Urk wil J.P. Coenstraat/Massamoordenaars op voetstuk

Di 27 Februari 2018 22:21 | Astrid Essed | 1076 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
URK WIL J.P. COENSTRAAT/MASSAMOORDENAARS OP
VOETSTUK
ZIE OOK
Soms lijkt het wel, alsof je even vanuit 2018 teruggeworpen
wordt naar Neerlands verleden met slavernij en/of koloniaal
bloed aan de handen.
Dat overkomt mij regelmatig bij de discussie
over de racistische karikatuur Zwarte Piet [in het leven
geroepen in 1850, tijd waarin de slavernij in Neerlands
kolonieen nog bestond] en de reacties [vanuit publiek/politie
en sommige politici] op het terechte Anti Zwarte Piet protest. [1]
ZWARTE PIET/MICHIEL DE RUYTER/JAN PIETERSZOON COEN
EN CONSORTEN
ERFLATERS VAN SLAVERNIJ/KOLONIALISME/RACISME
Maar dat is nog ''Zwarte Piet'', een zogenaamde ludieke
sprookjesfiguur.
Maar what about de zogenaamde Nederlandse 17 eeuwse ''helden''
Neem de zogenaamde ''Zeeheld'' Admiraal Michiel de Ruyter, over
wie een ronduit propagandafilm gemaakt is [2], waarop terechte
kritiek [3] losbarstte.
Want deze Michiel de Ruyter was helemaal geen rondborstige
en dappere ''zeeheld'', maar een zetbaas van de Nederlandse
slavenhandel! [4]
Dat was een pijnlijke waarheid, die menigeen niet wilde horen,
die op krampachtige wijze in de verdediging schoot, met de meest
onzinnige drogredenaties. [5]
Door schrijfster dezes enkele malen ontmaskerd! [6]
STANDBEELDEN
In het straatbeeld het hinderlijkste zijn de standbeelden en
straatnamen van koloniale
massamoordenaars, waartegen een groeiend protest komt, van
individuen en organisaties.
Een van de koplopers is de Actiegroep ''De Grauwe Eeuw'', die
zich hard maakt voor de verandering van deze straatnamen en
de verwijdering van de standbeelden.
Dat ook dit bij koloniaal of bekrompen denkende lieden nogal
wat oproept bleek uit scheldkannonades, bijvoorbeeld tegen
de actie ter verwijdering van het standbeeld van Jan Pieterszoon
Coen, verantwoordelijk voor de massaslachting onder meer dan 15 000
Bandanezen. [7]
In feite kwam vrijwel de hele bevolking om.
Zo kwam moordenaar Coen aan zijn bijnaam ”De Slachter van Banda” [8]
Over zijn misdadige optreden schreef hij zelf:
” ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’ [9]
Ondanks dit wel zeer duidelijk bewijs, nota bene door Coen zelf geleverd, van
zijn misdadige optreden, ook door tijdgenoten bekritiseerd [10] en
zelfs door zijn opdrachtgever, de VOC [11], bleef het Gemeente
bestuur Hoorn ''moeilijk doen'' en weigerde het standbeeld zelf [dat zij weigerde
te verwijderen] te voorzien van de enig juiste kwalificatie ''genocide'' [12]
Want zo noem je het uitmoorden van een bevolking. 
Ook de Gemeente Utrecht deed moeilijk.
Op een voorstel van Actiegroep De Grauwe Eeuw om een aantakl
straatnamen van koloniale schurken aan te passen, werd een echte/
vermeende ''bedreiging'' van de Grauwe Eeuw aangegrepen om de
samenwerking op te zeggen. [13]
Ik zie in deze Utrecht case een patroon.
Want zowel de argumenten van de Gemeente Hoorn als van de Gemeente
Utrecht [14] zijn drogredenaties en slappe excuses om hun onwil,
in de 21 ste eeuw te stappen en af te rekenen met een besmette
periode uit Neerlands geschiedenis.
URK EERT KOLONIALE MASSAMOORDENAARS
Maar het kan altijd erger:
Was er in het geval van Hoorn en Utrecht nog sprake van onwil, te
breken met een bloedig koloniaal verleden, zij promoten het tenminste
niet.
Die twijfelachtige eer komt de Gemeente Urk toe.
Want Urk weigert niet alleen, zich los te maken van het koloniale
verleden, zoals de Gemeenten Utrecht en Hoorn: [15]
Neen, zij gaat een stapje verder, DOOR DAT KOLONIALE
VERLEDEN TE EREN!
Hoe?
Ja lezers, jullie geloven het niet:
Door straten in de nieuwe wijk ''Schokkerhoek'' te noemen naar
''helden van weleer'', waarmee onder andere Jan Pieterszoon Coen en
Michiel de Ruyter worden bedoeld.[16]
Alsof we weer in de 19e eeuw leven, de eeuw van slavernij, kolonialisme,
rassentheorieeen en koloniale strafexpedities.
De eeuw waarin de koloniale straatnamen en standbeelden, waar we nu vanaf
willen [17] werden gecreeerd.
Natuurlijk is dit opzet en dat zeggen ze zelf ook
Ik citeer De Telegraaf
'' Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen. ,,Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers'', zegt Post. ,,Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.'' [18]
Massamoordenaars, misdadigers tegen de menselijkheid en ander
koloniaal geteisem is in Urk dus welkom.
De argumenten voor zijn bijna grappig
Ik citeer de NOS
'' Een ander zegt: "U en ik hebben ook foute dingen gedaan. Er is geen een mens goed, u niet en ik niet." [19]
Neen inderdaad:
Geen mens is goed en iedereen doet foute dingen.
Maar dat ''geen mens goed is'' en dat ''iedereen foute
dingen doet'' dat maakt [gelukkig] de meeste mensen
nog niet tot massamoordenaars
Lijkt mij nogal een verschil.
UIT DE LUCHT KOMEN VALLEN?
Dit bizarre en ronduit misdadige initiatief, om
massamoordenaars en facilitatoren van 
kidnapping, verkrachting en ontmenselijking
van miljoenen mensen te eren, staat volgens mij
niet op zichzelf.
Het Urker initiatief is een extreme vorm, gesteund door
een kleine groep fanatici, maar zegt meer over het
huidige maatschappelijke klimaat dan men zou denken.
Het past in het klimaat van toenemend racisme
en xenofobie waarvan de huidige regering Rutte III
een naadloze afspiegeling is. [20]
Van het feit, dat er twee fascistische partijen
in de Tweede Kamer zitten.
In een dergelijk klimaat gedijen initiatieven om
massamoordenaars in het verleden te eren!
Vergelijkbaar met een Duits initiatief, over 200 jaar,
om straatnamen te vernoemen naar Hitler, Himmler,
Goebbels etc.
Geschokt?
Het is in wezen niet anders.
Want hoewel de misdaden van de nazi's nog een graadje
gruwelijker waren, past zowel het Urker initiatief'
als een fictief Duits initiatief in de toekomst [Hoop
dat het nooit zover komt!] naadloos in de hysterisch
chauvinistische ophemeling van het ''Nationale Erfgoed'',
waarbij niet het goede van het verleden wordt meegenomen,
maar de meest weerzinwekkende sujets, die nu in een
cel in Den Haag [Internationaal Strafhof] zouden zitten.
Anachronistisch?
Beste lezers:
Massamoord, verkrachting en ontvoering werden in geen enkele
tijd ''normaal'' gevonden.
Hooguit was er nog geen WETGEVING tegen en hadden
de boosdoeners en hun bondgenoten absolute of bijna absolute macht!
Opstanden tegen onrecht en bezetting zijn van alle tijden! [21]
Laat Urk ons een signaal zijn, hoe ''gewoon''
racisme al geworden is.
Want J.P. Coen, De VOC mentaliteit, slavernijverleden
en het kolonialisme hebben de basis gelegd voor het racisme
van nu.
BEKLADDEN DIE STRAATNAMEN/NEERHALEN
DIE STANDBEELDEN
Hou de verf klaar/voorhamers in de aanslag!
Wie de toekomstige Urker straatnamen, genoemd
naar kolonialistisch geteisem, gaat bekladden of
de standbeelden neerhaalt, heeft mijn warme
SUPPORT!
AAN HET WERK!
ER IS GEEN TIJD TE VERLIEZEN!
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed