Het Duivelswerk van de EU

Wo 19 Juli 2023 15:29 | Astrid Essed | 83 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EU MIGRATIEDEAL MET TUNESIE/PACT MET DE DUIVEL
[INGEZONDEN STUK]
ZIE OOK
Beste lezers,
Hierbij een Ingezonden Stuk, dat ik heb toegezonden aan een
aantal kranteredacties, waaronder Het Parool [1]
Omdat ik uiteraard geen idee heb, of het ook wordt gepubliceerd, deel
ik het hierbij met u
VEEL LEESPLEZIER
Astrid Essed
[Zie noot 1, geheel onderin]
INGEZONDEN STUK:
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Pact met de Duivel lijkt sterk uitgedrukt, maar dat is het niet.
Want de migratiedeal, die de EU -met als voortrekkers nu demissionair
premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni en voorzitter van de Europese
Commissie, Ursula Von der Leyen, heeft gesloten met president Saied van
Tunesie, tast in vergaande mate de rechten van vluchtelingen aan,
Opzet van de deal is de vluchtelingenstroom via Tunesie terug te dringen,
doordat Tunesie zich verbindt, de grenzen beter te bewaken en zo de
mensensmokkel aan te pakken.
In ruil daarvoor krijgt Tunesie een zak geld [een rentedragende lening, maar liefst 900 miljoen, gekoppeld
aan de voorgenomen IMF leningen aan president Saied ], dat wordt geinvesteerd in de
zieltogende Tunesische economie en daar nog eens boven 100 miljoen voor grensbewaking.
Ruim 1 miljard euro dus!
Ook kunnen Tunesische jongeren [en studenten] tijdelijk naar de
EU voor scholing, werk en studie.
En dat alles met inachtneming van de naleving van de mensenrechten
door president Saied, aldus demissionair premier Rutte.
Laat me niet lachen!
Niet alleen is president Saied een de facto dictator, die de eigen oppositie
keihard onderdrukt en steeds meer macht naar zich toe trekt, in februari
van dit jaar heeft hij een racistische, haatzaaiende toespraak gehouden
over in Tunesie aanwezige Afrikaanse migranten met als gevolg een stroom
van geweld, waarbij Afrikanen werden mishandeld, uit hun huis gedreven
en last, but not least, gedeporteerd naar de grens met Libie, waar ze werden
achtergelaten zonder medische hulp, eten en drinken.
Dat is president Saied.
En met een dergelijke president, die nul comma nul respect heeft voor
mensenrechten, heeft de EU een migratiedeal gesloten.
Bovendien houdt het tegenhouden van migranten in, dat mensen,
die moeten vluchten voor vervolging [ook bijvoorbeeld de
tegenstanders van Saied!] nu niet in staat zijn om asiel in Europa aan te vragen,
waarmee de EU het recht op asiel, dat staat verankerd in EU verdragen [artikel 18, EU Handvest], met voeten treedt, met alle president Saied gevolgen van dien!
Met het ondertekenen van deze onzalige Deal heeft de EU bloed aan haar handen!
Een Pact met de Duivel dus
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOOT
OF

Meer van Astrid Essed