Oekraiense vluchtelingen, Europa en Christenhonden

Zo 24 Juli 2022 19:38 | Astrid Essed | 110 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN, EUROPA EN CHRISTENHONDEN/, SOLIDARITEIT OF TROUBLE IN PARADISE?
ZIE OOK
DIT ARTIKEL IS OPGEDRAGEN AAN VIER ACTIVISTEN VAN DE POOLSE ACTIEORGANISATIE GRUPA GRANICA, DIE EEN GEVANGENISSTRAF
VAN 8 JAAR BOVEN HET HOOFD HANGT VANWEGE HET VERLENEN
VAN MENSELIJKHEID AAN EEN FAMILIE, DIE IS GESTRAND TUSSEN
POLEN EN BELARUS
VLUCHTELINGEN ALS DE OEKRAIENERS, MAAR GENEGEERD, GEPUSHBACKT EN MISHANDELD
EN NIET TE VERGETEN AAN DE POOLSE MILITAIR EMIL CZECZKO,
DIE EEN MOGELIJKE MASSAMOORD OP VLUCHTELINGEN EN OOK
VLUCHTELINGENWERKERS DOOR POOLSE GRENSWACHTEN ONTHULDE....EN DAARVOOR
MISSCHIEN WEL MET ZIJN LEVEN HEEFT BETAALD.....
''
[ Dit is geen volledig verslag der Oekraine Tragedie, want dat zou 
ondoenlijk zijn
Slechts enkele Zaken, die ik zeer opmerkelijk vind.
En soms pijnlijk ]
HOOFDSTUK EEN
De oplettende lezer zal gemerkt hebben, dat zijn/haar Wreker van het
Onrecht opmerkelijk weinig geschreven heeft over Europa's HOT ITEM:
De Oekraiense Tragedie, het Wel en Wee van de Oekrainers sinds
Rusland's agressieoorlog aldaar [1] en alles
wat daarmee samenhangt.
Okay, aanvankelijk waren daarover wel wat Astrid Essed publicaties [2],
waarin op een aantal zaken de Puntjes op de I werd gezet [3] maar daarna viel het wat stil rond dit Thema.
Niet alleen omdat er wel wat meer in de wereld gebeurt dan Oekraine,
ook al heeft de oorlog van Poetin in Oekraine grote invloed op delen
van [Noord] Afrika vanwege Oekraine's rol als belangrijke
graanleverancier [4], maar ook, omdat ik de ontwikkelingen
wilde afwachten.
Er gebeurde en gebeurt dagelijks zoveel op dit gebied!
in dit artikel wil ik  focussen op een minder belichte kant
van de Oekraiense Tragedie, die uitmondde in een grote Vlucht naar
het Westen van Europa, tevens een minder fraaie kant in het kader
van die ''Solidariteit met Oekraine''
Want hoe zit dat daar eigenlijk feitelijk mee.
IS het wel zo, of zitten er een aantal nare Addertjes onder het Gras.
Daarover gaat dit Longread artikel [maak je borst dus maar nat].
Maar eerst een overzicht en een  belichting van Andere Zaken.
POETIN'S OORLOG
INVAL IN OEKRAINE
We weten het inmiddels
Op 24 februari 2022 viel het Russische leger, in opdracht van 
Rusland's president Poetin, Oekraine binnen [5]
Ik citeer uit de Verklaring van Vladimir Poetin, President Aller Russen:
''I am referring to the eastward expansion of NATO, which is moving its military infrastructure ever closer to the Russian border''
EN
''The people’s republics of Donbass have asked Russia for help.
In this context......
I made a decision to carry out a special military operation.'' [6]
Lees het gehele Statement, dat bol staat van rhetoriek
waarop ik verder niet inga, onder noot 7
Nu moet ik zeggen, wat betreft het opdringen van de NAVO
richting Russische grens heeft Poetin, geo politiek bekeken,
natuurlijk wel een punt. [8]
Nog los van de wens bij Staten en ook volkeren tot aansluiting bij de EU [9], is dit natuurlijk ook Westerse/
NAVO machtspolitiek geweest om te profiteren van de verzwakking van Rusland na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie.
Daarin heeft Poetin gelijk, maar dat rechtvaardigt uiteraard
NIET het binnenvallen van Oekraine, een Soevereine Staat.
GOED!
Of liever gezegd
SLECHT!
Wat er daarna gebeurde was te voorspellen:
[Even in het kort]
De EU stelde sancties in tegen Rusland [een proces dat
nog doorgaat op het moment van schrijven van dit artikel] [10], er kwamen Europese en Amerikaanse
wapenzendingen voor het zich [dat moet gezegd] dapper 
verzettende Oekraiense leger, al zitten daarin, dat moet gezegd, nogal wat extreem-rechtse elementen [11]
Maar hoe verontrustend ook, dat maakt de strijd tegen het Russische imperialisme [niet minder gevaarlijk dan het
Westerse imperialisme] er op zich niet minder heroisch om.
Verder nu bijna klassiek de toespraken van de
zo langzamerhand tot popster verheven Oekrainse president
Zelensky [12] [die van geen wijken wil weten, dat moet gezegd]
Overigens, en dat moet hier nadrukkelijk gezegd, begonnen
die wapenleveranties al VOOR de Russische aanval
op Oekraine [13], wat een zeker Licht werpt op
de Westerse Mogendheden.....
DE HELE WERELD TEGEN RUSLAND?
NONSENS!
Naast die wapenleveranties aan dapper Oekraine, dan ook nog twee VN Resoluties, een van de Algemene
Vergadering en een VN Veiligheidsraadsresolutie, ter
veroordeling van de Russische invasie in Oekraine.
Die VN Veiligheidsraadsresolutie werd, uiteraard, getroffen
door een Veto van Rusland [14], de Algemene Vergaderingsresolutie werd wel aangenomen [15], al was het wereldwijd geen onverdeeld succes:
Want naast de vier [dictatoriale] landen, die Rusland bleven 
steunen [Belarus oftewel Wit-Rusland, Syrie, Noord-Korea 
en Eritrea], waren er maar liefst 35 onthoudingen! [16]
En dat waren niet de minste landen.
Er waren belangrijke landen en grootmachten bij, zoals
Rusland's Bondgenoot en Frenemy [in de zin van concurrent] [17] Wereldmacht China, Opkomende Economie
India, Oude Bondgenoot [dus niet verwonderlijk] Cuba, maar
ook Afrikaanse landen als Tanzania, Zimbabwe en Congo
[18]
Wel opvallend is dat Myanmar, ook een min of meer Bondgenoot of Medestander van Poetin [19] een onverwachte move maakte en stemde voor de Rusland
veroordelingsresolutie [20]
Natuurlijk, de diverse onthoudingslanden hebben alle zo hun
eigen redenen, maar het EU/VS narratief, dat ''de hele wereld tegen Rusland is'', is dus een Sprookje [21]
HOOFDSTUK TWEE
DE VLUCHTELINGEN
WAT GEBEURT ER MET DE VLUCHTELINGEN?
A
BLOND HAAR EN BLAUWE OGEN
Nu over de vluchtelingen, iets dat mij na aan het hart ligt
Besproken is de nare kant van de Politiek, de Invasie,
het oplopende aantal oorlogsslachtoffers, de oorlogsmisdaden aan Russische, maar ook [mogelijke]
aan
Oekraiense kant [22], welk laatste maar weer
bevestigt het Oud Afrikaanse Spreekwoord
''Als Olifanten vechten, wordt het Gras vertrapt'' [23]
Met andere woorden:
De gewone mensen zijn door die oorlog en machtsspelletjes
Kop van Jut, Kind van de Rekening.
Nu dus die Vluchtelingen:
Tragisch en actueel wat betreft de Oekraieners
Van hen zijn meer dan 6 miljoen mensen gevlucht
sinds de Russische invasie in de Oekraine [volgens
informatie Europa Nu dd 12 mei 2022] [24]
Meer dan twee miljoen Oekraiense vluchtelingen zijn
in Polen, in Nederland waren er, geteld op 24 mei anno Domini
[volgens het Dagblad van het Noorden], 64.000 [25]
Dat is best een groot aantal, 6 miljoen vluchtelingen op
een bevolking van ruim 44 miljoen mensen [26]
Opvallend was het warme onthaal, dat ze door heel Europa
kregen. [27]
De Landelijke Actie Oekraine leverde maar liefst 106 miljoen euro op [28] en Gastgezinnen stonden
wijd en zijd klaar, ruim 25 000! [29]
Dat is fijn.
Ik gun iedere vluchteling een warm welkom:
Maar zoals bij elk Sprookje, had het Geheel ook
een Schaduwzijde, namelijk een van de REDENEN, van
die plotselinge gastvrijheid jegens vluchtelingen, die weleens
anders is geweest [30]
Namelijk:
Mensen, die op ons lijken, met [ook] Blond Haar en Blauwe Ogen.
Zoals een journalist het verwoordde:
''“It’s very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed.” [31]
Dat deugt niet.
En zeker niet als het van een journalist komt, een gildelid
van de Pers, die zo'n grote invloed heeft op de Publieke
Opinie [lees wat Malcolm X opmerkte over de pers....] [32]
Maar.....er is ook een andere kant, want ik wil fair zijn
tot op het bot.
Deze journalist is natuurlijk een kwaadwillige, want waarom speciaa die opwinding over ''Europeanen met blond haar en
blauwe ogen'' [33]
Aan de andere kant is het universeel [en dat hoeft helemaal
geen racisme te zijn], dat mensen zich eerder identificeren met mensen, die op hen lijken.
Dat is niet alleen in Europa zo, dat is ook zo in de rest
van de wereld:
Afrikaanse landen zetten graag hun grenzen open voor
Afrikaanse vluchtelingen en leven erg mee [34], hoewel
ze gastvrijer tegen buitenstaanders zijn dan Europa [35],
en zo gaat het, wat herkenbaarheid en identificatie
betreft, ook in andere delen in de wereld.
Op zich geen probleem, zolang die ''identificatie'' maar
niet ontaardt in de uitsluiting van andere mensen.
DAN wordt het racisme en xenofobie, die- en dat is ook helaas een waarheid-lang niet alleen in Europa voorkomt,
zowel wat regeringsbeleid betreft als de houding van de bevolking.
Niet alleen in Europa dus"
Want hoewel ik sprak over de vaak grotere verdraagzaamheid van Afrikaanse landen [36], is er ook
een schaduwzijde:
Zo waren er enkele jaren geleden [ik noem 2008 en 2017] in Zuid-Afrika zware
xenofobische rellen tegen Afrikanen uit andere landen [37] en
laten we ook de etnische zuiveringen van de Oegandese dictator Idi Amin jegens de toenmalige Indiase gemeenschap
in Oeganda niet vergeten. [38]
Ik noem dit bewust om te benadrukken, dat xenofobie
een wereldwijd probleem is en niet alleen in het Westen
voorkomt.
B
''ETNISCHE OEKRAIENERS'' EN DE ANDEREN
Om terug te keren tot die vluchtelingen
Xenofobisch onderscheid werd gemaakt door burgers,
regeringen, de EU
Waar ''etnische'' Oekraieners van overal van harte welkom
werden geheten [39], was dat met anderen, die ook in Oekraiene woonden, Afrikanen, Aziaten, meest studenten, maar ook ''gewone'' migranten, veel minder vanzelfsprekend.
Het begon vaak al in ''vlucht''treinen richting Polen, waar zij
discriminatie en vaak geweld ondervonden en bij de grens,
waar er Poolse grenswachten waren, die hen weigerden door
te laten [40]
Ook werd er gerapporteerd over Poolse hulpverleners,
die weigerden Afrikaanse vluchtelingen uit Oekraine
te helpen. [41]
Gelukkig waren er ook positieve Verhalen over Oekraieners,
die Afrikaanse vluchtelingen te hulp schoten bij geweld [42]
Nu waren al decennialang Poolse [en andere Oost-Europese
burgers] burgers opgestookt door media en politiek
met de gebruikelijke negatieve anti migratieretoriek [43], bedinvloed door het vaak herhaalde narratief, dat er
miljoenen Afrikanen richting Europa komen.....[44]
Wat in de praktijk bepaald niet klopt [45]
Ook daarom is het wel interessant om te benoemen, hoeveel
Afrikaanse en andere migranten/studenten/vluchtelingen
van kleur in Oekraine woonachtig zijn [waren, door de oorlog
is zoals bekend een aantal gevlucht, ook al kon
lang niet iedereen weg, zoals bekend [46]
Volgens gegevens van de Oekraiense regering  waren er in 2019 80.470 buitenlandse studenten in
Oekraine [noot One World] waarvan 20 procent uit
Afrika, voornamelijk uit Nigeria, Ghana, Marokko en Egypte
[47]
En dat zijn er dus bepaald geen ''miljoenen''........
Overigens heeft de Oekraiense regering het racistische
geweld tegen Afrikanen en andere studenten/migranten
van kleur officieel veroordeeld:
,,Afrikanen die op zoek zijn naar evacuatie zijn onze vrienden en moeten gelijke kansen krijgen om veilig terug te keren naar hun thuisland”, aldus de Oekraiense
minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba
[48]
Maar er was natuurlijk niet alleen racisme en xenofobie
aan de Pools-Oekraiense grens of in Polen zelf:
Ook in Nederland bleek dat bij de opvang van Oekraiense
vluchtelingen:
Zo wilde de eigenaar van een Opvangboot voor Oekraieners ''alleen kinderen, vrouwen en etnische Oekraieners [49]
En uiteraard heeft de Gemeente Amsterdam daarop de
samenwerking met hem opgezegd [50]
Ondergetekende heeft de betrokken Boosdoener
nog een  Brief op Poten geschreven [51]
C
NIET TE VERGETEN:
VLUCHTELINGEN, DIE VASTZITTEN TUSSEN POLEN EN
BELARUS [WIT-RUSLAND]
''''Ik ken een echtpaar dat in de zone woont”, zegt Karolina. “De man is een verklikker. Hij gaat dagelijks het bos in en belt de politie als hij iemand vindt. Intussen belde zijn vrouw mij, omdat ze heimelijk een berg sokken had gebreid voor de vluchtelingen.” [52]
De groep vluchtelingen, die bij alle commotie rond de xenofobie tegenover Afrikaanse en Aziatische studenten en/of migranten, die Oekraine proberen te verlaten, een beetje wordt ondergesneeuwd, zijn de vooral uit het Midden-Oosten afkomstige vluchtelingen, die al sinds vorig jaar 2021
[pak em beet, september, october] vastzitten in een niemandsland tussen Polen en Belarus [Wit-Rusland], naar Belarus ''gelokt'' door dictator Loekasjenko met een valse
voorspiegeling van zaken, dat ze zo snel via Polen de EU
binnen zouden kunnen komen [53]
Dat gebeurde niet, want ze werden bij de grens tegengehouden door Poolse grenswachten, waarna een naar
machtsspelletje ontstond tussen Polen/EU enerzijds en
Belarus anderszijds [54]
Ondertussen werd het winter, hulp voor de vluchtelingen kwam er niet of te weinig, hoewel het Rode Kruis, maar ook
Poolse vrijwilligers hun best deden [55], vluchtelingen
overleden door kou, werden mishandeld, soms neergeschoten [56], een schande voor de ''Europese Waarden'' [57]
Het opvallendste was wel de giftige EU retoriek, die, in plaats van Polen te wijzen op het Vluchtelingenverdrag [58] en recht op asiel, Polen stijfde in deze tegen het Internationaal Recht ingaande houding, waarbij ook nog sprake was van de illegale ''pushbacks'' [59], door het recht van Polen, haar grenzen te verdedigen, bekrachtigde, alsof het hier
een Buitenlandse Vijand betrof! [60]
Wat stond en staat dat in schril contrast met de Ontvangst,
die nu de Oekraiense vluchtelingen krijgen [61], die
worden ontvangen op een manier zoals het met iedere
vluchteling zou moeten gaan!
Tegen de komst van de vluchtelingen, die daar in Niemandsland vastzaten [en waarschijnlijk nog zitten], wordt
er een Muur gebouwd [62], Oekraieners krijgen nog net
geen Rode Loper uitgespreid.
Daarom heb ik mij hard gemaakt voor deze groep geneneerden, middels brieven en artikelen [63]
Iemand moet het doen
Maar daarnaast:
Lof voor de Poolse vrijwilligers, individuele Poolse burgers,
initiatieven, die deze mensen hielpen [64]
EN....speciaal Hulde aan vier activisten van de actiegroep
Grupa Grania, die [ik lees een artikel van april 2022] eind
maart 2022 zijn gearresteerd wegens mensenhandel,
terwijl hun enige ''misdaad'' was het verlenen van humanitaire hulp aan een Familie, die gestrand was
tussen Polen en Belarus! [65]
Hen hangt 8 jaar gevangenisstraf boven het hoofd [66]
Ik weet niet, hoe het met hen is afgelopen, maar vergeten
doe ik hen niet!
Al Deze mensen maken de wereld wat lichter!
HOOFDSTUK DRIE
NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN
SOLIDARITEIT JEGENS DE ENE EN DISCRIMINATIE JEGENS DE ANDERE?
DE ENE VLUCHTELING IS DE ANDERE NIET.....
Uitgebreid heb ik de revu laten passeren [zie bovenstaande]
over de ongelijke behandeling/ontvangst tussen voor de Poetin agressie vluchtende Oekraiense vluchtelingen enerzijds en Afrikaanse/Aziatische al dan niet studenten,
die in Oekraiene woonachtig waren [zijn, als ze bij de grens
met succes werden tegengehouden] anderszijds
Ook -wat mij na aan het hart ligt, omdat er steeds minder
aandacht voor is- over de ongelijke behandeling tussen
Oekraiense vluchtelingen en de vluchtelingen [merendeels
uit het Midden-Oosten afkomstig], die nog steeds vastzitten
tussen Belarus [Wit-Rusland] en Polen en slachtoffer werden
van een cynisch machtsspel.
Maar er is meer dan het racisme van Poolse autoriteiten/grenswachten/burgers etc
Er is ook nog zoiets als het minder openlijke, maar wel
degelijk discriminatoir EU Beleid
En dat, beste lezers, is gevaarlijker dan het racistisch
gestunt aan de grens van een aantal [niet allemaal, laat
dat ook gezegd zijn] [67] Poolse grenswachten, omdat een
door de EU uitgestippeld beleid, dat zogenaamd voor
''Westerse Waarden'' [68] staat, een directe invloed heeft
op de publieke opinie, omdat zo discriminatie, het maken
van onderscheid tussen groepen vluchtelingen, wordt
genormaliseerd.
En waarde lezers, het EU beleid IS discriminatoir:
Waarom?
Begin maart besloot de EU [Europese Unie dus] om mensen,
die Oekraine ontvluchten, tijdelijke bescherming te verlenen
op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming [69]
Deze Richtlijn Tijdelijke Bescherming is bedoeld voor 
[ik citeer Verblijfblog] ''een situatie van massale toestroom
van ontheemden uit derde landen, die niet naar hun land
van oorsprong kunnen terugkeren'' [70]
Nogal wiedes, zal de oplettende lezer opmerken, ze zijn
net gevlucht, natuurlijk kunnen ze niet terug.
Hoe dan ook, die Richtlijn Tijdelijke Bescherming, in het
leven geroepen na de burgeroorlogen in het voormalige Joegoslavie [in 2001 tot stand gekomen] [71]  houdt onder andere in, dat vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning
krijgen [ze hoeven dus geen asiel aan te vragen], dat ze mogen werken, onderwijs genieten, recht hebben op sociale
voorzieningen en op gezinshereniging [72]
Dat klinkt allemaal mooi en waar en blij, dat dit is toegepast
op de Oekraieners, maar waarom dan niet op de massale
stroom van Syrische vluchtelingen uit 2015-16, die toch
ook onder deze categorie vielen?
Dat vind ik discriminatoir en het niet toepassen van die
Tijdelijke Richtlijn op de Syrische ontheemden viel
auteurs van Verblijfblog ook op. [73]
Ook is het opvallend, met hoeveel gemak de Overheid de
opvang van duizenden Oekraieners in korte tijd kon regelen en zelfs de Koning bood een logeer/woonplaats aan [74]
En dat vind ik mooi voor die Oekraieners uiteraard, maar dat de bereidheid van Gemeenten om vluchtelingen [vaak statushouders, nog steeds wachtend op een huis, maar ook
''gewone'' asielzoekers] uit Ter Apel een opvang te verlenen, zo mager was [is] [75], dat er nu een ''dwangwet'' in voorbereiding is om Gemeenten
te verplichten, vluchtelingen op te nemen als het in
Ter Apel uit de klauwen loopt [76]
