De zwarte Surinaamse man als sekssymbool volgens Nina ''kaolo'' de La Parra

Di 7 April 2020 07:54 | Astrid Essed | 229 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
FEMINISME HEEFT GEFAALD ZOLANG VROUWEN NIET KLAARKOMEN/DE ZWARTE SURINAAMSE  MAN ALS ''SEKSSYMBOOL'' VOLGENS NINA ''KAOLO'' DE LA PARRA, THEATERMAKER 
BRIEF AAN DE REDACTIE VAN VOLKSKRANT MAGAZINE
ZIE OOK
AAN
DE REDACTIE VAN VOLKSKRANT MAGAZINE
Onderwerp:
Uw interview met theatermaker en cabaretiere Nina de La Parra in Volkskrant Magazine dd 20 februari anno Domini 2020
Geachte Redactie,
Ik begin met een Citaat:
''Ja, in dat opzicht begrijp ik dat iedereen in Suriname geobsedeerd is door seks. Het heeft ook met de temperatuur te maken misschien, met het feit dat je sowieso al halfnaakt bent.  ''  
EINDE CITAAT
Redactie, als ik kon terugreizen in de Tijd en ik had deze opmerking in de jaren 20 van de vorige Eeuw gelezen, dan was ik niet verbaasd geweest.
Verontwaardigd wel, maar ik zou het nog kunnen vergeven, omdat ik dergelijke achterlijkheid en verkapt racisme wel zou vinden ''passen'' gezien de westerse superioriteitsmaatstaven van die Tijd.
Toch heb ik deze-excusez let mots-idiote uitspraak niet gelezen in een oud Volkskrant exemplaar uit 1920 [1] , maar in uw zogezegde hypermoderne, 21 ste eeuwse Volkskrant Magazine van 20 februari anno Donini 2020.
In de 21 ste Eeuw, jaja!
Het was een door uw redactie afgenomen interview met theatermaker en cararetiere Nina de La Parra, dochter van de Surinaamse filmmaker Pim de La Parra [2] en de uitspraak was van haar afkomstig.
Zie onder noot 3 het gehele interview uit uw Magazine, de tekst en de weergave in de Volkskrant van 21 februari!
In dit interview [bladzijde 12 t/m 19, Volkskrant Magazine] gaat Nina ''kaolo'' [Surinaams scheldwoord, straks toegelicht waarom dit is toegevoegd aan haar naam] de La Parra in op haar half Surinaamse achtergrond, de relatie met haar vader en andere mannen, haar visie op het feminisme, haar theateroptredens en zo meer.
Dat zou op zich onderhoudend kunnen zijn-en dat was het bij tijd en wijle ook-ware het niet, dat het was doorspekt met racistische en denigrerende opmerkingen tegenover Surinamers in het algemeen, alzo de Surinaamse samenleving.
Ook getuigde het van bekrompenheid en gebrek aan werkelijke kennis van wat Suriname is en maakt.
Wat mij het meest stoorde, waren de opmerkingen over de simplificatie van de Surinaamse samenleving en de vermeende overseksualisering
Ik citeer Nina ''kaolo'' de La Parra:
'' ‘Bij mij gebeurt het nooit dat ik in Noordwest-Europa door een man wordt veroverd. Terwijl ik in Suriname één been uit het vliegtuig zet, en... nee, ik zit nog ín het vliegtuig naar Suriname en ik word al versierd. Je hoeft niets te doen. Je hoeft alleen maar rond te lopen.’ 
Bladzijde 16, Volkskrant Magazine

Wat gebeurt er dan, als je daar rondloopt? 

‘Het begint met kijken. En dan (in Surinaams accent): ‘hé schatje, ben je aan het wandelen? Je komt uit Holland, toch? Waarom ben je hier?’ De veiligheidsman van een winkel begint een heel gesprek met je. Mannen lopen achter je aan.’

En dat is niet irritant of bedreigend? 

‘Ik vind het superleuk. En je kunt ook gewoon zeggen: kaolo, rot op.’

Bladzijde 16, Volkskrant Magazine

''

Waarom kunnen ze het niet? 

‘Dat weet ik niet. Want in ­Suriname kunnen ze het wel. Volgens mij is het daar ook echt een soort schande, als je een vrouw niet kan laten komen. Dus ze kunnen daar dingen, ze beheersen technieken, dat is amazing. Ja, in dat opzicht begrijp ik dat iedereen in Suriname geobsedeerd is door seks. Het heeft ook met de temperatuur te maken misschien, met het feit dat je sowieso al halfnaakt bent.''

