Tentenkamp asielzoekers/Oproep Vluchtelingen/aanklacht tegen onmenselijkheid Overheid

Do 29 November 2012 09:56 | Astrid Essed | 3229 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 TENTENKAMP ASIELZOEKERS/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID NED OVERHEID/OPROEP VLUCHTELINGEN TOT SOLIDARITEIT

 
''We are refugees
Not criminals''
 


''Maar het is een grove schande dat vluchtelingen tot deze extreme acties moeten overgaan om zelfs maar duidelijkheid te krijgen over hun situatie. Dit tentenkamp is net als de andere een wanhoopskreet. Er moet een oplossing komen. Die gaat niet zozeer over het verhelpen van de erbarmelijke omstandigheden van het kamp. Er moet zo snel mogelijk een werkelijke oplossing komen voor deze hele groep uitgeslotenen. Wat ons betreft is dat een simpele: geen mens is illegaal, alle vluchtelingen zijn welkom.'' 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
De teerling is geworpen.
De rechter heeft bepaald, dat burgemeester van der Laan mag overgaan
tot ontruiming van het Tentenkamp aan de Notweg [Amsterdam/Osdorp] [1]
hetgeen vrijdag 30 november zal plaatsvinden
Het kamp bestond  uit 134 vluchtelingen
 
Daarom doen de ''tentenkamp'' vluchtelingen een laatste beroep op iedereen,
die gekant is tegen hun rechteloze situatie, om vrijdagochtend te protesteren
tegen de ontruiming van het kamp
Geadviseerd wordt, om vijf uur 's morgens aanwezig te zijn in verband met 
mogelijke afzetting door politie, voorafgaande aan de ontruiming
 
Zie
 
 
 

Er is sprake van vertrek van een aantal asielzoekers uit het Tentenkamp, die gezwicht zijn voor
een regeling voor 30 dagen opvang [waarna ze weer op straat staan/aanvulling Astrid Essed]
Over de aantallen [64 of 90] verschillen de berichten
Zaak is, dat de in het kamp overgeblevenen des te harder steun/solidariteit nodig hebben!

Zie ook Oproep geheel onderaan
 
ACHTERGROND:
 
RECHTELOZE POSITIE VLUCHTELINGEN
 
VALKUILEN/AFLEIDENDE DISCUSSIE
 
De reden van het tentenkamp protest, dat trouwens ook in Den Haag plaatsvindt [2]
kwam in de media niet goed uit de verf, omdat de aandacht van meet af aan werd afgeleid door andere zaken, die ik in het kort op een rijtje zet
 
VALKUIL 1
HARDE/ONHYGIENISCHE OMSTANDIGHEDEN IN TENTENKAMP
 
Van meet af aan werd er gesproken over het ''onacceptabele'' karakter van
de harde omstandigheden in het kamp 
Er waren [zwangere] vrouwen en kinderen aanwezig, er was gebrek aan hygiene, etc etc. [3]
Los van het feit, dat juist door het ASIELBELEID deze mensen in een dergelijke
situatie waren beland [4]was toppunt van hypocrisie, dat dit werd beweerd door diezelfde
burgemmester van der Laan, terwijl hij en Stadsdeelvoorzitter Baadoud in de twee maanden, dat het kamp heeft bestaan, geen chemisch toilet, geen deken en laat staan beschutting tegen de kou voor deze 
mensen hebben geregeld! [5]
Al wat gebeurde, was dat Baadoud [stadsdeelvoorzitter Stadsdeel West] en burgemeester van der Laan het balletje naar elkaar en Den Haag terugspeelden ten koste van 
de hopeloosheid van vluchtelingen [6]
 
Werkelijke hulp is gekomen van buurtbewoners, de huisartsenpost en solidaire organisaties [7]
 
VALKUIL 2
BURGEMEESTER VAN DER LAAN ERKENT ''RECHT OP DEMONSTRATIE''
 
Consequent heeft burgemmeester van der Laan het tentenkamp protest aangemerkt
als ''demonstratie''
Hierdoor werd hij ontlast van de gemeentelijke zorgplicht tegenover mensen, die
van alles verstoken waren, zelfs de eerste ;evensbehoeften en behoorlijke hygiene
En zijn ''bezorgdheid'' om de hygienische omstandigheden en volksgezondheid'' [9]
gaf hem dan weer reden om bevel te geven tot ontruiming
Een dirty game
Helaas werd van der Laan hierin, gesteund door de rechtbank, 
met voorbijgaan aan de fundamentele rechten van de vluchtelingen oprecht op veiligheid en dus  vrijwaring van oorlog [10]
 
 
VALKUIL 3
''HUMANE OPLOSSING'' SP EN GROEN LINKS
 
Het lijkt sympathiek, de motie van de SP en Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraad
waarbij van der Laan werd opgeroepen tot een ''humane oplossing'' in de kwestie rond
tentenkamp Notweg
Weer bleek het echter om een tijdelijke oplossing te gaan vanwege de barre omstandigheden
[kou, etc], maar niet
om een fundamentelere eis voor verblijfsrecht voor deze uitgeprocedeerden [11]
 
VALKUIL4
''HANDREIKING'' TEEVEN NAAR ASIELZOEKERS
 
Welhaast het grofste staaltje van politieke en media manipulatie is de zogenaamde
''handreking'' van Staatssecretaris Teeven van Justitie naar de asielzoekers 
Die handreking is namelijk een lachertje
Teeven is [of liever gezegd, was] bereid om asielzoekers, die zich bekendmaken en willen meewerken aan hun terugkeer, een maand onderdak te bieden. [12]
 
Het bittere en belachelijke daarvan is, dat de tentenkampstrijd van de uitgeprocedeerden 
nu juist daarom is begonnen!
 
Ze kunnen/willen niet terug naar hun landen van herkomst vanwege de mensonwaardige situatie
 
 
ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET
 
En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet, dat steeds naar de
achtergrond is gedrongen vanwege de bovengenoemde valkuilen
 
Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en 
een leven in waardigheid
Het is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijk
herhaald worden:
 
Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden [o.a. Irak en Somalie]
en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen! [14]
Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchteling
afgeeft [noodzakelijk om terug te kunnen keren], zoals vaak als
argument door de pers naar voren wordt gebracht [15] is van weinig tot
geen belang
 
De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoede
te leven, is waar het hier om draait [16]
 
Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie,
belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening [behalve wanneer het
spoedeisende medische hulp is] recht hebben
 
Dus:
Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten
 
Hun ''alternatief'' is:
 
Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te worden
of anders vanwege de extreme armoede te verhongeren
 
Het is dan ook perfide, onbeschaafd en tegen alle mensenrechtenregels in om 
deze mensen als ''handreking'' een maand onderdak te bieden [17], waarna zij 
teruggestuurd worden naar oorlog en ellende
 
En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting? [18]
Zoals in: je eigen graf graven......
 
Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent
 
Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent [hetzij na een rechterlijke toetsing,
hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft]
En weer op straat te belanden
 
Waarna alles weer van voren af aan begint
 
 
 
EPILOOG
 
Het Tentenkamp protest is dus een bittere noodzaak om aandacht te vragen
voor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen
 
De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken
 
Zij kunnen dit Kamp laten afbreken
 
Honderden zullen herrijzen
 
Totdat Neerland leert, dat mensen, die hiernaartoe komen om bescherming 
tegen armoede, oorlog of vervolging, daarop RECHT hebben en ook moeten krijgen
 
Dit is geen gunst
MAAR EEN RECHT!!!!
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
P/S
 
 
 
 
 
[1]
 
AT5
RECHTER: TENTENKAMP MOET WEG
28 NOVEMBER 2012
 

TEKST UITSPRAAK RECHTBANK
 
''De voorzieningenrechter is het met de burgemeester van Amsterdam eens dat er gezondheidsrisico’s bestaan en dat kan worden gevreesd voor wanordelijkheden. De burgemeester mag de demonstratie daarom verbieden.''

LJN: BY4471, Rechtbank Amsterdam[2]

TENTENKAMP DEN HAAG OP KOEKAMP GAAT DOOR
5 OCTOBER 2012


[3] 
''Ook vindt de burgemeester de aanwezigheid van hoogzwangere vrouwen, kinderen en zieken op het voormalige schoolplein aan de Notweg niet acceptabel.''

AT5
VD LAAN: KAMP MAG BLIJVEN, NIET GROEIEN
4 OCTOBER 2012


 


[4]

DOORBRAAK
ONTRUIMING TENTENKAMP WEGENS DOOR DE STAAT ZELF VEROORZAAKTE VERPAUPERING
28 NOVEMBER 2012
[5]

 


AT5
BAADOUD: DRUK OPVOEREN BIJ OVERHEID
4 OCTOBER 2012
 


DOORBRAAK
ONTRUIMING TENTENKAMP WEGENS DOOR DE STAAT ZELF VEROORZAAKTE VERPAUPERING
28 NOVEMBER 2012


[6]


AT5
BAADOUD SCHUIFT TENTENKAMP AF OP BURGEMEESTER
3 OCTOBER 2012
 

AT5
BAADOUD: DRUK OPVOEREN BIJ OVERHEID
4 OCTOBER 2012
 
 
 
[7]
 
Een greep uit solidaire organisaties/individuen
 
 
HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012
 
 
 
HET PAROOL
ZOEKTOCHT NAAR GEBOUW VOOR VLUCHTELINGEN IN KAMP OSDORP
5 NOVEMBER 2012
 


MAROKKAANSE VROUWENVERENIGING NEDERLAND
 

WIJ ZIJN HIER


NO BORDER NETWORKVLUCHTELINGEN VAN DE STRAAT
VROUWEN TEGEN UITZETTING

 
[8]
 
 
''De burgemeester vindt dat de asielzoekers op een 'behoorlijke manier' aandacht moeten kunnen vragen voor hun standpunt, maar benadrukt dat de demonstratie niet oneindig kan voortduren.''
 
AT5
VD LAAN: KAMP MAG BLIJVEN, NIET GROEIEN
4 OCTOBER 2012 
[9]

BRIEF BURGEMEESTER AAN DE GEMEENTERAAD OVER DE ONTRUIMING
TENTENKAMP NOTWEG
7 NOVEMBER 2012''Burgemeester Van der Laan van Amsterdam had de asielzoekers laten weten dat het kamp voor vrijdagochtend weg moet, omdat de volksgezondheid risico loopt en er ongeregeldheden kunnen uitbreken. De vluchtelingen probeerden de ontruiming met een rechtszaak te voorkomen.''

NOS
TENTENKAMP OSDORP MOET WEG
28 NOVEMBER 2012
[10]

AT5
RECHTER: TENTENKAMP MOET WEG
28 NOVEMBER 2012
 

TEKST UITSPRAAK RECHTBANK
 
''De voorzieningenrechter is het met de burgemeester van Amsterdam eens dat er gezondheidsrisico’s bestaan en dat kan worden gevreesd voor wanordelijkheden. De burgemeester mag de demonstratie daarom verbieden.''

1

LJN: BY4471, Rechtbank Amsterdam11

DOORBRAAK
PROGRESSIEVE KROKODILLENTRANEN LEIDEN NIET TOT VERBLIJFSRECHT
[12]

''Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken.

Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.''


TROUW
''HANDREKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012


''De uitgeprocedeerde asielzoekers die momenteel nog in een tentenkamp in Amsterdam verblijven weigeren in te gaan op het aanbod van staatssecretaris Teeven van Justitie. Gisteren gaf hij aan dat mensen die meewerken aan hun uitzetting kunnen rekenen op een maand onderdak.''

NRC
ASIELZOEKERS TENTENKAMP GAAN NIET IN OP
''HANDREIKING'' TEEVEN
16 NOVEMBER 2012

 
[13]
 
 
TROUW
''HANDREKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012

 
[14]
 
 
''Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren 
een oorlogssituatie heerst 
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn 4, weigert de Nederlandse Overheid te 
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning 
te verlenen ''

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/BARBAARSHEID NED OVERHEID
ASTRID ESSED[15]
 
 
 
 
[16]
 
 
''Het zijn namelijk vluchtelingen uit landen als Soedan, Somalie en Congo, waar al jaren 
een oorlogssituatie heerst 
Ondanks het feit, dat ze daarom niet uitzetbaar zijn 4, weigert de Nederlandse Overheid te 
voldoen aan haar internationale verplichtingen om deze mensen een verblijfsvergunning 
te verlenen ''

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/BARBAARSHEID NED OVERHEID
ASTRID ESSEDVLUCHTELINGEN OP STRAAT


[17]

TROUW
''HANDREKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012

 
[18]
 
TROUW
''HANDREKING'' TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012

 
 
MOBILISATIE OPROEP: PROTESTEER VRIJDAG 30 NOVEMBER TEGEN
ONTRUIMING KAMP OSDORP
 

Al twee maanden wonen wij, vluchtelingen van Osdorp, op straat. Wij wonen in een tentenkamp omdat we letterlijk op straat gezet zijn. Wij mogen niet in Nederland blijven, maar de overheid kan ons ook niet uitzetten. Wij zitten muurvast in het immigratiesysteem.

Ons tentenkamp aan de Notweg in Osdorp dreigt aanstaande vrijdag ontruimd te worden. Waar moeten wij dan heen? Wij willen een blijvende oplossing zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Aanstaande woensdag, 28 november, besluit de rechter of ons tentenkamp mag blijven. Als woensdag het besluit negatief valt, dan vragen wij jullie een voor een, alle broeders en zusters om vrijdagochtend vroeg naar het kamp te komen en ons protest tegen dit besluit te ondersteunen. Zelf hebben wij niet genoeg kracht om te protesteren tegen dit beleid. Wij hopen dat we samen die kracht wel hebben.

De ontruiming zal vroeg in de morgen plaatsvinden, om 7 uur. Daarom willen wij jullie vragen zo vroeg mogelijk te komen om ons bij te staan tegen de politie. Het zou fantastisch zijn als jullie al om 5 uur aanwezig kunnen zijn. Jullie zijn ook van harte welkom om donderdagavond of donderdagnacht al te komen!

Wij zullen blijven demonstreren totdat er een oplossing is gevonden. Wij verdienen een menswaardig bestaan. Dat is ons mensenrecht. Wij zijn hier en wij zullen hier ook blijven!

Wij hopen op jullie steun en solidariteit.

Vrijdagochtend
30 november
Notweg,
Amsterdam Osdorp

Meer van Astrid Essed