Israel wil weer bouwen op Westoever/NOS Teletekst/nederzettingen zijn illegaal!

Di 12 Januari 2021 07:49 | Astrid Essed | 87 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ISRAEL WIL WEER BOUWEN OP WESTOEVER/NOS TELETEKSTREDACTIE,
VERMELD DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN!
ZIE OOK

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp

Uw berichtgeving dd 11 januari 2021

''Israel wil weer bouwen op Westoever''

Opmerking:

NOS gaat weer in de fout!

Geachte Redactie,

Alsnog de Beste Wensen voor 2021

Met hopelijk de aftocht van COVID-19!

Helaas echter bent u het Nieuwe Jaar niet goed begonnen, wat

uw Midden-Oostenberichtgeving betreft

Zoals hierboven vermeld:

Weer bent u, voor de zoveelste keer, met uw Midden-Oosten

berichtgeving op essentiele punten de fout ingegaan.

Dat dat niet de eerste, maar hopelijk WEL de laatste keer is, getuige mijn eerdere, uitgebreide, correspondentie met u.

Zie onder noot 1

Het is, dat het literair geen interessant onderwerp is [behalve dan

uw opvallende, kortzichtige koppigheid], anders had ik er een boek over kunnen schrijven!

Maar nu even alle Gekheid op een Stokje!

Mijn kritiek betreft uw teletekstbericht dd 11 januari, getiteld:

''Israel wil weer bouwen op Westoever'' 

Zie direct onder P/S

Ik licht enkele passages uit uw berichtgeving:

Uw eerste alinea

''Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van 

800 nieuwe woningen in het gebied.''
Uw derde alinea:
''Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,
in tegenstelling tot Donald Trump.''
VERVOLGENS
''Als vice president had hij er conflicten over met Netanyahu.''
TENSLOTTE
''De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nog
president is.''
Ik begin bij het laatste citaat, met een mager compliment aan uw adres, maar nochthans een compliment
U schrijft 
''''De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nog
president is.''
Niet alleen denk ik, dat deze Palestijnse observatie op zich juist is 
[dat was ook mijn gedachte], maar waardeer ik het, dat u nu eens
eindelijk in uw berichtgeving aandacht schenkt aan de Palestijnse kant van 
het Verhaal,, opvattingen aan Palestijnse kant, waarnemingen aan Palestijnse kant.
Zowaar een stap in de goede richting, waarvoor ik [al is het onbescheiden] ook
mijzelf een compliment maak, want ik denk, dat het o.a. aan mijn inzet en die van vele anderen, die u keer op keer op de Palestijnse kant en standpunten hebben gewezen, te danken is, dat u eindelijk [zo nu en dan] de Palestijnse
kant in uw berichtgeving laat meespelen.
Dat is dus een Pluspunt.
Maar daar stopt mijn waardering.
NEDERZETTINGEN
Wat ik u in deze berichtgeving het meest aanreken is het feit,
dat u wederom de destructieve positie van de nederzettingen negeert.
Zo schrijft u immers:
''''Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van 
800 nieuwe woningen in het gebied.''
Geachte dames en heren van de redactie, hiermee doet u, alsof het om
de bouw van normale woonhuizen gaat, hetgeen, voor de zoveelste keer,
NIET het geval is.
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde 
nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht!
Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van
1907! [2]
Behalve uiteraard Israel en nu ook de VS [daarover zometeen meer]  [3] een algemeen
erkend internationaalrechtelijk principe, ook door de EU, die
de illegaliteit van de nederzettingen keer op keer heeft bekrachtigd. [4]
Maar laat ik het, naast internationaalrechtelijke bepalingen, in
gewone mensentaal zeggen.
Die nederzettingen zijn aan de Palestijnen ontstolen gebied.
Want in bezet Palestijns gebied wordt dagelijks land onteigend,
de bewoners eraf gegooid ten behoeve van kolonisten uit Israel,
die er niet alleen wonen, maar ook niet zelden de plaatselijke bezette
bevolking terroriseren, vaak ook nog eens gesteund door het Israelische leger, zoals u in de berichtgeving van de Israelische mensenrechtenorganisatie
Btselem kunt lezen! [5]
Ordinaire landdiefstal en terreur dus!
Het wordt dan ook hoog tijd, dat u stopt met het betitelen van nederzettingen
met ''woningen'' en doet alsof het om een  uitbreiding van een normale woonwijk gaat
Noem het kind nu eens eindelijk bij de naam en vermeld, dat die nederzettingen
illegaal zijn, in strijd met het Internationaal Recht!
Ik heb u gezaghebbende bronnen overlegd [zie noot 2] anderen hebben dat ten
overvloede gedaan en sowieso hoort u dit als nieuwsredactie te weten!
TENSLOTTE NOG DIT
In uw derde alinea schrijft u
''''Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,
in tegenstelling tot Donald Trump.''
Zo'n zinnetje volstaat niet.
U behoort aan te geven, dat onder president Trump, de VS de nederzettingen
legaliseerde [6], omdat het voor de lezer, die niet op de hoogte is, anders
volledig onduidelijk blijkt, dat het Amerikaanse beleid ten opzichte
van die nederzettingen drastisch is veranderd.
En als laatste opmerking wil ik vermelden, dat u dient aan te geven, wanneer
Biden vice president geweest is, namelijk onder Trump's voorganger, president
Obama. [7]
EPILOOG
Dat was het weer, Geachte Redactie
Opnieuw heb ik u de oren gewassen over uw tekortschietende en onvolledige
berichtgeving.
Ernstig tekortschietend zelfs, want cruciaal is, dat u vermeldt, dat de 
Palestijnse gebieden bezet zijn [dat hebt u dan wel weer gedaan] en
dat de nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.
Ik reken erop, dat u bij een volgende berichtgeving, wellicht voor u
voor het eerst, melding maakt van het illegale karakter van die
nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
Anders vindt u mij weer op uw Pad.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR TELETEKSTBERICHT EN NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed