NOS teletekstredactie bagatelliseert etnische zuiveringen Palestijnen door Israel

Vr 9 April 2021 12:17 | Astrid Essed | 73 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen


 

VS STEUNT WEER PALESTIJNSE HULP/NOS TELETEKSTREDACTIE

BAGATELLISEERT ETNISCHE ZUIVERINGEN PALESTIJNEN DOOR ISRAEL

Brief aan NOS Teletekstredactie

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/vs-steunt-weer-palestijnse-hulp-nos-teletekstredactie-bagatelliseert-etnische-zuiveringen-palestijnen-door-israel/

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp

Uw berichtgeving dd 8 april 2021 ''VS steunt weer Palestijnse hulp''

Geachte Redactie,

Een van de belangrijkste pijlers voor goede journalistiek is onpartijdigheid en waarheidsgetrouwe en volledige berichtgeving.

Lees er maar uw eigen Handleiding op na. [1]

Nu weet ik het ook wel:

Volledige onpartijdigheid is vrijwel onmogelijk.

Maar een ander, zeer belangrijk journalistiek principe, dat die

''partijdigheid en objectiviteit'' in belangrijke mate dekt is een

eveneens belangrijke pijler:

''Hoor en wederhoor'', u uiteraard niet onbekend. [2]

Nu, bij lezing van uw berichtgeving dd 8 april ''VS steunt weer Palestijnse hulp'', ontbreekt het zowel aan hoor en wederhoor, waarheidsgetrouwheid

en volledigheid.

Ik ga met u door uw nieuwsberichtgeving hieromtrent:

De tekst van uw berichtgeving treft u direct onder P/S aan, 

boven het notenapparaat.

BESLISSINGEN PRESIDENT TRUMP

Ik begin met de laatste alinea:

Hierin vermeldt u [ik citeer uw berichtgeving,zie onder P/S]

''Voormalig president Trump stopte bijna alle Palestijnse hulp.

Daarmee zou hij hebben willen afdwingen, dat Palestijnse leiders naar
de onderhandelingstafel met Israel kwamen.''
Op zich klopt dit bericht wel, toch is het niet volledig en schendt het principe
''hoor en wederhoor''
Want u vermeldt weliswaar het door president Trump uitgedragen Amerikaanse
standpunt, maar niet de reactie van de andere, de Palestijnse kant.
En daarin werd van ''chantage'' gesproken, onder andere door Dr Hanan Ashrawi, een belangrijke Palestijnse politica:
Ik citeer de Israelische krantThe Haaretz ivm haar reactie op de door u genoemde Trump
beslissing:
''PLO Executive Committee member Dr Hanan Ashrawi said of the decision on Saturday that : ''Such an act

of political blackmail goes against the norms of human decency and morality.'' [3]

Deze reactie, of een andere uit officieel Palestijnse bron,

had door u vermeld moeten worden, naast het standpunt

van Trump en co.

Wist u trouwens, dat dat afsnijden van de Amerikaanse

hulp, door toenmalig president Trump, onder andere

impliceerde het sluiten van zes Palestijnse ziekenhuizen

in het door Israel bezette Oost Jeruzalem? [4]

En dat er door analisten tegen gewaarschuwd is,

dat een dergelijke strafmaatregel [want dat was het tenslotte] destructief kan zijn voor de Palestijnse 

gezondheidszorg, waarbij met name het ziekenhuis Augusta Victoria genoemd werd. [5]

Dergelijke feiten dient u in uw berichtgeving te

noemen, in verband met de balans [de Palestijnse reactie] en de volledige berichtgeving [de sluiting van die

Palestijnse ziekenhuizen]

PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN

Nu kom ik op het punt waarover ik het meest ben gevallen:

In uw berichtgeving, tweede alinea, vermeldt u over de UNWRA

''De organisatie werd in 1949 opgericht voor Palestijnen, die hun huizen,

dorpen en steden waren ontvlucht vanwege het Arabisch-Israelische conflict.
............''
Nu is het technisch gezien juist, dat meer dan 750 000 [het aantal noemt
u niet, wat u eveneens te verwijten valt, omdat zo de omvang van de ramp
niet duidelijk wordt] Palestijnen in 1948/1949 hun land, Palestina, zijn ontvlucht vanwege het Arabisch-Israelische conflict, omdat zij inderdaad voor de
in 1948 uitgebroken oorlog tussen Israelisch-zionistische troepen
enerzijds en Palestijnse strijders, gesteund door enkele pas onafhankelijk
geworden Arabische landen anderszijds, zijn gevlucht.
Maar het onvolledig juiste van uw berichtgeving, waarbij aan de integriteit 
en de waarheidsgetrouwheid geweld wordt gedaan, bestaat hieruit, dat u
niet duidelijk vermeldt, dat het hier niet zozeer ging om een vlucht in wildeweg
[hoewel daarvan ook sprake was vanwege het panische schrikeffect], maar
van een bewuste door Israelisch zionistische troepen op bevel van de Israelische leiding, opgezette etnische zuiveringen van de Palestijnse bevolking!
ETNISCHE ZUIVERINGEN/MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID!
Ik ga hier niet de gehele geschiedenis van het Palestijns-Israelisch conflict
in extenso behandelen, die er in feite opneer komt, dat de Palestijnen de oorspronkelijke
bewoners van Palestina waren, eerst onderdeel van het Ottomaanse Rijk, na
de Eerste Wereldoorlog semi kolonie [mandaatgebied] onder Groot-Britannie,
dat een deal had gemaakt met Lord Rotschild, voorzitter van de zionistische Federatie in Groot Britannie, middels de Balfour Declaration, dat er een  ''Joods Nationaal Tehuis'' in Palestina zou komen. [6]
Dat uiteraard {er werd toen nog in termen van koloniale of
semi-koloniale overheersing gedacht} over de ruggen van de toen nog gekoloniseerde Palestijnen,
die er ook niets in te zeggen hadden, dat hun land in 1947 per VN Resolutie 181 werd verdeeld in een Joods en Arabisch deel, waarbij Jeruzalem zou een internationale status krijgen. [7]
Het geheel zou een soort Federatie [Economische Eenheid] worden [8], maar in mei 1948 riep
de Israelisch-zionistische [ik noem ''zionisme'', omdat
dat de beweging was, die een Joodse Staat in Palestina
wilde uitroepen] [9] leider Ben Gurion eenzijdig
de Staat Israel uit. [10]
Een oorlog tussen het vers opgerichte Israel en de
Palestijnen en in die oorlog zijn behalve massaslachtingen van een aantal Palestijnse dorpen [11]
[met natuurlijk als schrikeffect de vlucht van Palestijnen] , bewust, door Israelisch-zionistische troepen,
duizenden Palestijnen van huis en haard verdreven.
Ik heb daarover geschreven [12], anderen ook en het 
is uitgebreid gedocumenteerd door de Israelische historicus Ilan Pappe [13] en de beweging Nieuwe
Israelische historici. [14]
En zoals u weet of althans hoort te weten, zijn etnische
zuiveringen, misdaden tegen de menselijkheid. [15]
Overigens gaat Israel ook in deze tijd nog door
met haar Oude Spelletje, de etnische zuiveringen. [16]

EPILOOG

Ik meen u in bovenstaande duidelijk en overtuigend aangetoond te hebben, dat u, en niet voor de eerste keer [17], een aantal journalistieke principes grovelijk hebt overtreden.

Het ergste vind ik nog wel uw bagatellisering van ernstige etnische

zuiveringen, in 1947 [reeds begonnen] en in 1948, van het Palestijnse volk.

Dat u het WEL kunt vermelden, bewijst mijn commentaar onder noot 18

Ik hoop en ga ervanuit, dat u bij een volgende berichtgeving accurater,

gewetensvoller en vooral deskundiger tewerk gaat.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

P/S

''

NOS TELETEKST

VS STEUNT WEER PALESTIJNSE HULP
De Verenigde Staten trekken weer geld uit voor hulp aan Palestijnen.
Er wordt 200 miljoen vrijgemaakt, waarvan het grootste deel voor de UNWRA is,
de VN-hulporganisatie voor Palestijnen.
De organisatie werd in 1949 opgericht voor Palestijnen, die hun huizen,
dorpen en steden waren ontvlucht vanwege het Arabisch-Israelische conflict.
Bijna 6 miljoen Palestijnen zijn afhankelijk van de hulp.
Voormalig president Trump stopte bijna alle Palestijnse hulp.
Daarmee zou hij hebben willen afdwingen, dat Palestijnse leiders naar
de onderhandelingstafel met Israel kwamen.
EINDE TELETEKSTBERICHT
VS STEUNT WEER PALESTIJNSE HULP
TELETEKSTBERICHT GECOPY PASTED:
 

VS steunt weer Palestijnse hulp   
                    
????????????????????????????????????????
?? De Verenigde Staten trekken weer geld
 uit voor hulp aan Palestijnen.Er wordt 
 200 miljoen euro vrijgemaakt,waarvan  
 het grootste deel voor de UNRWA is,de 
 VN-hulporganisatie voor Palestijnen.  
                    
 De organisatie werd in 1949 opgericht 
 voor Palestijnen die hun huizen,dorpen 
 en steden waren ontvlucht vanwege het 
 Arabisch-Israëlische conflict.Bijna 6 
 miljoen Palestijnen zijn afhankelijk  
 van de hulp.              
                    
 Voormalig president Trump stopte bijna 
 alle Palestijnse hulp.Daarmee zou hij 
 hebben willen afdwingen dat Palestijnse
 leiders naar de onderhandelingstafel  
 met Israël kwamen.
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed