Regering, treed nu eens op tegen Israel's misdaden!!

Vr 24 Maart 2023 02:47 | Astrid Essed | 69 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
MINISTER HOEKSTRA, TREED OP TEGEN DE 
MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
ZIE OOK
AAN
De Minister van Buitenlandse Zaken, de heer W Hoekstra
De Directie Noord-Afrika en het Midden-Oosten,
mevrouw Monster en de heer Gerritsen
Onderwerp: 
De gecontinueerde Israelische bezetting en Israel's schendingen
van het Internationaal Recht
Oproep:
Nederlandse regering, kom in actie en treed op tegen de Israelische misdaden!
Deze oproep is zowel gericht aan minister Hoekstra als aan de
hem adviserende ambtenaren, mevrouw Monster en de heer Gerritsen

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte heer Hoekstra
Geachte mevrouw Monster
Geachte heer Gerritsen
[Mocht u in tijdnood zijn, scroll dan direct door naar de essentie in
deze brief:
''DE FASCISTISCHE ISRAELISCHE REGERING EN HAAR MISDADEN/
EN/OF FACILITERING DAARVAN'']
OPROEP AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Bizar en ongerijmd meneer Hoekstra, deze passage uit het onvergetelijke
boek Alice in Wonderland?
Nog ongerijmder en bizarder is de wijze waarop achtereenvolgende
Nederlandse regeringen, dit kabinet Rutte IV niet uitgezonderd, zich schuldig
hebben gemaakt aan het faciliteren van de Israelische bezetting en onderdrukking
van de Palestijnen en is daarmee moreel EN politiek medeplichtig
geworden zijn aan al het onrecht, de Palestijnen als volk aangedaan.
Want wie niet ingrijpt of in welke vorm dan ook zegt:
''Tot hier en niet verder'' tegen misdaden van Staten, terwijl dat wel
mogelijk is, wordt een medeplichtige.
Zo ook de Nederlandse regering
En het is dan ook uw dure plicht, nu eens eindelijk in actie te komen
Het is immers volgens de Grondwet, artikel 90, uw plicht, het Internationaal Recht, waar Israel keer op keer lak aan heeft [1] te handhaven. [2]
ISRAEL/BEZETTING/ONDERDRUKKING
Ik hoef u niet te informeren over de sinds 1967 durende Israelische bezetting
van de Palestijnse gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en
Gaza [volgens het Internationaal Recht nog steeds bezet gebied] [3],
over de met zich meebrengende onderdrukking, de bouw van de illegale
nederzettingen, die nog vrolijk doorgaat, de in de diverse Israelische militaire
operaties begane oorlogsmisdaden, de wurgende Gaza Blokkade 
Lees daarover noot 4 maar.
DE FASCISTISCHE ISRAELISCHE REGERING EN HAAR MISDADEN/
EN/OF FACILITERING DAARVAN
Maar mijn Oproep geldt de huidige, wanhopige situatie onder
de nieuwe Israelische regering, die je gerust fascistisch mag noemen
met kolonisten hardliners in de regering, die het naakte bestaan van
Palestijnen als mens en als volk ontkennen [5]
Uit een dergelijk wereldbeeld komt alleen maar ellende voort en
dat bleef niet uit!
Door de Staat gesteund geweld van kolonisten tegen de bezette Palestijnse
bevolking was al jaren common practice [6], maar nu neemt het
huiveringwekkende vormen aan!
EEN POGROM IN DE STAD HAWARA WAARBIJ DOLGEDRAAIDE KOLONISTEN HUIZEN IN DE BRAND STAKEN! [7]
DE ZOVEELSTE UITBREIDING VAN DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
TEN KOSTE VAN DE PALESTIJNEN! [8]
DE ETNISCHE ZUIVERING VAN MASAFAR YATTA! [9]
HOE LANG MOET DIT NOG DOORGAAN?
OPROEP/OPROEP!
Een jarenlange bezetting, oorlogsmisdaden, systematische landroof,
een uithongeringsblokkade en nu een fascistische regering aan de macht,
die pogroms faciliteert, etnische zuiveringen op touw zet, Palestijnen
berooft van hun laatste stukje menswaardig leven
Hoog tijd voor u om in actie te komen, minister Hoekstra!
Dat kan op allerlei manieren
Het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur voor overleg,
het op het matje roepen van de Israelische ambassadeur en het
belangrijkste en hoogst noodzakelijke:
HET INSTELLEN VAN SANCTIES TEGEN ISRAEL
Zeg het Associatieverdrag op of schort het op!
En dat kan gemakkelijk, want het Associatieverdrag heeft
een mensenrechtenclausule! [10]
En aan mevrouw Monster en de heer Gerritsen, die, verbonden
aan DAM [Directie Afrika en het Midden-Oosten] de minister
adviseren [11], de dringende oproep in die geest de minister 
met klemmende drang te adviseren
EPILOOG
Minister Hoekstra, als minister van Buitenlandse Zaken
draagt u grote verantwoordelijkheid!
Wegkijken van de misdaden, bezetting en onderdrukking door
Israel maakt u tot medeplichtige!
Handel dus.
En dit ten leste:
Als u de Russische inval in Oekraine [terecht] veroordeelt als
een beschadiging van de fundamenten van het Internationaal
Recht [12], waarom dan de misdaden van Israel keer op
keer met zachte hand aangepakt!
Denkt u daar maar eens over na
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed