Suriname's foute Steun aan Apartheidsstaat Israel

Do 2 Juni 2022 23:32 | Astrid Essed | 100 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
SURINAME OPENT AMBASSADE IN JERUZALEM/SURINAME'S FOUTE
STEUN AAN ISRAEL'S ANNEXATIE EN APARTHEIDSPOLITIEK
ZIE OOK
AAN
DE MINISTER VAN BUITENLANDSE
ZAKEN VAN DE REPUBLIEK SURINAME
Tav
De heer A Ramdin
Onderwerp:
De opening van een ambassade door de Republiek Suriname
in Jeruzalem
''Werkend houden w'in gedachten
Recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij.''
Slotregels Surinaams Volkslied Oude Stijl
Geachte Excellentie,
''Werkend houden w'in gedachten
Recht en waarheid maken vrij''
Waardige Eindregels van het Surinaamse Volkslied
Oude Stijl [1], die iedereen zouden moeten inspireren.
Zeer teleurstellend echter om te moeten constateren,
dat nu er is afgerekend met de presidentschappen
van de voormalige dictator D. Bouterse en ex president en deze
opnieuw is veroordeeld in verband met de in 1982 gepleegde Decembermoorden [2],
de nieuw aangetreden regering Santokhi, van wie ondergetekende
en vele anderen ''Recht en Waarheid'' verwachtten, internationaal
ernstig, tot zeer ernstig in de fout dreigt te gaan! 
WANT:-u las het al- ik protesteer ten zeerste tegen het feit,
dat Suriname heeft besloten, een ambassade te openen in Jeruzalem! 
[3]
Dit is een ernstige schoffering van het Internationaal Recht, en vooral-en dat vind ik nog wel het ergste, een ondersteuning van Israel's bezettings
en annexatiepolitiek, waarmee u, als minister van Buitenlandse Zaken
en hoofdverantwoordelijke, het bezette Palestijnse volk een Klap
in het Gezicht geeft!
ACHTERGROND:
De feiten zijn u bekend, maar ik zet ze nogmaals op een rijtje:
Zoals u uiteraard weet, is Israel sinds 1967 bezettende Macht in de Palestijnse
gebieden, De Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [4] 
ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel in 1967 opriep,
zich terug te trekken uit de Bezette Gebieden.
Ik hoef u niet te vertellen, dat er sindsien sprake is geweest
[zoals bij alle bezettingen] van onderdrukking, mensenrechten
schendingen, oorlogsmisdaden, vooral ook tijdens de Israelische
militaire acties in Gaza. [5]
De nederzettingenpolitiek kent u ook, die neerkomt op platte
landroof!
Ook weet u, dat die nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal
Recht [6]
JERUZALEM
Nu over Jeruzalem en het voornemen van de Surinaamse regering,
een ambassade in Jeruzalem te openen.
In de eerste plaats moet u bekend zijn, dat bij VN AV Resolutie 181, 1947, die de verdeling van het toenmalige Britse Mandaatgebied Palestina op de kaart zette, Jeruzalem een internationale
status kreeg van corpus separatum
Zie hierover noot 7
Dat was dus de status quo, Jeruzalem als corpus separatum
Na de oorlog van 1948, die volgde op de nasleep van VN Resolutie 181, ten
onrechte de Israelische ''Onafhankelijkheidsoorlog'' genoemd
[de autochtone bevolking, die eeuwenlang gekoloniseerd was geweest
waren immers de Palestijnen, maar dat even daargelaten], die uitmondde in de grootschalige etnische zuivering van meer dan
750 000 Palestijnen [8], werd West Jeruzalem gevoegd bij de
nieuwe Joodse Staat israel [veroverd door de Israelische troepen] en Oost-Jeruzalem bij het pas
onafhankelijke Jordanie [veroverd door de Arabische troepen]
Maar internationaalrechtelijk was Jeruzalem nog steeds een corpus separatum
1980/JERUZALEMWET
Ik schreef al over de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden
in 1967.
Een van die bezette gebieden was, zoals vermeld [en bij u bekend] Oost-Jeruzalem
Hiermee kwam dus, na West-Jeruzalem, ook Oost-Jeruzalem onder
Israelische controle, zij het als ''bezet gebied'', waarop de Conventie
van Geneve van toepassing is en het Haags Verdrag van 1907 [9]
Dat was EEN ding:
In 1980 ging Israel nog een stapje verder, door de zogenaamde
Basic Law [oftewel de ''Jeruzalemwet] af te kondigen, waarbij werd
verklaard, dat ''het complete en verenigde Jeruzalem'', werd uitgeroepen
tot de hoofstad van Israel. [10]
DIT WAS ANNEXATIE!
Niet alleen was dit een schending van de internationale status
van Jeruzalem [corpus separatum], bovendien werd de facto bezet
gebied [Oost Jeruzalem] geannexeerd!
En volgens het Internationaal Recht [en here comes het Haagse Verdrag
in, artikel 55] mogen er geen geografische veranderingen worden aangebracht
in bezet gebied! [11]
Uiteraard liet de Internationale Gemeenschap het er niet op zitten
en is Israel hiervoor door middel van twee VN Veiligheidsraadsresoluties,
te weten 476 en 478 [12]
Voor deze brief is met name van toepassing VN Security Resolution
478, omdat daarin Israel niet alleen wordt veroordeeld vanwege de
de facto annexatie van Oost-Jeruzalem en de uitroeping van Jeruzalem
tot hoofdstad van Israel [opvolgende Resolutie 476], maar ook,
omdat alle Staten worden opgeroepen hun diplomatieke
missies uit Jeruzalem terug te trekken!! 
Ik citeer uit Resolutie 478 
''5. Decides not to recognize the "basic law" and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon:
(a) All Member States to accept this decision;
(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City;'' [13]
SURINAME IN DE FOUT!
En wat doet de Surinaamse regering, wat doet u, o minister
van Buitenlandse Zaken?
Tegen deze duidelijke internationaalrechtelijke veroordelingen,
die nooit door Israel zijn nagevolgd, opent Suriname
een ambassade in Jeruzalem!
SCHANDE!
Want hiermee steunt de Surinaamse regering de facto de Israelische bezettings en annexatiepolitiek in casu de
barbaarse onderdrukking van het Palestijnse volk.
En dat door een Land, Suriname, dat zelf eeuwenlang
heeft geleden onder slavernij en kolonisatie! [14]
Mag dan niet, juist van Derde Wereld ex kolonieeen
solidariteit worden verwacht met dat andere gekoloniseerde
volk, de Palestijnen? [15]
EPILOOG
Minister Ramdin, Suriname kan dit niet doen!
Suriname kan en mag geen ambassade in Jeruzalem openen,
waarmee zij niet alleen openlijk het Internationaal
Recht aan haar laars lapt [zie bovenstaande], maar
de facto de kolonisatie en bezettingspolitiek van bezettingsstaat
Israel steunt!
Zeker als ex kolonie, maar ook als nalever van het
Internationaal Recht en de gewone, menselijke waarden
van Gelijkheid en Broederschap, zou Suriname geen 
MILLIMETER steun moeten geven aan Apartheidsstaat
Israel! [16]
Dus minister Ramdin, doe wat in uw Macht is en draai deze Beslissing terug en gezwind
Zodat Suriname weer echt de woorden in het Volkslied mag waarmaken:
''Werkend houden w'in gedachten
Recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij.'
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
https://www.astridessed.nl/suriname-opent-ambassade-in-jeruzalem-surinames-foute-steun-aan-israels-annexatie-en-apartheidspolitiek/
OF
https://astridessed.weebly.com/blog/suriname-opent-ambassade-in-jeruzalemsurinames-foute-steun-aan-israels-annexatie-en-apartheidspolitiek

Meer van Astrid Essed