Het was weer raak in Frankrijk!/Astrid Essed in Actie

Za 8 Juli 2023 13:04 | Astrid Essed | 80 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
POLITIEGEWELD IN FRANKRIJK [VOOR DE ZOVEELSTE KEER]/TIENER NAHEL DOODGESCHOTEN/
BRIEF ASTRID ESSED AAN BN DE STEM
ZIE OOK

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

Albert Einstein
AAN
Redactie BN De Stem
Onderwerp:
Uw artikel
''Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op
tot kalmte: ''Mensen, die alles kapotmaken, moeten stoppen''
[Mocht u in tijdnood zijn, lees dan de Epiloog]
Geachte Redactie,
Een van de belangrijkste aspecten van goede journalistiek is
niet alleen het verstrekken van de juiste, nagecheckte, feiten
en het betrachten van een zo groot mogelijke objectiviteit,
maar ook het betrachten van volledigheid, waarbij achtergrondinformatie
een belangrijke rol speelt.
Welnu, hoewel er zeker positieve aspecten te noemen zijn in uw
berichtgeving over het bovengenoemde artikel [die noem ik aanstonds], zijn
er een aantal hinderlijke minpunten, waardoor de berichtgeving in zijn
geheel een tendentieus karakter heeft.
Maar eerst de pluspunten
PLUSPUNTEN
Voor drie zaken in deze berichtgeving heb ik waardering:
In de eerste plaats voor het bericht zelf:
''''Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op
tot kalmte: ''Mensen, die alles kapotmaken, moeten stoppen'' [1]
Nog los van hoe je over deze oproep denkt [ik kan mij
voorstellen, dat de meningen daarover verschillen, gezien
de achtergronden, waarop ik terug kom], vind ik het positief,
dat u, door gewag te maken van deze oproep, aan de Oma van
de door de politie doodgeschoten Nahel een Gezicht geeft, iets
wat vaak bij dergelijke berichten ontbreekt.
Ook andere media hebben dat gedaan [2] en terecht.
Voorts heb ik er waardering voor, dat u in uw berichtgeving hebt gewezen
op het controversiele karakter van de gestarte [en nu weer beeindigde] inzamelingsactie voor de agent, die de 17 jarige Nahal doodschoot. [3]
En tenslotte heb ik er waardering voor, dat u gewezen hebt op de lezing
van de getuige [vriend van Nahel], die afweek van die van de politie
en was te lezen, via uw bericht over de Oma, op het AD, waar ook
de schokkende beelden over het doodschieten van  Nahal te zien waren. [4]
In zoverre hebt u uw journalistieke plicht vervuld.
MINPUNTEN
TENDENTIEUZE BERICHTGEVING
Minder te spreken ben ik over de verdere inhoud van uw berichtgeving:
Want behalve de oproep van de Oma van Nahal en wat zij daar verder
aan toevoegt, treft mij een zinnetje
Ik citeer u:
''De dood van de jongen heeft in heel Frankrijk tot woede en rellen geleid. Het werd eerst onrustig in Nahels woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.'' [5]
In de eerste plaats dit:
Hoewel het juist is, dat vele mensen het politiekorps 
racisme verwijten, klinkt dat, zonder verdere informatie,
te subjectief.
Men zou namelijk de indruk kunnen krijgen, dat dat
slechts hun mening en perceptie is.
Terwijl de feiten uitwijzen, dat het niet alleen is, ''zoals vele mensen zeggen'', maar dat dat racisme gebaseerd
is op gecheckte feiten.
Ook wekt melding maken van de rellen alleen de indruk,
dat dit ''alleen om een stelletje relschoppers zou gaan'' [6]
-overigens ook de berichtgeving in andere media-
en geen geschiedenis heeft.
En op dat ontbreken van achtergrondinformatie,
die ik ook niet ben tegengekomen in andere door u
gefabriceerde artikelen [7], val ik u verbaal aan.
ACHTERGRONDEN OPSTAND
Nog even los van hoe je over de rellen denkt
[ik noem het liever een opstand, uitleg volgt],
je kunt het naar mijn mening sowieso, ook al
wist je niets van achtergronden, niet afdoen als
puur relletjes.
Toegegeven:
Relschoppers zullen er zeker bij geweest zijn-die lopen
ook bij de meeste demonstraties mee-maar als duizenden jongeren in diverse Franse steden na de dood van een
politieslachtoffer de straat op gaan, is er meer aan de hand dan puur vandalisme en vernielingsdrift.
Zelf noemt u het ook in een van uw artikelen:
''Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.'' [8]
En dat is nou een van de Pijnpunten.
ACHTERSTELLING
Een van de Pijnpunten
Want er is meer
Het AD verwoordt een en ander goed in een artikel [9],
door het verband tussen de huidige misere en
jarenlange sociale achterstelling te beschrijven [10]
Voeg daarbij discriminatie bij schooldoorstroming,
bij het zoeken naar werk en de toegenomen, agressieve
drugshandel en falend Gemeentebeleid [er wordt wel
degelijk zijn best gedaan, niet alles is natuurlijk
discriminatie] en je krijgt een nare mix van sociale
problemen. [11]
Verder moet gezegd worden-logisch, maar de meeste
mensen denken daar niet aan-dat de bewoners in de banlieues zelf de grootste overlast van
de woedende kleine en drugscriminaliteit hebben. [12]
POLITIEGEWELD
RAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL
In deze al giftige sfeer is een gevaarlijk en berucht 
Pijnpunt dan ook nog het vaak etnisch gerichte politiegeweld.
In het algemeen is het echter helaas een feit, dat de Franse
politie keihard optreedt, vooral bij demonstraties, los van etnische afkomst [13]
Zie ook een rapport van Amnesty International uit 2021
[14]
ECHTER:
Het is  aangetoond, dat de Franse 
politie structureel hard [of liever gezegd, vaak harder]
optreedt wanneer er sprake is van mensen van
niet-westerse origine, zoals mensen van Arabische
of Afrikaanse herkomst.
En dat is al decennialang aan de gang!
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International
heeft dat gerapporteerd in meerdere rapporten! [15]
Ik citeer uit een rapport uit 2009:
'''' Amnesty International wishes to draw attention once again to its concern that although the victims of ill-treatment and other human rights violations include both men and women and a variety of age groups, the vast majority of complaints that have come to the organization’s attention concern French citizens from an ethnic minority or foreign nationals. In several of the cases highlighted in this report, racist abuse was an explicit element'' [16]
En het betreft bepaald geen kleinigheden:
In het rapport worden genoemd ''unlawful killings, excessive use of force, torture, and other ill-treatment.'' [17, verwijzend naar Amnesty rapport uit 2005, zie noten 16 en 17]
Dat is nogal wat!
Ook wordt vermeld, dat deze gevallen van geweld en abuse teruggaan
tot 1991! [18]
Verder geeft de mensenrechtenorganisatie aan, dat hoewel het politiegeweld niet alleen tegen [mijn formulering] ''niet-westerse
allochtonen'' gericht is, zij wel de meerderheid van de slachtoffers uitmaken [19]
Deze rapporten van Amnesty worden door diverse media bevestigd,
waaronder de Britse krant The Guardian [20]
OPSTAND/RELLEN/OORZAKEN
Is het dan wonder, dat er op een gegeven moment
een Opstand [tegen dit Licht noem ik het geen rellen]
uitbreekt? [21]
Diverse media hebben daaraan ook gerefereerd [22]
En het was al eerder gebeurd!
Het was raak in 2005:

Drie tieners slaan op 27 oktober 2005 op de vlucht voor de politie nadat die een melding kreeg van een mogelijke inbraak op een bouwterrein. Ze verbergen zich in een stroomverdeelstation in Clichy-Sous-Bois en worden geëlektrocuteerd.

Twee van hen overlijden. De derde wordt zwaar verbrand naar het ziekenhuis gebracht. Hij zegt dat de drie aan het voetballen waren en op de vlucht sloegen toen ze de politie zagen, om te vermijden dat ze lang ondervraagd zouden worden over hun identiteitspapieren.

Met als gevolg:

Twee weken lang Opstand [23]

EN 

Het was raak in 2016!:

NOS berichtte daarover:

''Brandende auto's, meerdere gewonden, zeker dertien aanhoudingen en een politiemacht die de rust probeert te herstellen. Al vijf nachten voert de politie in de plaats Beaumont-sur-Oise, zo'n dertig kilometer ten noorden van Parijs, strijd tegen groepen jongeren die woedend zijn over de dood van een 24-jarige arrestant. [24]

EPILOOG

Uit bovenstaande is gebleken, dat ik waardering heb getoond

voor een deel van uw berichtgeving [zie onder Pluspunten],

maar ook kritiek heb getoond.

Want door alleen te refereren aan ''relschoppers'' zonder

een diepere blik te werpen op de achtergronden [armoede,

uitsluiting, discriminatie en keihard politiegeweld, niet

uitsluitend tegen, maar wel grotendeels tegen mensen

met een migratieachtergrond, waar veelal sprake is

van straffeloosheid], wordt een Beeld geschapen van zinloos

en redeloos vandalisme [al lopen er ongetwijfeld dergelijke

relschoppers mee] en dat ontaardt snel in tendentieuze

berichtgeving, omdat zo een totaal verkeerd Beeld ontstaat.

Mijn advies is dan ook, u beter te verdiepen in achtergrondinformatie, zoals collega-media wel hebben gedaan [25]

En wat ik vooral een ernstig falen van uw kant vind:

Er liggen rapporten van Amnesty International, waarin niet

alleen het keiharde Franse politiegeweld in het algemeen [26],

maar ook in het byzonder naar mensen met een migratie-achtergrond wordt aangetoond! [27]

Die had u op zijn minst moeten noemen!

Ik hoop dus, dat u bovenstaande Brief ter harte neemt

en in het vervolg WEL ingaat op achtergrondinformatie,

zeker als het gaat om zo'n gevoelig onderwerp als

politiegeweld met dodelijke afloop!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/politiegeweld-in-frankrijk-voor-de-zoveelste-keer-tiener-nahel-17-doodgeschoten-brief-astrid-essed-dd-8-juli-2023-aan-bn-de-stem/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/politiegeweld-in-frankrijk-voor-de-zoveelste-keertiener-nahel-17-doodgeschotenbrief-astrid-essed-aan-bn-de-stem

Meer van Astrid Essed