[56]
Beter dan door de stad zwerven, toch?
Zo presenteerde Van der Laan dit. [57]
LIJKT zo humaan, IS het niet
WANT:
WAT IS DE BED, BAD, BROOD VOORZIENING?
Bed, bad en brood kan wel gerekend worden onder de minima
van voorzieningen voor het levensonderhoud:
Je komt 's avonds om zeven uur in de daarvoor bestemde
lokatie, krijgt een warme maaltijd, kan onder de douche en daar slapen.
En 's morgens vertrek je weer, weer of geen weer. [58]
Dat beteken:
Overdag zwerven op straat, zonder geld, zonder eten, ook in de winter
en slechts 's avionds een opvang.
Voor niemand voldoende humaan, ook niet voor daklozen.
En terecht zegt de ''We are Here'' groep, dat dit zo niet kan.
Er hoort een nacht EN dagopvang te zijn, to begin with....
en bovendien lopen de vluchtelingen ook nog eens het risico,
opnieuw in vreemdelingendetentie te belanden [velen zijn al
zo vaak in vreemdelingendetentie geweest en er weer uitgeknikkerd,
, zonder een cent of voorzieningen, toen ze niet uitzetbaar bleken],
als ze overdag op straat rondzwerven [59]
De ware aard van SINTERKLAAS van der Laan ontpopte zich al heel snel,
toen bleek, dat een belangrijke drijfveer voor zijn late roeping als
humane idealist, een wassen neus bleek.....
LET OP zijn uitspraak:
.
''  Bed, bad en brood is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor mensen om hier voor altijd te willen blijven'' [60]
Te veel om te sterven, maar te weinig om te leven.....
Zo zat de ''menselijkheid'' van van der Laan dus in elkaar.
Er zaten trouwens meer nare kanten aan die ''bed, bad 
en broodopvang'', die was uitgestrekt tot
''ongedocumenteeerden'' [uitgeprocedeeerden dus]
onder wie de We are Here groep.
In herinnering [zie ook bovenstaand]:
Voormalig Staatssectretaris van Justitie Albayrak 
had de noodopvang voor uitgeprocedeerden afgeschaft
[61], dus volgens de Overheid was de ''bed, bad en brood
voorziening'' voor uitgeprocedeerden geen opvang.
Echter, door een uitspraak van de rechter gedwongen
[het is een lang, juridisch verhaal, zie noot 62] besloot Teeven, zeer tegen zijn zin, TOCH
geld ter beschikking te stellen voor bed, bad en brood
voor uitgeprocedeeerden. [63]
Maar het was wel te verwachten, lezers, dat de Overheid het
hier niet bij zou laten zitten.
Want de Overheid wilde van die uitgeprocedeerde vluchtelingen af en ze koste wat kost, het land uitwerken.
Dus werd door het  kabinet Rutte III
het onzalige plan uitgewerkt, de bed, bad en broodvoorzieningen te koppelen aan de eis tot terugkeer.
Daartoe zou door de Overheid acht landelijke opvangslocaties in het leven worden geroepen, waar
de uitgeprocedeerden bed, bad en brood zouden
kunnen ontvangen.
De eerste twee weken van verblijf worden er geen voorwaarden gesteld, daarna wordt aan het verstrekken
van de bbb [bed, bad, brood] voorziening gekoppeld
aan de eis tot terugkeer. [64]
De Overheid aan het woord:
'' Het kabinet wil de effectiviteit van terugkeerbeleid verbeteren en vindt de samenwerking met gemeenten rondom de terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland cruciaal. Hierbij zet het kabinet speciaal in op de terugkeer van minderjarige migranten door adequate opvang in het land van herkomst te realiseren. Vertrekplichtige asielzoekers die niet direct zelfstandig terugkeren, kunnen een beperkte periode gebruikmaken van opvang. Het kabinet wilt acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) oprichten onder toezicht van de DT&V en in samenwerking met gemeenten. De eerste twee weken van verblijf geldt er geen voorwaarde tot meewerken aan terugkeer, daarna kan bij niet meewerken de opvang en ondersteuning worden ontzegd.'' [65]
Buiten de ambtelijke taal om:
Chantage dus, wat schrijfster en activiste Joke Kaviaar terecht
opmerkt. [66]
Zo zijn in feite de uitgeprocedeerden Terug bij Af.
Zo wordt er dus met levens van mensen gesold!
WE ARE HERE/DIESELSTRAAT
Na een jarenlange zwerftocht, waarbij WE are Here zovaak
is verhuisd, weggestuurd, ontruimd, etc, dat ik de tel
niet kan  bijhouden en er ook zoveel groepjes
weer zijn afgesplitst [67] en laten we vooral de VROUWEN 
van We are Here niet vergeten, [68], zijn ze dan beland in de Dieselstraat,
waar prkatisch direct door berichtgeving en de Woningstichting
Ymere en het [extreem]-rechtse Powned 
een lastercampagne tegen hen werd opgezet, dat zij
voor overlast zouden zorgen en de buurtbewoners hen
weg zouden willen hebben [69]
Nou zullen er bewoners geweest zijn, die er zo over
dachten [70], maar over het algemeen stond de buurt positief
tegenover de We are Here Groep [71], zeker na het gestarte
''charmeoffensief'[hahaha], waarbij er door We are Here een
buurtfeest georganiseerd werd. [72]
Een buurtbewoner begon zelfs een actie om de We are Here
vluchtelingen te laten blijven! [73]
Het leuke was ook een brief van een bewoonster, die aanvankelijk
minder positief was [74], maar helemaal omgeturnd! [75]
EXTREEM-RECHTSE ADDER STEEKT DE KOP OP
Het ging dus juist zo goed.
Maar ja, we leven nu eenmaal in een grote Boze Wereld,
dus moest er weer een adder komen opduiken....
En ja:
Na de misselijke haatzaai pogingen van Powned [76]
konden hun extreem-rechtse geestverwanten van Identitair
Verzet, een club van neo nazi's [77] niet achterblijven.
Onder het mom van ''hulp' aan buurtbewoners,
die zich ''bedreigd'' zouden voelen door de We are Here
Groep, die ''niet in Nederland hoort te zijn''. [78],
kraakten ze een woning in de Rudolf Dieselstraat, op
de lippen van We are Here. [79]
Letterlijk zegt een woordvoerder van Identitair Verzet in
een AT5 Youtube filmpje:
''Wij hebben dit pand in gebruik genomen, omdat wij het
belachelijk vinden, dat er mensen zijn, die eigenlijk niet in Nederland
horen te zijn en die hier zomaar een woning pakken'' [80]
De Identitair Verzet bedoelingen waren duidelijk:
Intimidatie, haatzaaien tegen vluchtelingen, terreur.
Volgens de Anti Fascistische Actie [AFA] zou er al eerder
door een van de leden van deze neo nazi club brand gesticht
zijn in deze wijk [Rudolf Dieselstraat en omgeving dus], zou er
een metalen pijp gegooid zijn naar het hoofd van een
voorbijganger en zou de groep, zichtbaar met hakenkruis-tatouages
door de wijk hebben gelopen. [81]
Hoe dan ook:
Een neo fascistische adder was opgedoken!
Maar door de inzet van dappere anti-fascisten zijn ze weer
uit de wijk verdreven [82], want neo nazi's waren wel het laatste
waar de We are Here Groep op zat te wachten!
NASLEEP/VERVOLG
Maar hiermee was het natuurlijk niet gedaan, want We are
Here kon natuurlijk ook maar tijdelijk in de Rudolf Dieselstraat
blijven.
Ontruiming dreigde [83] en uiteindelijk heeft de rechter besloten, dat de We are Here vluchtelingen tot 1 juni [over enkele dagen dus!]
mogen blijven zitten.
Dan moeten ze weg. [84]
Weer kraken?
WAAR NOU WEER HEEN!
EPILOOG
WAT EEN DRAMA!
Lezers, ik heb u meegenomen op een dramatische reis,
een zwerftocht van de We are Here vluchtelingen, die nu
al 6 jaar duurt!
Zeker DERTIG KEER [als het niet meer is] verhuisd! [85]
Van kraakpand naar kraakpand, locatie naar locatie,
iedere keer opnieuw verdreven, rechteloos, opgejaagd,
van hot naar her.
Een SCHANDE, zoals er met mensen wordt gesold.
En waarom?
Omdat ze uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn, die
niet terug KUNNEN naar hun land van herkomst,
waar oorlog heerst of een dictatuur is.
Ze willen hier een bestaan opbouwen, niet omdat
ze hier nou zo graag willen zijn, maar omdat ze geen
alternatief hebben.
Maar de Nederlandse Staat, die allerlei vuile deals afsluit
met onveilige landen of dictatoriale regimes [86], weigert
deze mensen een toekomst te geven.
DUS:
Gaat de strijd door!
Ik heb de grootste bewondering voor hun doorzettingsvemogen
en waardering voor hun supporters.
Ze vragen niet veel:
Alleen de basale humanitaire rechten als
recht op leven, een bestaan, een dak boven hun
hoofd, een baan.
Ik sluit aan bij hun leus
''WE ARE HERE
AND WE FILL FIGHT
FOR FREEDOM OF MOVEMENT
IS EVERYBODY'S RIGHT!
Tot de overwinning.
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed