Bezetting dak bouwbedrijf De Vries en Verburg,medeplichtige aan deportaties/Adhesiebetuiging

Zo 20 December 2015 20:49 | Astrid Essed | 2678 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE

AAN DEPORTATIES/ADHESIEBETUIGING
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
Op donderdag 18 december heeft de anti racistische organisatie
AAGU [Anarchistische Anti Deportatiegroep Utrecht] het dak van
bouwbedrijf De Vries en Verburg bezet. [1]
Deze actie vormt onderdeel [want de strijd gaat door!] van de campagne
van AAGU tegen de bouw van gezinsgevangenis Kamp Zeist. [2]
 
Bouwbedrijf de Vries en Verburg is de bouwer van deze gezinsgevangenis,
officieel genoemd ''Gesloten Gezinsvoorziening'' [3]
 
GESLOTEN GEZINVOORZIENING EUPHEMISME VOOR
GEVANGENIS
 
 
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheid
slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [4]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [5]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil aanvult met  schrikdraad en bewegingssensoren. [6]

Dat is duidelijk een gevangenis, hoe het ook wordt voorgespiegeld.
En bepaald niet ''kindvriendelijk'' te noemen.

Erger nog dan die detentiesituatie is natuurlijk de uitzetting,
op korte termijn [7], naar oorlog, vervolging,uizichtloosheid.
Precies waarvoor deze vluchtelingen nu gevlucht zijn.
Dit kan fatale gevolgen hebben, zoals in het geval van de
Afghaanse vluchteling, die na uitzetting naar Afghanistan
werd gedood. [8]

En daaraan werkt De Vries en Verburg willens en wetens aan mee,
door bouwer te zijn van deze gevangenisconstructie!
Des te verbijsterender, omdat dit bedrijf zich beroept op
zijn ''christelijke'' principes [9], terwijl hun handelwijze precies
tegengesteld is!
 
 
ACTIES
 
Op talloze manieren is De Vries en Verburg erop gewezen, dat zij door
deze bouw medeplichtig zijn aan het opsluiten van hen, wier enige
''misdaad'' is, te zijn gevlucht voor oorlog,vervolging, uitzichtloosheid.
Dat zij zich medeplichtig maken aan de deportatie van vluchtelingen
naar oorlog,vervolging, uitzichtloosheid.
Er is een demonstratie gehouden bij de Vries en Verburg [10], het bouwverkeer van de gezinsgevangenis is voor een dag geblokkeerd, er
was een digitale schrijfactie op 10 december, de  Internationale Dag van de
Rechten van de Mens. [11]
Schrijfster dezes heeft De Vries en Verburg drie keer aangeschreven
[12], zoals ook anderen hebben gedaan.
 
Allemaal aan dovemansoren gericht!
 
 
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
 
Omdat het bedrijf doorgaat op de ingeslagen weg en op geen enkele
brief en/of actie reageert, heeft de AAGU besloten tot deze dak bezetting
 om opnieuw de Vries en Verburg te confronteren met hun
medeplichtigheid aan het misdadige asielbeleid. [12]
 
Het was een zeer geslaagde actie, die ik graag heb ondersteund met een 
adhesiebetuiging.
Zie direct hieronder de adhesiebetuiging, geplaatst op Indymedia.nl
Zie onder het notenapparaat de actieverklaring van AAGU.
 
SAY IT LOUD!
SAY IT CLEAR!
REFUGEES ARE WELCOME HERE!
 
Astrid Essed
 
 
 
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
 
 
  

Adhesiebetuiging/De Vries en Verburg medeplichtig aandeportaties

ADHESIEBETUIGING BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF
DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES
GEZINNEN
Langs deze weg van harte mijn adhesie betuigd met de dappere
bezetting van bouwbedrijf De Vries en Verburg, bouwer van de
Gesloten Gezinslocatie oftewel de gezinsgevangenis op het
terrein van Kamp Zeist.
Deze ''Gesloten Gezinslocatie'', die volgens een propagandafilmpje
van de Overheid ''kindvriendelijk'' is, is dat absoluut niet! [1]
De tekeningen zien er wervend uit, groen, kinderspeelplaats, sportcomplex [2],
maar er staat wel een metershoog hek, met schrikdraad, eromheen. [3]
Trouwens, al zaten die gezinnen in een paleis, als je dat niet mag verlaten,
is en blijft het een gevangenis.
Zo ook met de door De Vries en Verburg te bouwen onderkomens.
Dat is verre van ''kindvriendelijk''
Maar er is meer en nog ernstiger.
Deze gezinnen, die maximaal twee weken [althans, dat is het streven],
in die gezinsgevangenis blijven [4], worden gedeporteerd naar oorlog/
vervolging/ uitzichtloosheid.
En daar werkt de Vries en Verburg aan mee!
Daarbij beroept het bedrijf zich-ten onrechte- op haar
''christelijke'' beginselen. [5]
Niets is minder waar!
Want christelijke beginselen staan voor humaniteit, naastenliefde,
solidariteit.
Dit bedrijf werkt mee aan de opsluiting van mensen, wiens enige
''misdaad'' is te zijn gevlucht voor oorlog en uitzichtloosheid, met
in het nabije verlengde deportatie naar diezelfde oorlog en onzekerheid
waar ze vandaan gekomen zijn!
Dit bedrijf is een aantal keren door mij aangeschreven [6], er is
een demonstratie tegen de praktijken van dit bedrijf geweest [7]
op de Internationale Dag van de Mensenrechten een digitale
actie [8]
Allemaal aan dovemansoren gericht.
Vandaar deze succesvolle dak bezetting.
PROFICIAT!
We blijven zit bedrijf bestoken!
Volgende week komt er nog een brief van mij aan hen.
Laten we ze blijven aanklagen als een bedrijf, dat meewerkt
aan en verdient aan het opsluiten en deporteren van vluchtelingen
gezinnen!
Zodat zij niet kunnen zeggen:
Wir haben es nicht gewusst!
Astrid Essed
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
 
NOTEN
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
 
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS 
 
 
 
OCCUPATION OF ROOF CONSTRUCTION COMPANY DE VRIES
& VERBURG IN PROTEST AGAINST CONSTRUCTION OF
FAMILY PRISON
 
 
 
 
 
[2]
 
 
BOUWBEDRIJD DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE GEZINSGEVANGENIS
KAMP ZEIST BOUWEN
 
 
 
 
 
VERKLARING TEGEN BOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENING
 
 
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 

 
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
 
 
 
 
 
[4]
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND
”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENIS
KAMP ZEIST
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
 
Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”
 
 
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
 
 
 
 
[8]
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep
 
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
 
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
 
 
 
 
 
 
[10]
 

 
LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES
EN VERBURG
 
 
 
 
 
 
BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN
DAG STIL
 
 
 
 
 
ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGEN
GEZINSGEVANGENIS DE VRIES EN VERBURG
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF
AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN
GEZINSLOCATIES
ASTRID ESSED
10 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW
VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
28 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
 
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS 
 
 
 
 
 
ADHESIEBETUIGING BEZETTING BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
DD 18 DECEMBER 2015
 
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG IN PROTEST TEGEN 
BOUW GEZINSGEVANGENIS
 
LINK
 
 


TEKST
 
 
Activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht houden sinds 7 uur vanochtend het dak bezet van bouwbedrijf De Vries & Verburg in Stolwijk (Het Vaartland 8-10). Aan de gevel is een groot spandoek (“De Vries en Verburg, Bloedgeld, Kampzeist.nl”) opgehangen, dat goed zichtbaar is vanaf de naastgelegen N207. De actie is een protest tegen de bouw door het bedrijf van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg en vindt plaats in het kader van de Internationale Actiedag voor de rechten van Migranten en Vluchtelingen.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment gebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woordvoerder van AAGU zegt: “We hebben bouwbedrijf De Vries en Verburg op vele manieren vergeefs benaderd om af te zien van de bouw van deze gevangenis. Vorige week donderdag zijn ze van alle kanten digitaal benaderd met wederom de oproep om te stoppen met de bouw, maar ook toen kwam er geen enkele reactie. Met deze actie ontmaskeren we het sociale en duurzame imago van het bedrijf en tonen de ware, slechts op winst gerichte aard aan de vele voorbijgangers.”

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen. De internationale actiedag vandaag benadrukt dat ieder mens het recht moet hebben op vrijheid van beweging en dat geen mens illegaal is.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

Meer van Astrid Essed