''Uitgeklede'' samenwerking Amsterdam Tel Aviv blijft opsteker Israelische bezettingsstaat

Do 12 November 2015 17:52 | Astrid Essed | 2581 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 UITGEKLEDE SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV BLIJFT OPSTEKER

ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
 
 
ZIE OOK
 
 
 


 
 
Over de lovende reactie van een deel van
de Palestina beweging
op de Groen Links moties, die de samenwerking
''uitkleden'' [ondertussen stemde Groen Links
wel VOOR die samenwerking....]:
 
Een ''beetje'' samenwerken is ook samenwerken........
 
 
Het treurspel rond het van stedenband verworden ''samenwerkingsverband''
tussen Amsterdam en Tel Aviv heb ik reeds uitputtend beschreven, alsmede
mijn brieven om zowel de stedenband als het samenwerkingsverband
te voorkomen. [1]
Daarnaast waren er een aantal strijdbare protesten en brieven
van anderen.
 
Uiteindelijk heeft de Gemeenteraad toch gekozen voor een samenwerkings
verband, met slechts de SP als tegenstem. [2]
Hiermee heeft de Gemeenteraad getekend voor samenwerking met
bezetting, onderdrukking en neemt het racisme in Tel Aviv op de koop toe. [3]
 
Groen Links, dat aanvankelijk tegen de stedenband met Tel Aviv was, heeft
toch voorgestemd, na het indienen van twee moties, waarin de Gemeenteraad
moest toezeggen, geen zaken te doen met Israelische bedrijven, die banden hebben
met de illegale nederzettingen en/of het Israelische leger. (4)

Volgens de fractievoorzitter van Groen Links was de aanname van een dergelijke
motie alleen haalbaar bij een voorstem van Groen Links, zoals hij
in een brief aan mij en anderen, die Groen Links hadden aangeschreven, 
toelichtte. [5]

Verwonderlijk is dat niet, want als je tegenstemt, zul je aan instemming
met een samenwerkingsverband geen voorwaarden verbinden.
Dan wijs je dat samenwerkingsverband zonder meer af.

Hoe dan ook, op deze wijze trachtte Groen Links haar voorstem
te rechtvaardigen, waarop ik Groot Wassink daarop in een
brief heb aangesproken. (6)

Helaas zien een aantal Palestina activisten, waaronder Abu Pessoptimist,
de Groen Links moties als zogenaamde ''uitkleding'' van de
samenwerking met Tel Aviv en dus als klap voor de pro Israel
lobby, onder andere door de reactie van pro Israel lobby club
het Cidi. (7)
Ik ben het daar in alle opzichten mee ONeens.
 
Waarom?
Omdat er nog steeds sprake is van samenwerking met een stad, die
onderdeel is van de Israelische bezettingsstaat en bovendien helemaal
niet zo ''tolerant'' is als wel wordt beweerd.
Daarover zometeen meer.
Eerst dit:
 
 
GROEN LINKS MOTIES:
 
Door vele Palestina activisten, waaronder Abu Pessoptimist [8], wordt 
lovend gedaan over de moties van Groen Links, alsof die het onverteerbare
van het samenwerken met de Israelische bezetting ''gered'' zouden hebben.
Dat is niet het geval en de voorstem van Groen Links, vind
ik teleurstellend en beschamend en de motivatie ervan te zot voor woorden.
 
Niet dat ik overigens de moties op zich niet kan waarderen:
Het feit, dat de Gemeenteraad nu heeft toegezegd, niet samen te werken
met bedrijven, die banden hebben met de illegale nederzettingen en
het leger, is positief.
Wel moet terdege gecontroleerd worden, of men zich daaraan ook houdt,
maar dat is een taak van Groen Links, gesteund door de Palestina strijders.

Maar het feit, dat Groen Links dit koppelt aan een voorstem voor
samenwerking, werpt een ernstige smet:

De SP nam haar verantwoordelijkheid WEL en bleef
principieel tegen.
Daar mag Groen Links een voorbeeld aan nemen.

MOTIVATIE GROEN LINKS IN DE PRULLENBAK


De motivatie, die Groot Wassink in zijn brief aandraagt is, dat ook 
al zou Groen Links tegen hebben gestemd, die samenwerking er
toch wel was gekomen, maar dan niet ''uitgekleed'' (9)

Allemaal mooi en waar, maar als excuus onzuiver:

Zo redenerend kun je wel voor ieder controversieel plan stemmen,
omdat er toch geen meerderheid voor jouw standpunt is!
Zo redenerend, had de SP in 2001 ook voor de VS aanvallen
op Afghanistan kunnen stemmen, omdat er toch een meerderheid
voor was!
Gelukkig hebben ze dat niet gedaan en stemden zij als enige tegen. (10)

Groen Links beseft kennelijk niet, dat zij met zo''n houding haar
principes in de uitverkoop zet EN moreel medeverantwoordelijk wordt
voor  het geven van een opsteker aan de Israelische bezettingsstaat.
Dat is, in mijn ogen, weerzinwekkend en daar helpen schoonklinkende
moties niet tegen.
Want onderschat het positieve belang van ook zo'n ''uitgeklede''
samenwerking voor bezettingsstaat Israel niet, juist nu ze internationaal
steeds meer geisoleerd raken [bedrijven willen geen zaken meer
doen in de nederzettingen, pensioenfondsen haken af, etc]

 

TEL AVIV/NIET TOLERANT, MAAR RACISTISCH
 
Wat ik Groen Links ook verwijt is dat zij, noch in haar moties,
noch in haar andere verklaringen, ook maar enigszins aandacht
schenkt aan of oog heeft voor het virulente racisme, in Tel Aviv,
tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse asielzoekers, op wier
huizen, auto's en zelfs kinderdagverblijven aanslagen worden
gepleegd. 
Er zijn zelfs anti vluchtelingendemonstraties geweest waarin
met T shirts gelopen werd als ''Death to the Sudanese''
Ook is er sprake van systematisch politiegeweld tegen Ethiopische
Joden. (11)
Dat Groen Links hieraan totaal voorbijgaat, neem ik hoog op.
En dat heb ik Groot Wassink per brief laten weten. [12]
Overigens  komt dat negeren van het racisme in Tel Aviv
ook binnen de Palestina beweging voor. [13]

TENSLOTTE
 
Op zich is het natuurlijk goed, dat door die moties een handvat is
gekomen om die samenwerking met Tel Aviv te controleren.
Maar dat ontslaat Groen Links niet van haar kwalijke medeplichtigheid,
mee te gaan in een samenwerking met Tel Aviv, wat gewoon betekent:
Samenwerking met de Israelische bezetting en het op de koop
toe nemen van het racisme in Tel Aviv.
Daarop heb ik Groot Wassink dan ook in een schrijven
aangesproken (14)
 
Want ook al is die samenwerking ''uitgekleed'' [en dan even los
ervan of de Gemeente zich aan de Groen Links moties houdt,
niet altijd even gemakkelijk te controleren], er is niet zoiets
als ''een beetje'' samenwerken.
Je hebt banden [dus werkt samen] of niet.
 
 
Dat velen in de Palestina beweging blij zijn met een dooie
mus, door hun ogen te sluiten voor die voorstem van
Groen Links, vind ik naief, kortzichtig en weinig principieel.
 
En juist in zo'n langslepend en bol van onrecht staand
conflict als het Israelisch-Palestijnse is vasthouden aan principes
van het grootste belang
 
Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden:
 
''Een beetje'' samenwerken is ook samenwerken.
 
GEEN SAMENWERKING MET ISRAELISCHE STEDEN,
OOK NIET ''UITGEKLEED''
SAMENWERKING OPSTEKER VOOR ISRAELISCHE
BEZETTINGSSTAAT!
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
 
 
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHT
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER
 
 
 
 
 
[2]
 
 
HET PAROOL
GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKING
RAMALLAH EN TEL AVIV
6 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
AT5 GEMEENTERAAD STAAT ACHTER SAMENWERKING
TEL AVIV EN RAMALLAH
6 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
[3]
 
 
VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND
AMSTERDAM TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN 
ONDERDRUKKING
6 NOVEMBER 2015
 
 [4]


GROEN LINKS AMSTERDAM
AMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL
6 NOVEMBER 2015


[5]


BRIEF VAN GROOT WASSINK IN DE VOLGENDE LINK
ONDERGEBRACHT:

BRIEF VAN R GROOT WASSINK, FRACTIEVOORZITTER
GROEN LINKS AMSTERDAM OVER SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIVZIE TEKST BRIEF GEHEEL ONDERIN
[6]


GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKS
ASTRID ESSED
10 NOVEMBER 2015

[7]


CIDI
AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD VOOR UITGEKLEDE SAMENWERKING
TEL AVIV
8 NOVEMBER 2015
[8]


SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV OPSTEKER
ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/REACTIE OP ABU
PESSOPTIMIST
ASTRID ESSED
12 NOVEMBER 2015
 
 [9]


UIT BRIEF VAN GROEN LINKS VOORZITTER GROOT WASSINK AAN
MIJ EN ANDEREN


''Om die strikte voorwaarden vorm te geven heeft GroenLinks bijgaande moties ingediend. Naar ons oordeel zijn ze verstrekkend. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de moties alleen een meerderheid zouden halen als wij het voorstel zouden steunen. Omdat wij het stellen van vergaande voorwaarden belangrijker vinden dan een principiële tegenstem en omdat het voorstel het hoe dan ook zou halen hebben we besloten voor het voorstel te stemmen als al onze moties aangenomen zouden worden. Hetgeen is geschied.
 
– Zonder deze moties was de samenwerking doorgegaan. Zonder beperkingen.
 
– Zonder deze moties zou de gemeenteraad geen enkel instrument hebben om kritisch te zijn op de samenwerkingsprojecten.''
 
 
BRIEF R GROOT WASSINK, FRACTIEVOORZITTER GROEN LINKS
AMSTERDAM OVER SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV
 


[10]


”Een meerderheid in de Tweede Kamer, op de SP na, blijft achter de Nederlandse regering staan in het steunen van de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan.”
 
 
TROUW
KAMER ACHTER AANVALLEN
10 OCTOBER 2011
 
 
 
 
 
[11]
 
 
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
 
 
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 
 
 
 
 
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID SHEEN
RACISM IN ISRAEL
 
 
 
 
 
[12]
 
 
GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKS
ASTRID ESSED
10 NOVEMBER 2015
[13]
REIS VAN ACTIVIST FRANK VAN DER LINDE NAAR TEL AVIV/
GEEN OOG VOOR RACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS
ASTRID ESSED
16 SEPTEMBER 2015
 
 [14]GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKS
ASTRID ESSED
10 NOVEMBER 2015
TEKST BRIEF FRACTIEVOORZITTER GROEN LINKS
AMSTEDRDAM, R GROOTWASSINK OVER SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIV, ZOALS AAN MIJ EN ANDEREN TOEGESTUURD:


Nov 9 at 12:11 PM

Beste mensen,
 
ik mail jullie omdat we in aanloop naar de bespreking van de stedenband met Tel Aviv en Ramallah in de gemeenteraad contact hebben gehad.
Graag wil ik uitleggen hoe GroenLinks Amsterdam zich in de laatste vergadering heeft opgesteld en hoe we daar toe gekomen zijn.
 
Zoals eerder gesteld: GroenLinks was en is tegen een formele stedenband met Tel Aviv en Ramallah. Na de eerste bespreking, forse kritiek van de linkse partijen en werkbezoeken van het college naar de steden heeft het gemeentebestuur van SP/ D66 en VVD een aangepast voorstel aan de Raad voorgelegd waarmee wordt afgezien van een stedenband maar waarmee op projectbasis samenwerking wordt aangegaan.
 
Vorige week was de bespreking van dat voorstel. Het was glashelder dat die samenwerking hoe dan ook zou doorgaan, ook als GroenLinks tegen zou stemmen.
Er was een ruime meerderheid VOOR de samenwerking (VVD/ D66/ PvdA/ CDA/ PvO = 32 zetels van de 45).
 
GroenLinks heeft altijd aangegeven dat die samenwerking aan strikte voorwaarden zou moeten worden gebonden. Zo kan er wat GroenLinks betreft bijvoorbeeld geen enkele betrokkenheid zijn bij de nederzettingen en de bezettingspolitiek.
 
Om die strikte voorwaarden vorm te geven heeft GroenLinks bijgaande moties ingediend. Naar ons oordeel zijn ze verstrekkend. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de moties alleen een meerderheid zouden halen als wij het voorstel zouden steunen. Omdat wij het stellen van vergaande voorwaarden belangrijker vinden dan een principiële tegenstem en omdat het voorstel het hoe dan ook zou halen hebben we besloten voor het voorstel te stemmen als al onze moties aangenomen zouden worden. Hetgeen is geschied.
 
– Zonder deze moties was de samenwerking doorgegaan. Zonder beperkingen.
 
– Zonder deze moties zou de gemeenteraad geen enkel instrument hebben om kritisch te zijn op de samenwerkingsprojecten.
 
– Met deze moties heeft de raad een instrument om bij overtreding van de voorwaarden in te grijpen en samenwerking stop te zetten.
 
 
Graag wijs ik op de volgende berichten:
Amsterdam voor Palestina: ‘Amsterdam volgt een internationale trend om te breken met illegale Israëlische nederzettingen en loopt daarmee voor op de Nederlandse regering en de EU. De Gemeente volgt hoofdsteden als Kopenhagen (Denemarken) en Reykjavik (IJsland), die al eerder besloten geen handel te drijven met nederzettingen.’
 
Abu Pessoptimist: 

Amsterdamse raad kleedt samenwerking Amsterdam-Tel Aviv volledig uit

 
CIDI:  
 
 
Ik kan het niet genoeg benadrukken: een principiële tegenstem had de samenwerking niet tegengehouden. Nu zijn er strikte voorwaarden waar we het gemeentebestuur van SP/D66/VVD aan kunnen houden.
En dat zullen we ook doen. 
 
ik reken op jullie input en informatie om samen met ons deze voorwaarden te controleren. 
 
hartelijke groet,
 
Rutger Groot Wassink
fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

Meer van Astrid Essed