Israel versus Palestijnse organisaties/Wie is nou de terrorist......

Zo 19 December 2021 17:54 | Astrid Essed | 107 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ISRAEL BESTEMPELT ZES PALESTIJNSE NGO'S ALS ''TERRORISTISCH''/BRIEF AAN TWEEDEKAMER COMMISSIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
ZIE OOK
AAN:
DE TWEEDEKAMER COMMISSIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
VOORZITTER
COMMISSIELEDEN
Onderwerp: Israel's besluit, zes prominente Palestijnse mensenrechten
organisaties te bestempelen als ''terroristisch''
Uw inzet:
Ononwonden veroordeling van deze ongefundeerde stap van de Israelische
regering
Geachte Voorzitter
Geachte Commissieleden van de Tweede Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken,
''WIE STELT, MOET BEWIJZEN''
''1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.''
Artikel 11, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
U leest het al in mijn aanhef:
[Samengevat]
''Een ieder is onschuldig tot schuld bewezen'' een principe waarvan ik overtuigd ben, dat dat door uw Commissie, als deel van een Nederlands democratisch
Bestuursorgaan, wordt omhelsd.
En dat is nu precies het principe, dat grof geschonden is door de Israelische regering, die, zonder hiervan enig bewijs te overleggen, zes Palestijnse NGO/mensenrechtenorganisaties [door mij the Palestinian Six genoemd],
te weten Al-Haq, Addameer, Beisan, UAWC, UPWC,Defence for Children International - Palestine, tot ''terroristisch'' te verklaren. [1]
En het zijn niet zomaar organisaties:
Mensenrechtenorganisatie Al Haq, die in 2009 samen met de Israelische
mensenrechtenorganisatie Btselem in Nederland de Geuzenpenning
uitgereikt gekregen heeft [2]
Defence for Children Palestine, dat zich inzet voor de rechten van
Palestijnse kinderen, die, zoals u weet [of zou moeten weten]
regelmatig en grof worden geschonden door de Israelische regering,
zeker in de door Israel bezette Palestijnse gebieden de West Bank, Gaza [3] en Oost-Jeruzalem.
En hoe belangrijk dat is, zie noot 4!
FINANCIEN!
Natuurlijk heeft zo'n terroristenverklaring grote gevolgen voor
de zes NGO's, omdat daarmee hun financien worden bevroren
en zij daarmee vleugellam worden gemaakt in hun strijd
voor de rechten van de bezette Palestijnse bevolking. [5]
Gevolg is, een verdere rechteloosheid van de door de Israelische bezetting en onderdrukking reeds rechteloos gemaakte 
bezette Palestijnse bevolking! [6]
Want welke organisaties blijven er dan nog over om hen te verdedigen?
VERKLARINGEN
De protesten tegen dit Israelische besluit, gebaseerd op onbewezen beweringen, bleven dan ook niet uit!
Er kwam een verklaring van de VN Hoge Commissaris van
de Mensenrechten, mevrouw Michelle Bachelet, die onder
andere opmerkte:
''The designation decisions under the Israeli Counter-Terrorism Law of 2016 are based on extremely vague or unsubstantiated reasons, including entirely peaceful and legitimate human rights activities, such as providing legal aid to Palestinians in detention, organizing activities for women in the West Bank and "promoting steps against Israel in the international arena." [7]
Verklaringen werden afgegeven door Human Rights en Amnesty International [een gezamenlijke
Verklaring] [8], Defence for Children Nederland, samen met 31 andere Nederlandse organisaties] [9] en ook de Israelische mensenrechtenorganisatie
Btselem, die in 2009 met Al Haq gezamenlijk de Geuzenpenning had ontvangen [10], veroordeelde
deze Israelische beslissing in een gezamenlijke verklaring
met andere organisaties. [11]
Niet de eersten de besten dus, maar organen en organisaties, die pal staan voor mensenrechten.
EPILOOG
De laatste jaren hebben Nederlandse regeringsorganen
en regeringsleiders de mond vol van ''Onze Waarden'' '[12], waarbij mensenrechtenwaarden bedoeld worden.
Of dit nu altijd in regeringsbeleid wordt waargemaakt,
geef ik u ter overdenking:
Maar hierin kunt u WEL een stap zetten:
We hebben hier te maken met gerennommeerde organisaties, die samenwerken met de VN [13] en met hun
werk en activiteiten van cruciaal belang zijn voor de rechten van de bezette Palestijnse bevolking.
Wanneer hen dan financieel de pas wordt afgesneden
, zonder enig bewijs, door een Israelische regering, die
zelf sinds 1967 een illegale bezetting in stand houdt
en daarbij oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad, onrecht
op onrecht stapelt [14], is het van het grootste belang,
dat Nederland nu eens handelt en er bij Israel, al dan niet in EU verband, op aandringt, deze beslissing, genomen-ik herhaal- zonder enig bewijs [15], met de snelheid van Zoef de Haas [16], terug te draaien.
Daarbij herhaal ik-en dat blijf ik doen, totdat u er een Punthoofd van krijgt, dat Nederland zich moet inzetten, er
Israel toe te PRESSEN, PER DIRECT, een einde te maken
aan de Israelische bezetting van de Palestijnse Gebieden. [17]
Wilt u het Adagium van ''Onze Waarden'' [18] waarmaken?
Nu is uw Kans.
Grijp deze!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed