Mijn antwoord op brief KLM naar aanleiding van weigering VS reizigers vanwege Trump

Ma 13 Februari 2017 17:36 | Astrid Essed | 1187 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/MIJN ANTWOORD
OP BRIEF KLM
VOORAF
Recentelijk heb ik de KLM aangesproken op hun weigering, VS
rezigers te vervoeren, die afkomstig zijn uit de zeven landen,
die vielen onder het decreet van de Amerikaanse president Trump,
de zogenaamde ´´moslimban´´
Het betreft de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,
Libie, Somalie en Syrie
ZIE MIJN EERDERE BRIEF
Na een bevestigingsmail van de KLM ontving ik een
reactie van de KLM, die zich volledig verschool achter de
´´toelatingseisen´´ van de Amerikaanse Overheid en in
niets de eigen verantwoordelijkheid nam.
Direct huieronder vermeld ik de KLM reactie.
Daarna, mijn antwoord aan de KLM
En geheel onderin
Mijn oorspronkelijke mail aan de KLM
Astrid Essed
MIJN BRIEF AAN DE KLM
REACTIE VAN DE KLM
On Friday, February 10, 2017 11:25 AM, KLM <Customer-care@klm.com> wrote:
 


KLM referentie: 9736811001
Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk dank voor uw reactie.
Op 28 januari 2017 heeft VS president Trump een decreet getekend dat per direct consequenties heeft voor passagiers uit 7 landen uit het Midden Oosten, te weten: Irak, Iran, Syrië, Sudan, Somalië, Libië en Jemen. Hierdoor was KLM genoodzaakt passagiers te informeren dat zij niet naar de VS konden reizen.
Net als elke luchtvaartmaatschappij moet KLM de toelatingseisen, die landen aan reizigers stellen, naleven. Het is een luchtvaartmaatschappij niet toegestaan mensen te vervoeren die niet aan de eisen van toelating voldoen. KLM volgt hiermee de internationale afspraken van de luchtvaartautoriteiten.
KLM vindt het vervelend dat enkele van haar passagiers met deze plotseling wijzigingen zijn geconfronteerd. Ondanks dat het niet kunnen vliegen naar de VS buiten de invloedssfeer van KLM ligt, heeft KLM besloten de betreffende passagiers een voucher aan te bieden voor hetzelfde bedrag als de vlucht naar de VS die zij niet hebben kunnen maken. Zo probeert KLM het ongemak -veroorzaakt door de besluiten van de Amerikaanse autoriteiten- van deze passagiers te beperken.
KLM informeert nu de reizigers die het betreft voor vertrek. Zij heeft diegenen die al onderweg naar Schiphol waren kosteloos een terugvlucht aangeboden naar de bestemming waar zij vandaan kwamen. Geen KLM passagier is waar dan ook vast komen te zitten
Uw teleurstelling over het beleid van President Trump begrijpen wij en wij kunnen dit helaas niet wegnemen. Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
L. de Vos
Customer Care
KLM Nederland
MIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN DE KLM
AAN
DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN DE KLM
Onderwerp: Uw beantwoording van mijn reactie op uw
weigering van VS rezigers vanwege het beleid van president Trump
Geachte Directie
Geacht Management
Geachte heer/mevrouw de Vos
Vriendelijk bedankt voor uw reactie.
Alvorens u van repliek te dienen [mijn repliek zal kort
zijn, als journaliste heb ik andere zaken, die mij wachten]
eerst dit
U eindigt met:
''Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.''
Dat staat mij niet aan.
Ik schrijf u een brief om u te wijzen op uw collaboratie met een
fout Overheidsbeleid, ik neem de moeite uw [nietszeggende]
repliek te lezen en u denkt mij af te kappen?
Ik dacht het niet!
Ik mail u deze reactie  en als ik het terug ontvang ''return
to sender'', zal u dat niet baten:
Net als mijn voorafgaande brief komt dit antwoord aan u
 op mijn website te staan!
En nu mijn reactie op mijn eerdere brief
Zie mijn brief
Ten eerste een positieve:
Ik vind het wel zo fatsoenlijk van u, dat u reizigers tegemoet bent gekomen, door ze
een voucher aan te bieden voor de reis naar de VS, die zij niet hebben
kunnen maken.
Aan de andere kant:
Dit is geen gunst van u, want tenslotte hebben de passagiers voor een 
hoop geld [u bent niet goedkoop] een ticket gekocht, u weigert ze verder
vervoer en bent dus verantwoordelijk.
Want u kunt in schoonklinkende bewoordingen uitweiden over
''toelatingseisen'', die landen aan reizigers stellen, hier is geen sprake
van eisen, die de toets der internationale afspraken kunnen doorstaan.
Hier is sprake van DISCRIMINATOIRE maatregelen en als u daaraan
meewerkt, maakt u zich schuldig aan discriminatie.
Zou u ook geen passagiers naar de VS hebben vervoerd als
er een Jodenban in plaats van een moslimban zou zijn?
Denkt u daar maar eens goed overna.
EN DAN DIT:
U schrijft over het Trump decreet, dat rezigers uit de bewuste
zeven landen weigert.
U moet nu toch op de hoogte zijn van het feit, dat de Amerikaanse
Federale Rechter tijdelijk de moslimban heeft stopgezet. [1]
Mensen mogen dus, in afwachting van het Beroep van de VS
Overheid, WEL naar de VS reizen!
Dat wist u op het moment, dat u mij antwoordde [uw mail
van 10 feberuari] en toch blijft u halstarrig mensen weigeren.
U bent medeplichtig!
U moet u schamen.
EPILOOG
Ik heb u er op aangeschreven, dat u met het weigeren van passagiers uit de 7 landen, die door Trump ´´in de ban zijn gedaan´´,
zich medeplichtig maakt aan een discriminatoir Amerikaans
Overheidsbeleid.
En dat blijft overeind, ondanks de ´´toelatingseisen´´
van landen waaraan u refereert.
Als luchtvaartmaatschappij blijft u zelf verantwoordelijk
voor uw beleid en kunt u zich achter geen enkele
Overheid verschuilen, of zij nu discrimineert, zoals
de Amerikaanse, of vluchtelingen deporteert naar
oorlogsgebieden en onveilige landen, zoals de Nederlandse
(waarop ik u meerdere malen heb aangesproken) (2)
Uw luchtvaartmaatschappij is  laf, medeplichtig en maakt zich schuldig aan
moreel verwerpelijke praktijken.
Befehl ist Befehl geldt niet meer als valide excuus,
sinds de Neurenberger processen. (3)
Voor uw handelwijze kan ik slechts in minachtende
termen denken.
Maar reken er maar op, dat ik u zal blijven wijzen
op uw medeplichtigheisd aan foute Overheidsmaatregelen,
of dat u nu aanstaat of niet.
En nu sluit IK de discussie.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
[1]
VOLKSKRANT
FEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBOD
TIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP
AMERIKAANSE RECHTBANK VEEGT ''MOSLIMBAN''
VAN TAFEL
4 FEBRUARI 2017
(2)
(3)
PRINCIPLE IV
””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
WIKIPEDIA
THE NUREMBERG PRINCIPLES
OORSPRONKELIJKE MAIL AAN DE KLM
ASTRID ESSED
Feb 8 at 6:09 PM
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw weigering, passagiers te vervoeren naar
de Verenigde Staten
Mijn eis:
Stop u achter Trump te verschuilen, maak
uw eigen keuze en werk niet mee aan discriminatie
en Islamofobie!
Geachte Directie
Geacht Management
De afgelopen weken bent u weer  lelijk de fout ingegaan:
Waarom ik ''weer'' schrijf, zult u in de loop van deze brief  lezen.
Eerst deze, ernstige, zaak, de reden voor deze brief:
U hebt tot twee keer toe [misschien meer, maar tot zover mijn
informatie],  geweigerd passagiers, die in het bezit waren van
een visum voor de Verenigde Staten, naar dit land te vliegen. [1]
Achtergrond:
Het besluit van de Amerikaanse president Trump, voorlopig
geen mensen toe te laten uit de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,
Libie, Somalie en Syrie. [2]
Anders gezegd:
De moslimban [3], omdat de betreffende landen moslimlanden
zijn.
Dat de Trump maatregel discriminerend is en strijdig met
de vrijheid van beweging, hoef ik u, hopelijk, niet te vertellen.
Toch hebt u de guts, aan deze schandelijke maatregel mee te werken
, van nota bene een buitenlands Staatshoofd, met wie u niets te maken
hebt!
Wat maakt dat u?
Medeplichtig aan discriminatie, het duperen van reizigers en het
schenden van uw vervoersplicht.
De mensen hebben voor hun reis betaald [en goedkoop bent
u niet] en u hoort ze te vervoeren, ongeacht afkomst, religie
en/of land van herkomst!
Dat doet u duidelijk niet, wat een schande is.
Nog een grotere schande zijn de drogredenaties, die
u aanvoert.
Volgens Elsevier [ik citeer de krant]
''We kunnen er niet zoveel aan doen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegen persbureau ANP. En als we passagiers meenemen uit deze zeven landen (Iran, Irak, Libië, Syrië, Somalië, Sudan en Jemen), dan betekent dat dat KLM hen ook weer mee moet terugnemen. Het heeft dus weinig zin om deze mensen te vervoeren, aldus de luchtvaartmaatschappij. Ook riskeren luchtvaartmaatschappijen een boete als ze zich niet houden aan de nieuwe regels in de Verenigde Staten.''
[4]
De Metro:
''Het inreisverbod dat de Verenigde Staten voor mensen uit zeven landen hebben ingesteld, is een voldongen feit waar luchtvaartmaatschappijen zoals KLM zich „aan moeten houden. Dat kan betekenen dat passagiers de dupe worden van die regels", zo legde een woordvoerster van KLM maandag uit.'' [5]
Directie en Management, dit is dezelfde truc, die u altijd uithaalt, 
wanneer u hand en spandiensten verricht aan foute, tot zeer foute zaken.
Zich verschuilen achter een ''Overheid'', ''regels zijn regels''......
Schaamt u zich niet?
Kennelijk niet, anders deed u het niet.
Vandaar dat ik in de pen geklommen ben om u de 
oren te wassen.
Door te verwijzen naar het beleid van Trump wilt u
zich van eigen verantwoordelijkheid ontslaan.
Maar dat is natuurlijk onzin, want u het is uw eigen
keuze, Trump te helpen bij zijn 
discriminerende, Islamofobe beleid uit te voeren.
Er zijn in binnen en buitenland protesten geweest  [en
zullen blijven komen], tegen deze schandelijke ban, van demonstranten,
EU leiders, premier Rutte, minister Koenders en zelfs het
Amerikaanse bedrijfsleven protesteren en nemen hun maatregelen [6]
Een rechter heeft de Trump ban tvoorlopig
stopgezet. [7]
Maar dat alles lijkt u niet te deren.
Neen, uw luchtvaartmaatschappij
 gaat door op de ingeslagen, foute, weg.
NIET DE EERSTE KEER.....
En nu de reden  waarom ik aan het begin van de brief schreef,
dat u ''weer'' de fout bent ingegaan:
Omdat het niet de eerste keer is, dat ik de degens met u kruis.
In het verleden heb ik u talloze keren aangesproken op
uw medewerking aan het uitzettingsbeleid van de Nederlandse
Overheid en de desastreuze gevolgen voor de uitgezette 
vluchtelingen. [8]
Toen kwam u met het zelfde excuus, ''slechts'' de uitvoerder te zijn.
Ook toen heb ik u keihard op uw verantwoordelijkheid aangesproken. 
[9]
En dat doe ik nu dus weer!
TENSLOTTE
Uw zich verschuilen achter ''De Overheid'' en ''de regels'',
of het nu uw medeplichtigheid aan het Nederlandse deportatiebeleid is [10],
of achter de discriminerende maatregelen
van een buitenlands Staatshoofd, hier dus VS president Trump, is
laf, misdadig en medeplichtig.
Want het is uw eigen keuze, mee te werken of niet en daarvoor
blijft u uw eigen verantwoordelijkheid dragen.
Uw houding ''Befehl ist befehl'' is al sinds de Neurenberger processen geen
excuus meer! [11]
Daarom spreek ik u hier keihard op aan en EIS van u:
STOP MEDEWERKING AAN TRUMPS DISCRIMINATIE
EN ISLAMOFOBIE EN VERVOER PASSAGIERS ONGEACHT
AFKOMST, RELIGIE OF LAND VAN HERKOMST!
Anders zult u belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.
U solliciteert er hard naar!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
[1]
NOS
KLM WEIGERT EERSTE VS REIZIGERS VANWEGE MAATREGEL
TRUMP
28 JANUARI 2017
''Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag opnieuw reizigers met bestemming Verenigde Staten tegengehouden die onder het inreisverbod vallen dat president Donald Trump heeft ingesteld.''
ELSEVIER
WEER REIZIGERS NAAR VS GEWEERD DOOR KLM
[2]
Reizigers uit Irak, Iran, Jemen, Soedan, Libië, Somalië en Syrië zijn voorlopig niet welkom in de Verenigde Staten.
KLM WEIGERT EERSTE REIZIGERS, DIE
NAAR VS WILLEN VLIEGEN
ELSEVIER
ELSEVIER
KLM OVER ''WEIGEREN'' PASSAGIERS: WE KUNNEN
METRO
KLM REAGEERT OP OPHEF: REGELS ZIJN REGELS
ELSEVIER
KOENDERS NEEMT MAATREGELEN TEGEN AMERIKA
VOLKSKRANT
FEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBOD
TIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP
''Op vrijdag 3 februari zei de rechter dat het inreisverbod dat Trump oplegde aan inwoners van zeven islamitische landen, niet rechtmatig was. De opschorting die hij instelde gold per direct en voor het hele land. De uitspraak is een tegenslag voor de regering Trump. ''
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET OPGESCHORTE
INREISVERBOD VAN TRUMP
GROOTSTE BEDRIJVEN TER WERELD BRENGEN TRUMP
VOOR DE RECHTER WEGENS MOSLIMBAN
[7]
VOLKSKRANT
FEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBOD
TIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP
AMERIKAANSE RECHTER ZET INREISVERBOD TRUMP
TIJDELIJKI STOP
BRIEVEN UIT HET VERLEDEN AAN DE KLM
[9]
''UW VERANTWOORDELIJKHEID
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [7]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [8]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [9]''
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SABIR NOSHEEN
NAAR ONVEILIG PAKISTAN
ASTRID ESSED
18 APRIL 2015
[10]
http://www.astridessed.nl/?s= KLM
[11]
PRINCIPLE IV
””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
WIKIPEDIA
THE NUREMBERG PRINCIPLES

Meer van Astrid Essed