Bladzijde 18, Volkskrant Magazine

'''Ja, in dat opzicht begrijp ik dat iedereen in Suriname geobsedeerd is door seks. Het heeft ook met de temperatuur te maken misschien, met het feit dat je sowieso al halfnaakt bent.  ''
Dit zijn de belangrijkste Surinaamse ''seks'' citaten
ZWARTE MAN ALS SEKSSYMBOOL
Ik ga ervan uit, dat u als intellectueel gevormde Redactie op de hoogte bent van de racistische vooroordelen, waarbij zwarte mannen als een soort seksmachine worden afgeschilderd?
Nu, men hoeft niet eens tussen de regels door te lezen om te zien, dat dit klassieke, verkapt racistische uitspraken/opvattingen/fantasieeen zijn over zwarte mannen.
O, Nina de la Parra verwijst niet expliciet naar zwarte mannen, maar uit de hele context van het interview wordt WEL duidelijk, dat ze dat bedoelt!
Nu moet iedereen zelf weten, waarover zij/hij fantaseert, daar treed ik niet in, maar WEL maak ik mij druk over dergelijke achterlijke uitspraken, in een zogenaamd ''kwaliteitsmagazine''
We leven toch niet meer in de 19e eeuw!
Natuurlijk lopen zulke mannen rond in Suriname, maar die vind je overal ter wereld, in Nederland, andere Europese landen, Azie, Afrika, Latijns-Amerika, de VS, noem ze maar op.
Om dan te beweren, dat ''IEDEREEN'' in Suriname geobsedeerd is door seks. is niet alleen belachelijk, maar ook verkapt klassiek racisme!
Dat u dit in uw Magazine kritiekloos laat passeren, vind ik een schande!
Zeker in deze Tijd!
KAOLO NINA DE LA PARRA
''‘Ik vind het superleuk. En je kunt ook gewoon zeggen: kaolo, rot op.
Waarom duidt ik Nina de La Parra aan met ''kaolo'' Nina de La Parra?
Misschien niet zo netjes, maar het is ludiek bedoeld en een koekje van eigen Deeg, omdat zij er immers ook niet vies van is, met dergelijke termen te smijten.
Overigens gebruikt ze de krachtterm verkeerd:
''Kaolo'' betekent niet ''rot op'', maar is straattaal voor zo iets als ''klootzak'' of ''son of a bitch'' [4]
SURINAMERS ALS ''BEKROMPEN'' MENSEN
CITAAT NINA DE LA PARRA
''Mijn vader kon het ene moment het ene zeggen, en het volgende moment het tapijt onder je vandaan trekken door het tegenovergestelde te doen. Hij is geen typische Surinamer, daarvoor is hij te open en te ruimdenkend, te westers.''
BLADZIJDE 15, VOLKSKRANT MAGAZINE
Ook maak ik er bezwaar tegen, te lezen, dat Nina de La Parra haar vader niet beschouwt als een ''typische Surinamer'' [whatever that may be], omdat hij te ''ruimdenkend'' zou zijn, te ''westers''
Niet alleen suggereert die opmerking, dat Surinamers bekrompen mensen zouden zijn, ook, dat Surinamers allemaal hetzelfde zijn.
Een soort Eenheidsworst.
Redactie, de ''typische'' Surinamer bestaat niet, net zo mijn als de ''typische'' Nederlander.
En dat geldt nog sterker voor Surinamers, omdat Suriname van oudsher een multiculturele samenleving is met een grote variant aan bevolkingsgroepen [Afro Surinamers namelijk Creolen, Hindostanen, Chinezen, Europeanen, Javanen, Inheemsen, die de oorspronkelijke bevolking zijn, Afro Surinamers namelijk Marrons, Libanezen, etc] [5], religies, culturen, etc.
Dat dan maar aanduiden als ''de typische Surinamer'', dat is pas bekrompen!
NINA DE LA PARRA'S VERSIE VAN EEN WINTI PRIESTER
''Over mijn pogingen tot zelfheling. Dat is ook een grap, vind ik, dat ik alles heb geprobeerd in het ­arsenaal van de westerse neo-spiritualiteit, en dat ik dan, als witte, half-Surinaamse vrouw, uiteindelijk in een laatste wanhoopspoging, aanklop bij een wintipriester in Suriname. Zwarte magie.''
BLADZIJDE 19, Volkskrant Magazine
Een onjuiste voorstelling van zaken en versimpeling van complexe feiten.
Ten eerste is een Winti priester niet een soort tovenaar, maar belijder van de Winti religie, een traditionele religie, door de Afrikaanse slaven naar Suriname gebracht, waarbij voorouderverering een belangrijke rol speelt. [6]
En ja, zwarte magie KAN er in voorkomen, maar is niet hetzelfde als de Wintireligie!
Wat zwarte magie betreft, dat wordt ook wel ''wisi''
genoemd [7], in tegenstelling tot obeah, ''witte magie'' [8]
Als je er melding van maakt, doe het dan goed.
Nina de la Parra maakt er een exotisch ratjetoe van, zonder enig respect voor de Afro Surinaamse cultureel-religieuze roots!
GEBREK AAN KENNIS
Het laatste Citaat van Nina de La Parra, wat ongerijmd is, volgt hier
''

Jij bent zelf veel Surinaamser dan je eruitziet. 

‘Ik zie eruit als een bakra (Hollander, red.), wat ik vroeger nog wel eens jammer vond. Ik had toen gewild dat mensen aan me ­konden zien dat ik half Surinaams ben. Maar ik heb het ­geaccepteerd. Ik ben een Nederlandse vrouw met een ­Nederlands paspoort, die toevallig ook half-Surinaams is.’

Kijk, dat de interviewer[ster] de opmerking maakt

'' Jij bent zelf veel Surinaamser dan je eruitziet'' kan ik mij voorstellen, omdat de meeste Surinamers zwart of bruin zijn en niet wit.

Maar het antwoord van Nina de La Parra getuigt van gebrek aan kennis of misschien vindt ze het zo

''exotischer''

Want de Surinaamse samenleving kent wel degelijk witte bewoners, die aldaar geboren en getogen zijn.

Deze ''Boeroes'' zoals ze worden genoemd, stammen af van Nederlandse boerengezinnen, die in de 19e eeuw naar Suriname zijn geemigreerd en daar een bestaan hebben opgebouwd. [9]

Toegegeven, het is een kleine groep, maar ze bestaan en Nina de La Parra had daarop de interviewer[ster] kunnen wijzen.

Ja, Redactie, zo complex is de Surinaamse samenleving!

EPILOOG

Wat mij zo buitengewoon stoort aan de uitspraken/verwijzingen van Nina ''kaolo'' de La Parra naar Surinamers en de Surinaamse samenleving is, dat ze er een raar, samengeraapt zootje van maakt:

Mensen, die niet ''ruimdenkend'' zijn, die  geobsedeerd zijn door seks,die ''halfnaakt'' zouden rondlopen,  een soort idee van de Nobele Wilde [10]

dus, doorspekt met exotische ideeen over ''Wintipriesters'', die aan ''zwarte magie'' zouden doen.

Een samenraapsel van Gevaarlijke, klassiek racistische onzin!

Geen enkel respect, ik herhaal dat, voor  de Afro Surinaamse cultureel-religieuze roots!

Geen enkel oog voor Suriname's rijke traditie aan literatuur, beeldende kunst en klassieke muziek! [11]

Ja, klassieke muziek!

Iets dat u waarschijnlijk niet wist.

Aan de uitspraken van Nina de La Parra kunt u niets doen.

Maar als kwaliteitsmagazine had u haar hierover kritisch behoren te bevragen of het interview helemaal  niet uitzenden/publiceren.

Hiermee hebt ook u geen respect getoond voor Surinamers in het algemeen en de Surinaamse samenleving in het  byzonder.

Ik hoop, dat u hieruit lering trekt en niet meer in de fout gaat.

Tenslotte levem we in 2020.

In de 21 ste Eeuw.

Valt het Kwartje?

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/het-feminisme-heeft-gefaald-zolang-vrouwen-niet-klaarkomen-de-zwarte-surinaamse-man-als-sekssymbool-volgens-nina-kaolo-de-la-parra/ 

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/het-feminisme-heeft-gefaald-zolang-vrouwen-niet-klaarkomen-de-zwarte-surinaamse-man-als-sekssymbool-volgens-nina-kaolo-de-la-parra/ 

Meer van Astrid Essed