EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan parlementariers

Di 24 Mei 2016 04:02 | Astrid Essed | 1515 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN
LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
ZIE OOK
BRIEVEN VAN GELIJKE STREKKING ZIJN OOK GEGAAN NAAR
DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE
ZAKEN, DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
EN DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS
ZIE
EN ZIEHIER DE BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN:
“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp: EU-Turkije deal over vluchtelingen
Geachte dames en heren, 
Deze brief is een aanklacht.
Een aanklacht tegen de zogenaamde EU-Turkije deal over
de ''beheersing'' van de vluchtelingenstroom, [1] waarvoor u,
parlementariers, medeverantwoordelijk bent door uw
politieke toestemming, aan premier Rutte, voor de onderhandelingen
met de EU over wat is uitgemond in deze onzalige deal. [2]
Ondanks het feit, dat u op voorhands op de hoogte was van het
op Nederlandse bodem ontsproten ''plan Rutte Samsom'',
dat aan dit alles ten grondslag lag. [3]
Daarnaast is deze brief een oproep aan u, op de verkeerd
ingeslagen weg terug te komen en uw uiterste, politieke
invloed aan te wenden, deze onzalige ''EU Turkije deal'' terug te draaien.
WAAROM EEN ONZALIGE DEAL?
Omdat deze deal een elementaire breuk is met het
recht op vluchten, het recht op asiel en het recht op veiligheid,
zoals vastgelegd in de Internationale Verdragen [4] en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
noem betreffende artikel] [5]
Deze deal, ontsproten uit het plan Rutte Samsom [6], houdt namelijk in,
dat alle vluchtelingen, die vanaf Turkije naar Griekenland
vluchten, worden teruggestuurd naar Turkije. [7]
In ruil daarvoor krijgt Turkije een zak geld voor de opvang van
vluchtelingen [3 miljard euro] en wordt door de EU voor elke teruggestuurde
Syrier een Syrische vluchteling uit Turkije opgenomen,
met een maximum van 72. 000 mensen. [8]
Die regeling geldt dus alleen voor Syrische vluchtelingen, niet
voor vluchtelingen uit andere landen zoals Afghanistan, Irak, Eritrea etc. [9]
SCHENDING RECHT OP ASIEL
Onnodig te zeggen, dat het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije
een fundamentele inbreuk is op het recht op vluchten EN het recht
op asiel, zoals is vastgelegd in Internationale Verdragen en de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. [10]
Weliswaar staat in de EU Turkey Statement, dat ''Migrants arriving in the Greek islands will be duly registered and any application for asylum will be processed individually by the Greek authorities in accordance with the Asylum Procedures Directive, in cooperation with UNHCR.'' [11].
Maar dat is voor het mooie EU gezicht.
Uit alle berichten, alsmede de kritiek van Amnesty International
blijkt, dat met het recht op asiel in het geheel GEEN rekening
zal worden gehouden. [12]
Dit wordt overigens niet beter verwoord door premier
Rutte
Ik citeer het AD
''Syriërs zullen niet langer hun laatste geld spenderen aan een levensgevaarlijke reis over zee als ze binnen enkele dagen toch weer terug in Turkije zijn, zo verwacht de premier. Ook de laatste vluchteling trekt die conclusie dus binnen vier weken.'' [13]
SCHENDING RECHT OP VEILIGHEID/TURKIJE
GEEN ''VEILIG DERDE LAND''
Maar er is meer:
Een ander zwaar punt van kritiek is, dat Turkije door de EU wordt
beschouwd als een ''Veilig Derde Land'', maar dat allerminst
is:
De criteria voor een ''Veilig Derde Land'' zijn, de naam zegt het al
''Veiligheid'', vertaald, dat er geen sprake is van vervolging
of onmenselijke behandeling en dat het principe van
''non refoulement'' [geen vluchtelingen terugsturen, wanneer
er kans op vervolging of gevaar is] wordt gehandhaafd. [14]
Wat Turkije betreft is daar geen sprake van:
Amnesty International rapporteert, dat Turkije ''vrolijk'' [toevoeging
mijnerzijds] Syrische vluchtelingen terugstuurt naar oorlogsgebied
Syrie en bekritiseert voor een belangrijk deel op grond daarvan
de EU-Turkije deal. [15]
Deze zelfde kritiek wordt gedeeld door Human Rights Watch. [16]
Ook beschiet de Turkse grenspolitie vluchtende Syriers [17]
en zijn vluchtelingen bestookt door de Turkse kustwacht. [18]
Turkije heeft tegenover de EU aangegeven, dat vluchtelingen niet meer zullen worden teruggestuurd naar onveilige gebieden [19], maar de werkelijkheid is anders:
Enkele uren nadat de EU en Turkije hun ´´vluchtelingendeal´´
gesloten hadden, schond Turkije die zogenaamde ´´belofte´´
al, door ongeveer dertig Afghaanse asielzoekers terug te sturen
naar Afghanistan.
Dit was niet alleen grof, omdat bekend is, dat Afghanistan hoogst
ONveilig is vanwege de voortwoedende oorlogssituatie, bovendien
hadden die Afghaanse asielzoekers niet eens toegang gekregen
tot de asielprocedure. (20)
Terecht had Amnesty felle kritiek op deze handelwijze van Turkije. 
(21)
Turkije ´´Veilig Derde Land, vergeet het maar. (22)
SCHENDING RECHT OP HUMANE BEHANDELING/
TURKIJE´S MISHANDELING VAN VLUCHTELINGEN
Vluchtelingen in Turkije zijn systematisch mishandeld
en inhumaan behandeld, zo meldt Amnesty International
in zijn rapport ´´Europe´s Gatekeeper/Unlawful detention
and deportation of refugees from Turkey´´ (23)
Vluchtelingen werden opgesloten, in incommunicado
gehouden en mishandeld......alvorens gedwongen te
worden uitgezet
naar de oorlogsgebieden, die zij juist hadden ontvlucht.....(24)
Een praktijk, die Turkije nog steeds bezigt, zoals de uitzetting
van Afghanen naar ONveilig Afghanistan, enkele uren na het
sluiten van de ´´vluchtelingendeal´´  tussen Turkije en
de EU, uitwijst. (25)
TENSLOTTE
Uit bovenstaande, wat na te trekken is uit rapportages en 
persberichten van Amnesty International en Human Rights
Watch (26), valt maar een conclusie te trekken:
De EU Turkije vluchtelingendeal is een grove schending van het recht
op vluchten, het recht op asiel en het principe van non
refoulement [het niet terugsturen van vluchtelingen naar
gevaarlijke landen/gebieden en/of gebieden met kans
op vervolging]
Rechten, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, de Internationale Verdragen
en ook in de EU Verdragen.
Het is dus een schande, de EU Turkije vluchtelingendeal te
handhaven en daarom deze dringende oproep aan u, uw
politieke invloed aan te wenden, deze deal te ontbinden.
Want ieder politiek accoord, iedere politieke deal, die
gesloten wordt, kan weer ontbonden worden.
Toon, dat het u ernst is met het handhaven van de rechten
van vluchtelingen!
Zo niet, dan bent u, parlementariers, moreel en politiek
medeverantwoordelijk voor al het humanitaire leed,
vluchtelingen aangedaan ten gevolge van deze misdadige
EU-Turkije deal
In herinnering breng ik u de uitspraak van Einstein,
waarmee ik deze brief begon:
“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
Ik reken op uw medewerking
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
 
[1]
 
''Als Europa vrijdag zijn deal met Turkije rond krijgt, zal de vluchtelingenstroom over de Egeïsche Zee naar Griekenland binnen 3 à 4 weken volledig opdrogen. Daags na het verstrijken van zijn vorige deadline, ziet premier Mark Rutte opnieuw een eind aan de vluchtelingencrisis''
AD
ASIELSTROOM DROOGT BINNEN VIER WEKEN OP
18 MAART 2016
VOLKSKRANT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAF MAANDAG 
TERUG
18 MAART 2016
[2]
AD
RUTTE MAG VAN KAMER ONDERHANDELEN OVER DEAL
MET TURKIJE
15 MAART 2016
[3]
RUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLAN
VOOR VLUCHTELINGENCRISIS
28 JANUARI 2016
 
[4]
VN VLUCHTELINGENVERDRAG
CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
 
[5]
''Everyone has the right to life, liberty and security of person.''
ARTICLE 3, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
''
  1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.''
ARTICLE 14, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
[6]
RUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLAN
VOOR VLUCHTELINGENCRISIS
28 JANUARI 2016
[7]
''1) All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as from 20 March 2016 will be returned to Turkey. ''
EUROPEAN COUNCIL
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
EU TURKEY STATEMENT
18 MARCH 2016
''

Afspraken

De onderhandelingen van maart hebben tot de volgende voorlopige afspraken geleid:

  • Alle vluchtelingen die illegaal de Europese Unie zijn ingekomen, worden teruggestuurd naar Turkije op kosten van de Europese Unie.''
EUROPA NU
OVERLEG EU TURKIJE OVER VLUCHTELINGEN 2016
VOLKSKRANT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAF MAANDAG TERUG
18 MAART 2016
[8]
''2) For every Syrian being returned to Turkey from Greek islands, another Syrian will be resettled from Turkey to the EU taking into account the UN Vulnerability Criteria.
.........
...........
On the EU side, resettlement under this mechanism will take place, in the first instance, by honouring the commitments taken by Member States in the conclusions of Representatives of the Governments of Member States meeting within the Council on 20 July 2015, of which 18.000 places for resettlement remain. Any further need for resettlement will be carried out through a similar voluntary arrangement up to a limit of an additional 54.000 persons. ''
........
''
EUROPEAN COUNCIL
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
EU TURKEY STATEMENT
18 MARCH 2016
''Voor elke Syriër die per boot teruggaat naar Turkije neemt de EU een Syriër legaal over uit Turkije. Vandaag werd daar een maximum over afgesproken: een plafond van 72.000 mensen. ''
VOLKSKRANT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAF MAANDAG 
TERUG
18 MAART 2016
''Voor elke Syriër die wordt teruggestuurd naar Turkije neemt de Europese Unie een andere Syriër uit Turkije op.''
EUROPA NU
OVERLEG EU TURKIJE OVER VLUCHTELINGEN 2016
[9]
EUROPEAN COUNCIL
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
EU TURKEY STATEMENT
18 MARCH 2016
''In de verklaring van de Europese Unie wordt specifiek gesproken over Syrische vluchtelingen; migranten uit bijvoorbeeld Irak of Afghanistan lijken dus buiten die deal te vallen.''
METRONIEUWS
DIT STAAT ER IN DE DEAL TUSSEN TURKIJE EN  DE EU
8 MAART 2016
[11]
EUROPEAN COUNCIL
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
EU TURKEY STATEMENT
18 MARCH 2016
[12]
AMNESTY INTERNATIONAL
EU TURKEY DEAL A HISTORIC BLOW TO RIGHTS
18 MARCH 2016
AMNESTY INTERNATIONAL
SAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY
17 MARCH 2016
EUROPA NU
OVERLEG EU TURKIJE OVER VLUCHTELINGEN 2016
VOLKSKRANT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAF MAANDAG 
TERUG
18 MAART 2016
METRONIEUWS
DIT STAAT ER IN DE DEAL TUSSEN TURKIJE EN  DE EU
8 MAART 2016
[13]
AD
''ASIELSTROOM DROOGT BINNEN VIER WEKEN OP''
18 MAART 2016
[14]
''Het concept ‘veilig derde land’ mag volgens de internationale en de Europese wetgeving enkel gebruikt worden onder bepaalde voorwaarden. Zo mag er in het derde land geen sprake zijn van vervolging of onmenselijke behandeling. Daarnaast moet het land het principe van non-refoulement respecteren, de asielaanvragen onderzoeken en bescherming bieden aan vluchtelingen volgens het Vluchtelingenverdrag van 1951.''
PERSBERICHT: TURKIJE ''VEILIG DERDE LAND'' ? NEE ECHT NIET!
17 FEBRUARI 2016
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN
PERSBERICHT: TURKIJE ''VEILIG DERDE LAND'' ? NEE ECHT NIET!
17 FEBRUARI 2016
''Een ‘veilig derde land’ betekent volgens EU-regels dat het land asielzoekers de mogelijkheid biedt om een vluchtelingenstatus te krijgen, vluchtelingen niet naar hun land van herkomst terugstuurt en het Vluchtelingenverdrag in de praktijk naleeft. Dat wil zeggen: vluchtelingen wordt niet alleen fysieke veiligheid geboden, ze hebben ook toegang tot andere rechten die in het Vluchtelingenverdrag staan, zoals toegang tot werk, onderwijs en gezondheidszorg. In het kort: ze hebben toekomstperspectief''
AMNESTY INTERNATIONAL
TURKIJE: GEEN BOMMEN EN DUS
VEILIG?
 
´´There are two very basic conditions for what is believed to constitute a safe country of asylum: the country offers a genuine chance for effective protection, and there is no risk that that country will send them back to their country of origin or another country where they might face risks to their lives and liberties – known as the nonrefoulement obligation. Effective protection, in legal terms, means that the country complies with the rights enumerated in the Refugee Convention in practice, respects fundamental human rights, and takes steps to ensure an adequate standard of living and long-term prospects known as “durable solutions”).´´
HUMAN RIGHTS WATCH
Q & A: THE EU TURKEY DEAL ON MIGRATION AND REFUGEES
3 MARCH 2016
[15]
AMNESTY INTERNATIONAL
TURKEY ILLEGAL MASS RETURNS OF SYRIAN REFUGEES
EXPOSE FATAL FLAWS IN EU TURKEY DEAL
1 APRIL 2016
´´Turkije heeft vluchtelingen gedwongen teruggestuurd naar Syrië en veel vluchtelingen leven er in deplorabele omstandigheden zonder adequate huisvesting. Honderdduizenden vluchtelingenkinderen gaan niet naar school. Op geen enkele manier kan Turkije als ‘veilig derde land’ worden beschouwd waarop de EU gemoedelijk zijn verantwoordelijkheden kan afschuiven. ´´
AMNESTY INTERNATIONAL
EU-TURKIJE PLAN/MOREEL EN JURIDISCH VERWERPELIJK
8 MAART 2016
[16]
HUMAN RIGHTS WATCH
Q & A: THE EU TURKEY DEAL ON MIGRATION AND REFUGEES
3 MARCH 2016
HUMAN RIGHTS WATCH
TURKEY: SYRIANS PUSHED BACK AT THE BORDER
23 NOVEMBER 2015
 
[17]
TURKSE GRENSWACHTEN SCHIETEN OP
VLUCHTENDE SYRIERS
[19]
 
''Turkije heeft ook toegezegd vluchtelingen niet terug te zullen sturen naar onveilige gebieden''
AKKOORD TUSSEN EU EN TURKIJE OVER AANPAK MIGRATIECRISIS
18 MAART 2016
 
(20)
´´Ongeveer dertig Afghaanse asielzoekers werden gevangengenomen en kregen geen toegang tot een asielprocedure´´
AMNESTY INTERNATIONAL
´´VEILIG´´ TURKIJE STUURT TIENTALLEN AFGHANEN TERUG
23 MAART 2016
(21)
AMNESTY INTERNATIONAL
´´VEILIG´´ TURKIJE STUURT TIENTALLEN AFGHANEN TERUG
23 MAART 2016
(22)
AMNESTY INTERNATIONAL
´´VEILIG´´ TURKIJE STUURT TIENTALLEN AFGHANEN TERUG
23 MAART 2016
PERSBERICHT/TURKIJE ´´VEILIG DERDE LAND´´/NEE ECHT NIET
17 FEBRUARI 2016
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE
TURKIJE ´´VEILIG DERDE LAND´´/NEE ECHT NIET
17 FEBRUARI 2016
AMNESTY INTERNATIONAL/TURKIJE IS GEEN ´´VEILIG
DERDE LAND´´
17 FEBRUARI 2016
(23)
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT
EUROPE´S GATEKEEPER/UNLAWFUL DETENTION AND DEPORTATION
OF REFUGEES FROM TURKEY
(24)
´´The report Europe’s Gatekeeper documents how, since September, in parallel with EU-Turkey migration talks, the Turkish authorities have rounded up and herded scores – possibly hundreds – of refugees and asylum-seekers onto buses and transported them more than 1,000 kilometres to isolated detention centres where they have been held incommunicado. Some report being shackled for days on end, beaten and forcibly transported back to the countries they had fled.´´
AMNESTY INTERNATIONAL
TURKEY/EU RISKS COMPLICITY IN VIOLATIONS AS REFUGEES
AND ASYLUMSEEKERS LOCKED UP AND DEPORTED
16 DECEMBER 2015
´´Reports by Amnesty International and local groups speak of arbitrary arrests of refugees and of ill-treatment in detention in Turkey, plus denial of legal representation or aid, making it impossible for them to challenge their detention and deportation.´´
HUMAN RIGHTS WATCH
Q & A: THE EU TURKEY DEAL ON MIGRATION AND REFUGEES
3 MARCH 2016
BBC
TURKEY MISTREATED SCORES OF MIGRANTS, SAYS AMNESTY
16 DECEMBER 2015
(25)
´´Ongeveer dertig Afghaanse asielzoekers werden gevangengenomen en kregen geen toegang tot een asielprocedure´´
AMNESTY INTERNATIONAL
´´VEILIG´´ TURKIJE STUURT TIENTALLEN AFGHANEN TERUG
23 MAART 2016
(26)
RAPPORTAGES/PERSBERICHTEN AMNESTY INTERNATIONAL
EN HUMAN RIGHTS WATCH OVER EU-TURKIJE DEAL:
ZIE NOTEN 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 EN 25

Meer van Astrid Essed