Israel kan in deze oorlog nooit winnen/Vijf leugens van het Cidi ontmaskerd

Wo 16 Juli 2014 04:34 | Astrid Essed | 3873 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 


 
ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN/VIJF LEUGENS
VAN HET CIDI ONTMASKERD
 
ZIE OOK
 
 
INLEIDING
 
Ik ben van het Cidi, DE propagandamachine van de
Israelische bezettingsstaat in Nederland (1), wel het een en ander aan leugens,
misleiding en onzinnigheden gewend, maar het artikel van Esther
Voet, directeur van het Cidi in de Volkskrant, slaat echt alles.
Let wel, natuurlijk ken ik deze kromme Cidi redeneringen wel,
maar je moet maar lef hebben, ze te lanceren in het heetst van de zoveelste
Israelische operatie des verderfs tegen de Palestijnen. (2)
Het door mij gewraakte artikel van Esther Voet (van hieraf ´´Voet´´ genoemd)
heet ´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´ (3) en is gedateerd 11 juli
2014, toen het Israelische offensief des doods tegen Gaza en de daaraan voorafgaande terreur tegen de bezette Westbank (4) al in volle
gang was.
 
Het arftikel van Voet is niet lang, maar hangt zo van onjuiste voorstelling
van feiten,hetze berichtgeving verdraaiingen en leugens aan elkaar, dat in feite iedere zin
wel weerlegging verdient.
Dat is natuurlijk ondoenlijk, dus heb ik er de vijf
voornaamste leugens uitgehaald, die ik hieronder zal ontmaskeren.
 
VOORAF
CRUX CONFLICT
BEZETTING
 
Crux van alle gewapende confrontaties
in het Israelisch-Palestijnse conflict en wijselijk door Voet 
verzwegen of slechts zijdelings genoemd, is de 47 jaar durende
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, ondanks
 VN Veiligheidsraadsresolutie 242 (1967), waarin Israel werd opgeroepen,
zich terug te trekken uit de in de juni oorlog (1967) veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse.
Tegen iedere bezetting, die immers willekeur en tirannie inhoudt,
is verzet legitiem en noodzakelijk [5].
Dat niet ieder verzet gelegitimeerd is (wanneer het burgerdoelen
betreft) is een ander verhaal.
Maar het is niet ''Israel, dat vecht tegen splintergroeperingen´´ [6]
Het zijn Palestijnse verzetsorganisaties, die een gerechtvaardige
strijd voeren tegen bezettingsmacht Israel.
 
LEUGEN 1
ISRAEL IS GEEN GOLIATH, DIE TEGEN DAVID STRIJDT
 
Ik citeer Voet
 
´´Waar Israëli's het leven als heilig beschouwen, vindt het bewind in Gaza de dood heilig. Dus als er burgerslachtoffers vallen, verliest Israël en wint Hamas. Daar keren de david- en goliatrollen weer om, want de dood vinden is gemakkelijker dan het leven behouden.
Dit essentiële verschil in mentaliteit wordt in het Westen nog steeds niet gezien, en zo betekent elk militair succes verlies voor Israël.´´

Nog los van de impliciet discriminerende suggestie (Hamas/Palestijnen/Arabieren
hebben geen respect voor het leven/´´Het Westen´´ wel) is de opmerking,
dat het leven voor Israeli´s (ik neem aan, dat ze hier de Israelische Staat,
overigens ten onrechte, vereenzelvigt met zij burgers) ´´heilig´´ zou zijn,
bijna lachwekkend.
Daarop kom ik terug.

Maar het is dus wel degelijk een strijd tussen Goliath en David.
Het Israelische leger behoort tot de meest moderne en geavanceerde
ter wereld (7) en krijgt bovendien jaarlijks miljardensteun van bondgenoot
number one, de Verenigde Staten.(8)

De Palestijnen hebben geen tanks, F16´s, Iron Dromes (9)' (die Voet in haar
artikel trouwens noemt), om hun burgers tegen de dodelijke Israelische
aanvallen te  beschermen.
Ze hebben slechts slecht gefabriceerd wapentuig.

Goliath en David of niet soms


LEUGEN 2
GAZA IS GEEN  BEZET GEBIED
 
Ik citeer Voet
´´In het geval van Gaza ligt het anders. Gaza is, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, niet bezet. Er staat geen Israëlische soldatenlaars op Gazaanse grond sinds de unilaterale terugtrekking in 2005.´´´

Het gevaarlijke aan deze leugen is, dat mensen, die minder goed op
de hoogte zijn, er makkelijk in kunnen lopen, wat ongetwijfeld de
bedoeling zal zijn geweest.
Maar deze redenatie gaat totaal mank en iedereen, die iets
weet van het Internationaal Recht, zal dit beamen.
 
Er hoeft namelijk helemaal geen daadwerkelijke ´´soldatenlaars´´
in een gebied te staan, om het toch als bezet aan te merken.
 
Volgens het Internationaal Recht namelijk is Gaza, ondanks die terugtrekking,
nog steeds bezet gebied, omdat Israel de grenzen en het luchtuim 
controleert (10), zoals ook wordt bevestigd door Amnesty International
en Human Rights Watch (11)
 
En in de praktijk zien we ook, hoe het werkt.
Israel valt Gaza binnen, wanneer ze dat zint, dood en verderf zaaiend [12]
en hongert het gebied uit door een jarenlange blokkade.
 
Kan Nederland Belgie at random binnenvallen en economisch
uithongeren?
Nee dus.
 
Maar China kan wel Tibet terroriseren zoals
Israel met Gaza en doet het ook. [13]
Ook bezet gebied. 
 
 
LEUGEN 3
HAMAS WIL DE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAEL
Ik citeer Voet
''Vervolgens kwamen daar krachten aan de macht die maar één doel voor ogen hebben: de vernietiging van de staat Israël. Lees het handvest van Hamas erop na''
 
Treffend geschreven Voet.
Je zou het bijna nog gaan geloven ook.
Het is DE klassieke van de pro Israel lobby
 
De ''vernietiging'' van Israel [soms wordt het woord ''Staat''
weggelaten, om het nog angstaanjagender te laten klinken]
Aan andere variant is:
 
''Het in zee drijven van Israeli's [of Joden]
 
En dan is het plaatje rond.
Hamas als vernietiger.
 
Voet verwijst naar het Hamas Handvest om haar gelijk te staven.
Het is alleen jammer voor Voet, dat ik het Handvest van Hamas
[the Hamas Charter 1988] [14] ook heb gelezen en daarin komt
het woord ''vernietiging van de Israelische Staat, waarmee door
Cidi en consorten ''vernietiging van mensen'' wordt
gesuggereerd, niet voor.
 
 
Er wordt gesproken over een ''war of liberation'' tegen de ''zionistische
vijand'' ', over de misdaden van het Israelische bezettingsregime zoals
landdiefstal, het schieten op ongewapende mensen, collectieve
straffen, het verdrijven van mensen uit hun leefgebied, het vernietigen van
huizen, de inhumane gevangenkampen.
Allemaal waar.
Allemaal gedocumenteerd door Amnesty International en andere
mensenrechtenorganisaties.
 
 
Maar wat Hamas werkelijk wil is een einde aan het zionistische model
[de zionistische Staat Israel, gesticht in Palestina/Eerst Turks Ottomaanse
kolonie, daarna Brits Mandaat gebied, over de ruggen van de Palestijnse
bevolking heen, tegen het zelfbeschikkingsrecht in] [15] en
de vervanging door een Palestijnse Islamitische Staat, met
gelijke rechten voor al zijn inwoners. [16]
 
Nu mag iedereen over een Islamitische Staat denken hoe hij/
zij zelf wil, maar dat is wel iets anders dan '''vernietiging''
 
Ook is het een fabeltje, dat met Hamas geen vredesoverleg mogelijk
is, zoals Midden Oostendeskundige Jan Elshout op overtuigende
wijze reeds in 2007 aantoonde [17]
In 2006 had ik mijn bevindingen over Hamas beschreven en kwam
tot een geheel andere conclusie dan Voet [18]
 
 
Subleugen
De zogenaamde ''bloeddorstigheid'' van Hamas
 
Ik citeer Voet
''En voor Hamas, een door de internationale wereld als terreurorganisatie erkende entiteit, zijn alle middelen geoorloofd, ook middelen die volgens het internationaal oorlogsrecht ongeoorloofd zijn. Al jaren schieten Hamas en vele andere groeperingen in Gaza, lukraak raketten af op Israëlische doelen met de intentie om zo veel mogelijk burgerslachtoffers te maken''. 

Als ik in de plaats van Voet was, zou ik niet zo hoog van de toren blazen
over de zogenaamde ''bloeddorstigheid'' van Hamas.
Ik ontken niet, dat Hamas militaire aanvallen op burgers heeft geinstigeerd
en alle militaire aanvallen op burgers zijn verboden volgens het
Internationaal Humanitair Oorlogsrecht.(19)
Maar ten eerste is het lang niet altijd Hamas, die verantwoordelijk
is en probeert Hamas, zeker de laatste jaren, dergelijke aanvallen
door derden gepleegd, juist te voorkomen.
Ten tweede noemt Israel ALLES terrorisme [Voet noemt Hamas
''terroristisch''], ook legitieme aanvallen op het Israelische bezettingsleger.
En ten derde heeft Israel een dermate bloedige geschiedenis van schending
van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, (20), dat Hamas daar
nog wat van kan leren.


LEUGEN 4
ISRAEL TRACHT BURGERSLACHTOFFERS TE VOORKOMEN
Ik citeer Voet
´´Nee, het gaat over een zeer modern en gedisciplineerd leger dat in een overbevolkte omgeving vecht tegen splintergroeperingen die zich hebben ingegraven in een urbaan landschap. De risico's van zo'n oorlog zijn langzamerhand bekend. Israël heeft zich de afgelopen jaren op allerlei manieren gespecialiseerd in het uitvoeren van acties die zo min mogelijk burgerslachtoffers maken. Door precisiebombardementen, maar ook door van tevoren burgers te waarschuwen die zich bevinden bij een doelwit: via sms, telefoon en flyers.´´ 
 
De Voet redenatie, dat Israel tracht, zoveel mogelijk burgerslachtoffers
te voorkomen, is eigenlijk te belachtelijk voor woorden, maar ik ga er
toch maar op in, juist omdat het zo´n aperte leugen is.

Want keer op keer hebben mensenrechtenorganisaties erop gewezen,
dat dat juist NIET gebeurt.
Israel is kampioen in de indiscriminative attacks, dat wil
zeggen, willekeurige aanvallen op burgerdoelen, in de hoop,
daar wellicht strijders aan te treffen ¨(21|
En zo werkt het niet
Iedere strijdende partij heeft de verplichting, te allen tijde onderscheid
te maken tussen combatanten (militairen en strijders) en non-combatanten
(burgers).
Dat zegt het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht (22) waarnaar Voet zo grif
verwijst als het om Hamas gaat (23), maar in geval van Israel er een heel
andere draai aan geeft. (24)

In geval van Israel noem ik de beruchte buitengerechtelijke executies op
Palestijnse leiders en activisten (ook oorlogsmisdaden), die plaatsvinden
op drukke marktpleinen, flatgebouwen, zomaar in een drukke straat.
Israel geeft helemaal niets om burgerslachtoffers, want geregeld vallen
bij dergelijke ´´vergeldingsacties´´ tegen Palestijnse leiders
burgerslachtoffers, namelijk de niets vermoedende voorbijgangers.
Dan de militaire aanvallen op vluchtelingenkampen, waar zich wellicht 
strijders bevinden.

Volgens een Amnesty rapport over de Israelische militaire
operatie in Gaza ´´Cast Lead, 22 days of death and destruction´´ (25),
vielen de meeste Palestijnse burgerslachtoffers ten gevolge van
die zogenaamde ´´precisiebombardementen´´, die Voet zo roemt,
omdat ze burgerslachtoffers zouden voorkomen. (26)
Helicopters, drones en dergelijk wapentuig. (27)

Human Rights noemt de ongeoorloofde wapens (althans in
een dichtbevolkt gebied) zoals witte fosfor, die Israel tijdens
Operatie Cast Lead heeft gebruikt (28), met als gevolg burgerdoden
en ernstig gewonden (29)

Ook het smoesje van Voet, dat Israel er alles aan doet, de burger
bevolking te waarschuwen, gaat niet op.
Want Israelische ´´waarschuwingen´´ ontslaan Israel niet
van de plicht, het onderrscheid tussen burgers en  strijders te
blijven maken en de burgerbevolking in oorlogstijd te beschermen.

De Israelische bezorgdheid voor burgerslachtoffers.
Het is om te lachen, ware het niet zo ernstig.


LEUGEN 5/
DE GROOTSTE LEUGEN/
ISRAEL BESCHOUWT HET LEVEN ALS HEILIG

Het getuigt van gotspe, tijdens dit nieuwe dodelijke Israelische
militaire offensief tegen Gaza (30) te durven beweren, dat Israel
het leven als ´´heilig´´ beschouwt.

In feikte I should not dignify this with a reaction, maar 
toch gedaan, vanwege het lef van deze bewering door Voet.

Bij een beschieting van de Freedom Flotilla (op weg naar het
Gaza, dat door Israel wordt geblokkeerd en uitgehongerd) [31] door de Israelische
marine in internationale wateren kwamen 9 mensen, burgers
dus, om het leven. [32]

De Israeliasche mensenrechtenorganisatie Btslelem heeft een lijst
bijgehouden van Palestijnen en Israeli's, die zijn omgekomen
sinds de beeindiging van operatie Cast Lead [19 januari 2009] tot
31 mei 2014 [33] en dat is niet best.
Ook valt de ongelijkheid op [veel meer Palestijnse slachtoffers]
 
481 Palestijnen zijn gedood door Israelische veiligheidstroepen,
zowel bij buitengerechtelijke executies als people /
''who did not take part in the hostilities'' ¨(burgers dus) [34]
 
 
68 Palestijnse kinderen gedood door veiligheidstroepen [35]
 
En uitgesplitst 179 Palestijnen, ''who did not take part in the
hostilities''(burgers dus) [36]
 
Voeg daaraan toe de meer dan 100 slachtoffers ¨(37) van de recente
Israelische militaire operatie in Gaza (volgens recente bronnen al
opgelopen tot 193 (38) en je krijgt een aardige indicatie
van de ´´heiligheid´´ van het leven voor Israeli´s (lees de
Israelische Staat)
 
Een schande, te groot voor woorden, dat Voet met een dergelijk
artikel de Israelische misdaden wilde vergoeilijken en
schoonpraten.
 
Daarom vond ik het van belang, de giftige Cidi leugens
en propaganda bij monde van dit commentaar te
ontmaskeren.
 
De Israelische oorlogsmisdaden, die ongetwijfeld nog worden
gepleegd, doen de rest.
 
Astrid Essed
 
[1]
 
 
CENTRUM INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAEL
 
 
 
[2]
 
 
''Since Israel launched Operation “Protective Edge” in the early morning of 8 July, more than 100 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, most of them civilians who were not directly participating in hostilities. This includes at least 24 children and 16 women as of Friday morning''

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE AN
INTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES
11 JULI 2014(3)


VOLKSKRANT
ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN
11 JULI 2014(4)


AMNESTY INTERNATIONAL
ABDUCTED ISRAELI TEENS MUST BE RELEASED, ISRAEL
MUST CEASE COLLECTIVE PUNISHMENT OF PALESTINIANS
17 JUNI 2014

 
 
(5)
 
 
 
''Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;''

UN GA RESOLUTION 3246
(6)

''Israel, dat vecht tegen splintergroeperingen´´
 
Zie artikel Esther Voet
 
 
VOLKSKRANT
ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN
11 JULI 2014

 
 
(7)
 
 
´´Het Israëlische defensieleger is modern uitgerust. Behalve wapens van Amerikaanse makelij, bijvoorbeeld het M4A1 aanvalsgeweer, de F-15 Eagle en de F-16 Fighting Falcon straalvliegtuigen en de AH-64 Apache, gebruikt het leger ook een grote hoeveelheid door de eigen wapenontwikkelingsdienst ontwikkelde wapens. Het grootste deel hiervan wordt in Israël geproduceerd door onder andere de IMI (Israel Military Industries) , ElbitEl-Op en de IAI. Een bekend Israëlisch wapen is deUzi, maar ook de Desert Eagle, Tavor, Galatz, Galil, Magal, Jericho, Barak, Merkava en de Negev zijn wapens van Israëlische makelij.´´
........
.........
´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen. Israël heeft de mogelijkheid zelf satellieten in een baan om de Aarde te brengen, net als Rusland, de Verenigde Staten,China, het Verenigd KoninkrijkFrankrijkIndiaJapan en Noord-Korea.´´

......
.......
´´

De Israëlische defensie maakt gebruik van landmijnen en clusterbommen. Dit ondanks internationale druk om het gebruik van dit soort wapens te verbieden. Evenals tientallen andere landen heeft Israël de Ottawa-conventie, die het gebruik van landmijnen verbiedt, niet ondertekend of geratificeerd.´´


WIKIPEDIA

KRIJGSWEZEN VAN ISRAEL(8)

U.S.. MILITARY AID AND THE ISRAEL/PALESTINE CONFLICT

 
 
(9)
 
 
´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen.´´

WIKIPEDIA(10)


12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron:
 
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11)
 
''Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.''

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

 
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION[12]


AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ''CAST LEAD''
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION

 
 
 
[13]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
UNREST IN TIBET CONTINUES AS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
ESCALATE
10 MAART 2009
 
 
 
[14]
 
 
HAMAS CHARTER [1988]
 [15]


CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
ZIE ONDER
VOORGESCHIEDENIS
 
 
 
 
 
 
 
 
[16]
 
 
Article Thirty-One: The Members of Other Religions The Hamas is a Humane Movement
Hamas is a humane movement, which cares for human rights and is committed to the tolerance inherent in Islam as regards attitudes towards other religions. It is only hostile to those who are hostile towards it, or stand in its way in order to disturb its moves or to frustrate its efforts. 
Under the shadow of Islam it is possible for the members of the three religions: Islam, Christianity and Judaism to coexist in safety and security.
HAMAS CHARTER [1988]

 
 
 
[17]
 
 
HAMAS: PARTNER VOOR VREDE?
JAN ELSHOUT
7 MAART 2007
 
 


[18]

HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT
PALESTIJNSE REGERING
JULI/AUGUSTUS 2006

 
 
(19)
 
 
 
´´ - Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

 

Article 7, 

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm(20)


CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
(21)
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
(22)
 
 
 
´´ - Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

 

Article 7, 

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm(23)


VOLKSKRANT
ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN
11 JULI 2014
(24)

VOLKSKRANT
ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN
11 JULI 2014
(25)

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ´´CAST LEAD´´
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
JULI 2009

 
(26)
 
 
(27)
 
BLZ 14
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ´´CAST LEAD´´
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
JULI 2009

 
 
(28)
 
´´When white phosphorus comes into contact with people or objects, it creates an intense and persistent burn, emitting heat and absorbing liquid.  It is soluble in organic material and fat, but not in water, which neutralizes it by cutting off the oxygen supply. 

In addition to causing intense burns, white phosphorus can also penetrate the body and poison internal organs.  According to a report prepared during the recent fighting by the office of IDF chief medical officer, "kidney failure and infections are characteristic long-term outcomes."  The report concludes that "a wound caused by explosive ordnance containing phosphorus is potentially extremely destructive to tissue."[2]

 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
RAIN OF FIRE
III WHAT IS WHITE PHOSPHORUS
 

Bron

HUMAN RIGHTS WATCH
RAIN OF FIRE
ISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS
IN GAZA
25 MAART 2009
 
 
 
(29)
 
IV
WHITE PHOSPHORUS ATTACKS IN POPULATED
AREAS
 

Bron

HUMAN RIGHTS WATCH
RAIN OF FIRE
ISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS
IN GAZA
25 MAART 2009
 (30)

''Since Israel launched Operation “Protective Edge” in the early morning of 8 July, more than 100 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, most of them civilians who were not directly participating in hostilities. This includes at least 24 children and 16 women as of Friday morning''

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE AN
INTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES
11 JULI 2014[31]


AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED 
BLOCKADE'S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ''CRIMES''
10 DECEMBER 2008


BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
[32]

AANPASSI9NG;
Toen ik het artikel schreef, was het exacte dodental niet
bekend, media dachten aan 19 mensen.
Dat bleken er later 9 te zijn

ISRAELISCHE AANVAL FREEDOM FLOTILLA/
BARBARISME OP ZEE
ASTRID ESSED

 
 
(33)
 
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
29 JANUARY 2009-31 MAY 2014
 


 
 
(34)
 
 
 
 
 
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
29 JANUARY 2009-31 MAY 2014
 
 


PALESTINIANS, KILLED BY SECURITY FORCES IN THE GAZA STRIP
AFTER OPERATION CAST LEAD
2014

 
 
(35)
 
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
29 JANUARY 2009-31 MAY 2014
 
 

 
 
PALESTINIAN MINORS,, KILLED BY SECURITY FORCES IN THE GAZA STRIP
AFTER OPERATION CAST LEAD
2014

 
 
(36)
 
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
29 JANUARY 2009-31 MAY 2014
 
 

 
 
PALESTINIANS, WHO DID NOT TAKE PART
IN THE HOSTILITIES, AND WERE, KILLED BY SECURITY FORCES IN THE GAZA STRIP (NOT INCLUDING THE OBJECTS OF TARGETED KILLINGS)
AFTER OPERATION CAST LEAD
2014

 
 
(37)
 
 
 
''Since Israel launched Operation “Protective Edge” in the early morning of 8 July, more than 100 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, most of them civilians who were not directly participating in hostilities. This includes at least 24 children and 16 women as of Friday morning''

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE AN
INTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES
11 JULI 2014(38)
 
GAZA DEATH TOLL AT 193 AS TRUCE FAILS
15 JULI 2014
 

Meer van Astrid Essed