Samenwerking Philips met Israelisch bedrijf TEVA/Brief aan Philips

Wo 25 Juni 2014 02:34 | Astrid Essed | 3804 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

  SAMENWERKING PHILIPS MET ISRAELISCH FARMACEUTISCH

BEDRIJF TEVA/BRIEF AAN PHILIPS
 
 
ZIE OOK
 
 
 
AAN DE DIRECTIE VAN PHILIPS NEDERLAND
AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PHILIPS NEDERLAND
 
Uw samenwerking [middels uw dochterbedrijf Philips Healthcare Israel
alias Philips Medical Ltd] met het Israelische farmaceutische bedrijf
Teva.Pharmateutical Industries Ltd.
 
Geachte Directie,
Geachte Raad van Bestuur,
 
Middels deze brief wil ik mijn verontwaardiging naar voren brengen
over de samenwerking van uw dochterbedrijf Philips Medical Ltd
[vanaf nu Philips Israel genoemd] met het Israelische farmaceutische bedrijf
Teva.Pharmateutical Industries Ltd.[vanaf nu kortweg Teva genoemd] [1]
 
Reden:
 
De morele en economische medeplichtigheid van Philips Nederland
[u als moederbedrijf bent juridisch, economisch en moreel
verantwoordelijk] aan de Israelische bezetting en de daaraan verbonden
inhumane implicaties voor de Palestijnen, en vooral voor de vernietiging
van de Palestijnse economie.
 
 
Uw inzet:
 
Directe stopzetting van de samenwerking met Teva.
 
 
Philips Israel:
 
Alvorens in te gaan op enkele achtergronden, het volgende:
Het feit, dat u een dochterbedrijf in Israel hebt, is al bezwarend
genoeg, omdat er zo een bijdrage wordt geleverd aan de Israelische bezettingsstaat,
Daarover later.
 
 
ACHTERGRONDEN:
ISRAEL BEZETTINGSSTAAT
 
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat Israel sinds 1967 bezettende macht iis n de Palestijnse gebieden,
 de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem, Gaza [2] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.
Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijze
het Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakt
en maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]
 
 
 
NEDERZETTINGEN
 
 
 
De destructieve gevolgen van de Israelische bezetting zijn talrijk
Een van deze zijn de nederzettingen, die zoals u zult weten, illegaal
zijn volgens het Internationaal Recht, volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve
en het Haags Verdrag van 1907. [4]
Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],
de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegale
Israelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]
Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.
 
 
BOUW ILLEGALE MUUR
 
 
Een ander destructief Israelisch wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel loopt
door bezet Palestijns gebied [9]
Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [10]
De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat hier om duizenden mensen [11]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
 
Wat betreft directe militaire operaties is ook nogeens sprake van structurele mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden [12]
 
Uitgebreid is dat recent gedocumenteerd in een rapport van Amnesty International in
februari dit jaar :
''Trigger-happy
Israel's use of excessive force in the West Bank'' [13]
 
DE PRAKTIJKEN VAN TEVA, UW SAMENWERKINGSPARTNER
CAPTIVE ECONOMY
 
 
Het feit, dat Israel als 47 jarige bezettingsmacht verantwoordelijk
is voor structurele mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden,
zou al reden genoeg moeten zijn, geen Philips vestiging aldaar te
hebben en zeker geen samenwerking met een Israelisch bedrijf.
 
Maar het kan nog erger:
Het farmaceutische  bedrijf TEVA schendt door zijn door
de bezetting gegenereerde monopolie
ernstig de belangen van de Palestijnse bevolking.
Dit werkt namelijk als ''The Palestinian captive market''
 
CAPTIVE ECONOMY EN HAAR DESTRUCTIEVE GEVOLGEN
 
The Palestinian captive market houdt in, dat Israelische bedrijven
[dus niet alleen TEVA, maar met die hebben we hier te maken] tegen
hoge kosten/prijzen hun producten kunnen slijten in de bezette
Palestijnse gebieden.
De Palestijnse bevolking is wel gedwongen, deze Israelische
producten aan te schaffen, omdat locale productie
of producten uit de omliggende Arabische landen worden belemmerd
door de Israelische bezettingsautoriteiten. [14]
 
Met andere woorden:
TEVA en consorten hebben een monopolie positie, die
wurgend werkt en de prijzen opdrijft.
 
 
Gevolgen voor de Palestijnse bevolking:
 
Dure producten en de onmogelijkheid, ze goedkoper
te krijgen.
 
Gevolgen voor de Palestijnse economie:
 
Belemmering van een onafhankelijke
Palestijnse farnaceutische
industrie en het betrekken van goedkopere producten 
uit de omringende of andere landen.
 
Een wurgeconomie dus, ten gevolge van de bezetting.
 
Meer informatie hierover is te lezen in een uitgebreid rapport
'' Captive economy. The Pharmaceutical Industry and the 
Israeli occupation'' van de organisatie ''Who Profits'' [15]
Zie ook informatie over TEVA Pharmaceutical Industries,
het bedrijf waarmee u in zee bent gegaan. [16]
 
EPILOOG
 
Bezetting is een schending van de meest fundamentele mensenrechten,
het recht op vrijheid en zelfbeschikking.
Bezetting is tirannie en onderdrukking en leidt niet alleen tot
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, maar houdt de
bezette bevolking bovendien in een wurgende economische greep,
zoals hier het geval is bij TEVA en consorten.
 
Door met dergelijke bedrijven in zee te gaan zijn zowel u als moederbedrijf
als uw dochterbedrijf economisch direct medeplichtig aan de vertrapping
van de rechten van het Palestijnse volk.
 
Sterker nog
 
U wordt rijk van hun ellende.
 
Het lijkt mij dus duidelijk, dat uw inzet tweeledig dient te zijn.
 
Ten eerste per direct stopzetting van de samenwerking met TEVA.
 
Ten tweede de ontmanteling van uw dochterbedrijf Philips
Israel.
Want ook met de beeindiging van de samenwerking met TEVA
profiteert u met uw dochterbedrijf nog steeds van de Israelische
bezetting en bent u medeplichtig aan de economische knechting 
van het Palestijnse volk.
Plus houdt u een misdadig bezettingsregime in stand.
 
Een dringend beroep dus op u, geen zaken meer te doen met
het Israelische bezettingsregime, in welk opzicht ook.
 
Continueert u de samenwerking, dan hebt u bloed aan uw handen.
 
Ik ga ervanuit, dat u dit niet op uw geweten wilt hebben.
 
Veel wijsheid bij uw beslissing toegewenst.
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
[1]
 
 
GLOBES
ISRAEL'S BUSINESS ARENA
PHILIPS, TEVA, TO BID JOINTLY FOR 
INCUBATOR
 
5 JUNI 2014
 
 
 
 
 
 
 
[2]
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron:
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAAGS VERDRAG VAN 1907
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
 
 
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
 
 
 
 
 
 
 
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
 
”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”
 
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
 
 
 
 
[10]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
[13]
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER-HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
(14)
 
´´This category includes companies providing services or goods to Palestinians at high costs, exploiting the restrictions on movement imposed on the Palestinians who cannot purchase these goods and services at a competitive price locally or abroad. Most Israeli retailers in the occupied territories would fall under this category.´´

PALESTINIAN CAPTIVE MARKET
(15)

WHO PROFITS

CAPTIVE ECONOMY - THE PHARMATEUTICAL INDUSTRY
AND THE ISRAELI OCCUPATION
 


WHO PROFITS
VOLLEDIGE RAPPORT


CAPTIVE ECONOMY - THE PHARMATEUTICAL INDUSTRY
AND THE ISRAELI OCCUPATION
MARCH 2012
(16)


WHO PROFITS
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES


Meer van Astrid Essed