Ook heeft Vluchtelingenwerk gedreigd, naar de rechter te
stappen, als de Overheid niet voor 1 augustus de vluchtelingen-Ter Apelcrisis heeft opgelost [77]
Wordt er dus met twee maten gemeten, ja of nee?
NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE
OEKRAIENERS/BARSTJES IN DIE SOLIDARITEIT/
TROUBLE IN PARADISE?
Opvang in gezinnen
Onderwijs
Nou is meeleven met vluchtelingen, die moeten
vluchten voor oorlog, Een Ding.
Als de ''dichterbij'' komen en ''gewone'' mensen
worden, weer een ander Ding.
Activiste en schrijfster Joke Kaviaar merkte
daarover op [naar aanleiding van de massale
komst van Syrische vluchtelingen naar Europa/Nederland]
''Zijn naam was Aylan Kurdi [78, noot Astrid Essed]
Heeft zijn dood iets veranderd? En zo ja, ten goede of
ten kwade? Wat gebeurt er, als alle emotie weg is, als
al die vluchtelingen in een opvangcentrum bij mensen
in de buurt komen en gewone mensen blijken te zijn,
sommige aardig, andere niet? Hoe snel is het medelijden dan
vertrokken en heeft weer plaatsgemaakt voor wantrouwen?
[Einde citaat Joke Kaviaar] [79]
Nu viel-in dit geval- dat wantrouwen nog wel mee,
voor zover ik dat kon constateren.
Maar wat WEL een soms pijnlijke confrontatie was,
dat na de aanvankelijke hype van de duizenden,
die zich opgaven voor de opvang van Oekraiense
vluchtelingen [80] al gauw de domper kwam, omdat
dit in een niet onaanzienlijk aantal gevallen bar bleek
tegen te vallen [81]
Nou nog los van het feit, of ze al dan niet ''aardig'' waren,
die Oekraiense vluchtelingen, werd het al gauw duidelijk,
dat velen zich in de emotie van het moment hadden opgegeven.
Mooi misschien, maar niet verstandig, want bij de
opvang van zeker oorlogsvluchtelingen komt heel
wat kijken.
Vaak zijn de mensen, logischerwijs, getraumatiseerd,
hier vormde natuurlijk ook de taal een barriere en het is
verstandig je te realiseren, wat de opvang van
vluchtelingen werkelijk betekent [82]
Dat is dus de eerste Trouble in Paradise
Een tweede is nog griezeliger, de zorgen over sexuele uitbuiting van de toch al zo kwetsbare Oekraiense
vluchtelingen [83]
Ronduit kwaadaardig, evenals de economische uitbuiting
[door werkgevers] [84], waarop ik nog terug kom.
Maar weer herhaal ik ten overvloede:
Wat een verschil in opvangbereidheid van individuen en
positieve berichtgeving over Oekraiense vluchtelingen,
in tegenstelling tot andere groepen [85]
Dan zijn er natuurlijk de hobbels/aanpassingsproblemen
van Oekraiense leerlingen in het Nederlandse Onderwijs.
Want hoewel scholen de leerlingen en masse met
open armen lijken te ontvangen [86], haalt dat niet de angel
uit de problemen.
De kinderen komen uit een oorlogsgebied, hebben daar familie moeten achterlaten, vaak vaders, die in het leger
tegen de Russische bezetter moeten vechten [87], hebben
de nodige ellende gezien/meegemaakt, wat traumatisch
kan zijn[worden]
Dan is er de taalbarriere, een andere cultuur, noem maar op.
Problemen, die ook wel gezien worden door medewerkers
van LOWAN, een organisatie, die scholen ondersteunt 
bij het geven aan onderwijs aan nieuwkomers, onder wie
vluchtelingen [88]
NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE
OEKRAIENERS
OEKARIENSE LEERLINGEN/CONTACT MET
MEDELEERLINGEN
WEER STEEKT RACISME ZIJN LELIJKE KOP OP
Over racisme aan de Grens met Polen/Oekraiene
tegen Afrikaanse studenten en studenten van kleur
[uit India etc], wat zich ook uitstrekte tot onaangename
ervaringen in bijvoorbeeld Polen, heb ik genoeg
geschreven.
Lees Hoofdstuk twee nog maar eens terug/
Maar dan nu wederwaardigheden in Nederland
en met dank aan Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid en voorvrouw
van BBB [BoerBurgerBeweging], die dit in
de Tweede Kamer aan de orde stelde.
Ik citeer haar:
''Zo vertelde een docent van de Middelbare School mij [opmerking Astrid Essed: ''mij'' is Caroline van der Plas] vorige 
week, dat er problemen worden ondervonden bij het onderwijzen
van Oekraiense kinderen.
Kinderen, die moeilijk kunnen meekomen en zelfs een aantal incidenten,
van racisme.
Meisjes met hoofddoekjes, die worden uitgescholden en het gooien met
bananen naar leerlingen met een donkere huidskleur. '' [89]
Nu weet ik ook wel:
Dat geldt niet voor alle Oekraiense kinderen, zoals Caroline
van der Plas ook terecht opmerkte [90] en zoals de
Marokkaans-Nederlandse rapper reeds opmerkte
''Met elke Boot komen er wel een paar ratten mee [91]
Maar dit is meer:
Want in Oost-Europa is extreem-rechts een ernstig
Probleem [92] en het is ronduit gevaarlijk, als
dit hierheen wordt geimporteerd en wordt toegevoegd aan
de in Nederland helaas hand over hand toenemende
invloed van extreem-rechts [93]
NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE
OEKRAIENERS/TROUBLE IN PARADISE?/UITBUITING/
CHRISTENHONDEN/HYPOCRISIE
En nu kom ik dan [eindelijk] toe aan de titel van dit artikel
EN de reden, waarom ik die titel gekozen heb
Want hoe zit het, bij alle echte/vermeende ''massale solidariteit met de Oekraiense vluchtelingen'' [zie vooral de vluchtelingenhype in Hoofdstuk Twee] nu met de werkelijke,
economische drijfveren? [diegenen met oprechte bedoelingen, van wie de meesten, niet te na gesproken
uiteraard]
Reeds noemde ik de sexuele uitbuiting van toch al kwetsbare Oekraiense vluchtelingen [94]
Bah en ronduit misdadig.
gesproken, uiteraard]
Maar....er zitten nog meer Adders onder het Gras!
Want al dat gejuich rond ''mensen, die op ons
lijken'' al dan niet vergezeld van de ''blond haar en blauwe
ogen'' kwalificaties [zie wederom Hoofdstuk Twee], al dan niet aangevuld met ''mensen, die ook van christelijken Huize zijn'' [Let daarop, dames en heren], had ook -en dat had
ik kunnen weten-  naast de ideologische retoriek, een hardere, economische kant.
Dat werd al duidelijk door het gretige welkom, waarmee
Westlandse tuinders Oekraiense vluchtelingen,
die immers door de Tijdelijke Richtlijn Bescherming
mogen werken [95], werden ontvangen, hetzij uitgenodigd, om in de kassen te komen werken, [96]
EN......
Al gauw verschenen er lovende berichten, een uit het fundamentalistisch christelijke Dagblad, het Reformatorisch Dagblad [97], maar ook uit andere nieuwsmedia, over dankbare Oekraieners, die zo blij en dankbaar waren, dat
ze mochten werken [98]
Nu begrijp ik dat ook wel van de kant van de Oekraieners:
Het leidt je af van de oorlog, de Ellende in je eigen land,
de onzekerheid over het lot van je man, je ouders, andere
familieleden.
Opvallend is echter WEL, dat veel Oekraieners werkzaam zijn in horeca en land en tuinbouw. [99]
En vooral in die laatste sector[met name in het Westland] is er nogal eens sprake
van uitbuiting van arbeidsmigranten, vaak afkomstig uit
Polen en anderen uit Midden en Oost-Europa [100]
AND GUESS WHAT?
Ook bij een aantal Oekraieners ging het mis!
Want de ''massale solidariteit'' met ''mede Europeanen''
de Oekraieners weerhield niet, dat ook zij Kop van Jut werden.
WURG EN CHANTAGECONTRACTEN:
Aan het Licht kwam, dat Oekraiense [maar ook
Poolse] werknemers werden onderworpen aan
een uiterst vuile praktijk:
De zogenaamde ''Wurgcontracten'' [101]

Oekraïense vluchtelingen, maar ook Polen die in de Westlandse kassen aan de slag willen, komen daar veelal terecht via bemiddelaars, zoals het Poolse uitzendbureau Janpol.

Een van de opvallendste clausules in het in kreupel Nederlands opgestelde contract is dat overtreding van de regels "kan leiden tot deportatie naar Oekraïne en een verbod op toegang tot EU-landen". Met andere woorden: Oekraïners die fouten maken, worden teruggestuurd naar de oorlog. [102]

Kan het walgelijker?

Vakbond CNV, die de noodklok luidde, is

in het bezit van een geanonimiseerd contract, waar wordt

vermeld een brutoloon van een brutoloon 10,48 euro per uur, 

het minimumloon. 

Aan het begin van elke maand moeten er 50 euro 'administratiekosten' worden afgedragen. De werknemer moet voor eigen verblijf en vervoer betalen, evenals voor werkkleding en schoenen ("als het moet"). [103]

En waar vinden dergelijke Vuile Praktijken dus plaats?

Juist!

In het Westland, met zijn o zo christelijke achtergrond......[104]

EPILOOG

CHRISTENHONDEN

Ik heb u meegenomen op een Reis door de Oekraiense Tragedie.

De Russische aanval op de soevereiniteit van de Oekraine,

de onverzettelijkheid van het Oekraiense verzet [105]

Russische [en ook Oekraiense] oorlogsmisdaden [106],

het belang van Oekraine als graanschuur, waardoor nog veel meer mensen

werden getroffen en nog worden, door die oorlog [107]

En natuurlijk:

De Oekraiense vluchtelingenstroom en de massale

solidariteit van West en Oost-Europa [108] waarbij ook

helaas de schrijnende discriminatie tegen in

Oekraine [tot dusver] wonende Afrikaanse en Aziatische

vluchtelingen [109] en dan niet te vergeten de EU discriminatie,

die opviel

Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraiense vluchtelingen,

maar destijds niet voor Syriers. [110]

De EU, die de Oekraiense vluchtelingen verdedigt [en terecht],

maar de uit het Midden-Oosten afkomstige vluchtelingen,

die vastzitten tussen Polen en Belarus, laat stikken. [111]

GOED

Maar niet voor niets heb ik in mijn titel de term ''Christenhonden''

genoemd!

Waarom? [Wie goed heeft opgelet, heeft dat al begrepen]

Omdat met de mond solidariteit, vaak vanuit ''christelijke''

hoek'' werd beleden met Oekraiense vluchtelingen,

maar kijk eens wat er in de praktijk in het zogenaamde

'christelijke'' Westland gebeurde?

Uitbuiting van Oekraiense werknemers, die hun rechten

niet kenden.

Zie direct daarboven

Ik vraag mij af, of al die zondagse Kerkgangers onder

hen, die zich schuldig maken aan die uitbuiting,

zich [meestal zijn die lui erg Bijbelvast] zich deze

Passage uit het Nieuwe Testament nog herinneren

Het staat in Mattheus 25: 35-45 en ik citeer de twee

laatste gedeelten, 44 en 45

''Die laatste zinnen dus:

''Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere

wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en

hebben wij u niet gediend?

''Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar Ik zeg u:

Voor zoveel u dit aan deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.'' [112]]

Hiermee sluit ik af

Van alle nare en pijnlijke aspecten uit deze Tragedie, is

dit misschien nog het Pijnlijkste.

ASTRID ESSED

NOTEN

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/oekraiense-vluchtelingen-europa-en-christenhonden-solidariteit-of-trouble-in-paradise/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/oekrainse-vluchtelingen-europa-en-christenhondensolidariteit-of-trouble-in-paradise

Meer van Astrid Essed