Backpacken in Israel/''We fly cheap'' maakt propaganda voor Israelische bezettingsstaat

Wo 4 Mei 2016 05:09 | Astrid Essed | 1458 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BACKPACKEN IN ISRAEL/''WE FLY CHEAP'' MAAKT PROPAGANDA
VOOR ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
ZIE OOK
Dat Nederland in 1967, ten tijde van de Zesdaagse Oorlog, die is
uitgemond in de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden,
nog achter Israel stond [1], is menigeen vergeven.
Kritische informatie over Israel, ook ter linkerzijde, was zeldzaam en
er heerste nog de mentaliteit van het schuldgevoel over de Joden-
vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Nu was dat schuldgevoel niet ten onrechte [het grootste aantal gedeporteerde Joden
uit West Europa geschiedde vanuit Nederland] [2], alleen had het niets
uitstaande met het reeds vanaf het eind van de negentiende eeuw
in gang gezette neo kolonialistische project in Palestina, dat ''zionisme''
heet.
Anders gezegd: Het stichten van een [Joodse] Staat in het land van
een ander volk,  de Palestijnen. [Zie  noot 3 voor uitgebreide informatie]
BUT THAT WAS THEN
THIS IS NOW
Anno 2016 is er meer dan genoeg informatie, via boeken, TV en ons
machtige Internet, bekend, om je op de hoogte te stellen van de
misdaden van bezettingsstaat Israel, ook al ben je geen expert
Internationaal Recht.
Toch bestaat, anno 2016, reisorganisatie ''We fly cheap'' het om backpackers enthousiast te krijgen door een welhaast sprookjesachtig beeld van Israel
af te schilderen;
Ik citeer enkele gedeelten
''Na een tussenstop in de havenstad Haifa, kun je je reis vervolgen naar Ein Gedi, een oase aan de westkust van de Dode Zee. Naast de drijvende mensenmassa’s en het welbekende modderbad, heeft Ein Gedi meer te bieden. Het ligt immers ook aan de voet van een reusachtige woestijn. In deze woestijn kun je indrukwekkende wandelingen maken, abseilen, Masada National Park bezoeken en natuurlijk tot rust komen/herstellen bij de Dode Zee. Om alles uit je reis te halen, raad ik je aan een gids in te huren. Met name de activiteiten in de woestijn zijn niet te doen zonder een gids. Een wandeling door de woestijn  is een absolute aanrader, maar wel voor de echte avontuurlijke reizigers.''
.....
.....
''De hoofdstad van Israël en tevens één van de twintig oudste doorlopend bewoonde steden ter wereld, dat is Jeruzalem. Naast deze twee feiten heeft de prachtige stad je veel meer te bieden. Wie denkt dat er in Jeruzalem alleen maar Joden wonen, heeft het mis. Er komen maar liefst drie religies samen in Jeruzalem: het Jodendom, de Islam en het Christendom. Veel religieuze verhalen hebben zich volgens de gelovigen afgespeeld in Jeruzalem. Tot op de dag van vandaag is dit ook nog te zien. Het Citadel Youth Hostel ligt in het hart van het oude centrum, dicht bij de Jaffa Gate. De Jaffa Gate is een poort om Jeruzalem binnen te komen. Rondom deze poort en in de souks is het vaak erg druk, maar gezellig.'' [4]
Let op de misleidende zin ''Jeruzalem als hoofdstad van Jeruzalem''
In noot 5 leg ik uit, waarom dat onjuist is.
Maar de laudatio op Israel gaat door
''Dat wat we in Nederland zo goed kunnen, klagen. Klagen over het weer, de lange files, de NS, de politiek, eigenlijk over alles kunnen wij onze ongezouten mening geven. Nu mochten we dan ook klagen, en dat bij de Klaagmuur. Althans, dat dachten we. Veel joden bij de Klaagmuur gebruiken de muur om te bidden en te vragen om hulp. Gelukkig zijn er ook een aantal die de Klaagmuur juist gebruiken om te danken. Dat was precies wat wij ook wilden doen. Danken dat wij één van de gelukkigen waren die Israël in al haar facetten mochten ontdekken.'' [6]
Uit deze bloemrijke beschrijvingen zou je bijna concluderen,
dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat Israel een Staat
des Vredes is, zoals de publieke opinie jarenlang is wijsgemaakt
[7] en gelukkig achterhaald, zowel door Internet als met
dank aan  Israel zelf, dat zijn schurkenstreken nu vrijwel voor de TV camera bedrijft.
Maar omdat zelfs ''We fly cheap'' wel door heeft, dat de mensen
niet geheel onwetend zijn, refereert zij toch even aan de
werkelijkheid, maar op een zeer tendentieuze wijze, vooral
door het kiezen van het woord ''terreur''
Ik citeer
'' In deze blog wil ik jullie graag enthousiast maken voor een reis naar een prachtig land wat niet alleen bestaat uit een eeuwig durende strijd en terreur.'' [7]
In de context van het publieke debat over het Israelisch Palestijnse
conflict verwijst ''terreur'' naar de Palestijnen, terwijl zij juist
de bezette bevolking zijn. Slachtoffers dus.
Wat in werkelijkheid natuurlijk de ''terreur'' is, is de Israelische
bezetting, annex landdiefstal middels nederzettingenpolitiek en
annexaties.
Nog even enkele feiten op een rijtje:
Feiten, die ''We fly cheap'', uiteraard, niet noemt:
HET SPROOKJE VAN WE FLY CHEAP
DE BITTERE WERKELIJKHEID/DE FEITEN
ISRAELISCHE TERREUR TEGEN DE PALESTIJNEN 

BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/

BLOKKADE GAZA/MUUR

Er is natuurlijk de nu bijna 49 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,

ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel

destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog

veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [8]

Nooit gehoor aan gegeven.

Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere

vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen

en [oorlogs]misdaden inhoudt.

Voorbeelden zijn er te over:

De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met

als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen

[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [9]

Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,

scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [10]

De ellende is niet te tellen.

Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar

dreigt te worden. [11]

De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:

Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [12]

Ook is de watersituatie kritiek:

90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [13]

Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.

Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel

33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [14]

De VN zegt:

“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  

[15]

De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:

“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (16)

ISRAELISCHE TERREUR TEGEN DE PALESTIJNEN

DE  ISRAELISCHE MUUR

Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [17] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.

Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg: tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [18] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.

Opnieuw dreigt een annexatie na voltooiing van de Muur,

omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever

bij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procent

van de kolonisten wonen. [19]

Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de

Westelijke Jordaanoever. [20]

ISRAELISCHE TERREUR TEGEN DE PALESTIJNEN

ILLEGALE NEDERZETTINGEN

En dan zijn er nog de nederzettingen, die sinds

eind zestiger jaren zijn gebouwd [en nog geregeld worden uitgebreid]

op bezet Palestijns gebied.

Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend

zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal

Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van

1907] illegaal. [21]

Ook is de illegaliteit van de nederzettingen nogmaals bevestigd

door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door

bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal

verklaarde:

“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [22]

Ook de Europese Unie beschouwt de nederzettingen als illegaal:

Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van

van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:

“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [23]

ISRAELISCHE TERREUR TEGEN  DE PALESTIJNEN
ISRAEL´S ANNEXATIES
ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTEN, JERUZALEM EN
DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER
Aan de rij van Israelische schendingen van het Internationaal Recht
lijkt wel geen einde te komen.
Vooral niet te vergeten moet worden de Israelische annexaties van bezet
gebied, de Syrische Golanhoogten [1981], Jeruzalem [1980] en recentelijk, een deel
van de Westelijke Jordaanoever.  [24]
VN Resoluties, die deze annexaties veroordelen, waarin het principe
een rol speelt ””dat de verwerving van gebied door militair geweld

ontoelaatbaar is’” [25], het verbod op het ”wijzigen van permamente

veranderingen van bezet gebied door een bezettende macht [26],

Israel trekt zich er niets van aan.

ISRAELISCHE TERREUR TEGEN DE PALESTIJNEN

EEN VOLK KAPOTGEMAAKT

Droge, juridische feiten?

Maar daarachter gaat de bittere werkelijkheid schuil,

dat een heel volk door bezetting kapotgemaakt wordt.

En door de bezettende macht als een sprookjesland te

promoten, steunt ''We fly cheap'' bezettingsstaat Israel.

Propagandistisch en economisch

EISEN AAN ''WE FLY CHEAP''

Moet nu ''We fly cheap' het Israel sprookje
bijstellen en een minder flatteus, maar realistisch beeld van 
Israel laten zien bij voorbeeld door bovenstaande feiten vermelden?
Ik hoor al mensen zeggen
''Maar ja, dan krijg je geen klanten"'
Nee, natuurlijk niet.
Maar ik verlang dan ook geen bijgesteld beeld van ''We fly cheap'', maar
een stap verder, namelijk een BOYCOT VAN ISRAELREIZEN, 
ZOLANG HET ONRECHT VAN DE BEZETTING VOORTDUURT!
Zo niet, dan is ''We fly cheap'' medeplichtig aan het instandhouden
van de Israelische bezettingseconomie en dus aan de Israelische onderdrukking
van de Palestijnen.
Zie direct hieronder mijn reactie op de website van ''We fly cheap''
Daaronder het notenapparaat.
Astrid Essed
REACTIE OP WEBSITE ''WE FLY CHEAP''
WE FLY CHEAP
''BACKPACKEN IN ISRAEL'''
Astrid Essed zegt:

BACKPACKEN IN ISRAEL/PROPAGANDA VOOR BLOEDIGE
BEZETTING
Ronduit een schande, dat ”We Fly Cheap” backpackers aanmoedigt,
koers te zetten naar bezettingsstaat Israel en daarvoor propaganda
maakt in een misselijkmakend stukje, waarin bovenstaand zinnetje
mij nog het meest gestoord heeft ” In deze blog wil ik jullie graag enthousiast maken voor een reis naar een prachtig land wat niet alleen bestaat uit een eeuwig durende strijd en terreur.”
Gotspe en een doodzwijgen van de bittere werkelijkheid: Israel is
al sinds 1967 Bezettende Macht in de Palestijnse gebieden en zaait
repressie, dood en verderf door bloedige militaire strafexpedities
[zoals in 2014 ”Protective Edge” in Gaza, 2100 Palestijnse doden
in 50 dagen, vernietiging huizen, scholen en ziekenhuizen],
de uithongeringsblokkade van Gaza [sinds 2007], landdiefstal
door annexaties, illegale nederzettingen en de illegale Muurbouw.
En een gekmakende terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking,
zoals onlangs het doodschieten van een zwangere Palestijnse vrouw, moeder van twee kinderen.
Dat is nogeens wat anders dan uw misleidende, idyllische beeld.
Ik vraag mij af, of u ook zo’n sprookjesachtig verhaal zou
afschilderen over terreurstaat Noord Korea. Inhoudelijk
is terreurstaat Israel niet minder erg! In plaats
van de lof zingen over Israel hoort u Israelreizen
te boycotten, totdat Israel de mensenrechten respecteert
en de bezetting opheft!/
Zie ook website http://www.astridessed.nl/tag/palestina/
Astrid Essed

NOTEN

NOTEN
[1]
''Tijdens de oorlogen van 1967 en 1973 stond Nederland massaal achter Israël. ''
HISTORISCH NIEUWSBLAD
NEDERLAND EN DE BAND MET ISRAEL
DIRK JAN SNEL
2008
[2]
 
ONDERGANG
DE VERVOLGING EN VERDELGING VAN HET NEDERLANDSE
JODENDOM 1940-1945
J. PRESSER
''Sommige cijfers schokken telkens weer. Dit geldt zeer sterk voor de getallen der omgekomen joden uit de verschillende gedurende de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezette landen. Speciaal het Nederlandse cijfer valt dan op: ongeveer 75%, een alleen met Oosteuropese landen vergelijkbaar aandeel. Voor de andere Westeuropese landen waren deze percentages: Noorwegen en België circa 40%, Frankrijk bijna 25%, terwijl zoals bekend de joden uit het bezette Denemarken vrijwel allen wisten te ontkomen. ''
DE VERVOLGING VAN DE JODEN IN NEDERLAND IN
INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF
J.H.C. BLOM
[3]
”VOORGESCHIEDENIS
De Palestijnse tragedie/Achtergronden
Hoewel de Israelische bezetting de oorzaak is van het hedendaagse Midden Oostenconflict, gaat de Palestijnse tragedie veel verder  terug, namelijk tot aan het eind van de 19 de eeuw, toen, onder invloed van de hevige Jodenvervolgingen, met name in Oost-Europa, maar ook de kwestie Dreyfuss [8], door de Oostenrijkse journalist T Herzl de zionistische beweging werd gesticht, met als doel het stichten van een Joodse Staat in Palestina, toenmalige kolonie van het Ottomaanse Rijk. Dit streven kreeg de eerste voet aan de grond door middel van de Balfour Declaratie in 1917, waarbij de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan Lord Rotschild, voorzitter van de Britse Zionistische Federatie toezegde zich in  te zetten voor de stichting van een ’’Joods Nationaal Tehuis’’ in Palestina [9]. Toen na de Eerste Wereldoorlog de vroegere kolonieen van verliezer het Turkse Rijk [10] werden opgedeeld tussen de koloniale machten Groot-Brittannie en Frankrijk, werd Palestina Brits mandaatgebied in 1922. Dit was de tijd, waarin zich in de kolonieen steeds actiever nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen gingen ontwikkelen, zo ook in Palestina, waar men door te ijveren voor onafhankelijkheid uiteraard haaks kwam te staan, niet alleen tegenover het Britse kolonialisme, maar ook met tegenover het zionistische streven, een ’’Staat’’ te stichten in Palestina, wat immers een flagrante schending was van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.”
…..
……
”Na de Tweede Wereldoorlog
Maar de zaak escaleerde pas echt na de Tweede Wereldoorlog, toen middels VN Resolutie 181 [1947] over de ruggen van  het Palestijnse volk, Palestina werd verdeeld in een Joods en Arabisch deel Jeruzalem zou een internationale status krijgen. Een puur neo kolonialistische beslissing, die ook grotendeels werd genomen door de toenmalige koloniale mogendheden [de kolonieen waren nog niet onafhankelijk en dus geen lid van de VN] en van hen afhankelijke landen. Het was dan ook geen wonder, dat de Palestijnen daarmee niet akkoord gingen.”
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[4]
WE FLY CHEAP
BACKPACKEN IN ISRAEL
[5]
''In de oorlog van 1948, die volgde op de aanname
van de VN AV [Algemene Vergadering] Resolutie 181
over de Verdeling van Palestina [1947] [3] veroverde de Israelische troepen
West Jeruzalem, ondanks de in genoemde VN Resolutie
voorziene positie van Jeruzalem als ”corpus separatum” [internationale status]. [4]
Na de juni oorlog [1967] werd  Oost-Jeruzalem bezet, ondanks
VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel opriep, zich terug
te trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden, waaronder de
Palestijnse. [5]
Tot de dag van vandaag echter zijn, zoals u behoort te weten, Oost-
Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, bezette gebieden. [6]
Nu de annexatie van Jeruzalem
Alsof deze situatie al niet ernstig genoeg was,
annexeerde Israel geheel Jeruzalem [dus ook het
bezette Oost Jeruzalem], formeel in 1980,  toen
Jeruzalem werd uitgeroepen tot ” ”eeuwige en ondeelbare hoofdstad” van Israel. [7]
Hiertegen kwam al snel internationaal protest.
De VN beschouwde deze annexatie als een  schending
van het Volkenrecht, wat zich vertaalde in VN Veiligheids
raadsresolutie 478. [8]
In VN Veiligheidsraadsresolutie 478 werd de annexatie ”null and
void” verklaard [9] en  tevens aan landen opgeroepen, hun diplomatieke
vertegenwoordiging uit [West] Jeruzalem te verwijderen. [10]
Als gevolg daarvan heeft Nederland daaraan gehoor gegeven [weliswaar
knarsentandend, maar toch] [11] en is de Nederlandse ambassade
gevestigd in Tel Aviv. [12]
Trouwens, geen enkel land heeft nu meer een ambassade in
Jeruzalem. [13]
Uit bovenstaande hebt u kunnen concluderen, dat de
aanduiding van Jeruzalem als ”Israelische stad”, vanuit
internationaalrechtelijk oogpunt, totaal misplaatst is.''
ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG
OP BUS IN JERUZALEM/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT
ASTRID ESSED
[7]
WE FLY CHEAP

[8]

”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”

UNITED NATIONS

SECURITY COUNCIL

RESOLUTION 242

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

TEKST

Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

Adopted unanimously at the 1382nd meeting.

[9]

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014

1492 BURGERDODEN

FRAGMENTED LIVES

HUMANITARIAN OVERVIEW 2014

MARCH 2015

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/annual_humanitarian_overview_2014_english_final.pdf

11.100 GEWONDEN

OCHA

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY

4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT

OCHA

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY

4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

[10]

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT

OCHA

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY

4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

SCHOLEN VERWOEST

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

[11]

THE RIGHTS FORUM

VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR

TE WORDEN

17 SEPTEMBER 2015

http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden

VN RAPPORT:

REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:

DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

6 JULY 2015

http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[12]

Blokkade

Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”

RIGHTS FORUM

ACHTERGRONDEN: GAZA

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[13]

RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://rightsforum.org/achtergronden/water

[14]

 

  • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

 

  • Pillage is prohibited.

 

 • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

[15]

UNITED NATIONS

OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS

OCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

FIVE YEARS OF BLOCKADE:

THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIP

JUNE 2012

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june_2012_english.pdf

[16]

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

COUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLE

EAST PEACE PROCESS

14 MAY 2012

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130195.pdf

[17]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[18]

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.

The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[19]

RIGHTS FORUM

ACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

[20]

RIGHTS FORUM

ACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

(21)

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).

The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL

LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf

THE RIGHTS FORUM

NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

NEDERZETTINGENMONITOR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

(22)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf

(23)

EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EAST

PEACE PROCESS

14 MAY 2012

http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_12170_en.htm

[24]

VOLKSKRANT

ISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER

15 MAART 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

JOOP.NL

ISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED

15 MAART 2016

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

”Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ”

NOS

ISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER

15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

[25]
VN RESOLUTIES, DIE ISRAELISCHE ANNEXATIES VEROORDELEN
I
ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 497

”United Nations Security Council resolution 497, adopted unanimously on 17 December 1981, declared that the Israeli Golan Heights Law, which effectively annexed the Golan Heights, is “null and void and without international legal effect” and further calls on Israel to rescind its action.[1]

WIKIPEDIA

UNITED NATION SECURITY COUNCIL RESOLUTION 497

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_497

 • Resolutie 497 (17 december 1981) “… verklaart de annexatie van de Syrische Golan-hoogvlakte ‘nul en onbestaand’ en eist dat Israël zijn beslissing (tot annexatie) onmiddellijk intrekt”

BRON:

ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES

LODE VANOOST

30 JULI 2014

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

II

ANNEXATIE JERUZALEM [1980]

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 478

´´In Resolutie 478 staat dat de Veiligheidsraad:

 • de Israëlische “basiswet aangaande Jeruzalem” (Jeruzalemwet), waarbij heel Jeruzalem, inclusief Oost-Jeruzalem, tot hoofdstad van Israël werd verklaard, “in de krachtigste bewoordingen veroordeelt”;
 • uitspreekt dat deze wet een schending van het volkenrecht is;
 • beslist dat deze wet en alle andere maatregelen waarmee Israël, “de bezettende mogendheid” de status van Jeruzalem verandert “nietig” zijn en onmiddellijk herroepen moeten worden;
 • de landen die diplomatieke missies in Jeruzalem hebben oproept deze daar weg te halen´´

WIKIPEDIA

RESOLUTIE 478 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_478_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

´´The Security Council,

Recalling its resolution 476 (1980),

Reaffirming again that the acquisition of territory by force is inadmissible,

Deeply concerned over the enactment of a “basic law” in the Israeli Knesset proclaiming a change in the character and status of the Holy City of Jerusalem, with its implications for peace and security,

Noting that Israel has not complied with resolution 476 (1980),

Reaffirming its determination to examine practical ways and means, in accordance with the relevant provisions of the Charter of the United Nations, to secure the full implementation of its resolution 476 (1980), in the event of non-compliance by Israel,

 1. Censures in the strongest terms the enactment by Israel of the “basic law” on Jerusalem and the refusal to comply with relevant Security Council resolutions;
 2. Affirms that the enactment of the “basic law” by Israel constitutes a violation of international law and does not affect the continued application of theGeneva Conventionrelative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, in the Palestinianand other Arab territories occupied since June 1967, including Jerusalem;
 3. Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent “basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith;
 4. Affirms also that this action constitutes a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;
 5. Decides not to recognize the “basic law” and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon:

(a) All Member States to accept this decision;

(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City;

 1. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the implementation of the present resolution before 15 November 1980;
 2. Decides to remain seized of this serious situation.

Adopted at the 2245th meeting by 14 votes to none, with 1 abstention (United States of America).´´

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

SOURCE

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 478

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478

[26]

ISRAELISCHE ANNEXATIE DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER/
BRIEF AAN LEDEN VASTE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
ASTRID ESSED
14 APRIL 2016
 
WE FLY CHEAP
''BACKPACKEN IN ISRAEL''
TEKST

Israël, niet het eerste land wat door je hoofd schiet als je wilt gaan backpacken. Toch is dit de plek waar ik ben besmet met het reisvirus. In deze blog wil ik jullie graag enthousiast maken voor een reis naar een prachtig land wat niet alleen bestaat uit een eeuwig durende strijd en terreur.

De Dode Zee

Na een tussenstop in de havenstad Haifa, kun je je reis vervolgen naar Ein Gedi, een oase aan de westkust van de Dode Zee. Naast de drijvende mensenmassa’s en het welbekende modderbad, heeft Ein Gedi meer te bieden. Het ligt immers ook aan de voet van een reusachtige woestijn. In deze woestijn kun je indrukwekkende wandelingen maken, abseilen, Masada National Park bezoeken en natuurlijk tot rust komen/herstellen bij de Dode Zee. Om alles uit je reis te halen, raad ik je aan een gids in te huren. Met name de activiteiten in de woestijn zijn niet te doen zonder een gids. Een wandeling door de woestijn  is een absolute aanrader, maar wel voor de echte avontuurlijke reizigers. Met gevaar voor eigen leven liepen we soms over smalle ‘paadjes’ langs een diepe afgrond. Een waanzinnige adrenaline golf giert er door je heen als je weer voet al wal zet, wil ik bijna zeggen. Dit geldt ook voor het abseilen. De gids heeft ons meerdere malen gevraagd of wij het aandurfden. Van steile afdalingen, tot afdalingen door het water heen met als afsluiting een 40 meter hoge afdaling waar je niks anders kon doen dan je laten vieren en genieten van het prachtige uitgestrekte woestijnlandschap. Oke oke, dit uiteraard wel gecombineerd met zweethandjes, knikkende knieën en een hartslag van 200 per minuut.. Maar wat was dat het waard!

Jeruzalem

De hoofdstad van Israël en tevens één van de twintig oudste doorlopend bewoonde steden ter wereld, dat is Jeruzalem. Naast deze twee feiten heeft de prachtige stad je veel meer te bieden. Wie denkt dat er in Jeruzalem alleen maar Joden wonen, heeft het mis. Er komen maar liefst drie religies samen in Jeruzalem: het Jodendom, de Islam en het Christendom. Veel religieuze verhalen hebben zich volgens de gelovigen afgespeeld in Jeruzalem. Tot op de dag van vandaag is dit ook nog te zien. Het Citadel Youth Hostel ligt in het hart van het oude centrum, dicht bij de Jaffa Gate. De Jaffa Gate is een poort om Jeruzalem binnen te komen. Rondom deze poort en in de souks is het vaak erg druk, maar gezellig. Er komen hier meerdere religies samen en dat zorgt voor indrukwekkende ontmoetingen. Dit hostel onderscheidt zich van andere hostels in de omgeving door de unieke inrichting en een rooftop waar je kan overnachten. Via de rooftop heb je een prachtig uitzicht over de stad. De dichtstbijzijnde moskee kan er alleen voor zorgen dat je in alle vroegte gewekt wordt. Oordoppen meenemen is wat dat betreft geen overbodige luxe. Maar voor de meeste backpackers staat dat toch wel in de top 5 van je paklijst.

DSC00714-1 DSC02657-1

Klaagmuur

Dat wat we in Nederland zo goed kunnen, klagen. Klagen over het weer, de lange files, de NS, de politiek, eigenlijk over alles kunnen wij onze ongezouten mening geven. Nu mochten we dan ook klagen, en dat bij de Klaagmuur. Althans, dat dachten we. Veel joden bij de Klaagmuur gebruiken de muur om te bidden en te vragen om hulp. Gelukkig zijn er ook een aantal die de Klaagmuur juist gebruiken om te danken. Dat was precies wat wij ook wilden doen. Danken dat wij één van de gelukkigen waren die Israël in al haar facetten mochten ontdekken. Wat velen niet weten is dat er in de spleten tussen de stenen, allerlei briefjes worden gestopt met hierop een eigen persoonlijk verhaal. Naast hevig geëmotioneerde Joodse vrouwen mochten wij ons briefje in de muur doen. Ietwat ongemakkelijk wilden we terug lopen, maar al snel werden we tegen gehouden en werd ons verteld dat je tot aan de uitgang je gezicht op de muur gericht moet hebben. Je rug toekeren aan de Klaagmuur is oneerbiedig.

Opvallend aan de Klaagmuur was dat de vrouwen een aanzienlijk kleiner stuk hadden dan de mannen. Dit op verzoek van vele orthodoxe joden. Sinds het begin van dit jaar is besloten dat mannen en vrouwen samen mogen bidden. Het gezamenlijke gebedsgebied moet nog worden gebouwd, maar met dit besluit laat de Israëlische regering zien dat ze vrouwen dezelfde rechten willen geven als mannen.

Ik hoop dat ik je enthousiast heb kunnen maken voor een reis naar Israël. In mijn volgende blog neem ik je mee op reis door mijn bucketlist. Een lijst die is ontstaan na, en mede dankzij, mijn reis aan Israël.

Meer van Astrid Essed