Hersenbloeding oud-premier Van Agt en de Israelische propaganda van NOS Teletekst

Wo 5 Juni 2019 13:39 | Astrid Essed | 450 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
HERSENBLOEDING OUD-PREMIER VAN AGT/NOS DOET AAN PRO
ISRAELISCHE GESCHIEDVERVALSING
BRIEF!
ZIE OOK
AAN
NOS 
TELETEKSTREDACTIE
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 4 juni 2019
''Hersenbloeding oud-premier Van Agt''
Geachte Redactie,
Je zou denken, dat u inmiddels een en ander geleerd had van de
kritiek op uw Palestina berichtgeving, die ik en anderen, een enkele gunstige
uitzondering daargelaten [1], door de jaren heen aan uw adres hebben geventileerd [2], maar helaas:
Niets is minder waar.
Weer bent u ernstig de fout ingegaan en hebt u het trieste bericht over
de hersenbloeding van oud-premier Van Agt aangegrepen voor uw niet zozeer
tendentieuze, maar ronduit historisch foutieve berichtgeving!
UW BERICHTGEVING
In uw berichtgeving over de hersenbloeding van oud-premier
Van Agt [zie uw bericht onder P/S, voor het notenapparaat]
vermeldt u de volgende door mij gewraakte zinsnede
''Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht
van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.''
Hiermee schiet u twee ernstige historische bokken, die bijdragen aan
een verkeerde en voor Israel propagandistische weergave van het
ontstane Midden-Oostenconflict:
EERSTE HISTORISCHE BOK/''STICHTING'' STAAT ISRAEL
De eerste historische bok, die u hebt geschoten, is uw opmerking
over de ''stichting'' van de Staat Israel:
Want waaraan u refereert is de eenzijdige uitroeping van de Staat
Israel door de Israelisch-zionistische leider David Ben Goerion op
14 mei 1948, de zogenaamde ''Onafhankelijkheidsverklaring'' [3]
Dit was het directe gevolg van VN AV [Algemene Vergadering] Resolutie
181 [november 1947], waarin historisch Palestina [eerst onderdeel van
het Ottomaanse Rijk, sinds 1922 Brits Mandaatgebied], tegen de wil van
de Arabisch-Palestijnse bevolking [de oorspronkelijke bewoners van Palestina]
werd verdeeld in een Joods en Arabisch gedeelte [4], die een Economische Federatie
zouden vormen met Jeruzalem als corpus separatum [internationale status, noch behorend bij het Joodse, noch het Arabische gedeelte] [5]
Dat was [ook al wendden zij voor van wel], niet naar de zin van de Israelisch-zionistische leiders [de initiatoren van
de stichting van een Joodse Staat in het door de Palestijnen bewoonde Palestina waarnaartoe sinds het begin van de twintigste eeuw Joods-zionistische immigratie was geweest], waardoor zij 
eenzijdig [dus zonder acht te slaan op de in de Resolutie genoemde
Economische Eenheid] de Staat Israel uitriepen, die
uiteindelijk in 1949 is erkend door de VN. [6]
Nou kan ik mij voorstellen, dat u dat hele verhaal  niet wilt proppen
in een nieuwsbericht, maar spreek dan niet van het ''stichten'' van Israel.
Spreek dan van het UITROEPEN
van de Staat Israel door de zionistisch-Israelische politicus David ben 
Goerion en niet van de STICHTING van de Staat Israel! 
Dan blijft u dichter bij de historische waarheid.
TWEEDE HISTORISCHE BOK/DE ''VLUCHT''
VAN DE PALESTIJNEN
Veel ernstiger is de Bok over de ''vlucht'' van de Palestijnen
Ik citeer u:
''Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht
van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.''
Waarde Redactie, met een dergelijke formulering bevestigt u de Israelische
en pro Israelische propaganda, waarmee het sprookje werd verspreid, dat de Palestijnen ''gevlucht'' zouden zijn [sommige bronnen verspreiden het Fabeltje,
dat zij zijn ''gevlucht'' op oproep van een Arabische legercommandant], omdat
zij de Staat Israel niet erkenden.
Dat zij de Staat Israel niet erkenden, klopt [tenslotte was
hun land verdeeld tegen hun wil], maar dat zij zomaar ''op de vlucht sploegen''
is historisch feitelijk onjuist.
Want vanaf de aanname van dat VN Verdeelplan voor Palestina [VN AV Resolutie 181, december 1947] braken er gevechten uit tussen zionistisch/Israelische troepen en milities enerzijds en Arabisch-Palestijnse
strijdeenheden anderszijds, waarbij de zionistische troepen al snel begonnen
met het etnisch zuiveren van de Palestijnen!
Speciaal VN gezant Graaf Folke Bernadotte, die deze internationale
misdaad aan de kaak probeerde te stellen [ja, hij had nog geen Internet,
anders was het snel wereldkundig gemaakt!], is in september 1948
door zionistisch/Israelische terroristen gedood, van wie een van hen de
latere Israelische premier Yitzhak Shamir! [7]
Meer dan 750. 000 Palestijnen werden etnisch gezuiverd tussen 1947-1948!
Historische feiten! [8]
EPILOOG
NOS Redactie, wordt wakker in de eenentwintigste eeuw, anno Domini 2019!
De Staat Israel is niet ''gesticht'', maar eenzijdig uitgeroepen door
de zionistisch/Israelische politicus David Ben Goerion.
En erger:
De Palestijnen zijn niet ''gevlucht'' na die eenzijdige uitroeping:
Ze zijn etnisch gezuiverd, meer dan 750 000 mannen, vrouwen, kinderen!
Een etnische zuivering, die overigens al  voor de uitroeping van de Staat Israel
op 14 mei 1948 was begonnen en waarvoor een moedig diplomaat, Graaf
Folke Bernadotte [zie hierboven], die deze misdaad aan de kaak wilde stellen,
met zijn leven betaald heeft!
Het wordt hoog tijd, redactie, dat u ophoudt met deze tendentieuze en
historisch onjuiste berichtgeving, die uit de koker van de Israelische
propaganda gekomen is.
Des te bitterder is uw tendentieuze berichtgeving, nu het vandaag exact 52 jaar
geleden is, dat de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden begon.
Een bezetting, die feitelijk sinds 1948 [na de oorlog tussen Israel en de
Palestijnen, bezette Israel een deel van het aan de Arabische Palestijnen
toegewezen gebied] [9]is begonnen en tot op de dag van vandaag voortduurt.
STOP DUS MET DIE FOUTIEVE EN HISTORISCH ONJUISTE BERICHTGEVING!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN NOS BERICHT OVER HERSENBLOEDING
OUD-PREMIER VAN AGT
OF

Meer van Astrid Essed