Israel's racisme tegen Ethiopische Joden

Vr 4 December 2020 16:36 | Astrid Essed | 132 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen


 
300 ETHIOPIERS AANGEKOMEN IN ISRAEL/ROZEGEUR EN MANESCHIJN?/NOS TELETEKSTREDACTIE VERZWIJGT ISRAEL'S RACISME TEGEN ETHIOPISCHE JODEN
ZIE OOK
BRIEF AAN NOS TELETEKSTREDACTIE


AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 3 december: ''300 Ethiopiers aangekomen in Israel'' 

Geachte Redactie,

En weer bent u met uw Oude Spelletje bezig:

Israel in een gunstig daglicht stellen, terwijl de werkelijkheid iets

heel anders uitwijst!

Iets waarover ik u al meerdere malen heb aangeschreven. [1]

Het bericht waar het hier om gaat luidt:

''300 Ethiopiers aangekomen in Israel''

Zie direct onder deze mail, nog voor het notenapparaat

In uw berichtgeving schetst u  niet alleen een veel te rooskleurig beeld

van de Israelische houding tegen Ethiopische migranten, het is ook

nog eens bezijden de waarheid.

In uw berichtgeving schrijft u o.a.

''In Israel is een groep van ruim 300 immigranten uit Ethiopie aangekomen.

Ze werden met een feestelijke ceremonie op de luchthaven van Tel Aviv
ontvangen.''
Dat mag allemaal wel mooi en waar wezen, maar het te rooskleurige en misleidende aan 
een dergelijke zinsnede is niet de zinsnede op zich [het is immers
een feit, dat er een feestelijke ceremonie was] [2], maar 
dat u de rauwe werkelijkheid waarin Ethiopische Joden in Israel verkeren,
gevoeglijk verzwijgt:
ISRAEL REAL
GEWELD TEGEN EN DISCRIMINATIE VAN ETHIOPISCHE JODEN IN
ISRAEL:
Rooskleurig is het bestaan van Ethiopische Joden in Israel bepaald niet.
Want sinds ze vanaf de jaren 80 naar Israel werden gehaald [3], kregen ze te maken met racisme en uitsluiting. [4]
Er was sprake van segregatie op scholen, oneerlijke huisvesting, achterstelling op de arbeidsmarkt, noem ze maar op. [5]
Dat is in de loop der jaren bepaald niet verbeterd, integendeel.
Racisme in de samenleving en vooral politiegeweld is een grimmige factor geworden en gebleven.
Zo protesteerden Ethiopische Joodse jongeren tegen discriminatie, vooral
naar aanleiding van gewelddadig politieoptreden, waarbij een Israelische agent
een ongewapende Ethiopisch-Joodse jongeman doodschoot. [6]
En dit had u kunnen of moeten weten, NOS Teletekstredactie, want het stond
in een eigen, NOS artikel uit 2019! [7]
En sindsdien is er niet veel ten goede veranderd.
Er waren al eerder protesten:
Zo riep een Ethiopisch Joodse vrouw uit tijdens een protest tegen
racisme en discriminatie in Tel Aviv [2015]
''“My blood is good enough for army service, but not good enough after,” [8]
RACISME/DISCRIMINATIE TEGEN NIET ETHIOPISC HE AFRIKAANSE MIGRANTEN
Niet alleen Ethiopische Joden zijn Kop van Jut, in het
algemeen is er racisme, discriminatie en uitsluiting
tegen alle Afrikaanse migranten in Israel, varierend
van politiegeweld tot geweld door israelische burgers
Zie daarvoor noot 9
Daarbij hoort ook een politiek van massa deportaties, vaak voorafgegaan door een oneerlijke asielprocedure. [10]
David Sheen is een Israelische activist, die al jarenlang,
heel vasthoudend, bericht over racisme in Israel
tegen Afrikaanse migranten. [11]
TERUG NAAR DE ETHIOPISCHE JODEN
Maar nu terug naar de Ethiopische Joden in Israel, want daar ging deze mail over.
Alsmede over het feit, dat u een te rooskleurig beeld schetst van hun bestaan in Israel, door alleen melding te
maken van een feestelijke ceremonie op een luchthaven.
Toegegeven, u vermeldt terecht hun geringe kansen op
de arbeidsmarkt [bevestigd door andere nieuwsbronnen
en feiten] [12]
U schrijft daarover:
''''Ook in Israel hebben ze weinig kans op de arbeidsmarkt.''
Maar door niets te vermelden over toch heel bekende, ook door mensenrechtenorganisaties vermelde feiten als
racisme, achterstelling en discriminatie van zowel
Ethiopische Joden als andere Afrikaanse migranten, geeft
u een incompleet en daardoor onjuist en tendentieus beeld
van de positie van Afrikanen in Israel en het Israelische 
beleid jegens hen, met name ook betreffende asielprocedures en vluchtelingenbeleid.
Dat laatste off topic tav Ethiopische Joden, maar een en
ander completeert de vijandigheid van de Israelische auoriteiten tegen Afrikanen in het algemeen.
Ik heb u hiertoe aanvullende en controleerbare bronnen
en feiten toegestuurd.
Zorg, dat u bij een volgende berichtgeving over
dit onderwerp objectiever en evenwichtiger te werk gaat.
Bedankt voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NIEUWSBERICHT NOS TELETEKST
3 DECEMBER 2020

NOS TELETEKST

300 ETHIOPIERS AANGEKOMEN IN ISRAEL
In Israel is een groep van ruim 300 immigranten uit Ethiopie aangekomen.
Ze werden met een feestelijke ceremonie op de luchthaven van Tel Aviv
ontvangen.
Israel beloofde in 2015 duizenden Ethiopische Joden binnen vijf jaar
toe te laten.
Wettelijk hebben ze geen recht op terugkeer, omdat ze (vaak gedwongen)
formeel afstand hebben gedaan van het joodse geloof.
Ze kunnen nu komen in het kader van gezinshereniging.
In Ethiopie hebben Joden veel last van discriminatie.
Ook in Israel hebben ze weinig kans op de arbeidsmarkt.
De emigratie staat los van het geweld in de Ethiopische regio
Tigray.
EINDE NOS TELETEKSTBERICHT
ORIGINELE NOS TELETEKSTBERICHT

 
NOS TELETEKST
300 ETHIOPIERS AANGEKOMEN IN ISRAEL

In Israël is een groep van ruim 300 
 immigranten uit Ethiopië aangekomen.Ze 
 werden met een feestelijke ceremonie op
 de luchthaven van Tel Aviv ontvangen. 
                    
 Israël beloofde in 2015 om duizenden  
 Ethiopische Joden binnen vijf jaar toe 
 te laten.Wettelijk hebben ze geen recht
 op terugkeer,omdat ze (vaak gedwongen) 
 formeel afstand hebben gedaan van het 
 joodse geloof.Ze kunnen nu komen in het
 kader van gezinshereniging.      
                    
 In Ethiopië hebben Joden veel last van 
 discriminatie.Ook in Israël hebben ze 
 maar weinig kans op de arbeidsmarkt.De 
 emigratie staat los van het geweld in 
 de Ethiopische regio TigrayEINDE NOS TELETEKSTBERICHT

NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed