Zeker twintig gewonden bij bomaanslag op bus Jeruzalem/Brief aan de Volkskrant

Za 23 April 2016 12:53 | Astrid Essed | 1399 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OP
BUS JERUZALEM/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT
ZIE OOK
AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 18 april 2016 ''Zeker twintig gewonden bij
bomaanslag op bus Jeruzalem''
Geachte Redactie,
Ik wil graag enkele opmerkingen maken over uw berichtgeving
over een recente, vermoedelijke, aanslag op een bus in Jeruzalem.[1]
Deze opmerkingen hebben betrekking op uw aanduiding van Jeruzalem
als ''Israelische stad'' [2]
Dit is pertinent onjuist-Jeruzalem is GEEN Israelische stad.
Hoewel u als redactie beter zou moeten weten, zal ik u een en
ander toelichten, in de hoop, dat u deze, ernstige, vergissing in de
toekomst niet meer maakt:
ANNEXATIE JERUZALEM EN VOORSPEL
Ik begin met het voorspel, dat uiteindelijk heeft geleid tot de
annexatie van Jeruzalem:
In de oorlog van 1948, die volgde op de aanname
van de VN AV [Algemene Vergadering] Resolutie 181
over de Verdeling van Palestina [1947] [3] veroverde de Israelische troepen
West Jeruzalem, ondanks de in genoemde VN Resolutie 
voorziene positie van Jeruzalem als ”corpus separatum” [internationale status]. [4]
Na de juni oorlog [1967] werd  Oost-Jeruzalem bezet, ondanks
VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel opriep, zich terug
te trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden, waaronder de
Palestijnse. [5]
Tot de dag van vandaag echter zijn, zoals u behoort te weten, Oost-
Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, bezette gebieden. [6]
Nu de annexatie van Jeruzalem
Alsof deze situatie al niet ernstig genoeg was, 
annexeerde Israel geheel Jeruzalem [dus ook het
bezette Oost Jeruzalem], formeel in 1980,  toen
Jeruzalem werd uitgeroepen tot ” ”eeuwige en ondeelbare hoofdstad” van Israel. [7]
Hiertegen kwam al snel internationaal protest.
De VN beschouwde deze annexatie als een  schending
van het Volkenrecht, wat zich vertaalde in VN Veiligheids
raadsresolutie 478. [8]
In VN Veiligheidsraadsresolutie 478 werd de annexatie ''null and
void'' verklaard [9] en  tevens aan landen opgeroepen, hun diplomatieke
vertegenwoordiging uit [West] Jeruzalem te verwijderen. [10]
Als gevolg daarvan heeft Nederland daaraan gehoor gegeven [weliswaar
knarsentandend, maar toch] [11] en is de Nederlandse ambassade
gevestigd in Tel Aviv. [12]
Trouwens, geen enkel land heeft nu meer een ambassade in
Jeruzalem. [13]
Uit bovenstaande hebt u kunnen concluderen, dat de
aanduiding van Jeruzalem als ''Israelische stad'', vanuit
internationaalrechtelijk oogpunt, totaal misplaatst is.
Niet alleen heeft Israel tegen VN AV Resolutie 181 in
[die Jeruzalem onder internationaal toezicht plaatste] 
in 1948 West Jeruzalem veroverd, ook nog eens heeft Israel,
in 1980, Jeruzalem ingelijfd, inhoudende inlijving van
bezet gebied [Oost Jeruzalem], niet alleen in strijd met VN
Resolutie 242 [die die bezetting veroordeelde], maar ook
in strijd met het principe, [zoals vastgelegd in het Haags Verdrag
en de 4e Conventie van Geneve] [14]
dat geen permanente veranderingen mogen worden doorgevoerd 
in de status van een bezet gebied. [15]
TENSLOTTE
Dit zijn feiten, die u als redactie behoort te weten, als
u over het Midden Oostenconflict bericht en correct hoort
weer te geven.
Ik begrijp, dat in het tijdsbestek van korte berichtgeving, u
niet dit hele verhaal kunt noemen en dat is ook helemaal
niet nodig.
Wat WEL nodig is, is dat u zich niet onjuist uitlaat en simpel
''Jeruzalem'' vermeldt, met aan het eind als na opmerking,
dat een deel van Jeruzalem, dus Oost-Jeruzalem, bezet
gebied is en dat Jeruzalem in 1980 als geheel door Israel is
geannexeerd, in strijd met het Internationaal Recht.
Dan hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt, dat Jeruzalem geen
'Israelische stad'' is.
U kunt deze achtergrondinformatie natrekken aan de hand
van de vermelde noten en zelf als redactie verder onderzoek doen.
In ieder geval reken ik erop, dat u van nu af aan de juiste vermelding
hanteert en niet meer schrijft, dat Jeruzalem een ''Israelische stad''
is.
Van harte beterschap toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
VOLKSKRANT
ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OP
BUS JERUZALEM
18 APRIL 2016
[2]
''Bij een bomontploffing in een bus in de Israëlische stad Jeruzalem zijn maandag minstens twintig gewonden gevallen.''
VOLKSKRANT
ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OP
BUS JERUZALEM
18 APRIL 2016
[3]
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181
[4]
”The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations.”
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181
[5]
UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 242
[6]
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
[7]
WIKIPEDIA
JERUZALEMWET
[8]
WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478
[9]
''3. Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent "basic law" on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith;''
WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478
[10]
''5. Decides not to recognize the "basic law" and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon:
(a) All Member States to accept this decision;
(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City;''
WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478
[11]
''Op 20 augustus jl. heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin de Israëlische bekrachtiging van bedoelde wet inzake Jeruzalem ten sterkste werd afgekeurd en waarin een beroep werd gedaan op de lid-staten wier diplomatieke missies in Jeruzalem zijn gevestigd deze daaruit terug te trekken. Inzonderheid uit een oogpunt van constant beleid inzake uitvoering van aanbevelingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en op grond van alle relevante politieke factoren heeft de Nederlandse Regering na diepgaand overleg besloten Harer Majesteits Ambassade te verplaatsen van Jeruzalem naar Tel Aviv.''
TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
VERPLAATSING AMBASSADE IN ISRAEL
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, DE MINISTER VAN ALGEMENE
ZAKEN
AAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
'S GRAVENHAGE 26 AUGUSTUS 1980
[12]
NEDERLANDSE AMBASSADE IN TEL AVIV ISRAEL
[13]
''Most nations with embassies in Jerusalem relocated their embassies to Tel AvivRamat Gan or Herzliya following the adoption of Resolution 478. Following the withdrawals of Costa Rica and El Salvador in August 2006, no country maintains its embassy in Jerusalem.''
WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478
[14]
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
VIERDE CONVENTIE VAN GENEVE RELATIVE TO
CONVENTION (IV]  RELATIVE TO 
THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN
TIME OF WAR, 12 AUGUST 1949
VIERDE CONVENTIE VAN GENEVE
[15]
Dit verbod op het doorvoeren van permanente veranderingen
in de status van bezet gebied is trouwens in diverse VN Resoluties
met betrekking tot Israel/Palestina terug te vinden en
wordt gesteld als in strijd met de 4e Conventie van Geneve
ZIE
WIKIPEDIA
RESOLUTIE 252 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
WIKIPEDIA
RESOLUTIE 267 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
WIKIPEDIA
RESOLUTIE 298 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 476
WIKIPEDIA
FULL TEXT OF RESOLUTION 478

Meer van Astrid Essed