Redden van Middellandse Zee vluchtelingen is geen misdaad, maar mensenplicht!

Di 23 Juli 2019 05:52 | Astrid Essed | 404 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

SEA WATCH KAPITEINS EN DE EU/REDDEN VAN MIDDELLANDSE
ZEE VLUCHTELINGEN IS GEEN MISDAAD, MAAR MENSENPLICHT
ZIE OOK
ASTRID ESSED ATTACK, UW WREKER VAN HET ONRECHT, STRIKES AGAIN...... 
Teaser

 
De voortdurende tragedie van de Middellandse Zee vluchtelingen, met Sea Watch kapiteins
en kapiteins van andere reddingsschepen als helden en de EU als grote Schurk in het Verhaal, laat mij en andere activisten/mensen van goede wille, niet los. Na enkele publicaties hierover, nu een aan de media gericht Ingezonden Stuk om maar weer de aandacht op die EU misdaad, met als co schurken Libie, etc, te vestigen. Hierbij met de lezers gedeeld.
Bestrijdt de EU criminelen met de Pen, het Zwaard en op Zee!!
INLEIDING
Beste lezers,
De tragedie rond de Middellandse Zee vluchtelingen, de heldenrol van
Sea Watch kapiteins, zoals Carola Rackete, Tommaso Stella en de uit
Meppel afkomstige kapitein Anne Paul Lance en de schurkenrol
van de EU, laat mij niet los.
Eerder publiceerde ik daar al over, zoals de oplettende lezer heeft gezien/gelezen
Zie noot 1
Maar voor mij was dat nog niet genoeg, ik besloot over deze tragedie ook
een Ingezonden Stuk te schrijven, dat ik naar een aantal Nederlandse en Belgische kranten heb toegestuurd.
Of het wordt gepubliceerd, weet ik natuurlijk niet.
Maar daarom:
Graag hieronder mijn Ingezonden Stuk met u gedeeld!
De inhoud spreekt voor zich
BESTRIJDT HET ONRECHT MET DE PEN EN HET ZWAARD!
Uw Wreker van het Onrecht
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN BIJ INLEIDING
OF
INGEZONDEN STUK
''REDDEN VAN MIDDELLANDSE
ZEE VLUCHTELINGEN IS GEEN MISDAAD, MAAR MENSENPLICHT''
Geachte Redactie,
Soms staat de wereld op zijn kop en wordt het redden van mensen
tot misdaad bestempeld en het laten verdrinken van mensen impliciet
gelegitimeerd.
Dit is geen beschrijving van een horror film, maar realiteit in het EU
beleid anno 2019, 61 jaar na de ondertekening van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens.
Een aantal kapiteins van reddingsschip Sea Watch, zoals Carola Rackete en Tommaso Stella overkwam dit.
Ze redden uit Afrika afkomstige Middellandse Zee vluchtelingen en werden
vervolgd.
Hun misdaad?
Het redden van deze vluchtelingen, door de Italiaanse militaire Blokkade,
die toegang tot Italie verbood, te doorbreken.
In beide gevallen dobberden deze schepen met vluchtelingen al geruime tijd
op zee en dreigden de levensmiddelen en voorraden op te raken.
Geen enkel land wilde hen opnemen, vanwege het EU ontmoedigingsbeleid
jegens hen, die niet voor hun plezier naar Europa komen, maar vluchten voor
oorlog, chaos, armoede, vervolging.
Nu is de EU niet alleen zover gegaan, voorlopig geen vluchtelingen op zee
meer op te pikken [stopzetting Operatie Sophia], wat impliciet betekent: verdrinkingsdood, ook is men vanuit EU hoek al jaren bezig, reddingsactiviteiten van o.a. Artsen Zonder Grenzen en Sea Watch, te criminaliseren, onder het mom, dat zij zouden meewerken aan ''mensensmokkel''
Maar juist door deze vluchtelingenvijandige EU houding, krijgen echte mensensmokkelaars, die mensenlevens niet tellen en vluchtelingen met volgeladen rubberbootjes meenemen, hun kans.
Door dit EU beleid en gewetenloze mensensmokkelaars zijn
de afgelopen jaren duizenden vluchtelingen in de Middellandse Zee verdronken.
Dat maakt de EU medeverantwoordelijk voor moord op grootschalige schaal.
Dat maakt Sea Watch kapiteins, die mensen redden, tot helden.
Mensen in nood redden, is mensenplicht, ongeacht om wie het gaat.
Punt, uit.
Astrid Essed
Amsterdam

Meer van Astrid Essed